తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 755 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : పురాతన
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

38:51

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22   2894 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

46:56

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24   2119 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

44:51

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-25   2058 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-25

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

37:03

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26   2213 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 2) Aug 1, 2013

1:06:24

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 2) Aug 1, 2013

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-27   2078 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-27

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

38:58

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

y people love animals very deeply, because they keep sending you a kind of love. When you feel upset, they know it and they would come to comfort you.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28   1925 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 2 of 2) Mar. 10, 2017

37:50

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 2 of 2) Mar. 10, 2017

nt issue. Animals can die for us. Don’t say that they don’t understand. When circumstances arise, you’ll know that they understand, and they have sympathy and deep love.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-29   2206 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-29

The Merits of Sincere Offerings to the Buddha (Part 1 of 2) July 28, 2015

31:33

The Merits of Sincere Offerings to the Buddha (Part 1 of 2) July 28, 2015

t see the animals being killed, as long as they don’t hear the animals crying while they’re being killed, as long as they know that it’s not killed for them. What I mean is, monks should have compassion, should make a good example of love, kindness, compassion. But in many other sutras he said, “No, no, no meat, no meat. If anybody eats meat, then they are not my disciples.” Today I read you a sto
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-30   2940 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-30

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 1 of 2) August 1, 2015

1:04:06

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 1 of 2) August 1, 2015

, for your children, your grand, grand, great, grand, grandchildren. It's not for me. It's just for the world, for everyone who is not even initiated.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-03   6690 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-03

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 2 of 2) August 1, 2015

55:09

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 2 of 2) August 1, 2015

ughtering animals, stop the animal industry and then we can talk more. All the leaders should be vegan and stop all the animal slaughtering. Then they have more merit. They live longer. Their country will be more peaceful and prosperous. Because the leader is very important for the whole nation. So the leader should be absolutely tip-top in moral standard, compassion, loving, kindness. Every day I
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-04   2759 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-04

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

56:41

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

I’ll tell you the good news. Those powerful gods in the realms that are somewhat beyond Ihôs Kư, those godses have already smashed all the mechanisms that have been controlling our world. That’s what they did. All of them! Because I’m tired already, and I don’t want to put up with anymore abuse. I said, “OK, I don’t care whatever bad karma or blessings I receive. Just destroy all the controlling m
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-10   4041 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-10

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 3 of 4) August 15-16, 2013

47:47

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 3 of 4) August 15-16, 2013

nt to eat animals. I love animals.’ His mother sobbed, she was almost crying when she heard that.” Your miracles are my miracles. When I hear you have this happening to you, this miracle happened to you, I am very happy like I have it. “I love you very much, Master. Although you are our Master, you are as if our mom is holding us in your bosom and giving us (vegan) candies and (vegan) cookies, fee
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-13   3713 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-13

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 4 of 4) August 15-16, 2013

1:00:47

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 4 of 4) August 15-16, 2013

profound changes in your physical appearance, your activity levels, and the way you appear as far as age is concerned. They are some of the countless noble examples of compassion and wisdom. To prevent… both prevent and treat diabetes, the best thing we can do is move very rapidly to a vegan diet. The most optimum diet, it’s again your organic, vegan, 80% live food. When some of us are not in goo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-14   13835 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-14
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు