తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 18 ఆఫ్ 18 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
తేదీ : 2021
క్రమీకరించు : తాజా
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Vegan Chef Eddie Garza’s Latin American Foods, Part 2 of 2 - Venezuelan Vegan Reina Pepiada (Chickpea and Avocado Salad Corn Cake Sandwich)

17:47

Vegan Chef Eddie Garza’s Latin American Foods, Part 2 of 2 - Venezuelan Vegan Reina Pepiada (Chickpea and Avocado Salad Corn Cake Sandwich)

r for the animals that aren’t needed to make vegan mayonnaise. I’m taking my vegan mayonnaise and toss it into my already rested chickpeas and avocado.” “I’m going to also decorate with just a little bit of cilantro for each of these. Here we go. And these are our Venezuelan vegan Reina Pepiadas, our crowned queens. How exciting this is! You could have a delicious plant-based version of a traditio
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-12-05   631 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-12-05

Singapore Vegan Hawker Food, Part 1 of 2 – Teochew Mee Pok (Noodles) & Nyonya Pumpkin Kaya Toast

17:08

Singapore Vegan Hawker Food, Part 1 of 2 – Teochew Mee Pok (Noodles) & Nyonya Pumpkin Kaya Toast

atment of Animals (PETA) Asia. Today, we are pleased to have vegan chef Keng and her daughter, Mei Zhu, on our show to share with us some delicious vegan Singaporean hawker food recipes.“Today, we’ll share two such vegan hawker recipes. The first dish that I’ll be cooking is the Singapore Teochew Mee Pok.” “To begin, let’s slice the mushrooms.” “Next, let’s make crispy soy protein with oil. Fry th
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-10-10   1400 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-10-10

Traditional Indonesian Vegan Street Food, Nagasari – Banana Rice Flour Cakes Wrapped in Banana Leaves

16:07

Traditional Indonesian Vegan Street Food, Nagasari – Banana Rice Flour Cakes Wrapped in Banana Leaves

a really great combination. Nagasari can be made effortlessly, don’t you agree? All you need is a few ingredients and you are almost ready to serve this delicious cake.”
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-08-01   2524 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-08-01

Peanuts Wellbeing Sanctuary’s Vegan Recipe – Mick’s Roti Salad Surprise

16:23

Peanuts Wellbeing Sanctuary’s Vegan Recipe – Mick’s Roti Salad Surprise

Mick Still and Tracey Keenan are the vegan co-founders of Peanuts Wellbeing Sanctuary, a Shining World Compassion Award recipient of a 10,000 US$ donation from our beloved Supreme Master Ching Hai in 2020. Today it is our pleasure to have Mick Still and Tracey Keenan demonstrate how to make Mick’s Roti Salad Surprise, a vegan dish loaded with healthy vibes, balanced nutrients, and palatable taste.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-07-25   987 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-07-25

Bringing Vegan Food and Art Together: Korean Fusion Food for Hiking, Part 2 of 2

18:24

Bringing Vegan Food and Art Together: Korean Fusion Food for Hiking, Part 2 of 2

Today, we will continue to follow them as they make their way down the mountain. They have descended to the campsite near the parking lot. After setting up the tent that they brought along with them, the sisters brew Goji Tea. "The water is boiling. Now let’s add the goji berries." "How many are you going to put in?" "About 15?" "What are the benefits of Goji Tea?" "It helps with recovery from fat
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-07-18   709 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-07-18

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

22:17

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

ial backgrounds live together in harmony, and humans and animals can co-exist happily? Let’s work together toward a vegan world and a world of peace!”
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-05-16   1816 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-05-16

Traditional German Cuisine, Part 1 of 2 – Vegan Soy Granule Meatballs

15:57

Traditional German Cuisine, Part 1 of 2 – Vegan Soy Granule Meatballs

while the animals are allowed to continue their happy life in the pasture. But we do not sacrifice the good taste.”“(The soy granules are now soaked. What is the weight of the [total] protein?) It’s about 350 grams. (And how many vegan meatballs do we get out of it?) About eight pieces. OK, I’ll now turn on the stove. Pour some oil into the pan and fry the mixture. OK, we fry the soaked soy granul
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-05-02   1113 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-05-02

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 2 of 2 – Vegan Pesto Sauce and Vegan Alfredo Cream Sauce

13:33

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 2 of 2 – Vegan Pesto Sauce and Vegan Alfredo Cream Sauce

how this great tasting vegan meatball recipe can be used to create other pasta dishes, Pasta in Vegan Pesto Sauce and Pasta in Vegan Alfredo Cream Sauce. We will first make the Vegan Pesto Sauce by using a blender. Let’s add these ingredients into the blender, 100 grams of basil leaves, 15 grams of roughly cut parsley, 30 grams of pine nuts which have been baked at 100°C for 30 minutes, and 100 g
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-03-28   1202 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-03-28

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

17:03

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

ur loving animals, curbing climate change, and protecting the environment. Omnipork is widely used in numerous internationally acclaimed restaurants. This product was made possible by a team of food scientists in Canada, who spent two years conducting comprehensive research to create this nutritionally superior alternative. This product consists of a proprietary blend of plant-based protein made f
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-03-21   1862 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-03-21

Wondrous Nature’s Gift: Versatile Jackfruit, Part 3 of 3 – Vegan Jackfruit Curry and Spicy Jackfruit Vegan Sauce

15:43

Wondrous Nature’s Gift: Versatile Jackfruit, Part 3 of 3 – Vegan Jackfruit Curry and Spicy Jackfruit Vegan Sauce

Sauce, a great accompaniment with vegan foods such as sandwiches, tacos, burgers, burritos, pasta, baguette, rice, noodles, and the list goes on… Turn on the fire to warm up the pan. When the olive oil is heated, add the sliced king trumpet mushrooms, and stir-fry. Stir-fry till the trumpet mushrooms turn soft and golden brown. It takes about 15 minutes. Add in the sliced ripe jackfruit, mix well
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-02-21   858 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2021-02-21
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు