తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 207 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : జ్ఞాన పదాలు
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : తాజా
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 12 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

21:12

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 12 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు క్వాన్ యిన్ పద్ధతిని. తగిన సమయంలో, క్వాన్ యిన్ పద్ధతిని, తరువాత 84,000 పద్ధతులు దాని నుండి పుట్టుకొచ్చాయి. ఆధ్యాత్మిక సామర్థ్యాలు వ్యక్తులపై ఆధారపడి ఉంటుంది నేను వారికి వివిధ పద్ధతులు నేర్పిస్తాను. నేను ప్రజలకు దీక్ష ఇవ్వను ఒకే ఒక్కసారి, మరియు అది పూర్తయింది. చాలా దశాబ్దాలు మిగిలి ఉన్నాయి, నాకు కావలసింది, లోపల నుండి బోధించడానికి. మీరు నిద్రిస్తున్నప్పుడు నేను బోధిస్తాను, మీరు తినేటప్పుడు బోధిస్తాను, నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మీరు చూడలేనప్పుడు బోధిస్తాను!
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-26   1989 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-26

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 11 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

19:21

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 11 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

నన్ను అనుసరించి క్వాన్ యిన్ పద్ధతిని సాధన చేస్తే, తర్వాత మోక్షము మరియు నరకాలు సకల సన్మానాలతో, నేను హామీ ఇవ్వగలను ఈ జీవితకాలంలో మీరు విముక్తి పొందుతారని. మీరు ఒక బుద్ధుడిగా కాకపోయినా మీరు విముక్తి పొందుతారు, అర్థమైందా? కనీసం, మీరు విముక్తి పొందుతారు.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-25   1522 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-25

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 10 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

20:36

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 10 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

మీరు కేవలం ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయండి, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది, మరియు మీరు ప్రభువైన యేసును చూస్తారు మీ ధ్యానంలో కనిపించును మీకు సత్యాన్ని స్వయంగా బోధించడానికి, మరియు నాకు అవసరం లేదు నీకు నేర్పడానికి. మీకు ప్రభువైన యేసు నీకు నేర్పడానికి కావాలంటే, ప్రభువైన యేసును ఆరాధించాలను అను కున్నచొ, అప్పుడు మీరు అనుసరించండి నా క్వాన్ యిన్ పద్ధతిని, అప్పుడు నేను నిన్ను అక్కడికి నడిపిస్తాను ఎక్కడైతె యేసు ప్రభువు ప్రస్తుతం ఉంటున్నాడో. అప్పుడు, మీరు చదువుకోవచ్చు అతనితో బోధనలు, అవి సరిగ్గా ఉన్నాయి. నా శిష్యులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరు ప్రభువైన యేసును మరియు ప్రతి రోజు బుద్ధుడిని చూస్తారు.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-24   1316 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-24

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 9 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

22:37

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 9 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

మీరు ఒక బుద్ధుడు లేదా బోధిసత్వుడిగా మారడం నేర్చుకోవాలనుకుంటే, అప్పుడు మీరు క్రిందికి రావాలి ఈ పాఠశాలకు, ఇది ఈ సంసార ప్రపంచం. విశ్వంలో, అది అలా ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇదే పాఠశాల నిన్ను బుద్ధునిగా, ఒక బోధిసత్వుడిగా ఉండమని బోధిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు, మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే, ఆపై నమోదుకు వెళ్ళండి, కాబట్టి మీరు సాధన చేయవచ్చు క్వాన్ యిన్ పద్ధతిని వెంటనే.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-23   1413 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-23

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 8 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

22:32

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 8 వ భాగం: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

కాబట్టి, దేవుని స్వరాన్ని వింటె "పదం" వింటున్నట్టు "పవిత్ర పదం" అంటే బైబిల్లో ప్రస్తావించబడింది. అది చాలా సార్లు చెబుతారు బైబిల్ లో. దేవుడిని చూసినప్పుడు, దేవుడు ఒక పెద్ద కాంతి వలయం వంటివాడు, అగ్ని వలయం, చూడండి? దేదీప్యమాన కాంతి, దానిని అగ్ని అంటారు. పూర్వకాలంలో, మానవ పదజాలం పేలవంగా ఉంది. అని ప్రజలు అన్నారు వారు దేవుణ్ణి గొప్ప అగ్నిలా చూసారు. వారు దేవుడిని ఉరుములాగా విన్నారు, మెరుపు, పెద్ద సముద్ర అలల శబ్దం. కాబట్టి, మీరు దీక్షను పొందినప్పుడు, మీరు వీటిని వినగలరు (లోపలి హెవెన్లీ) శబ్దాలు, వీటిని చూడండి (లోపలి హెవెన్లీ) లైట్లు, అంటే భగవంతుడిని చూడడం, భగవంతుడిని వినడం.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-22   1381 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-22

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 7 వ భాగం

22:25

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 7 వ భాగం

కొన్నిసార్లు, నేను వేదిక పైకి వచ్చినప్పుడు కానీ ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు తద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోగలరు అది చాలా విశాలమైన జ్ఞానం. మనము దానిని బుద్ధుడు, బోధిసత్వుడు లేదా మోక్షము, లేదా దేవుడు అని పిలుస్తాము, మరియు అది మీ లోపల ఉంది. మీరు దానిని పిలువచ్చు మీ కోసం ఎప్పుడైనా పని చేయడానికి. మీరు మార్గం తెలుసుకోవాలి. మరియు నేను మీకు మార్గం చూపుతాను దీక్షా సమయంలో. మీరు పదాల ద్వారా చూపబడరు, కానీ అదృశ్య మార్గంలో.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-21   1637 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-21

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 6 వ భాగం

19:30

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 6 వ భాగం

నిజమైన సన్యాసి మార్గం అది మనం ఆధ్యాత్మికంగా సాధన చేసిన తర్వాత, మన మనస్సు సహజంగా సాధారణ అవుతుంది, మరియు మనము ఇకపై కోరుకోము. భౌతిక విషయాలు సహజంగా సరిపోతుంది, మరియు మనకు ఇక అవసరం లేదు. ఉదాహరణకు, అలాంటిది. కాబట్టి, మనము సంతృప్తి చెందాము. ఎందుకంటే మనకు ఏదో లోపించినందున, మన మనస్సు సహజంగా ప్రశాంతంగా అనిపించదు. అప్పుడు అది డిమాండ్ చేస్తుంది, కానీ ఉంటుంది మనకు ఎప్పుడూ సరిపోదు.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-19   1661 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-19

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 5 వ భాగం

20:04

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 5 వ భాగం

బైబిల్లో, ఇది ఇలా చెబుతోంది, “ముందు మీరు దేవుని రాజ్యంను వెతకండి, అప్పుడు అన్ని విషయాలు మీకు చేర్చబడుతుంది." అంటే ప్రాపంచిక విషయాలన్నీ మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సురంగమ సూత్రంలో, అది అదే విషయాన్ని చెబుతుంది. క్వాన్ యిన్ అభ్యాసకులు వారి బుద్ధ స్వభావాన్ని చూ చిన తర్వాత, తర్వాత వారి ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఉంటాయి.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-18   1752 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-18

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 4 వ భాగం

21:55

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 4 వ భాగం

మనము మనకు కావాలిసిన పనులు చేసినప్పుడు, కానీ ఇతరులకు హానికరంగా ఉన్నపుడు అప్పుడు మన మనస్సాక్షి బాధిస్తుంది ఎందుకంటే మనము వ్యతిరేకంగా వెళ్తాము ప్రకృతి చట్టంకి. అప్పుడు, ఆ సమయంలో, దానిని మనం కర్మ అంటాము. కర్మ అంటే అంతే. కర్మ అంటే మనము విచారించదగినది చేస్తాము. అప్పుడు అది అలాగే ఉంటుంది మనము ఒక పెద్ద రాయిని మనం నడిచే దారిలో పడవేస్తాము, లేదా మనము ఈత కొట్టుతాము, కానీ అప్పుడు మనము ఒక గోడను ఉంచుతాము మమ్మల్ని ఈత కొట్టకుండా ఆపడానికి. అందువలన, అది కనిపిస్తుంది విషయాలు సజావుగా జరగడంలేదని.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-17   1925 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-17

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 3 వ భాగం

18:04

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 3 వ భాగం

మనం అన్ని గ్రహాలను చూడలేము విశ్వంలో, మోక్షము మరియు భూమి యొక్క అన్ని రహస్యాలను భౌతిక కళ్ళకు కనిపించనివి విడదీయండి. అవి ఉన్నాయి కానీ వివిధ కోణాలలో అని మన కళ్ళు గ్రహించలేవు. చాలా వైరస్‌లు ఉన్నట్లే.. లేదా నక్షత్రాలు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి, మన టెలిస్కోప్ కూడా చూడదు. నీకు అర్ధమైనదా? కాబట్టి ఇప్పుడు, మనకు ఉన్న ఏకైక పద్ధతి మన బుద్ధ నేత్రాన్ని ఉపయోగించడం, దీనిని మనం మోక్షపు కన్ను అని పిలుస్తాము. మీరు దానిని ఎలా ఉపయోగిస్తారు? ఈ కన్ను ఎక్కడ ఉంది? ఆహ్, జ్ఞానోదయ మాస్టర్స్ అని పిలవబడే వారి యొక్క అది విధి. వారు మీకు చూపిస్తారు ఆ కన్ను ఎక్కడ దొరుకుతుందో మరియు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-16   1889 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-16

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 2 వ భాగం

20:45

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 2 వ భాగం

దీక్ష అనేది క్షణం మాస్టర్ సర్వశక్తిని ఆమె మన శాశ్వతమైన అజ్ఞానంను మరియు మన శాశ్వతమైన కర్మను లేదా మన అసలు పాపాలను తుడిచివేయడానికి, ఉపయోగించినప్పుడు, కాబట్టి మనం వెంటనే జ్ఞానోదయం అవుతుంది మరియు మన నిజ స్వరూపాన్ని చూస్తాము. అప్పటి నుండి, మనము జ్ఞానోదయం పొందాము. మనం ఎంత ఎక్కువ సాధన చేస్తే అంత ఎక్కువ మన జ్ఞానం తెరుచుకుంటుంది, మన శక్తి పెరుగుతుంది, మరియు మరింత సంతృప్తిగా మనము మన రోజువారీ జీవితంలో ఉంటాము. మనం ఎంత ఎక్కువ సాధన చేస్తే, మనము మరింత అర్థం చేసుకుంటాము ఎందుకు క్వాన్ యిన్ పద్ధతిని సాధన చేయాలో, మనము వెంటనే జ్ఞానోదయం మరియు ఈ జీవిత కాలంలో విముక్తి పొందుతాము.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-15   1769 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-15

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 1 వ భాగం

16:20

మానవుడిగా ఉండటం యొక్క ఉద్దేశ్యం, 12 యొక్క 1 వ భాగం

కాబట్టి, ఇది ఆశ్చర్యం లేదు మాస్టర్ పదాన్ని ఉపయోగించారు "తక్షణ జ్ఞానోదయం, ఒక జీవిత విముక్తి" ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు క్వాన్ యిన్ పద్ధతి - అందరు బుద్ధులు మరియు బోధిసత్వులు చేసే పద్ధతి సురంగమ సూత్రంలో చాలా ఎక్కువ గా ప్రశంసించబడ్డారు. ఈ సమయంలో, నేను కూడా జ్ఞానోదయం పొందాను సామాను తగ్గించడానికి అవసరం గురించి మనము పైకి వెళ్లాలనుకుంటే ఉన్నత స్థాయిలకు. మాస్టారుతో కాసేపు సాధన తర్వాత, నా ఆత్మ చాలా తేలికైనదిగా అని నేను భావించాను, శాంతియుతమైనదిగా మరియు బహిరంగమైనదిగా. ఆ రోజులు నేను శ్రద్ధగా ధ్యానం చేసాను, నా ఆత్మ ఆనందంతో వికసించినట్లు నేను భావించాను. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను కాస్మోస్‌లో ఒక చైతన్యవంతమైన జీవిగా.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-14   2498 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-03-14

ఆ అంతిమ 'కలరింగ్ అవర్ లైవ్స్' నుండి ప్రాణాలను రక్షించే విధానం: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై (వీగన్) చే, 2 యొక్క 2 వ భాగం

13:05

ఆ అంతిమ 'కలరింగ్ అవర్ లైవ్స్' నుండి ప్రాణాలను రక్షించే విధానం: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై (వీగన్) చే, 2 యొక్క 2 వ భాగం

“చాలా మంది అనుకుంటారు మనం యేసును లేదా బుద్ధుడిని ప్రార్థిస్తే, అది సరిపోతుందని. కానీ మనం దానికి ధ్యానం మరియు సద్గుణమును జోడించాలని నేను భావిస్తున్నాను, అన్నింటికి అనుకూలమైన జీవన విధానంను. అప్పుడు మనం మన జ్ఞానాన్ని మరియు విముక్తిని వేగవంతం చేస్తాము."
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-02-26   935 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-02-26

ఆ అంతిమ 'కలరింగ్ అవర్ లైవ్స్' నుండి ప్రాణాలను రక్షించే విధానం: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై (వీగన్) చే, 2 యొక్క 1 వ భాగం

14:43

ఆ అంతిమ 'కలరింగ్ అవర్ లైవ్స్' నుండి ప్రాణాలను రక్షించే విధానం: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై (వీగన్) చే, 2 యొక్క 1 వ భాగం

“మన ధ్యానం ఉత్తమ మార్గం అనారోగ్యాలను నయం చేయడానికి, మన మానసిక వ్యాధులతో సహా, కర్మ వ్యాధులు మరియు శారీరక వ్యాధులు. అన్నింటిని నయం చేయవచ్చు.”
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-02-25   1227 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2022-02-25

The True Christ Power, Part 9 of 9

22:17

The True Christ Power, Part 9 of 9

“As you sow, so shall you reap.” If we cause suffering to any beings in any form, directly or indirectly, we can never be completely feeling guiltless and, therefore, we cannot completely be happy. (What is the reason that, for some people, life goes all right, and for some people, they get all of a sudden injured in a traffic accident, or they take too much medication, or they get hospitalized or to be put into a mental institute, maybe? What is the reason that for some people, life goes all right, and some people obvious end up in trouble, hurt?)There are two reasons for things that happen in our lives. The first reason is that “as you sow, so shall you reap” – if we did something wrong, this wrong thing will return to us. And another reason is before we were born into this world, we have chosen certain events to happen to us so that we can experience and progress more in our spiritual practice. (In Finnish first, I have to translate. My name is Ebenezer. You mentioned that in order to get to a certain spiritual level, we should have less things to think of. My question is: in the world we live, we really have to be hardworking to survive. This has taken all the time we have. How then do we survive, thinking of spiritual growth in this sense? End of question.)I don't ask you to leave anything. I just ask you to leave the coarse energies of animal-people’ meat so that you can practice to see God better. (In Finnish. May I ask when shall we return to the place where we have been? That means that, before we came here, where were we?)It's up to you. You can return now after this lecture or you can return any other time. (To where? Where were we before this time?) To the Kingdom of God, to where you came from. (Next question. Please explain the goal and the process of Your system. Please explain about the Quan Yin Method.)Quan Yin is just the Chinese word for listening to the Word of God inside us. I started in Taiwan (Formosa), so it's the name, it's just become like... continued, but otherwise, in the Western terms, we can say “contemplation of the Word on God.” And there is no verbal system; it's just (that) the real power of God will re-open within yourself in silence. The verbal instruction is just to tell you what not to do, how to distinguish between the God and the fake, the devil who fakes Hirm, and which kind of signal, like what kind of Light, what kind of Sound you will hear, in which different mansions of God, so that you'll know what level you are in. (Next question in Finnish. Many people despise animal-people and just abuse them or utilize them, exploit them, consider them of lesser value and torture them. I love animal-people and I wish You would show in Your speech, if possible, the value of the animal-people.)Yes, that's why I ask you, I advise people to be vegan, to extend our love to lesser brothers and sisters who are more defenseless, who are weaker than us. In the Bible, God said that, “I made all the animal-people to be your friends and your helpers.” Hes did not tell us to eat them. (Next question in Finnish. What do You think of angels and spiritual leaders?)Angels, they are our friends. The ones who know God have so many angels surrounding them, to help them. And spiritual leaders, you mean the invisible ones? (I don't know, he didn't say.) OK, the visible ones are the ones who teach us how to go back to God, if they have enough High-level of attainment themselves. And the invisible ones are the ones who have left this physical body or the ones who have not come to this physical body. If they are good spiritual beings, they also help us in our daily meditation. Next one, please. (What is enlightenment?) This you cannot talk, you have to experience. Just stay after. Let me know, then I will show you. Come one, quick. (A Finnish, question. Is there a contradiction between Your explanation of the birth of the world, or when the world came into existence, and the scientific explanation of how the world came about? How the world was created.) Ah, the creation. (Creation, OK.) The scientists only know the physical aspect. Because they study only material science; they have not studied spiritual science. That's why when a person dies, everything is still there, but he doesn't function – because the spiritual being has left the material being. (Last question, in Finnish. Can I be happy with God even if I am not a vegetarian?)Well, the answer, you know it yourself: “As you sow, so shall you reap.” If we cause suffering to any beings in any form, directly or indirectly, we can never be completely feeling guiltless and, therefore, we cannot completely be happy. We can be happy to some extent. Right. OK, anything else? No more? Ah, fantastic! OK! Thank you. I'll see you in a short while. OK. For the ones who'd like to know, please stay here. And the ones who don't want to know, God bless you and goodbye.God is something very precious. If you want to know Hirm, you have to make an effort. Go out and put you name down, and be serious about it. Then I will be serious with you. I’ll teach you everything that I know. OK, I'll see you after a while. (Right now, a little message to everybody here as there are a lot of people who have got the curiosity about the Quan Yin Method. So, there are a lot of people outside right down there in the hall, collecting the initiation forms and filling them in. So, I kindly remind those who are still interested, please, you are welcome to do that. And when everybody’s ready, we can get started. We are happy to see that there were so many interested people. And I’ll say it in Finnish also.Everybody, there are fruits blessed by Master, ocean of fruits and flowers. So, whoever is in need of Her precious blessing, please feel free to come close to Master. So please come to the front, whoever wants to be in touch with Master. And when you are ready with the initiation forms, please don’t worry; you can sit down in the hall and just relax for a little while and wait. So, we’ll call you all up; we’ll guide you to the meditation as soon as everything is ready. Thank you very much.)
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-29   1308 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-29

The True Christ Power, Part 8 of 9

20:53

The True Christ Power, Part 8 of 9

True happiness only comes from knowing God, which is the essence of our being. But in this world there are also some substitutions for happiness, and we can feel them temporarily. But the true happiness, we cannot compare to any of the so-called happiness in this world. I pay my own tickets, I pay my own hotel, I pay my own food. I risk airplane prob… airplane. I risk my life, I risk my health, I forsake my pleasure. I waste my time coming here just because I know that the way to God, there is only one, and everyone can know it. The way to end all this war and misunderstanding is just to know God, and I know this God, and Hes told me to tell you. And I will never ask one penny from you until the day you die or the day I die. Any service from me is free of charge. So you must know, I don’t collect donations. You must know the reason why I do it is because of the mandate of Heaven, because God orders me to do it. I am not for any fame and profit of this world because I have Hiers Kingdom in my heart. So, believe it or not, it is up to you. Thank you. All right, next question. Thank you. Thank you. (First in Finnish. Can eggs be included in a vegetarian diet?) Eggs, no. Why? I will explain. Eggs contain the life, the cycle of birth and death, the force of birth and death. And, we never know whether the egg is fertile or not fertile and we might eat the embryo of the egg.You are tired, huh? We’ll finish soon. It’s a very difficult job to translate.Also, eggs will attract negative energy. That's the reason why many of the magicians, they use eggs sometimes in an exorcism to draw the negative, possessed energy from a possessed person. You know that. Maybe you know. And sometimes they use eggs to feed the invisible low spirits so that they can boss them around and tell them to do bad things. So we do not want to have egg inside our body in case we might draw the negative energy directly to us. That's why we exclude eggs in our diet. OK, next one, please. Last one? (First in Finnish. What means “happiness”? Somebody said, “Whoever is better than another, that's happiness.” What is Your idea?) Happiness? True happiness only comes from knowing God, which is the essence of our being. But in this world there are also some substitutions for happiness, and we can feel them temporarily. But the true happiness, we cannot compare to any of the so-called happiness in this world. Some more? Some more questions? OK, let’s have it quick, so we can show people God. (Excuse me.) Yes, sir. (Yes. I would like very much to hear what is Your method) Yes, yes. (and what are You going to talk…?) Yes, yes, yes. I will show you, for the interested ones only. (Do we have any time to make those questions after You have told us about this method?) Questions are plenty. We can ask anytime. But the method, I will show only to the interested persons. I cannot force it upon the whole of the people who don’t want to know. You understand? (I understand, but You are going to…) Yeah, I will, I will show you. (OK. First in Finnish.) OK. Can I make a quick announcement? Those who want to know the method, you can go out and announce your name there and later we’ll call you, in the meanwhile, so you don’t have to wait long. And when I finish these questions, you come in, and we’ll start right away, so you don’t have to wait. You can go now, can go now, please. Can you announce it? Yes, yes, yes. You can go also. (OK.) All right. Yes, you, question, yes. Please be quiet. (I want to know my original source. How can I see it? Who can show it to me, my original source?) Who can I see or whom? (How can I see it?) How! Oh, God! (Who can show it to me?) I will show you; I will show you. If you let me know you are interested, go outside and put your name down. I’ll show you very shortly. (In Finnish.) All right. (Next question in Finnish. I am impatient and I would like to see the mind's nature. How can I see it or who could show it to me?)I think some of you would have seen a little of God while listening to my lecture also, just you didn't say it. Yes, yes, right? Some people say “yes.”And one of the gentlemen says, “Yes, yes.” If you are pure enough in your heart while listening to me, you already see the Light all over here; you have seen God or you have seen Christ already. But I will show you more after this. (Next question in Finnish. In English. Are there any dangers in meditation?) Any what, honey? (Is it in any way dangerous to meditate?)Oh. Yes, it is, if you don't know it properly. You must get the instruction and then you can do it alone at home, because you must know how to distinguish between the real and the illusion, because sometimes Satan, he comes and poses as the fake Jesus Christ and talks nonsense to you, and if you don't know the way to discriminate, you’d listen to the devil instead of Jesus Christ. That's why I have to take time to take care of you, to explain to you before you see God, how to distinguish. That takes a little time. (For what universal purpose a person must develop spiritually? Is this energy needed or this Light needed? Why do we have to develop spiritually?)Because, first, so that we can get out of suffering and frustration and limited freedom. Second, to bless ourselves and the universe and all the loved ones so that we can avoid hell and go to Heaven. (In Finnish, next question first. In English. Ordinary people, can they become enlightened, and if so, how? What kind of meditation do You use to become enlightened?)I am here for all the ordinary people. I am not here for the president of Finland. He can also learn, but... Yes. We are all ordinary, but we are all great because we are the children of God. There are no “ordinary people.” (Next question in Finnish. From the age of seven, I have prayed to God. Why can't I hear or feel any kind of answer? I am about to lose my faith.) Yes, yes. (In Finnish now, I am...)No, that’s right. Everybody prays to God but often don't get the answer because they are not connected with the God inside. That's why I am here to revive your faith again in God, so do not lose faith in God because God is there. I am going to show you Hirm so that you can believe Hirm again, and then, you don't even have to pray – God answers you, even before you pray. God answers us all the time, it's just that we don't have the spiritual “ear” open so we cannot hear Hirm. I am going to help you to open your Heavenly ear so you can hear Hirm.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-28   1125 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-28

The True Christ Power, Part 7 of 9

22:45

The True Christ Power, Part 7 of 9

I am very clear about God because Hes reveals to me inside myself. Your God, my God – same God – just that you don't know Hirm yet. I know Hirm. When you meditate with my method, you can see Jesus yourself and ask Him yourself. (In English. Considering the spiritual path, is it right and blessed to adopt children from another culture?)Culture and traditions are man-made, spiritual way is God-made. It's always the same for every race. So, you don't have to change any kind of outer way of living, just practice contacting God inside by yourself, alone. Look, I come here, I wear a Western outfit, it's all right. (What kind of outfit?) Western. Makes no difference. God is only one. There is no Chinese God, Finnish God, German God, French God. (Is Your relationship to God as servant to the master, or as equal?) As what to the Master? (Servant.) As servant? Oh. No, no. Equal! We are God. As in the beginning, maybe we are still so not used to our original position, we might worship God as a Master, and we feel ourselves as a servant, but later Hes will bless us to know that we are one with God. Just like Jesus said, “I and my Father are one.” God made man in Hiers own image, so we are a part of God. How can it be master or servant? There is no master; we are all masters. It's just the language of the world sometimes separates us. (Next question. In Finnish. In English. If we are God, who will decide whether we get to go to Heaven?) You decide. (Second question in Finnish. In English. Jesus said, “Who is not for me is against me.” This means we cannot be God, although You appeal to or You refer to the Bible and to Jesus.) Hmmm? (That was the question. Shall I repeat it?) I know, I know, but what do you think?The Bible says that you are the children of God, not I say it. The Bible says that God makes you in Hiers own image, not I say it. The Bible says that you are the temple of God, and God lives within you, not I say it. So if this body is just a temple, and God lives within you, and then who are you? You are not God, then who are you? Are you the devil? What do you think? If you come from God, then you are God, part of God, no? At least part of God. No? So how do you say that I’m against Jesus? It’s your misunderstanding. It is your misunderstanding.I am very clear about God because Hes reveals to me inside myself. Your God, my God – same God – just that you don't know Hirm yet. I know Hirm. When you meditate with my method, you can see Jesus yourself and ask Him yourself. Now, because you don't have access to Jesus, you don't have access to God, so you misunderstand a lot about what the Bible says and what I say. Yes? Yes, He is. Christ is the only way. Listen, listen. I know you have not spoken to Jesus. The way you said it, I know. Don’t tell lies, because God knows.Jesus is a son of God, Christ is a son of God – Christ. You explain to him. Christ is the only son of God, because there is only one God, and Christ is the spirit of God which descends into Jesus' body to teach mankind. And in every generation, this only son of God, Christ, the power, Christ power, will descend into any other human body to teach mankind again, again and again. And whenever we can see this Christ power manifested somewhere, that is the son of God manifested to save us. Jesus still exists, but in another dimension, and the Christ power is still with Him, as well as within anyone that God has chosen to give this power. And this Christ power, the only son of God, is also within us.And that's why Jesus said that, “Know you not that you are the temple of God, and the Holy Spirit dwells within you?” Do not deny yourself this glory because you have God within you, you have Christ power within you. Christ also said that, “Whatever I do, you can do also.” Christ did not tell us that we are less, we are different from Him. We can do whatever He does, that's what He said in the Bible. Did He not? He just came to show us the way to know the God within us. He came to tell us that, “What I do, you can do also.” He came to show us that; but, of course, if we have not reached the level of Jesus Christ when He was alive, we could not understand His teaching very well. That's why there are so many wars even within Christianity, because they fight between whether this Christian group's God is higher than the other Christian group's God. It's a very sad affair. I hope I’ve made it clear. Thank you. Next one, please.(In Finnish. As we can see similarities between different religions, for instance, the enlightenment, when it comes to enlightened persons, such as Jesus, Buddha, Krishna, what is the common ground for Godliness in various religions? Or is there such a common factor when it comes to God? What or which is God?)Yes, which is God, there is only one. There is only one God, you know that. The only wise thing to do is just come and know this God. I just show you, and then you call Hirm whatever names you like. If you have time to study different religious doctrines, you will understand that they all point to the same God. The reason we argue between religions is because of two reasons. Number one, we don't have time to study all the religious doctrines. We don't even have time to study the whole bible of our own religion, to be honest, so we don't see the same essence of the teaching of all great religions and great Masters.Number two reason is that we are not enlightened enough to understand the real meaning of the religious doctrine. Remember the ones who wrote the doctrines, the Bible, for example, the ones who wrote the Bible are enlightened Saints. In order to know what they are talking about, we have to be at their level, and we are not.So we argue back and forth, we blame each other, we accuse each other, we slander each other's religious faith, and kill each other sometimes, because “my God is better than your God.” It is a shame. Suppose, if I believe in God, I should be a loving and kind person. I would never kill anyone else.So, if we don't understand a religion, it's a very dangerous thing. So please, I invite you to come and enlighten yourself, and then you can understand, and then you can teach others to understand the true meaning of Christ. I have no reason to sit here and tell you nothing that is not Truth.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-27   1174 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-27

The True Christ Power, Part 6 of 9: Questions and Answers Helsinki, Finland

18:56

The True Christ Power, Part 6 of 9: Questions and Answers Helsinki, Finland

This method is for everything. Once we find God, we will have more peace and love inside to deal with all these human emotions in a better way.(I have a question, I hope You will solve this for me. I am a student, and I have lost my ability to concentrate and my motivation. How or in which way can I get these back? With the Quan Yin Method maybe? I cannot really start with my studies yet. I am suffering very much. Only You, Master Ching Hai, can help me, and also You can help other students as well.)When you start to grow up in your teenage life, there will be many distractions, and that's why it's difficult for you to concentrate. You can also practice a little bit of meditation. If you want Quan Yin Method, it's fine. If you cannot, then you can practice a simple method of concentration to help you. Also, try not to watch too much of the distracting movies, and not to look around at beautiful women or handsome men too much. After you finish your study, of course you can do anything you want. Think of your parents and your benefactors who work very hard for your study, and try to fulfill your obligation - because the student time is actually the best time - or later you will regret it. And tell yourself you must finish this study in front of you first, and everything else comes later; determine to finish. (If soul is eternal, the body lives only for a short time, how long does a persona live?)The soul lives forever, of course. The personality is just the habit that we acquire while we are in this physical body, and it lives as long as the physical body lasts. Next one, please. (Why do human beings have to be born on Earth? Why do we have to be born here?)Because we chose to. We chose to come here to gather a new experience on this planet, and when the time comes, we go back Home, or we come back again if we have not had enough satisfaction with the experience on Earth. (In English. Can an enlightened person live in a partnership relation, in an intimate relation?) Of course. Where do you think all these babies and children come from? Funny, I didn't come to ask you to become a monk. I only come to ask you to add God into your existing life, to make your life even more happy, more complete. Of course, you can be a monk if you want to, but that is not obligatory. (That is not?) Obligatory. Not necessary. (Is there a method for letting go? Letting go, like, sorrow, anger.) Of course. This method is for everything. Once we find God, we will have more peace and love inside to deal with all these human emotions in a better way. Please, the next one. (How can You show us God?)I just will. If you stay behind, you will know how. If you stay later, I'll show you how. (If I find God inside of me, as I really hope, how can I help my husband in his life? Can we still live together if he is not interested in this? What would happen to me if he is not interested in…?)Yes, of course, you can still live with him. As I said before, everyone has the right to choose his way of living. If you can live with a dog, cat, bird, why cannot you live with another human being? Interested in this method or not, he is still a God himself. When his time comes, he will choose to know God. Maybe his time has not come, then he chooses not to want to know. So, do not be anxious for somebody else's development. Be anxious only for your own. We can only offer something, but the person takes it or not, that's his own right. OK, thank you. It's getting better now. (What is most important to get you up in the meditation level, to find the harmonic level? Do You have any good, simple advice?)I will tell you how to help yourself during the transmission. It takes some time to tell you all this because you should learn it in a proper way; otherwise, the enlightenment takes just seconds. (Seconds?) Seconds, yes. (My name is Isaac. What can I do when I am depressed and frustrated about life? Do I seek medical help or spiritual help? If the answer is spiritual help, how do I seek it?)Every problem in this life comes from we don't know God, comes from the ignorance of God's power within ourselves. So finding God, we will be happy. Every problem will go away by itself. Talking too much doesn't help you – knowing God will help you.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-25   1332 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-25

The True Christ Power, Part 5 of 9 Helsinki, Finland

20:46

The True Christ Power, Part 5 of 9 Helsinki, Finland

Knowing God is not only to elevate ourselves: it will elevate the world; it will bless the world's atmosphere; it will have less war; it will have more peace, more love, more abundance to everyone around us.Therefore, the wisdom of the old Masters has taught us many things, such as we should love one another, such as we should be honest, such as we should love God with all our might. But how to love God, if we don't know Hirm? I am going to show you God, so that you can love Hirm and you can know Hiers love and blessing every day. Every religion talks about God, so much talk about God everywhere, it's about time we know God.Knowing God is not only to elevate ourselves: it will elevate the world; it will bless the world's atmosphere; it will have less war; it will have more peace, more love, more abundance to everyone around us. Because we will become the living pole of transmission of the love from Heaven, of the blessing from Heaven, and then it will emit from our being to the surroundings.So, knowing God, not simply just because we want to have the God power, it is because we want to love the world more, we want to bless the world more, and cause more happiness to our loved ones and to our planet – even larger, to the whole universe. Because we are all linked together with an invisible tie that we don't even see. It's just like all the atoms are linked together in every material subject in order to hold them in one piece. We are also like the atoms of the universe, and we make the universe’s construction exist in a solid manner, but invisible to the naked eye.So, if the Light, the power within us, is rekindled, then the whole universe will benefit. We originally came from God, and God has the same essence like we have.Although the Most High has no form, Hes can also manifest in different forms, just as in this physical body, like us sitting here, or in another kind of metaphysical form, which we will see inside while we meditate on Hirm.And this metaphysical form will teach us so many things that we want to know; will help us with all kinds of problems in this life and the next. We can even access Jesus, Buddhas, etc. – all the Masters in the past – and converse with Them, and let Them teach us Their wisdom until we reach Their height. All of us will wonder, “How come…” - if we say we are God - “How come we can become this physical body, which is so helpless and so cumbersome to carry around, which is so not free, so limited?” In my knowledge, in my meditation, God has shown me how it happened. It's difficult to explain in the human language, but I shall try my best.We were originally the essence of Light, the essence of the very fine, subtle vibratory energy which creates all these particles in the whole universe. By the process of churning, we have become condensed into this physical being. But then, I have also been shown that there is always a particle inside which has never been churned into physical being, inside us. That is the Lifesaver within ourselves, that is the so-called “the Holy Spirit that dwells within” this “temple of God.”We are at the bottom of the churning process of the Creation, that's why we are a little coarse, we are a little cumbersome, heavy. There are other finer vibrational energies which are floating above us, and we could have access to them if we raise our energy up to their standard.And now, there is still always this little spark within us that has never been contaminated, that has never been processed into physical energy, and that spark we can always have access to in order to return to where we have come from, to reverse the process, to go back to the original state of being, which is Light, which is the fine energy. And this Light, this fine energy, this fine so-called vibration – the “Word” in the Bible – this is God, this is our essence of being. So, to get in touch with this original, fine energy, original Light, original Word, that is to get in touch with God. Although God also can show us Hiers metaphysical form, as I have mentioned earlier, to converse with us.I hope I have made it a little clear to you. I believe that you are an intelligent race of people – you have understood. In case I have forgotten anything, please let me know and I will answer you, and then I can show you the practical question that you’ve come here for, that is, I can show you God. You can see Hirm right away. OK. Thank you for your attention. You have been so good, so good, so quiet. I could even hear my own breathing. Yes, any question, please address, then the translator will tell me. You can write in English also.(The first question was that we were talking about violence and the two forms of violence. There's the physical and mental violence in a family.) Violence? (Yes. And they say that, there’s always maybe one member in the family that is chosen as a scapegoat. And this member is being prejudiced against that they… This one person in the family has bad karma (retribution), and this person can be also forced into meditation against the person's will, which is against all the principles of meditation.) What kind of meditation is that? Nobody should force anybody into any kind of spiritual practice, meditation or not meditation. Everybody should choose what they want to do. Can you hear her? (Yes.) Good. Yes or no? (Yes.) OK, and what else is there? (The other...) Just very concentrated and simple. (OK. The other question is about the physical violence in the family. It's not right that the husband hits his wife or parents hit their children. But how to stop these things from happening? And how to give people better ways of dealing with conflicts in the family?)OK. Family problems always happen everywhere, and of course, we are civilized people, we should talk together. And if, after talking and discussing, it still doesn't work, then we have to think of a solution, either try to bear it, or separate.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-24   1159 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-24

The True Christ Power, Part 4 of 9 Helsinki, Finland

21:58

The True Christ Power, Part 4 of 9 Helsinki, Finland

Once we surrender ourselves to God's power, once we have connected ourselves with God power and surrendered to this power, everything will be taken care of to the minute detail. I have been traveling more than a month now, and every two days one country, and I have always found that I landed next to whatever I need. That is the extreme case.When I was in Slovenia... I am telling you all these experiences to assure you that you will be OK. We think that we change the way of life from flesh to vegan, but in fact we only return to what is right, or what we have forgotten. You can be courageous and decide that, OK, you follow through from today, or you can say, “OK, I try first.” And we have two ways for you to suit yourself.But vegan alone doesn’t make you find God; I have to show you. Then you can contact God every day, directly, just like using the Nokia or the Ericsson to say “hallo.” Even more direct than that, face to face. We all hear about God and Heaven, but we have never seen one, so it's about time to see. If God is there, we should be able to see Hirm somehow. There must be a way. If Heaven exists, we must be able to enter it, at least to peep, have a look. If I am such a small, humble person and can see Heaven, can talk to God, I am sure all of you can do even better. You are much more intelligent. Or even the old lady, very old – she cleans my room – she speaks, fluently, English. And, in case you have worried about the vegan diet, then don't be, because even if I am a stranger in your land and in every other land, I can find my way, then you can. Once we surrender ourselves to God's power, once we have connected ourselves with God power and surrendered to this power, everything will be taken care of to the minute detail. (I have to speak louder.) Yes, please. Please, because some people are very far, and some people have problem hearing. (OK.) Yes, thank you very much. Can you turn the volume higher? I know you have a very gentle voice, but here we need… Big hall, you see. That’s how we find courage, and we find all the strength to deal with all kinds of obstacles and problems in this life, once we are connected with God. All the Saints in the past, they have never, ever feared death, however humankind, however the enemies wanted to torture them, even cut their limbs one by one; they have always seen the glory of God, because they are so blissful inside. That we can be oblivious to outer influence, and to the pain of the world – doesn't matter how much the world wants to inflict suffering on us – we will not be so affected. Ah, yes, go back to Slovenia. I forgot about that. Of course, we travel, the big groups are traveling here also in order to help out with buying fruit, setting up microphone and printing a lot of free books for you, arranging lecture for you. But I travel alone, apart from them.So normally, I would take a taxi, and my luggage is very small like this – I have almost the same clothes, wash and wear again – so I always take a taxi. But in Slovenia, I don't know why that day there were only two taxis and they were taken immediately; probably they were already ordered from previously, and so they just came, fetched the customers, and drove away. There were buses, but they were full of people.There were taxis all over in the city, it's just that that day, they were not in the airport – nothing. It was the first time it ever happened, that I didn’t find any taxi at any airport like that. So, I kept waiting for a long time, and no other taxi ever showed up.So, I had to go and rent a car. There were also our brothers and sisters who came, but I wanted to let the other people, other brothers and sisters, go in the car. Because if they take care of me, there will be too much trouble, and other people don't have a car. There are no taxis.So, I went and rented a car in a nearby booth. I am not a good driver; I just began two years ago. I hardly drive; I normally have drivers. It’s just when I want to show that I am independent, then I go out and drive myself. So I rented a car. And then when I finished all the paperwork and everything, it took half an hour.And then when I came out, I discovered that it's a stick shift, it's not automatic, and I have never, ever driven a stick shift in my life! But somehow, I managed to drive to the city. It was a scary adventure. Of course, I asked the Father, “Please, You drive!” Because I never knew how to drive this car before.I am a very simple country girl, I am not used to complicated, mechanical stuff. And I couldn't believe it – I drove in a strange city with no experience, nothing! I drove to the hotel in the city.I just want to tell you that if we truly have connection with God, we have no fear; we can do anything and we are always protected. So, have no fear of, even, that we don't have food to eat or we don't have a means of transportation or that any problem in life may arise. We must be courageous and follow whatever our heart tells us “that is right.” You can also try to go slowly, but we are man, we can decide quick. Besides, the reason is that, once we are in contact with God and we want to become one with God and we want to be God-like, a walking God on this planet, then we should represent Hiers quality, which is Love, and Love includes all beings.When we want to go into a higher dimension of Heaven – Heaven has many levels, just like in this society we have different classifications – if we want to go into the highest dimension of Heaven and know the deepest secret of the universe, we should have less and less burden as possible. And those things that we consume, such as alcohol, drugs and flesh, these are the burdens that are very detrimental to our journey to Heaven.Not that God cares about what we eat or what we take into our physical body. It is just that we must be purified physically, emotionally, and spiritually in order to be a unique being, glorified that we are, that is, the children of God.God loves us, no matter how much we sin. No matter how many blunders we committed, God always loves us, and in Hiers eyes, we are always Hiers children. But for ourselves, for our conscience, we should, we must walk the noble way of Love, in order to feel free from any guilt feeling, in order to be one with Hirm. Because originally, we are God, and eventually, we will become one with the Ocean of Love that is God again. We are God manifested in this physical world. So there is no one to judge us whether we are bad or we are good, except ourselves, our own wisdom, our own conscience, our own fairness of knowledge that will judge ourselves at the time of departure from this world.That's why we must rid ourselves of all this unnecessary burden so that we can recognize the pureness essence of original Self, which is from God, which is great, which is all-love, all-light, all-blessing. …I’m sorry. I am sorry. You are doing great. It's just I speak so fast.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-23   1329 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2021-12-23
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు