తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
121 - 140 ఆఫ్ 2491 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

00:09:11

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

On Saturday, December 7, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly spent precious time with our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Master finished reading the story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and expounded on the hardships the Great Saints and Enlightened Masters must endure in this world, and how, as sp
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   3138 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

గమనార్హమైన వార్తలు

00:34:58

గమనార్హమైన వార్తలు

South Sudan receives education funding, Pacific Islands to enhance calamity resilience, research finds renewable energy becoming more economical than fossil fuel, Âu Lạc, also known as Vietnam opens new solar farm, Turkish students help visually challenged African students, PETA UK awards best vegan pie of 2019 and Airbnb offers people the opportunity to connect with animals.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   316 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

Research finds renewable energy becoming more economical than fossil fuel

00:01:04

Research finds renewable energy becoming more economical than fossil fuel

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   454 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

From Theosophy’s Sacred Teachings: Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms (October - December), Part 1 of 2

00:14:06

From Theosophy’s Sacred Teachings: Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms (October - December), Part 1 of 2

Theosophy, meaning “Divine wisdom,” refers to an experiential knowledge that comes through spiritual, not intellectual, means. The Theosophical Society strived to study this wisdom underlying all the religions and promoted the universal brotherhood of humanity. “Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms” was written by Madame Blavatsky and published in late 1889. With selections f
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-13   282 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-13

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 3 of 3

00:14:25

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 3 of 3

Continuing our interview with Dr. Singer, he shares his thoughts on adopting the compassionate plant-based lifestyle. "Well, I think perhaps the best moral decision I ever took was to stop eating animals." We are currently facing a planetary crisis. In addition to the worsening effects of global warming, human activity is depleting many of Earth’s precious resources. However, Dr. Singer believes t
సాహిత్యము పెంచుట
2019-12-13   329 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2019-12-13

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

00:15:41

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

Surge is a UK-based group, Surge's noble goal is a new era in which all animals are free from suffering, oppression, and violence. Surge's team focuses on promoting plant-based living as this is the path to bring all animals peace. With these combined efforts, in September 2018, London Fashion Week became 100% fur-free! Another well-known organization which promotes veganism and the banishment of
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13   359 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 5 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:31:17

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 5 వ భాగం Feb. 28, 2005

ఇది మనందరికీ ఉంది మనలో కళాత్మక ధోరణి. ఎందుకంటే మనము వచ్చాము సృష్టికర్త నుండి, ఇది సృష్టించుటకు కోరిక, (అవును.) అందమైన వస్తువులను. మనము అందమైన గ్రహాల నుండి వచ్చాము, మరియు మనము అందమైన ప్రపంచాల నుండి వచ్చాము. మనము అందం, నిజం, మరియు ధర్మాల నుండి వచ్చాము. కాబట్టి మానవ రూపంలో కూడా, మనము చాలా చుట్టుముట్ట బడ్డాము, చాలా గుడ్డిగా ఉన్నాము, మరియు కాబట్టి లాక్ చేయ బడ్డాము, మనము ఇంకా దీన్ని చేయాలనే కోరికను అన
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-13   1325 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-13

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ప్రత్యేకం!
2019-12-12   2605 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-12

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:05

గమనార్హమైన వార్తలు

Palestine refugee children receive education support from United Nations, Japan assists development in Mongolia, Sierra Leone secures funding for clean energy project, Australia to construct green hydrogen plant, Irish student develops mobile app to help homeless individuals, internationally known TV personality promotes vegan diet and record-breaking population of migratory birds spotted in Taiwa
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-12   329 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-12

Internationally known TV personality promotes vegan diet

00:01:04

Internationally known TV personality promotes vegan diet

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-12   583 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-12

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 2 of 2

00:16:00

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 2 of 2

In today's program, we'll continue to explore the spiritual wisdom in Shakespeare's timeless masterpieces. By drawing on the pastoral, Shakespeare reminds city-dwelling audiences of the richly edifying realizations that are born out of being in the great outdoors. "And this our life, exempt from public haunt, Finds tongues in trees, books in the running brooks, Sermons in stones, and good in every
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-12   416 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-12

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

00:25:22

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

The actor who defines charisma, Mr. Patrick Kilpatrick. “And this is my beautiful wife, Heidi. Thank You so much for having us and exposing us to so much love and wonderful, gracious hospitality. Something that’s so rare in the world, so I appreciate it.” And may we introduce you to the incredible Emmy Award-winning choreographer, Ms. Bonnie Story. “It was just amazing to work on ‘Loving the Silen
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-12   1424 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-12

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

00:11:21

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

In almost 30 years of running a business, Mr. Fry’s role has changed and evolved over time. He generously shared these changes with us. What is the future of food? Mr. Fry explains that there will be many changes concerning the marketing of foods and its consumption in the future. “There’s a couple of bad things going on with food and that’s plastic. And of course, you know, meat and animal produc
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-12   541 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-12

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 4 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:29:34

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 4 వ భాగం Feb. 28, 2005

ఎవరు బుద్ధులు అయ్యారో, వారు ఇప్పటికే ముందు సాధన చేయుచునే ఉండిరి. మరియు వారు... చాలా తక్కువ స్థాయి నుండి కాదు, కాబట్టి ఇది సులభం. ఇది సులభం. మరియు కొంతమంది వ్యక్తులు ఇంతకు ముందు నా శిష్యులు గా ఉండిరి, కానీ వారు చేరుకోలేదు ఐదవ స్థాయికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-12   1304 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-12

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:25

గమనార్హమైన వార్తలు

Nobel Peace Prize awarded to Ethiopian leader, Syria receives medical support from humanitarian fund, major cities around the world reducing carbon footprint, India installs millions of eco-streetlights, United States tech company invents algae bioreactor to capture carbon dioxide, United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption and Brazilian legal office hires homeless cat.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-11   372 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-11

United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption

00:00:58

United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-11   438 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-11

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 1 of 2

00:16:34

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 1 of 2

Known as Bard of Avon, William Shakespeare was one of the world’s greatest poets, playwrights, actors, and directors in the Renaissance era. Shakespeare’s lines have the magical effect of enlightening our minds to the truth that we know in our hearts. His beautiful and imaginative expressions give us insights into human life and its ephemeral nature. “All the world’s a stage, And all the men and w
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-11   522 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-11

Bribris-indigenous of Costa Rica

00:14:50

Bribris-indigenous of Costa Rica

The proud Bribri cultural legacy passes from one generation to the next through an oral tradition. This indigenous group has a strong bond with Mother Earth. Their language is called Bribri, which approximately 60% of the residents of the Talamanca Bribri Indigenous Reserve speak. Within the Bribri, people belong to different clans, and membership is based on the clan affiliation of one’s mother.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-11   405 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-11

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 2 of 6

00:23:08

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 2 of 6

Today, we’ll visit more of Her early homes in Taiwan, also known as Formosa. After being invited to give lectures throughout Taiwan (Formosa), Supreme Master Ching Hai sometimes traveled to Pingtung, staying in Hao Cha Village. There, Master stayed in a tent and cave, imparting to initiates Her extensive knowledge of living in the wilderness. At the Laiyi Center, Supreme Master Ching Hai lived in
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-11   1550 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-11

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 3 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:30:54

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 3 వ భాగం Feb. 28, 2005

నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మరొక బుద్ధుడు ఉన్నాడు మీ మధ్య ఎవరు కూర్చుంటారు. వావ్!) ఊహించు చూద్ధాము. నేను బుద్ధుడిని కాదు. ఎవరు? మీరు సరిగ్గా ఊహిస్తే, మీరు ఒకరు కావచ్చు. లేదా మీరే సూచించుకొండి, ఇది కూడా మంచిది. మీరు అని అనుకుంటే, మీరే సూచించుకొండి, ఇది మంచిది. నాకుచెప్పు! నాకుచెప్పు! ఈసారి మీరు ఊహించండి, సరేనా?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-11   1351 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-11
<1...45678910...125>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు