తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 182 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : ఇష్టపడ్డారు
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Shining World Compassion Award Recipient: ItsRainingRaincoats Brings Sunshine to Migrant Community

12:41

Shining World Compassion Award Recipient: ItsRainingRaincoats Brings Sunshine to Migrant Community

t is with great admiration and appreciation that we present to ItsRainingRaincoats the 'Shining World Compassion Award' for showing gratitude to foreign workers, and uplifting their spirits, bringing smiles of joy. This Award is presented in recognition of your caring altruism, benevolently considering migrant workers and the enormous benefit they provide to host nations. Your loving concern heral
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-06-30   1575 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-06-30

Shining World Compassion Award Recipient: Omari McQueen – Divinely Inspired Young Vegan Chef

18:16

Shining World Compassion Award Recipient: Omari McQueen – Divinely Inspired Young Vegan Chef

fering of animals at the age of 7, Omari was determined to take up veganism as a lifestyle and vocation. As he turned 8, Omari began to invent his delicious vegan snack menu and to host vegan cooking shows on YouTube. Soon after he founded his widely loved vegan dip enterprise Dipalicious of which he is the chef, the CEO, and the founder. "I want to do kids ready meals for children. And I want to
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-03-03   902 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-03-03

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

13:33

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

“It has a great impact on the world. There is more and more vegetarian food. Vegetarian food is very important. Vegetarian food is more extensive. Why? It is of great merits and benefits to help all sentient beings by saving their lives. In the Buddha's scriptures, it is mentioned that vegetarian food is a great way to help sentient beings.” Besides conducting classes in three languages to offer k
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-05-12   1519 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-05-12

Shining World Compassion Award Recipient: Lê Văn Hả (vegan) – The Selfless Doctor with a Golden Heart

13:51

Shining World Compassion Award Recipient: Lê Văn Hả (vegan) – The Selfless Doctor with a Golden Heart

to meet a great Oriental Medicine Doctor, Lê Văn Hả, who devotedly takes care of vulnerable seniors and those with no relatives at his facility, free of charge. He also gives them a comfortable shelter unconditionally and runs a completely free vegan eatery nearby his house. “I saw that most of the people here are destitute, who live by the riverside. Then I suggested to the Township Governmental
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-10-27   964 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-10-27

Shining World Compassion Award Recipient: Chella Philips of The Voiceless Dogs of Nassau and Guardians of Rescue – Loving and Courageous Deeds for Animal-Friends

13:22

Shining World Compassion Award Recipient: Chella Philips of The Voiceless Dogs of Nassau and Guardians of Rescue – Loving and Courageous Deeds for Animal-Friends

t is with great admiration and gratitude that we present to Guardians of Rescue the 'Shining World Compassion Award' for being an 'animal-people rights and welfare organization whose members work to protect the wellbeing of all animal-people and their caregivers, and come to the aid of those in distress.'”
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-02-26   367 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-02-26

Shining World Vegan Journalist Award Recipient: Jane Velez-Mitchell (vegan) – Angel of Love in New Age Media

14:22

Shining World Vegan Journalist Award Recipient: Jane Velez-Mitchell (vegan) – Angel of Love in New Age Media

op eating animals and their by-products. And we can make that happen. Your cell phone is your most powerful tool to change the world. Why? Because every single cell phone is a network, a network of people that you know. So, go live, post and share.” Ms. Velez-Mitchell campaigns tirelessly on behalf of animals and the benefits of the plant-based lifestyle. Operating beyond the reach of the world’s
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-04-21   1256 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-04-21

Compassionate and Caring Acts that Make a Positive Difference: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

13:35

Compassionate and Caring Acts that Make a Positive Difference: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

or hungry animals during the pandemic. Necla Varol and her sister Nazife Çoklaş have been driving around the Gallipoli peninsula of western Turkey every day to feed around 200 stray animals living in the 100-kilometer area. Making up for the visitors and residents who would normally be there to feed them, the kind volunteers diligently distribute about 120 kilograms of donated food from their van.
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-08-11   633 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-08-11

Shining World Compassion Award Recipient: Dr. Munjed Al Muderis –Orthopedics Revolutionary and Human Rights Activist

15:26

Shining World Compassion Award Recipient: Dr. Munjed Al Muderis –Orthopedics Revolutionary and Human Rights Activist

t is with great admiration and gratitude that we present to you the 'Shining World Compassion Award' for your tremendous contributions to the osseointegration surgery field and for championing the welfare of refugees, hoping to build a more compassionate and caring global community. Your love has led you on many self-funded missions to heal the body and hearts of traumatized people, rekindling the
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-09-01   499 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-09-01

Shining World Compassion Award Recipient: Sir Darius Brown (vegan)

13:47

Shining World Compassion Award Recipient: Sir Darius Brown (vegan)

” “It's a great honor to be receiving the Shining World Compassion Award from Supreme Master Ching Hai. This award is just amazing. It will also be benefiting me as the supplies for making the bow ties. It will also be saving thousands and thousands of dogs lives and other animals lives as well.”
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-01-13   817 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-01-13

The Shining World Award Recipients: Compassion Towards People and Animal-People in Need, Part 2 of 2

17:49

The Shining World Award Recipients: Compassion Towards People and Animal-People in Need, Part 2 of 2

r Anthony Chang Sang Loy and His organizations, the Catholic Messengers of Green Consciousness and the Hong Kong Catholic Vegetarian Association, the Shining World Protection Award with a humble contribution of US$10,000 toward His noble mission with praises and best wishes, in God’s Love.”Sebbie Hall, an 18-year-old with special needs from Lichfield, Staffordshire, United Kingdom, has successfull
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-02   270 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-02

Shining World Compassion Award: Fawaz Kanaan of Save Dubai Stray Cats

14:29

Shining World Compassion Award: Fawaz Kanaan of Save Dubai Stray Cats

t is with great admiration and gratitude that we present to you the Shining World Compassion Award for saving, then re-locating felines. This Award is presented in recognition of your impressive initiative to rescue stray cats from the streets of Dubai, then re-home them into forever loving homes. Your untiring efforts herald a new era of empathy and harmonious co-existence with our precious anima
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-11-25   1740 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-11-25
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు