తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
2481 - 2494 ఆఫ్ 2494 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

2019 లో సానుకూల పోకడలు బ్రైట్ న్యూ 2020 కోసం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:14:41

2019 లో సానుకూల పోకడలు బ్రైట్ న్యూ 2020 కోసం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

ప్రగతిశీల సమీక్షలు 2019 లో మార్పులు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వచ్చాయి, మరియు ప్రజలు మాట్లాడారు: భవిష్యత్ యొక్క మార్గం వీగన్‌ ఉన్నది!
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-29   440 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-29

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

00:18:21

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

న్యూ ఇయర్ కేవలం మూలల చుట్టూ ఉంది, మరియు నా మానవ పిల్లలు కొన్ని రుచికరమైన విందులు చేస్తున్నారు మొత్తం కుటుంబం కోసం. మీకు ఇప్పటికే నోరు ఊరుచున్నదా?
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29   1883 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

00:33:42

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

నేను ఇలా భావిస్తున్నాను, ఇరాన్ ప్రజలు అత్యంత నిజాయితీ గల ప్రజలు. వారు ఎప్పటికీ కలిగి ఉండరు వారి హృదయాలలో అనుమానంను ఒక అయోటా లేదా ఒక నానో భాగంను, ఒకసారి వారు మాస్టర్‌ను అనుసరించు నప్పుడు. వారు చాలా చిత్తశుద్ధి గలవారు, అంతా. స్వచ్ఛమైనవారు.నేను అలా భావిస్తు న్నాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29   1710 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:10

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously contributes funds to United States-based cancer foundation in honor of young boy’s love for his grandfather, Angola obtains funding to enhance childhood nutrition, biogas utilized to generate electricity in United Arab Emirates, plastic-eating bacteria discovered in India, Spanish startup develops health-protecting technology for firefighters, meat eating declines in New Zealand and rescued elephant settles into new home in Brazil.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-30   252 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-30

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 1 of 6

00:12:44

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 1 of 6

Buddha or Gautama Buddha, also known as Shakyamuni Buddha, was a great extraordinary spiritual Master from ancient India. He then shared the merits of His practice by providing a method for other sentient beings to be freed from the cycle of death and rebirth. One of these cherished records of the Buddha’s teachings is The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, also known as the Lotus Sutra. Today, we would like to present Chapter 4 - Belief and Understanding of this sutra. “At that time, when the men of lifelong wisdom Subhuti, Mahakatyayana, Mahakashyapa, and Mahamaudgalyayana heard from the Buddha a Dharma (true teaching) that they had never known before, and heard the World-Honored One prophesy that Sariputra would attain anuttara-samyak-sambodhi (the highest perfection), their minds were moved as seldom before and they danced for joy. ‘Suddenly we have been able to hear a Dharma (true teaching) that is rarely encountered, something we never expected up to now, and we look upon ourselves as profoundly fortunate.’”
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-30   779 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-30

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

00:14:57

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

Today, we begin by travelling to Nepal. Here, the Gadhimai Festival ritual has traditionally resulted in the sacrificial loss of life for countless innocent animals. But compassionate and heroic animal rights activists and countless Nepalese Hindus have challenged the centuries-old event to become a festival that truly celebrates life in all its aspects. "We have to have courage for this, we have to challenge it. For such good deeds, no one can say anything or stop us, and the culture of animal sacrifice is decreasing drastically in Nepal. And I think in our generation, we will be able to see the culture of animal sacrifice reduced to zero." This year, responding to these constant appeals and continuous protests, the Nepalese government issued notices to discourage practices that harm animals. We now move on to Oceania, where we hear our Association member for Australia report on the exciting happenings of Australia and New Zealand.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-30   360 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-30

Master Ayub’s Park School: Change Starts from Within

00:13:16

Master Ayub’s Park School: Change Starts from Within

In Pakistan’s capital of Islamabad, there is a unique school where disadvantaged students attend classes while sitting on the ground in a park. This is an open-air place of learning established by Master Ayub. Today, the open-air classroom has grown into an institution with more than 250 students. The school has the motto “Change Starts from Within.” Master Ayub believes that youngsters should not be forced to drop out of school to work. He is also concerned that street children can fall under bad influences and be led astray. His classes fill a need for those children who have no opportunity to attend school otherwise. In addition, the educator feels that we should give aid without expecting or wanting anything in return. He received a civil honor called the Pride of Performance Award from the government of Pakistan to acknowledge his extraordinary public service and contributions to education.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-12-30   250 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-12-30

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క2 వ భాగం May 12, 2019

00:34:06

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క2 వ భాగం May 12, 2019

నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఇతర దేశాల ప్రజలు విశ్వాసం కూడా కలిగియున్నారని, మరియు చిత్తశుద్ధి గలవారు, కానీ నేను మరింత ఆవేశపూరితముగా ఉన్నాను ఇరానియన్ ప్రజల నుండి, అంతే. నా ఉద్దేశ్యం ఇతర ప్రజలకు నమ్మకం లేదని కాదు. కానీ నేను ఏదో గ్రహించాను ఇరానియన్ ప్రజల నుండి, ఈరీతిగా చాలా ఆవేశపూరితగా, బలంగా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-30   1272 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-30

Happy Vegan Christmas Celebration Dec. 25, 2019

00:13:46

Happy Vegan Christmas Celebration Dec. 25, 2019

On Christmas Day 2019 honoring the birth of the Worshipped Lord Jesus Christ, our Association members from around the world, who had gathered for a meditation retreat at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, enjoyed a happy vegan celebration in the benevolent presence of our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai. The colorful acts included vibrant dances, beautiful singing and a heartfelt poetry recitation. After the entertainment program, Master lovingly imparted a most touching speech before cutting the cake. “I’m very happy with you and I thank you for going through everything with me over the years: going through karma, going through trial and tested, failing exams or not failing the exam in spiritual practice. And you still hang around, sticking in there. Thank you so much. I thank you all from my heart. God bless you.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31   7048 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31

గమనార్హమైన వార్తలు

00:42:28

గమనార్హమైన వార్తలు

Oxford Dictionaries’ word of the year highlights increased climate awareness, Somali refugees helped with getting a new start in Germany, Tuvalu receives green energy funding, Ocean Cleanup project introduces river cleaning system, Chinese NGO provides medical support in Cambodia, Israeli foot-tech startup cultivates lab-grown meat in space and therapy dog sworn-in at State’s Attorney’s office in Illinois, United States.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31   342 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 2 of 6

00:15:33

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 2 of 6

We continue the parable today to find out what happens when the prodigal son returns to his father's house…. “World-Honored One, at that time the impoverished son drifted from one kind of employment to another until he came by chance to his father’s house. When the impoverished son saw how great was his father’s power and authority, he was filled with fear and awe and regretted he had ever come to such a place. Having thought in this way, he raced from the spot. At that time the rich old man, spied his son and recognized him immediately. Thereupon he dispatched a bystander to go after the son as quickly as possible and bring him back. The impoverished son, alarmed and fearful, cried out in an angry voice, ‘Why am I being seized?’ The father, observing this from a distance, spoke to the messenger, saying, ‘I have no need of this man. Don’t force him to come here.’ Why did he do that? He knew very well that this was his son, but as a form of expedient means he refrained from saying to anyone, ‘this is my son.’”
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-31   877 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-31

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

00:14:28

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

We have heard in the first two segments, 2019 has been a huge year for veganism, with rapid growth reported across the world. In South America, citizens of Chile are also working to make the world a better, more eco-conscious place. We are honored to have the Mayor of Curacavi, the Honorable Juan Pablo Barros, speak about what encouraged him to make the decision to reduce the use of plastic bags h
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-31   548 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-31

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క3 వ భాగం May 12, 2019

00:32:31

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క3 వ భాగం May 12, 2019

కాబట్టి, మీరు నన్ను తిరోగమనం కొనసాగించడానికి అనుమతిస్తే. అప్పుడు మీలో కొంతమంది యొక్క కలలు త్వరగా నెరవేరవచ్చు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-31   1570 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-31

Shining World Compassion Award - The Rabbit Haven

00:19:05

Shining World Compassion Award - The Rabbit Haven

The Rabbit Haven, founded in 1987, is a shelter devoted to the rescue, rehabilitation, and care of injured and abandoned bunnies with the goal of finding loving forever homes for them. The story of how the Rabbit Haven began is a story of love, the love of a bunny named Bernstein who entered the life of Heather Bechtel, the eventual founder of the shelter. In the past few decades, people at the Rabbit Haven have saved thousands of rabbits and transformed their lives. They did so through rescuing, caring as well as fostering. In 2018, Supreme Master Television had the honor to feature Ms. Heather and the Rabbit Haven in the Good People, Good Works series. After seeing the program, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously conferred the Shining World Compassion Award to the Rabbit Haven’s founder, Heather Bechtel and her team, plus US$15,000.
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-12-31   448 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-12-31
<1...119120121122123124125>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు