తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
61 - 80 ఆఫ్ 2491 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

00:22:38

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

We are grateful for Heavenly blessings each passing day as we count down to Christmas when we honor the birthday of Lord Jesus Christ. As we commemorate the significance of this great Noble Saint, we honor His teachings and rejoice. Turrón, a nougat-like bar, is an exquisite traditional dessert from Spain, a perfect offering for your family and friends in this holiday season. Today, Spanish vegan
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-22   477 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-22

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో2 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:39:31

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో2 వ భాగం Aug. 15, 2015

అతను ఒక మంచి, మంచి, మంచి వ్యక్తి కూడా. అతను తరచూ వస్తువులను ఇస్తాడు ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు, లేదా ఎవరూ లే ని వారికి, లేదా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారికి, లేదా పేదవారికి. కాబట్టి వారు అతన్ని పిలుస్తారు Côp Cô (c (అనథపిండికా). అర్థం, ఇవ్వడం హననీయమైన, ఒంటరిగా ఉన్నవారికి, ఎవరైతె ఒంటరిగా ఉ న్నారో, లేదా వితంతువులు మరియు అనాథల వంటి వారు మరియు వృద్ధులు (వారిని) చూసుకోవటానికి ఎవరు లేనివారిని.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-22   1036 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-22

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:16

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously presents Shining World Compassion Award to benevolent lady from Canada, Qatar Charity establishes service facility in Somalia, United Kingdom researchers purify water using algae, Los Angeles, United States appoints its first City Forest Officer, devoted teacher educates refugee children in Ethiopia, Finnish university foregoes beef and Australian sc
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-21   266 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-21

From Rumi's Fihi Ma Fihi: Discourse 11 - More Selections

00:14:06

From Rumi's Fihi Ma Fihi: Discourse 11 - More Selections

Mawlānā Jalāl-ad-Dīn Muhammad Balkhi Rūmī, known simply as Mawlana in Persian and around the world as Rumi, was a poetic genius, a theologian, and an enlightened Master who graced our planet eight centuries ago. The deep and diverse influence of His legacy still remains and continues to awaken the hearts of many beyond all cultures and boundaries. Rumi was heir to the rich literary and cultural he
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-21   604 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-21

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 9

00:30:19

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 9

Let's give a warm welcome to Diễm Liên. Her fans love her for her gifted soprano vocals, which was also featured in Supreme Master Television's 2nd Anniversary Concert. "And my heart is joyful again, And faith is coming back. I vow to forever love only You. Even if I have to pass a dark valley, I will not fear, because You will always be with me." Here to mesmerize us on the piano, please welcome
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-21   1002 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-21

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

00:11:11

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

“And if you want to be a healthy person or recover from disease, you’re not going to escape the need to change your diet in very specific ways.” In the first place, we do not have to struggle with making challenging healthcare decisions. Dr. Popper says many doctor visits, diagnostic tests, drugs, and procedures could be avoided if people ate healthy, plant-powered diets. Dr. Popper also strongly
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-21   645 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-21

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి ,8లో1 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:35:00

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి ,8లో1 వ భాగం Aug. 15, 2015

కొన్నిసార్లు బోధిసత్వులు సన్యాసులుగా అగుటకు పుట్టరు. కానీ లౌకికపు వ్యక్తిగా ఉండటానికి, అందువలన… ఇది వేరే పని చేస్తోంది. కొన్నిసార్లు వారు పుడతారు ప్రధానమంత్రులుగా, రాజులుగా, వ్యాపారులుగా, వర్జిన్ బాయ్ గా, కన్య అమ్మాయి గా, లేదా ఏదైనా. క్వాన్ యిన్ బోధిసత్వా వలె, వారు వ్యక్తమవుతాయి విభిన్న ఆకారము లలో, కొన్నిసార్లు యువరాణిగా, అలాంటివి, విభిన్న సంబంధం కోసం ఈ గ్రహం మీది జీవులతో.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-21   1404 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-21

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:14

గమనార్హమైన వార్తలు

Rwanda to construct bridges to benefit rural communities, climate resiliency support for Indian smallholder farmers, United Kingdom reaches new high in renewable energy production, Fiji prohibits toxic chemicals, Syrian women and girls in Turkey receive assistance, global food giant introduces vegan bacon cheeseburger and smart dog from United States communicates using custom soundboard.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-20   274 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-20

A Modern Practitioner of the Ethical Teachings of Jainism: An Interview with Mr. Gaurav Jain, Part 3 of 3

00:14:15

A Modern Practitioner of the Ethical Teachings of Jainism: An Interview with Mr. Gaurav Jain, Part 3 of 3

Next, Mr. Gaurav Jain discusses the vegan lifestyle and its interrelationship with meditation. "Meditation is relaxing. Relaxing and entering into your own souls. Definitely, you get deep into the meditation when you have compassion. My vegan lifestyle definitely helps me to meditate well. When I have none of these things made from the animal origin, definitely my health is good. I have no health
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-20   373 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-20

The Venerated Master Nguyễn Thành Nam: Founder of Coconut Buddhism, Part 1 of 2 (INT)

00:13:11

The Venerated Master Nguyễn Thành Nam: Founder of Coconut Buddhism, Part 1 of 2 (INT)

Master Nguyễn Thành Nam was born in 1909 in Bến Tre City to a well-to-do household. In 1945, with His family’s permission, He renounced world life. In 1950, Master Nguyễn Thành Nam went to Phước Thạnh Commune and constructed the Eight-Trigrams Tower that was about 14 meters (46feet) high. Every night, Master Nguyễn Thành Nam sat and meditated at the top of the tower. He lived on fruits and drank c
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-12-20   577 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-12-20

Christmas Can Enhance Emotional Well-Being

00:12:49

Christmas Can Enhance Emotional Well-Being

Today we will focus on how celebrating Christmas can uplift spirits and enhance psychological health. Attending church services, singing carols, creating holiday cards, gift-giving, and putting up decorations and lights are common ways to commemorate this holiday. The atmosphere in filled with reminders of the value of good, moral, virtuous and generous conduct. Dr. Batcho explained in an intervie
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-20   369 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 7 వ భాగం April 8, 2019

00:30:02

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 7 వ భాగం April 8, 2019

అతను చెప్పెను “వారికి ఎవరైతె చివరి వయస్సులో మునిగి ఉన్నారో, వారు అలవరచు కోవాలి ఈ వినే అవయమును, ” అర్థము నిజమైన వినికిడి, పరిపూర్ణ వ్యాప్తి అది ఇతరులందరినీ అధిగమిస్తుంది. ఇది నిజమైన బోధికి మార్గం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-20   1482 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-20

Use Our Wisdom Dec. 15, 2019

00:05:44

Use Our Wisdom Dec. 15, 2019

Sunday, December 15, 2019, was another auspicious and blessed day for our Association members at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai caringly spent time with them and expounded valuable advice for spiritual practitioners. “We have a lot of good-intentioned people, truly it’s like that. But good intention is not good enough! We must have w
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19   4050 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19

Public health project to assist 10 countries

00:01:10

Public health project to assist 10 countries

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19   496 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19

గమనార్హమైన వార్తలు

00:33:58

గమనార్హమైన వార్తలు

Public health project to assist 10 countries, Syrian refugees in Iraq receive humanitarian assistance from GERMANY, developing countries to benefit from global energy storage program, new initiative supports uniquely abled persons in New Zealand, Taiwan, also known as Formosa, welcomes foreign workers, minimart chain in Hawaii replaces beef with plant-based protein and conservation organization in
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19   349 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19

A Modern Practitioner of the Ethical Teachings of Jainism: An Interview with Mr. Gaurav Jain, Part 2 of 3

00:17:08

A Modern Practitioner of the Ethical Teachings of Jainism: An Interview with Mr. Gaurav Jain, Part 2 of 3

After serving as a volunteer with the animal rights group PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) in India for about 10 years, Mr. Jain saw a need for more protection of birds. Therefore, he started a non-profit organization called Sansthanam Abhay Daanam Charitable Bird Hospital, with the mission to provide medication, food, shelter and care to injured or ill birds and other animals, e
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-19   304 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-19

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 8

00:29:54

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 8

“My name is Lisa Bloom, we have to get as many people veganized as possible. The biggest thing that I can think of in the United States (US) and around the world is to stop the meat and dairy subsidies. So please, I ask each of you, wherever you come from, please take this message home, use your voice to speak up for the animals, never be silent. Think about what laws you can pass back home. If we
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-19   933 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-19

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 6 వ భాగం April 8, 2019

00:32:43

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 6 వ భాగం April 8, 2019

కాబట్టి, బుద్ధుని ఆశీర్వాదం, నిజమైన మాస్టర్ యొక్క ఆశీర్వాద శక్తి, మిమ్మల్ని తక్షణ మేల్కొలుపు కు తీసుకురాగలదు. మీలో కొందరు కూడా ఉన్నారు అలాంటి అనుభవాల తో. మరియు కొందరు చెలాస్ ఇతర మాస్టర్స్ నుండి అది కూడా అనుభవించింరి. కాబట్టి, సజీవ మాస్టర్ లోపల అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నది. అందుకే వారు కోరుకుంటారు సజీవ మాస్టర్ ను, గ్రంథంను కాదు. మరియు మీరు కోరుకునే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-19   1770 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-19

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

00:12:39

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

On today’s program, we will introduce you to Wally Fry’s daughter, Tammy Fry, who wishes to change the world and its people through the way they eat. Tammy is not only the Marketing Director of Fry’s, she is also a famous vegan blogger, athlete extraordinaire, public speaker, plant-based nutritionist, and the founder of Meat Free Mondays in South Africa and Australia. Tammy is a born vegetarian. "
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-19   793 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-19
<1234567...125>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు