తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 13 ఆఫ్ 13 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : ప్రత్యేకం!
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : పురాతన
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Heaven Testimonies, Part 1 — Salvation Is Coming

2:50

Heaven Testimonies, Part 1 — Salvation Is Coming

em for my animal friends and forever support:When you lie down in that crammed, small cage. Unable to turn around. Lying in filth. Coerced beyond your physical, emotional, and mental limits. Separated from all love; surrounded by the coldness of life. When you thought it couldn’t get worse, there are voices who whisper to destroy what is left of the spirit, “This is everything you have deserved, d
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-05-24   5191 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-05-24

Heaven Testimonies, Part 4 — Receiving Heavenly Rewards and Animals' Greeting after Opening Vegan Restaurants

2:47

Heaven Testimonies, Part 4 — Receiving Heavenly Rewards and Animals' Greeting after Opening Vegan Restaurants

balls to stop me wherever I ran. I tried to avoid, avoid and avoid, and They kept throwing them down, until I realized Saints from Heaven were just so happy for me. I picked them up and said, "Oh, I should take these dirt balls back for their blessings." When I opened the sixth restaurant, that day, many animal friends, one by one, came to greet me. It really benefits our animal friends. One by o
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-07-07   3026 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-07-07

Heaven Testimonies, Part 5 — Master’s Voice Rocked the Whole Universe

4:53

Heaven Testimonies, Part 5 — Master’s Voice Rocked the Whole Universe

so saving animals. After CCTV aired it, I was thinking…) Wow! Thanks China. (whatever Master does, it has to be connected through something physical.) Of course. (So that it can be assimilated.) The invisible together with the physical. (Yes.) Heaven and Earth united. (Yes! That’s what the inner Master told me.) Thank the Central Government! (Yes!) Thank the government of mainland China. (They als
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-07-18   3580 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-07-18

Heaven Testimonies, Part 6 — Meeting Jesus and Thousand-handed Buddha When Traveling in Heaven wth Master

4:41

Heaven Testimonies, Part 6 — Meeting Jesus and Thousand-handed Buddha When Traveling in Heaven wth Master

hout ever stopping. At that time, the manifested body of Master also appeared in hundreds and thousands of different clothes of different colors – lecturing here, relieving suffering there, caring for the refugees, etc. My heart was filled with infinite reverence and boundless love for Her. I had truly hoped to see Master at Hsihu on Supreme Master Ching Hai Day on the 25th of October last year. H
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-07-18   3390 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-07-18

Visits to Hell, Part 6 – Karma of Killing and Warring & Waves of Black Nails in Hell

5:49

Visits to Hell, Part 6 – Karma of Killing and Warring & Waves of Black Nails in Hell

e able to stop killing and torturing each other and slaughtering animals, because we never know if they wereonce just like us. I pray that humans will repent, stop warring with each other, and that all will follow Supreme Master Ching Hai, the highest refuge from this illusionary world. Thank You, Master, with tears. With love, Choo Beng Vegan: cuz we fear hell.Vegan side effect: u’ll b spared of
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-09-27   4366 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-09-27

Visits to Hell, Part 7 – Witnessing the Punishments Meted out to People Working in Meat Industry and People Loving to Eat Meat

5:09

Visits to Hell, Part 7 – Witnessing the Punishments Meted out to People Working in Meat Industry and People Loving to Eat Meat

urrently, animals are tortured inextremely cruel ways and suffer extreme pain at livestock factories andslaughterhouses. However, people working in the meat industry have no idea whattheir souls will encounter as a result of their making a living based on acomplete lack of compassion. During my recent meditation, my InnerMaster took me and a Chinese sister on a trip to hell to witness thepunishmen
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-10-18   5579 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-10-18

Spiritual Experiences, Part 1 – The Importance of the World Vegan Worldwide Meditation

2:24

Spiritual Experiences, Part 1 – The Importance of the World Vegan Worldwide Meditation

madefrom animal-people, that were floating in the Light and coming down to Earth inorder to bring about the vegan world. I hope that this meditation manifestsWorld Peace as soon as possible. Minoo from AustraliaWorld Vegan, World Peace. U help 2 make it.Each of Master’s disciples has similar,different or more inner spiritual experiences and/or outer world blessings;these are just some samples. Us
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-12-03   5104 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-12-03

Spiritual Experiences, Part 2 – Meat contains the memory from the animal-people & The negative effects of meat-eating

3:16

Spiritual Experiences, Part 2 – Meat contains the memory from the animal-people & The negative effects of meat-eating

u kill theanimal-people?” They didn’t reply. But I was so frightened when they put meatin my bowl. I hid the meat at the bottom and threw it away. But I still haduncomfortable feelings while I slept.Years later, I was so shocked when I sawthe horrible process of killing pig-people on TV. It was the first time I sawthat, but I’ve been there before in my dream.I believe that the meat you eatcontains
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-12-23   4118 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2021-12-23

Master rescued animal meat business owners from hell who had a bit of repentence because of watching Supreme Master Television when alive

7:30

Master rescued animal meat business owners from hell who had a bit of repentence because of watching Supreme Master Television when alive

"అత్యంత గౌరవనీయమైన గురువు, ఈరోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు, నాకు మెలకువ వచ్చింది నా నిద్ర నుండి నా ఇన్నర్ మాస్టర్ ద్వారా మరియు పేర్ల జాబితాను ఇచ్చారు. నేను ప్రజలను రక్షించడంలో సహాయపడతాను నరకం నుండి జాబితాలో. నరకంలోకి వచ్చిన తర్వాత, పూజ్యులు నాకు చెప్పారు క్షితిగర్భ బోధిసత్వ: ‘ఈ పాపులు అవిసి నరకంలో ఉన్నారు (ఎడతెగని నరకం) చాలా బాధ కలిగింది భారీ కర్మ రుణం మరియు క్షమించరానివి. వారి ఏకైక ఆశ్రయం మీ మాస్టర
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2022-01-23   4283 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2022-01-23

Grand uncle was liberated because of the merit of his kin’s initiation & Witnessing people fall into dismembering hell because of killing animal-people

4:09

Grand uncle was liberated because of the merit of his kin’s initiation & Witnessing people fall into dismembering hell because of killing animal-people

"నేఒక అనుభవాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్న నాకు సంబంధించినది ట్రాన్స్మిగ్రేషన్ మరియు నరకం. ఒకరోజు ధ్యానంలో నాకు మాస్టర్స్ ద్వారా సమాచారం వచ్చింది లోపల అభివ్యక్తి రూపం: ‘మీ మరణించిన నాల్గవది తాతయ్య పునర్జన్మ తీసుకున్నాడు ఈ గ్రహంపైకి . 20 సంవత్సరాలలో, ఆమె కలుస్తుంది మీ సోదరి కుమారుడు మరియు అతని స్నేహితురాలు అవుతుంది. మీరు ఆమెను గుర్తిస్తారు ఒక ప్రస్ఫుటమైన నల్ల పుట్టుమచ్చ ద్వారా ఆమె నోటి మూలన. ఆ సమయంలో, మే
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2022-02-07   3146 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2022-02-07

Spiritual Experiences, Part 5 – Supreme Master Ching Hai is really God incarnated. Every word She says is true.

6:24

Spiritual Experiences, Part 5 – Supreme Master Ching Hai is really God incarnated. Every word She says is true.

c step to stop the reincarnation from blood debts and to return to the Home of the soul. The highest Heaven will not accept a soul that has the blood of another soul on his or her hands and mouth. Returning to the soul’s Home is not a simple thing. If it were that easy, you and I wouldn’t be sitting here today. Only through the right way can we achieve it! My dear friends, please wake up quickly.
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2022-04-06   3333 అభిప్రాయాలు
స్వర్గం మరియు నరకం సందర్శనలు: సాక్ష్యాలు
2022-04-06
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు