తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 15 ఆఫ్ 15 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : వినోదభరితమైన వినోదం
తేదీ : 2018
క్రమీకరించు : అత్యంత ప్రజాదరణ
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Interamericana de Producciones Presents, ”The Nutcracker,” A Lovely Christmas Tradition, Part 6 of 8

17:41

Interamericana de Producciones Presents, ”The Nutcracker,” A Lovely Christmas Tradition, Part 6 of 8

re also very grateful to the great Russian composer Tchaikovsky for his amazing compositions. The music in the Nutcracker is considered a masterpiece.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-12-22   3083 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-12-22

Having a Ball on World Vegan Day with our Association Members

21:59

Having a Ball on World Vegan Day with our Association Members

lebrate this great news than on World Vegan Day? So are you ready to have a ball now with our Association members' performances from around the world!
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-11-01   2151 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-11-01

Crystal Silmi Belly Dance Presents “WILD – Dancing for Endangered Species” Part 1 of 3

22:16

Crystal Silmi Belly Dance Presents “WILD – Dancing for Endangered Species” Part 1 of 3

ssion for animals. On November 4, 2017, Crystal put her love into action and held a contemporary fusion dance event named “Wild” in Spain, to raise awareness for endangered species.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-10   2138 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-10

Renowned American Singer Kerry Walsh - A Tender Soul of Love, Part 2 of 4

15:21

Renowned American Singer Kerry Walsh - A Tender Soul of Love, Part 2 of 4

and very cruel to the animals. It causes all kinds of emissions and gases and erodes the ozone layer. It kills our planet and kills the plants in it."
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-11-29   2129 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-11-29

The Musical Legacy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand, Part 1 of 2

21:13

The Musical Legacy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand, Part 1 of 2

yadej the Great, the longest-reigning monarch of Thailand, was known for his dedication to the advancement of his country and his vision for global economic and environmental sustainability. But did you know he was also a very gifted composer and musician? For over five decades, his songs have brought joy and inspiration to the Thai people and many others around the world.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-06-08   2113 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-06-08

Enlightened Government Creating a Bright Future, Part 4 of 5

23:42

Enlightened Government Creating a Bright Future, Part 4 of 5

osa. With great honor and blessings, we salute all noble and joyful souls involved in this extraordinary festival of cultural harmony and respect .May all nations of the world extend their loving arms to help each other in times of need.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-09-07   2097 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-09-07

Aulacese International Artist Day - Souls of Love and Beauty, Part 2 of 2

42:56

Aulacese International Artist Day - Souls of Love and Beauty, Part 2 of 2

eart of a great and compassionate Bodhisattva, a fully Enlightened Soul cannot abandon those who have erred, and therefore always looks for and reminds them of their Buddha nature, waiting for them to return to their true Home."On April 3rd, 2018, the first International Artist Day was celebrated in grand style. Numerous events were held around the globe to honor artists who tirelessly dedicate th
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-08-25   2091 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-08-25

Hungarian Artist Sandor – “Creating a Spiritual World” Part 1 of 2

14:18

Hungarian Artist Sandor – “Creating a Spiritual World” Part 1 of 2

e ocean and eats a rainbow diet of fruits and veggies. He is an “inspired artist”. Sandor says that his paintings come from the great creative source.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-06   2061 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-06

Hungarian Artist Sandor – “Creating a Spiritual World” Part 2 of 2

15:50

Hungarian Artist Sandor – “Creating a Spiritual World” Part 2 of 2

from the great creative source. While travelling or on his island home, Sandor always remembers to spread the Veg message to other truth seekers he may encounter. In fact, he has created postcards with his artwork on the front, and a message on the back that says, "Open your heart, be vegan, make peace.”
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-13   1997 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-13

Crystal Silmi Belly Dance Presents “WILD – Dancing for Endangered Species” Part 3 of 3

14:02

Crystal Silmi Belly Dance Presents “WILD – Dancing for Endangered Species” Part 3 of 3

assion for animals. For the final part of our three-part program, we are privileged to present the full interview with Crystal, the creator of “WILD”.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-24   1979 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-03-24

Greetings from Around the Globe – “Happy Vegan New Year!”

18:01

Greetings from Around the Globe – “Happy Vegan New Year!”

ur fellow animals also have equal rights to stay on earth as we humans do. And we also pray that all the fellow animals always remain happy.” “The new world has begun. We wish you a very healthy, happy new year! Vegan World, Make Peace! We're greeting you from Korea. We love you!”“We wish Supreme Master Ching Hai, adorable viewers of Supreme Master Television and our co-inhabitant friends on Earth
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-01-01   1959 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-01-01

Happy Vegan Thanksgiving with Hip Hop Artist Grey, Part 2 of 2

5:37

Happy Vegan Thanksgiving with Hip Hop Artist Grey, Part 2 of 2

of circus animals. This influential and caring couple went on to establish Animal Save Atlanta with a goal to “raise awareness about the plight of farmed animals, to help people become vegan, and to build a mass-based, grassroots animal justice movement.”
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-11-24   1888 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-11-24

Celebrating Lunar New Year with Songs and Traditions from Association Members, Part 2 of 2

20:15

Celebrating Lunar New Year with Songs and Traditions from Association Members, Part 2 of 2

it is our great privilege to present the final part of vibrant Lunar New Year performances, heartfelt greetings, and traditional New Year’s reenactments by our Association members. We hope you enjoy these blissful times with us in an uplifting atmosphere.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-02-16   1814 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-02-16

Celebrating Lunar New Year with Songs and Traditions from Association Members, Part 1 of 2

19:15

Celebrating Lunar New Year with Songs and Traditions from Association Members, Part 1 of 2

it is our great privilege to present a two-part program of vibrant Lunar New Year performances, heartfelt greetings, and traditional New Year’s reenactments by our Association members.
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-02-15   1813 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2018-02-15
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు