తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 2494 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : అన్ని
తేదీ : 2019
క్రమీకరించు : పురాతన
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

గమనార్హమైన వార్తలు

00:33:33

గమనార్హమైన వార్తలు

China constructs carbon-neutral city, Ethiopia to receive development grant from World Bank, Ukraine looks to bioenergy, Australian teens raise awareness on single-use plastics and prominent vegan protein company going public.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-01-01   1947 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-01-01

The Animals Celebrate Vegan New Year 2019! Part 1 of 2

00:14:02

The Animals Celebrate Vegan New Year 2019! Part 1 of 2

The world is approaching a new Golden Age where people and animals live in peace! No more conflicts, no more sadness! I can see it just around the corner ̶ a time of peace and harmony! It’s so beautiful. I think all beings can feel deep in their hearts that a new era is on its way.The Prophet Isaiah had a vision of all God’s creation living in harmony and peace. We are almost there
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-01-01   2058 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-01-01

Selection from the Sangha of Bhikkhu Buddhist Association’s Book of Truth, Part 2 of 2

00:13:20

Selection from the Sangha of Bhikkhu Buddhist Association’s Book of Truth, Part 2 of 2

Justice is also the Truth, or the harmonious Middle Way of the universe. Justice means no more, no less, very fair and impartial. It’s the same with the elements of earth, water, fire and wind. Although things keep changing, the elements themselves stay the same, nothing is ever lost. It’s like the past, future and present; they’re not different. All three times exist in every moment. Since the ancient times, activity and inactivity are not two things. Many people believe that there is no justice, so they freely commit evil deeds and thereby beget calamities. Justice is a power, an authority. Justice is like the shadow following a person. So the higher one climbs, the harder one falls, and the deceitful wouldn’t enjoy peace long.
జ్ఞాన పదాలు
2019-01-01   1853 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #01

00:01:54

New Year Greetings from Around the Globe #01

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3465 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 6 వ ది

00:26:41

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 6 వ ది

‘Loving the Silent Tears.’ And its simple and deep message was not overshadowed by its evidently star-studded performers… kindness, compassion, generosity, love and spiritual evolvement through adversity is the lesson and thread woven. Supreme Master Ching Hai’s contributions to society have influenced people to convey Her message through art which then inspired the audience to give back as well.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-01   3719 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-01

New Year’s Resolution - Be Vegan, Be a Hero

00:18:20

New Year’s Resolution - Be Vegan, Be a Hero

What is the one thing most people like to do on New Year's Day other than celebrate? It is making a New Year's Resolution. A new year’s Resolution is a tradition that dates back thousands of years, all the way back to the ancient Babylonians. It signifies a fresh start, in which a person resolves to change an undesired habit or behavior, so as to accomplish a personal goal or to overcome an unfavorable lifestyle. Have you thought about what your resolution for 2019 will be? How about making it the ultimate New Year's Resolution? One that is noble and heroic;one that benefits ourselves, all sentient beings,and even the world!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-01-01   2378 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #02

00:01:51

New Year Greetings from Around the Globe #02

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3262 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #03

00:02:56

New Year Greetings from Around the Globe #03

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3284 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #04

00:03:18

New Year Greetings from Around the Globe #04

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3221 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #05

00:02:46

New Year Greetings from Around the Globe #05

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3322 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #06

00:03:05

New Year Greetings from Around the Globe #06

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3363 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #07

00:01:48

New Year Greetings from Around the Globe #07

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3341 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #08

00:02:21

New Year Greetings from Around the Globe #08

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3404 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #09

00:02:27

New Year Greetings from Around the Globe #09

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3381 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #10

00:02:47

New Year Greetings from Around the Globe #10

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3361 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #11

00:04:00

New Year Greetings from Around the Globe #11

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3425 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

New Year Greetings from Around the Globe #12

00:02:08

New Year Greetings from Around the Globe #12

ప్రత్యేకం!
2019-01-01   3414 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-01-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:26:56

గమనార్హమైన వార్తలు

Amazing cockatoos show their high intelligence, Saudi Arabian charity contributes almost US﹩2 billion for relief work, China continues progress in gender equality, research finds wind farms could weaken hurricanes and Mozambique to enhance food security.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-01-02   1979 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-01-02

Selection from Leo Tolstoy’s Book “Bethink Yourselves!” Chapter 9

00:17:13

Selection from Leo Tolstoy’s Book “Bethink Yourselves!” Chapter 9

A religious man in fulfilling the work prescribed to him he God, without arguing as to what precisely will come of that work. A religious man acts thus and not otherwise, not because he desires to act thus, nor because it is advantageous to himself or to other men, but because, believing that his life is in the hands of God, he cannot act otherwise. In this lies the distinction of the activity of religious men; and therefore it is that the salvation of men from the calamities which they inflict upon themselves can be realized only in that degree in which they are guided in their lives, not by advantage nor arguments, but by religious consciousness.
జ్ఞాన పదాలు
2019-01-02   1934 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-01-02

The Animals Celebrate Vegan New Year 2019! Part 2 of 2

00:13:30

The Animals Celebrate Vegan New Year 2019! Part 2 of 2

The state of Uttarakhand in India has had a court ruling that says animals have the same legal status as humans. Let’s hope that idea spreads quickly throughout our world! Israel will end the import of live animals for meat by 2021. The Prime Minister of Israel, His Excellency Benjamin Netanyahu said, “We have to really correct the great pain being caused to animals.” Fifty countries have banned the use of animals in circuses, 20 have ended fur farming, and nearly 40 nations have banned, or are planning to ban, animal testing for cosmetics.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-01-02   1822 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-01-02
<>పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు