తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 2074 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:00

గమనార్హమైన వార్తలు

Kenya and Somalia improve bilateral relations, Afghanistan receives education funding from Japan, solar energy poised to increase globally, Belgium capital to limit vehicle emissions, New Zealand vegan teenager awarded for kindness, Israeli company develops vegan baby formula and new animal cruelty ban signed into the law in United States.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-01   573 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-01

New animal cruelty ban signed into the law in United States

00:01:39

New animal cruelty ban signed into the law in United States

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-01   2252 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-01

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 1 of 2

00:16:55

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 1 of 2

India – home to many great spiritual Masters. One such great personage is Swami Sri Yukteswar Giri. Paramahansa Yogananda described Sri Yukteswar as “softer than the flower, where kindness is concerned; stronger than the thunder, where principles are at stake.” Today we are going to present to you “The Holy Science,” requested by Saint Babaji and written by Swami Sri Yukteswar, revealing the basic unity of Supreme Truth behind all names and forms, especially between the Bible and Bhagavad Gita. “How God is comprehended. As man is the likeness of God, directing his attention inward he can comprehend within him the said Force and Feeling, the sole properties of his Self – the Force Almighty as his will, Vasana, with enjoyment, Bhoga; and the Feeling Omniscient as his Consciousness, Chetana, that enjoys, Bhokta.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-01   1767 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-01

Rejoice for A Glorious New Era

00:22:34

Rejoice for A Glorious New Era

As 2020 is not just any new year, but one that marks the beginning of a glorious era. Haven’t you heard the greatest news in the history of Earth revealed by Supreme Master Ching Hai on November 24, 2019? “Maya is gone! The negative force is also gone. And the force of karma is gone! Thanks all the Godses, all the Universal Beings, Who put all Their power together;otherwise, it won't work. Oh, endless of beings that you cannot even see how many, they're just jumping and crying, happy, very much.” So you see, we have all the reasons to celebrate for better and brighter days to come for all beings on Earth. Please join our Association members for a grand celebration! First our brothers and sisters from Bali, Indonesia will present a traditional song and dance entitled “Greet the Golden Age.” Finally, our Nepalese brothers will play a piece of traditional music called “Auspicious Tune” dedicated to this special New Year. Happy New Year! Vegan world will be!
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-01-01   799 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-01-01

The Animals Celebrate a Happy Vegan New Year!

00:13:36

The Animals Celebrate a Happy Vegan New Year!

My name is Nora, and I am a polar bear from Spirited Alaska, USA. In honor of the brand new year, the animals of our world would like to share some good news, warm wishes, and blessings with you. “We dogs are praying every day that there will soon be a vegan world! And we are doing our part to make it happen!” “Every day, we whales bless the ocean and fulfill our role in sustaining our planet.” My little cubs asked me to say “hi” and let you know that they are counting on you to do you part to save their polar habitat! “I know that 2020 is going to be a terrific year because I hear so much great news as I fly overhead!” “I live quietly in my burrow, and I didn’t know that so much was happening! This is certainly a Golden Era, and our world will soon be filled with abundance and peace. The future generations, both human and animal, will be living in a true paradise.”
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-01-01   666 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-01-01

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క4 వ భాగం May 12, 2019

00:36:26

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క4 వ భాగం May 12, 2019

మీరు ధ్యానం చేసే ముందు, మీరు చదునుగా పడుకోండి, మరియు మీరు మీ ముక్కు ద్వారా ఊ పిరి పీల్చుకోండి. చాలా పొడవైన, లోతైన శ్వాస. ఊపిరి పీల్చు కొని, దారి తీయండి మీ సోలార్‌ ప్లెక్సస్‌కు, ఇది కడుపు ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉంది. అది నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. మరియు అది నిండిన తర్వాత, మీరు దానిని మీ ఛాతీకి నడిపిస్తారు, ఆపై మీ తలకు, మరియు అది మీ నోటి ద్వారా వెళ్ళ నివ్వండి, మరియు అది బయటకు వస్తుందని ఊహించు కోండి. రెం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-01   2031 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-01

2020 Happy New Year #1

00:05:04

2020 Happy New Year #1

2020-01-01   729 అభిప్రాయాలు
2020-01-01

2020 Happy New Year #2

00:04:14

2020 Happy New Year #2

2020-01-01   682 అభిప్రాయాలు
2020-01-01

2020 Happy New Year #3

00:03:40

2020 Happy New Year #3

2020-01-01   749 అభిప్రాయాలు
2020-01-01

2020 Happy New Year #4

00:05:20

2020 Happy New Year #4

2020-01-01   1390 అభిప్రాయాలు
2020-01-01

2020 Happy New Year #5

00:04:13

2020 Happy New Year #5

2020-01-01   475 అభిప్రాయాలు
2020-01-01

2020 Happy New Year #6

00:03:30

2020 Happy New Year #6

2020-01-01   553 అభిప్రాయాలు
2020-01-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:42

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously presents Shining World Compassion Award to animal rescue organization in United States, European Union donates funds to assist displaced persons in Iraq, Mongolia receives funding to build affordable climate-resilient homes, afforestation project plants 10 million trees in Uganda, medical 3D printing technology advances in Australia, international fast-food chain offers veg burger in Europe and rare small mammal thought to be extinct is photographed in Âu Lạc, also known as Vietnam.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-02   400 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-02

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 2 of 2

00:18:52

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 2 of 2

“What is needed is a Guru, a Savior, who will awaken us to Bhakti (devotion) and to perceptions of Truth. Any advanced sincere seeker may be fortunate in having the Godlike company of some one of such personages, who may kindly stand to him as his Spiritual Preceptor, Sat-Guru, the Savior.” “Aparokshajnana, the real comprehension. In this state the son of man begins to repent and, turning back from the gross material creation, creeps toward his Divinity, the Eternal Substance, God. When the developments of ignorance are stopped, man gradually comprehends the true character of this creation of darkness, maya, as a mere play of ideas of the Supreme Nature on His own Self, the only Real Substance. This true comprehension is called Aparokshajnana.” “When man thus entering into the spiritual world becomes a Son of God, he comprehends the universal Light – the Holy Ghost – as a perfect whole, and his Self as nothing but a mere idea resting on a fragment of the Aum Light.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-02   1342 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-02

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 12

00:30:41

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 12

Lionel Friedberg is an Emmy Award-winning film maker and a New York Times bestselling author with a special interest in environmental topics, human rights and animal welfare issues. We've had the pleasure of working with Mr. Friedberg many times. And now he'll share some remarks. "I must say that the positivity though and the love in this room today is overwhelmingly palpable. You can feel it; you can see it; it's around everywhere." Our next performer is renowned Italian soprano, Giorgia Fumanti, who is based in Montreal, Canada. Her celestial voice has been heard on the biggest stages around the globe and in two of our Association's past concerts. Let us welcome her to the stage. "Praised be the Providence! Thanks to Earth and Heavens, To invisible and visible beings. For the grace bestowed upon Supreme Master Television. May this forever be blessed, To serve the world for peace and happiness."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-01-02   1551 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-01-02

The Vivacious Vegan Ambassador, Jane "Unchained" Velez-Mitchell, Part 2 of 3

00:14:42

The Vivacious Vegan Ambassador, Jane "Unchained" Velez-Mitchell, Part 2 of 3

Jane Velez-Mitchell’s enthusiasm in spreading the vegan message is inspirational. Her website, Jane Unchained, now reaches more than one million people. Jane and her team of volunteer contributors use every possible social platform to promote vegan living. “This is a crucial time. Every single person who wants to save this planet, go on social media every time you eat a vegan meal, put it on Instagram, go live on Facebooks. We need to flood social media with vegan content and normalize non-violence, and normalize non-violence, normalize veganism, normalize a compassionate lifestyle.” “We just finished a documentary called, ‘Countdown to Year Zero!’ Everybody needs to see ‘Countdown to Year Zero.’ It is the most important subject. If the world is uninhabitable for humans, it’s too hot to support human life, all the other issues will pale. And the solution is simply to eliminate the meat and dairy from our diet. It is the leading cause of climate change.”
వెజ్జి ఎలైట్
2020-01-02   827 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-01-02

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం Mar. 1, 2005

00:29:04

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం Mar. 1, 2005

కేవలం ఐదు సూత్రాలను ఉంచండి, ధ్యానిస్తూ ఐదు(పవిత్ర) పేర్లను పఠించండి, బహుమతిని గుర్తుంచుకోండి మరియు వెళ్ళండి సూటిగా, ముందుగా లేదా తరువాత. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏది ఆపలేదు. ఇకపై ఏది మిమ్మల్ని కళంకం చేయదు, ఏదీ మిమ్మల్ని ఇకపై ప్రలోభపెట్టదు. ఏదీ దగ్గరకు వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్ట పడదు!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-02   2793 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-02

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

00:04:21

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

On Saturday, December 28,2019, during the blissful Christmas retreat at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Beloved Supreme Master Ching Hai caringly spent precious moments with our fellow Quan Yin practitioners and imparted more sage advice to benefit our spiritual practice. “Whatever we think or feel inside, the whole universe knows it. Be sincere, then you’ll get the rewards that you cannot imagine. And you’ll have good inner experience, your life improved, everything will be good.” Our Gracious Master patiently us to always be giving and consider others before ourselves. “Don’t just take! Give all the time!” “We must give, if we have, or at least we happily support those who give. You should be happy that somebody receives something from anybody or from the Master. You should just be happy as if you are the one who receives it! That is the attitude. You are happy because you know you are good if you consider others before yourself.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03   3534 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03

గమనార్హమైన వార్తలు

00:33:49

గమనార్హమైన వార్తలు

European Union calls for climate action, Indonesia receives development funding, entire Moroccan village runs on solar energy, public transport in Singapore more accessible to uniquely abled persons, United States woman creates website to safeguard oceans from plastic pollution, Australian stores sell popular vegan meat from United Kingdom and orangutan who was granted legal rights finds new home.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03   369 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03

From The Essene Humane Gospel of Christ: The Salvation of the World – The Birth of Yeshua, Part 1 of 2

00:15:18

From The Essene Humane Gospel of Christ: The Salvation of the World – The Birth of Yeshua, Part 1 of 2

Faithful viewers, the Essene Humane Gospel is a reminder of the Godly virtues that we should live by if we are to walk the path of the Truth. God’s Arms are always opened for the sincere Truth-seekers. Today we’ll read selections from the beginning of this Gospel, in which we learn about the preparation of the coming of the great Essene Prophet John the Baptist and of the Worshipped Messiah, Lord Jesus Christ. “…Gabriel spoke further unto her, ‘O Mary, therefore also is that holy, which shall be born of thee, even Christ, the child of God, and His name on earth shall be called Yeshua, for it is He that shall save the people from bondage to sin, even all those repenting and obeying His Holy Laws. Therefore, O Mary, YE SHALL EAT NO ANIMAL FLESH, NOR DRINK STRONG DRINK, for the Holy Child shall be consecrated unto the All-Eternal from its mother’s womb, and NEITHER ANIMAL FLESH NOR STRONG DRINK SHALL HE EAT OR DRINK IN ANY FORM, nor shall ever a razor touch His head.’”
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-03   741 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-03
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు