తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 30 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : ప్రత్యేకం!
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : ఇష్టపడ్డారు
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Supreme Master Ching Hai’s Urgent Plea, August 10, 2021

6:54

Supreme Master Ching Hai’s Urgent Plea, August 10, 2021

o climate changes. Media Report from BBC Reporter[f]: Environmental experts have called it a “massive wake-up call” to governments to cut emissions. Media Report from CNBC Interviewee[m]: The report is really a “big warning signal” to the world leaders. Media Report from DW Reporter[m]: UN climate panel predicts the coming decades will bring more extreme weather events like the floods and wildfire
వాతావరణ మార్పు
2021-08-11   87300 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2021-08-11

Re-enforce Animal Laws for A Vegan World

4:10

Re-enforce Animal Laws for A Vegan World

toprotect animals and for everyone to eat vegan?) Possible that they willprotest. But how long will they protest? Cannot protest forever. (Yes.) We havealso radio, we have television. We have newspaper. We can explain to peoplethrough all these means of communication. We are in the 21st century. (Yes.) Remember a long, long time ago, manydecades ago – 1980-something. During President Reagan, bless
వాతావరణ మార్పు
2021-11-09   2098 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2021-11-09

Supreme Master Ching Hai’s New Book – “Love Is The Only Solution”

1:35

Supreme Master Ching Hai’s New Book – “Love Is The Only Solution”

solve the greatest threat to our survival.Love is not a word on our lips, love must be our feeling inside, and action translated outside.Love the animals, we’ll be veg (vegan). Love the Earth, we’ll go green. Love the world, save the planet.“Love Is The Only Solution” Free for download at: love4peace.org
వాతావరణ మార్పు
2022-01-18   3858 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2022-01-18

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Government Leaders Are Guilty if People Are Killed Because of the Climate Change

2:34

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Government Leaders Are Guilty if People Are Killed Because of the Climate Change

not just animals. I’m telling you the truth likethat. Be Vegan, Make PeaceWatch or download the full conference “The Snake InsideHumans” at SupremeMasterTV.com
వాతావరణ మార్పు
2021-04-26   3414 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2021-04-26

Animal Livestock Raising Most Polluting Industry

1:44

Animal Livestock Raising Most Polluting Industry

వాతావరణ మార్పు
2020-03-12   4297 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2020-03-12

Meat Bans for 1200 years from 7th to 19th century AD in Japanese History

1:09

Meat Bans for 1200 years from 7th to 19th century AD in Japanese History

” of land animals, followed by “TheOrdinance on Releasing Living Creatures” in 676 AD. These laws were later reinforced whenEmperor Shomu issued “The Ordinance of Prohibition against Drinking Alcohol andSlaughtering” in 737 AD.For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
వాతావరణ మార్పు
2021-11-09   1577 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2021-11-09

Animals Are Not Just Meat

0:42

Animals Are Not Just Meat

వాతావరణ మార్పు
2022-01-07   1035 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2022-01-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Global Warming - A Threat to Human Survival

2:27

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Global Warming - A Threat to Human Survival

వాతావరణ మార్పు
2021-02-05   1588 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2021-02-05

A plant-based diet is good for all us animals and the climate.

1:14

A plant-based diet is good for all us animals and the climate.

వాతావరణ మార్పు
2022-01-07   1159 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2022-01-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: A Report on Our Ocean Life

2:31

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: A Report on Our Ocean Life

వాతావరణ మార్పు
2021-02-02   1354 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2021-02-02

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Water Shortage - A Global Problem

3:55

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Water Shortage - A Global Problem

వాతావరణ మార్పు
2021-01-29   1378 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2021-01-29

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Solutions for the Planet

10:34

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change: Solutions for the Planet

వాతావరణ మార్పు
2019-12-10   3582 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 01

1:16

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 01

వాతావరణ మార్పు
2019-12-10   3067 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 03

1:27

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 03

వాతావరణ మార్పు
2019-12-10   2685 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 12

1:46

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 12

వాతావరణ మార్పు
2019-12-10   2739 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2019-12-10

Animal Agriculture Is The Most Serious Cause of Human-induced Global Warming

3:06

Animal Agriculture Is The Most Serious Cause of Human-induced Global Warming

వాతావరణ మార్పు
2019-11-18   3389 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2019-11-18

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 14

1:00

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 14

వాతావరణ మార్పు
2019-12-10   3017 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 02

1:32

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change, Part 02

వాతావరణ మార్పు
2019-12-10   2868 అభిప్రాయాలు
వాతావరణ మార్పు
2019-12-10
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు