తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
81 - 100 ఆఫ్ 425 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

SOS: Ways to Save Our World

00:01:17

SOS: Ways to Save Our World

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   2200 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

A Vegan Shift Saves Money

00:02:55

A Vegan Shift Saves Money

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   2005 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Oceans’ Tipping Point

00:02:06

Oceans’ Tipping Point

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   2089 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Don't Give Up Everything to Be World Saver - Just Be Vegan

00:02:18

Don't Give Up Everything to Be World Saver - Just Be Vegan

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   7509 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

We Don't Have to Die to Save the World: Just Be Vegan

00:00:41

We Don't Have to Die to Save the World: Just Be Vegan

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   2148 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Organic Farming: A Sustainable Solution

00:01:02

Organic Farming: A Sustainable Solution

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   2025 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Urgent Quiz - What Should We Do to Save Our Planet

00:00:54

Urgent Quiz - What Should We Do to Save Our Planet

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1757 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Factory Farms: A Critical Pollution Problem

00:01:34

Factory Farms: A Critical Pollution Problem

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1898 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

00:00:30

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1959 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

(SCROLL) A Message from the Seals

00:00:44

(SCROLL) A Message from the Seals

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1840 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem

00:15:02

The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem

In today’s episode, we will be visiting the place where the compassionate enlightened Master Jesus Christ spent the last days of his physical life in sacrifice to humankind, according to Christian belief. The site, in the Holy City of Jerusalem, is now known as the Church of the Holy Sepulchre, or, to Eastern Orthodox Christians, the Church of the Resurrection.
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2017-10-22   3795 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2017-10-22

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

00:16:56

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-22   1556 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-22

గమనార్హమైన వార్తలు

00:13:42

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-22   1853 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-22

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

00:38:51

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better cit
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22   2163 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22

From the Holy Buddhist Tipitaka: Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of Stress

00:18:56

From the Holy Buddhist Tipitaka: Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of Stress

Buddha or Buddha Gautama, also known as Shakyamuni Buddha, was a great spiritual master from ancient India. Born as Prince Siddhārtha Gautama in 5th century BC. The prince one day left the palace life in search of spiritual knowledge. After years of contemplative seeking, the Buddha attained great enlightenment under the Bodhi tree. Today we would like to share with you the sage doctrine of the Buddha in the holy Tipitaka, excerpted from the Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of Stress. “I have heard that on one occasion the Buddha was staying among the Sakyans at Kapilavatthu in the Banyan Park. Then Mahanama the Sakyan went to the Blessed One. Mahanama said to the Buddha, ‘What mental quality is unabandoned within me so that there are times when the mental quality of greed invades my mind and remains, when the mental quality of aversion, the mental quality of delusion invades my mind and remains?’ ‘Mahanama, that very mental quality is what is unabandoned within you so that there are times when the mental quality of greed, the mental quality of aversion, the mental quality of delusion invades your mind and remains. For if that mental quality were abandoned in you, you would not live the household life and would not partake of sensuality.’”
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-22   774 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-22

గమనార్హమైన వార్తలు

00:13:04

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-24   1836 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-24

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

00:46:57

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better cit
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24   1578 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24

World Vegan Day - Sarah Mai Muffins Smoothie

00:10:32

World Vegan Day - Sarah Mai Muffins Smoothie

వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-24   1636 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-24

The Cool Sounds of Sinatra, Martin and Crosby

00:20:27

The Cool Sounds of Sinatra, Martin and Crosby

“I believe in nature, in the birds, the sea, the sky, in everything I can see or that there is real evidence for. If these things are what you mean by God, then I believe in God.” Frank Sinatra, deemed “Voice of the Century”, Dean Martin, the “Golden Voice”, and Bing Crosby, best-selling recording artist of all-time. These three performing icons certainly were “together” in terms of their popularity, talent and dedication to their crafts.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-24   1491 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-24

Holy Vishnu Purana

00:17:31

Holy Vishnu Purana

The world was produced from Vishnu. He is the cause of its continuance and cessation. He is the world. He is the creator, the preserver, and destroyer of the world. He is the liberator of his worshippers. His essence is both single and manifold; he is both subtile and corporeal, indiscrete and discrete. He is unborn, imperishable, undecaying. He is always and alone, exists everywhere, and in whom all things here exist. Purusha (spirit) is the first form of the supreme; next proceeded two other forms, the discrete and indiscrete; and Kála (time) was the last.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-24   1854 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-24
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.026s