తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 508 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:21

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Japan assists water sector development in The Gambia, Spain adopts smoking ban, Australian scientists develop affordable smart window coating, one of world’s longest electricity interconnectors to enable green energy transfer between United Kingdom and Denmark, photographer raises funds for dog rescue, research predicts plant-based food market will
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-28   20 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-28

Selections from "The Pathway of Life" by Leo Tolstoy (vegetarian): Volume 1, God, Part 1 of 2

00:15:21

Selections from "The Pathway of Life" by Leo Tolstoy (vegetarian): Volume 1, God, Part 1 of 2

“Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself.” This insightful saying by Leo Tolstoy is a valuable reminder for all of us to reflect inward. The renowned 19th-century Russian author suggested that we ask ourselves what God really wants us to do. As Leo Tolstoy said, “In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you.” Supreme Master Ching Hai once
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-28   23 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-28

Healing our Lives through Inner Stillness: Interview with Jiulio Consiglio, Part 2 of 2

00:12:29

Healing our Lives through Inner Stillness: Interview with Jiulio Consiglio, Part 2 of 2

On today’s program, Jiulio shares insights on how others can also become spiritually awakened. Through his books and workshops, Jiulio encourages others to meditate, because through meditation, people can contact their “inner stillness.” “'Inner stillness' is a reflection of the inner being within you. Inner stillness is that quiet, that inner peace, that is reflected when one goes beyond the cond
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-09-28   25 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-09-28

Positive Changes in Countries Part 19 - Resourceful Governments, Resourceful Citizens: Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea

00:18:15

Positive Changes in Countries Part 19 - Resourceful Governments, Resourceful Citizens: Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea

Located at the cross paths between North Africa, Southwestern Asia and Europe, my country, Egypt, is one of the oldest civilizations in the world with over 5000 years of history. Its iconic monuments, the Giza Necropolis, the Great Sphinx, as well as the ruins of Memphis, Thebes, Karnak, and the Valley of the Kings. In other news, did you know that ninety-six percent of Egypt’s land is covered by
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2020-09-28   14 అభిప్రాయాలు
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2020-09-28

బౌద్ధ కథలు: ఎవరైతె ఆ గ్రుడ్డి బ్రాహ్మణుడికి తన కళ్ళను సమర్పించిన ఆ రాజు, 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:33:45

బౌద్ధ కథలు: ఎవరైతె ఆ గ్రుడ్డి బ్రాహ్మణుడికి తన కళ్ళను సమర్పించిన ఆ రాజు, 4 యొక్క 3 వ భాగం

“I only want to become Buddha so that I can help everyone escape birth and death, and suffering in the three evil paths so that they will attain Nirvana and enjoy eternal bliss.”“‘So we consider the eyes offering, the eyes charity, is absolutely nonsense. No necessity and nonsensical. Because you are the king, you are the saintly king, you
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-28   45 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:17

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, research finds Earth’s temperatures of the past 10 years were warmest, Yemen supported in pandemic response, majority of German employees prefer working from home, solar energy to power rural homes in Chad, Aulacese, also known as Vietnamese, children share wildlife protection message, United States study confirms vegan burgers are healthier than me
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-27   82 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-27

Research finds Earth’s temperatures of the past 10 years were warmest

00:28:17

Research finds Earth’s temperatures of the past 10 years were warmest

Climate crisis accelerates over past decade.According to a recent report led by the United States National Oceanic and Atmospheric Administration’s Centers for Environmental Information, the years between 2010 and 2019 comprise the hottest decade on our planet since humans began recording worldwide temperatures. The researchers found that each decade since 1980 has been
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-27   63 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-27

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 109 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:32:00

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 109 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

“ఒక రాజు యొక్క పెరుగుదల మరియు పతనం అనుసరిస్తుంది మరొకరి పెరుగుదల మరియు పతనంకు. ఐదువందల సంవత్సరాల తరువాత, పవిత్ర ప్రభువు (సేజ్ కింగ్) కనిపిస్తుంది. ఆమె ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తుంది మరియు సహాయం చేయబడుతుంది సమర్థులైన మరియు ధర్మవంతులైన వ్యక్తుల ద్వారా ప్రతిచోటా."
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-09-27   174 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-09-27

His Excellency Dr. Abiy Ahmed Ali: The Peacemaker Politician of Ethiopia, Part 1 of 2

00:12:45

His Excellency Dr. Abiy Ahmed Ali: The Peacemaker Politician of Ethiopia, Part 1 of 2

His Excellency Dr. Abiy Ahmed Ali, a Shining World Leadership Award for Peace Laureate, is the fourth Prime Minister of Ethiopia. Through his leadership, His Excellency Dr. Abiy Ahmed has taken significant strides towards advancing peace to his fellow citizens and in the African continent. For his work to restore harmony with Eritrea, he was awarded the 2019 Nobel Peace Prize. “I believed peace be
సక్సెస్ మోడల్స్
2020-09-27   60 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2020-09-27

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

00:19:44

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

Last Sunday, we visited Loving Hut Smile vegan restaurant in Seoul, Korea. Specializing in catering and lunch boxes, this Loving Hut is a popular vegan restaurant frequently catering to celebrities. This morning, Loving Hut Smile is busy making lunch boxes ordered by its customers who are going on a picnic. “After cutting the bread in half, spread the vegan cheddar cheese on both sides. Next, put
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-09-27   113 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-09-27

బౌద్ధ కథలు: ఆ రాజు ఎవరైతె గుడ్డి బ్రాహ్మణుడికి తన కళ్ళను ఇచ్చెను 4 యొక్క 2 వ భాగం

00:32:55

బౌద్ధ కథలు: ఆ రాజు ఎవరైతె గుడ్డి బ్రాహ్మణుడికి తన కళ్ళను ఇచ్చెను 4 యొక్క 2 వ భాగం

నాకు తెలుసు ఆహ్లాదకరమైన కళ్ళు రాజు ఒక ప్రతిజ్ఞ కలిగి ఉండెను ఎవరైనా ఏదైనా అడిగినా, అతను తన తల్లిదండ్రులు తప్ప ఇస్తాడు. కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళితే మరియు ఆహ్లాదకరమైన కళ్ళు రాజును అతని కళ్ళు, భౌతిక కళ్ళు అడిగితే, అతను వాటిని మీకు ఇస్తాడు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-27   238 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-27

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:31

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Israel and United Arab Emirates take step towards peaceful relations, research finds cigarette ban policy bears fruit in United States, growing number of shoppers forego single-use plastic bags in United Kingdom, homeless persons benefit from community support system in Australia, honest boys in United States turn in wallet with substantial cash, veg food
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-26   145 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-26

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:20

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with a selection from Guy Warren Ballard’s, or Godfré Ray King’s book “Unveiled Mysteries.” “Mankind in the unascended state, marvel at these things - but I tell you - it is no more Effort - for us to change the appearance and activity of our bodies - than it is for the ordinary human being - to change his clothes. The unfortunate condition in human consciousness - that keeps
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-26   199 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-26

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 8 of 10

00:19:07

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 8 of 10

(First, when artists create their works, inspiration is most important. Where does inspiration come from? What is the source of inspiration?) “Artists have innate talent. It’s their nature. Maybe in their past lives, they had experienced it or done it. Or maybe they came from a higher realm to this world to entertain humankind. So their inspirations may have come from their past lives, or from the
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-09-26   185 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-09-26

John Jezewski (vegan): Wellness Is in Our Hands, Part 2 of 2

00:12:23

John Jezewski (vegan): Wellness Is in Our Hands, Part 2 of 2

Today, it is our privilege to feature more excerpts from our interview with John Jezewski. Mr. Jezewski is more than just a nutritionist. He is a living nutritionist and provided us with a background on how he assists people through his practice. “Living nutrition is taking the absolute latest technology and also taking techniques of enthusiasm. So people can make a proper transition to a perfect
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-09-26   92 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-09-26

బౌద్ధ కథలు: ఆ రాజు ఎవరైతె గుడ్డి బ్రాహ్మణుడికి తన కళ్ళను ఇచ్చెను 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:32

బౌద్ధ కథలు: ఆ రాజు ఎవరైతె గుడ్డి బ్రాహ్మణుడికి తన కళ్ళను ఇచ్చెను 4 యొక్క 1 వ భాగం

“ఈ రాజుకు ప్రత్యేకమైన కళ్ళు ఉన్నాయి, అతను చూడగలిగాడు మొత్తం ఐదు ఖండాలను, మరియు నాలుగు మహాసముద్రాలను మొదలైనవి.” అలాంటిది ఏదో. "అతను కూడా చేయగలడు గోడల ద్వారా చూడగలడు. అందువలన, అతని పేరు ఉండెను ఆహ్లాదకరమైన కళ్ళు." అని
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-26   410 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-26

Vegans Are Cool, Part 1

00:13:41

Vegans Are Cool, Part 1

Welcome to “Vegans Are Cool” where we proudly present some of our young Association members and friends from around the world. These multi-talented kids demonstrate what it means to follow a loving vegan lifestyle while pursuing their passions. A vegan lifestyle is one that doesn't involve eating and using animal products. These youth are compassionate, heroic, smart, and cool. They are role model
Kids' Wonderland
2020-09-26   198 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-09-26

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:19

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, peace progresses in Afghanistan, Germany contributes to humanitarian assistance in Egypt, Canadian company successfully recycles lithium battery, Austrian scientists advance space debris tracking, boy’s charity provides protection to police dogs in United States, Chinese restaurant chain adopts vegan pork and researchers discover new colonies of pen
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-25   121 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-25

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:03

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

Guy Warren Ballard was a United States mining engineer and a co-founder, together with his wife Edna Anne Wheeler Ballard, of the “I AM” spiritual movement, inspired by his life-changing meeting with the Ascended Master Saint Germain. Following this enlightening encounter, Mr. Ballard devoted his life to spreading the Master’s wisdom, according to his capacity. From Master Saint Germain’s dictatio
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-25   185 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-25

“Underdogs”: A Dog’s Courage & A Superhero

00:14:51

“Underdogs”: A Dog’s Courage & A Superhero

Today we present not one film but two by the name “Underdog,” which follow the adventures of “human’s best friend,” our much-loved dogs. The first “Underdog” feature, also known as “A Dog’s Courage,” is a delightful Korean animated movie. The film gives viewers an opportunity to look at the unfortunate reality of abandoned canine friends, and to think about a world where humans and animals can coe
సినిమా దృశ్యం
2020-09-25   120 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2020-09-25
<1234567...26>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు