తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 43 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : ప్రత్యేకం!
తేదీ : 2019
క్రమీకరించు : తాజా
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 01

1:16

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 01

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   3058 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 02

1:32

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 02

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2854 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 03

1:27

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 03

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2677 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 04

2:36

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 04

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2685 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 05

1:18

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 05

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2490 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 06

1:09

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 06

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2743 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 07

1:01

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 07

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2721 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 08

1:56

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 08

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2747 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 09

1:21

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 09

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2674 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 10

1:22

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 10

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2630 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 11

1:22

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 11

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   3049 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 12

1:46

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 12

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2733 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 13

1:16

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 13

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   2569 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 14

1:00

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 14

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   3009 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace, Part 1

2:03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace, Part 1

Well, the animals are also citizens of the world, in different forms, yes. Regardless of ideology and principles, we all want peace. Our world will become Heaven on Earth if we have peace, if all live side by side without fearing each other and just protecting each other. So, we must have peace so we can get on with our lives and get on with our family-loving, protecting, affair, and enjoying the
ప్రత్యేకం!
2019-12-07   2756 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace, Part 4

0:40

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace, Part 4

than suffering, bloodshed, division, and war within the country. War, anybody can make. Peace, it takes great courageous leadership to materialize it.
ప్రత్యేకం!
2019-12-07   2731 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace, Part 6

0:46

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace, Part 6

illing of animals, and of course of our own people, at any cost. Because killing will beget killing again, again, and again and Heaven is not pleased when we treat each other, or treat the animals or any lesser beings in an unmerciful way. If we want mercy, we have to be merciful. When we are more at peace on our table, everywhere, then there will be peace on Earth. So that’s why the vegetarian di
ప్రత్యేకం!
2019-12-07   2964 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

Vegetarianism in Religion: The Prohibition of Animal Flesh Eating (Short Version)

8:51

Vegetarianism in Religion: The Prohibition of Animal Flesh Eating (Short Version)

ప్రత్యేకం!
2019-12-06   8071 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-06
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు