తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 78 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
జ్ఞాన పదాలు
ఉపశీర్షికలు :

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 1 వ భాగం

00:28:56

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 1 వ భాగం

మాస్టర్ ఒకసారి చెప్పారు, మన ఆధ్యాత్మిక సాధన ఫలవంతమైనదిగా కావాలంటే మరియు త్వరగా అభివృద్ధి చెందడానికి, మనము ఎల్లప్పుడూ దృష్టి పెట్టాలి "టావో" పై. టావో గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించండి, దేవుని గురించి ఆలోచించండి, విముక్తి గురించి ఆలోచించండి, బుద్ధుని గురించి ఆలోచించండి, ధర్మం, మరియు సన్యాసి క్రమం, మరియు చేతనశీల జీవుల ప్రయోజనం గురించి చేకూర్చునది ఆలోచించండి. అప్పుడు, టావోలో, ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా మనము నిరం
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-19   1711 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-19

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 2 వ భాగం

00:23:58

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 2 వ భాగం

మీలో ఎవరికి ముందు మాయా శక్తి ఉందా? త్వరగా పైకి రండి మీ ప్రతిభను మాకు చూపించండి.
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-20   1755 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-20

Sunyogi Umasankar (vegan): A Vision of Universal Peace, Unity and Brotherhood, Part 3 of 3

00:13:04

Sunyogi Umasankar (vegan): A Vision of Universal Peace, Unity and Brotherhood, Part 3 of 3

Today, we will learn about the later part of Sunyogi’s search for enlightenment and his vision for creating a global community of peace, unity and brotherhood. “After 12 years, when I went to the Himalayas for my two-year retreat, where I got the vision of Mahavatar Babaji. There I got the idea that there are so many higher states are waiting. When I was not eating, I was blocked. And then I felt
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-01   501 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-01

Vegetarianism and Tibetan Buddhism – ‘If you eat meat you are not Kagyupa’ by The Karmapa, Ogyen Trinley Dorje (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:25

Vegetarianism and Tibetan Buddhism – ‘If you eat meat you are not Kagyupa’ by The Karmapa, Ogyen Trinley Dorje (vegetarian), Part 1 of 2

His Holiness, the 17th Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, is the spiritual head of the 900-year-old Karma Kagyu lineage of Tibetan Buddhism. Despite having been brought up as a meat-eater in a nomadic family in Tibet, His Holiness subsequently abandoned meat and firmly encouraged others to stop buying, making and eating meat. The 17th Karmapa believes strongly in compassion, loving-kindness, women’s ri
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-16   513 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-16

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 5 వ భాగం

00:24:51

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 5 వ భాగం

మరెవరైనా ప్రయత్నించారా ముందు నన్ను కాల్చడానికి? దయచేసి పైకి రండి. దాన్ని ఎలా చేసావు? చాలా తక్కువ ఉన్నారు క్విగాంగ్ మాస్టర్స్ ఇక్కడ, చాలా కొద్ది మంది పురుషులు. మీరంతా దాక్కున్నారా? నేను ప్రతీకారం తీర్చుకోను. ఉత్తమ పగ మిమ్మల్ని మూడు రాజ్యాలకు మించి తీసుకెళ్లడం, కాబట్టి మీరు ఇక నన్ను కాల్చడం కోరుకోరు.
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-23   1305 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-23

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 8 of 17

00:23:15

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 8 of 17

Mrs. Hazel Henderson: “And we need now to really restore our vision. And so, let us now learn from our children and the vision that all children in the world share. And they know that we can build a happy and harmonious and just and peaceful and sustainable future. So, we have to thank all of our children for their wonderful vision. And I have worked all of my life in the belief that we humans are
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-11   429 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-11

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 3 వ భాగం

00:22:59

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 3 వ భాగం

ప్రజలు చాలా దృష్టి పెట్టారు వారు ఏమి చేస్తున్నారో. ప్రాచీన ప్రజలకు భౌతిక వనరులు లేకుండెను, కాబట్టి వారు కలిగి ఉన్నారు సాధన చేయడానికి ఎక్కువ సమయంను. వారు హృదయపూర్వకంగా దృష్టి పెట్టారు వారి అభ్యాసంపై. ఎంత పేదవారైనా లేదా జీవితం ఎంత కఠినమైన, వారు కొనసాగించగలిగారు మరియు చాలా సమయం ఉంది కిగాంగ్ మరియు మేజిక్ సాధన చేయడానికి, ధ్యానంతో పాటు మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనకూడా.
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-21   1751 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-21

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 6 వ భాగం

00:24:47

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 6 వ భాగం

అక్కడ రెండు ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మూడు ప్రపంచాలలోని ప్రదేశాలకు దారితీస్తుంది, మరియు ఒకటి వెళ్తుంది మూడు ప్రపంచాలకు మించి. నేను ఒకటి తెరిచాను మీ కోసం మూడు ప్రపంచాలకు మించి నేను మీకు దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు. మీ ఇల్లు ఉన్నట్లే ముందు తలుపు మరియు వెనుక తలుపు. మీరు ముందు తలుపు వాడండి బయటికి వెళ్ళడానికి, అయితే వెనుక తలుపు మిమ్మల్ని దారి తీస్తుంది చెత్త బిన్ లేదా విశ్రాంతి గదికి.
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-24   1756 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-24

Rrefraining from Intoxicants: Religions Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Part 2 of 2

00:13:02

Rrefraining from Intoxicants: Religions Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Part 2 of 2

The Christian Holy Bible warns against intoxication, saying that we should stay sober and avoid intentional harm to ourselves. “Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit.” “Be not among drunkards or among gluttonous eaters of meat, for the drunkard and the glutton will come to poverty, and slumber will clothe them with rags.” Illicit drug use is
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-26   329 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-26

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 4 వ భాగం

00:24:26

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 4 వ భాగం

( ఆ రోజు నేను ఇక్కడకు వచ్చాను మిమ్మల్ని సవాలు చేయడానికి. ) అవును. ( నేను మీ వద్ద కాంతి కత్తులు కాల్చాను. మరియు మీరు వాటిని అన్నింటినీ కరిగించారు. ) ( మాస్టర్స్ బుద్ధ కాంతి హాల్ మొత్తం నిండింది. ) అవును. ( నా కత్తులు మృదువుగా మారి పడిపోయాయి. ) మృదువుగా మారిందా? (అవును.) నూడిల్ లాగా. కత్తి కాదు. ( బుద్ధ కాంతి కాంతి కత్తులను కరిగించాయి. ) వారి కాంతి కలిసిపోయింది. కనుక ఇది ప్రమాదకరం కాలేదు. ( అవును.
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-22   1518 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-22

The Best Thoughts Are of God: Selections from "Coloring Our Lives" by Supreme Master Ching Hai (vegan)

00:11:44

The Best Thoughts Are of God: Selections from "Coloring Our Lives" by Supreme Master Ching Hai (vegan)

Supreme Master Ching Hai is a highly gifted, multi-talented and fully enlightened Master. Supreme Master Ching Hai imparts the Truth, as did the Worshipped Shakyamuni Buddha, Lord Jesus Christ, Venerated Lao Tzu, Prophet Muhammad, (Peace Be Upon Him), Sri Guru Nanak and many others. The spiritual practice currently known as the Quan Yin Method is the one that was also practiced by all these enligh
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-22   753 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-22

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 5 of 17

00:30:28

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 5 of 17

Dr. Michael Greger (vegan): “According to the Director-General of the World Health Organization, the three greatest threats facing humanity: Number one is the global food crisis; climate change is number two; and pandemic influenza is number three - all of which have to do with our food choices.” “What has been happening in recent years to trigger these kinds of unprecedented changes in both swine
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-07   540 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-07

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 7 of 17

00:30:55

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 7 of 17

Dr. Peter Carter (vegan): “I want to thank you all for coming out here from the bottom of my heart, and the reason is this: We hear increasingly that global climate change is the greatest threat to the survival of civilization and indeed humanity, but that’s not quite right. The greatest threat is the denial. The denial is huge. There are powerful forces behind it, still confusing and misleading p
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-10   430 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-10

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 7 వ భాగం

00:24:07

మంత్రవిద్య పోటీ, 12 యొక్క 7 వ భాగం

మానవ శరీరం లోపల క్వి భౌతికమైనది. క్వాన్ యిన్ విధానం ఉన్నతమైన క్వి మరియు ఉన్నతమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కంపనం భిన్నంగా ఉంటుంది. క్వాన్ యిన్ శక్తి లేకుండా, క్వి ఉండదు, భౌతిక శరీరం లేదు, ప్రతిభ మరియు మాయాజాలం లేదు. క్విని అభ్యసించడం తప్పు కాదు, కానీ ప్రాథమికంగా, ప్రతిదీ సౌండ్ నుండి ఉద్భవించింది.
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-26   933 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-26

Sunyogi Umasankar (vegan): A Vision of Universal Peace, Unity and Brotherhood, Part 1 of 3

00:12:40

Sunyogi Umasankar (vegan): A Vision of Universal Peace, Unity and Brotherhood, Part 1 of 3

Sunyogi Umasankar is one of India’s most well-known and respected Sun Gazers. Born in the small village of Lachhipur in India, Sunyogi Umasankar developed a keen interest in spirituality and finding life’s purpose since early in his youth. Trained in a scientific background, Sunyogi Umasankar worked as an electrical engineer and businessman for a short period of time before ultimately devoting him
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-29   735 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-29

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 6 of 17

00:27:18

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 6 of 17

T. Colin Campbell (vegan): “We learned that nutrition is a major factor in keeping us healthy, and by nutrition I mean consuming whole plant-based foods and eliminating, as much as possible, animal based foods: dairy, eggs and meat. And one of the outcomes of this idea is not only that do we restore health, but now we’re learning that this can have a major effect on the environment.” Dr. Ru
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-08   694 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-08

Selections from “The Astral City,” Part 1 of 2 - Chapter 10: The Water Park

00:12:12

Selections from “The Astral City,” Part 1 of 2 - Chapter 10: The Water Park

In “The Astral City,” former medical doctor André Luiz speaks from the afterlife of his awakening and healing within a spiritual society near the Earth’s surface. This story describes not only the continuation of life beyond the physical body, but more importantly, how Heaven cares for each and every human soul. Chapter 10: The Water Park “The scenery before my eyes was of exquisite beauty.
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-14   659 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-07-14

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 1 of 17

00:26:14

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 1 of 17

First, we will learn about the current climate change situation from renowned scientists, researchers, and world leaders. They will share the latest scientific facts, many of which are not widely discussed. They will also suggest solutions to global warming which are both practical and easily implemented. Finally, we will take a look at what our world might look like after these solutions are impl
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-03   821 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-03

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 9 of 17

00:27:04

Humanity’s Leap to the Golden Era: Washington, D.C., Climate Change Conference, Part 9 of 17

I am always grateful and I have a special place in my heart for the United States of America and her citizens as shining examples of the democratic spirit. I am always impressed by this young, self-made nation that has excelled in strength and leadership through her people’s sheer determination, sincerity and faith.(And now comes the moment we have all been waiting for, the moment when we get to greet our special Guest of Honor, Supreme Master Ching Hai.) (Hallo, Supreme Master Ching Hai. You look so beautiful!) Hallo, my love. Hallo, everyone. Thank you. (We are extremely grateful that You could join us here in Washington, D.C.) (Supreme Master Ching Hai, we have been discussing the urgency of climate change and the solutions to many of our problems, and that a vegan diet offers a solution. We also have been talking about the dawn of a new Golden Era here on Earth.) Yes. (We have many guests with us here this evening, as well as our worldwide viewers, who would like to ask You some questions. But before we begin the question-and-answer session, is there anything You would like to say to our guests and viewers?) Yes, I would like. I would like to thank all the beautiful people for coming. And I am very honored to be with them once again in the company of the great, goodhearted, intelligent people of America, including the distinguished guests, dignitaries, and illustrious speakers who are leaders in their fields of government, science, environment, and health. I have been listening quietly. Well, I have been in your country, the United States, many times, including the magnificent nation’s capital, Washington, D.C., and I have always been welcomed so much, so much, no matter where I go. For this, I am always grateful and I have a special place in my heart for the United States of America and her citizens as shining examples of the democratic spirit. I am always impressed by this young, self-made nation that has excelled in strength and leadership through her people’s sheer determination, sincerity and faith. And I believe that the courageous actions needed at this urgent time would be led by Americans. Your high standards of integrity and deep love for your families and country will bring about the crucial steps needed to save our precious planet, our home, and the one we want for our children and grandchildren. May this important event be fruitful and beneficial to the participants and the world. Thank you all for being here. God loves us all. God bless you all. Thanks a lot.(Thank You, Supreme Master Ching Hai, for Your insightful words and for Your beautiful dress today. You look absolutely gorgeous.) Thank you. This is vegan fur. Vegan fur, it’s not real fur. (Yes.) I designed it. Also the jewelry. You know, right? Look at how beautiful… You don’t have to wear real fur. It’s beautiful. It’s much more beautiful. And you feel so light wearing it because you don’t have a bad conscience. And so warm, so warm. I have something better inside. I also designed it. Look at this. See? Look: Be Veg, Go Green, Save the Planet.(Master, You look like a queen.)Thanks a lot. I am the “queen of hearts!” “To the queen of heart is the ace of…” beauty! I don’t want to sing that song, it’s a little bit sad, so, we sing some better song. I leave you to do it. All right, let’s get down to business because all of you are busy.(Well, we have several questions that our guests this evening would like to ask You. Are You ready for us to begin?) Yes, ma’am. (Our first questioner is a software developer named Jerry Pelletier.)(Hi, my name is, like they said, Jerry Pelletier.) Welcome. (Thank you. My mother, Chanmo was a devoted follower of Your teachings for many, many years.) I know her. (Yes, I knew, I knew.) She’s a Buddhist nun. (Yes, yes.) Yes, and she’s a very, very beautiful woman. (Yes.) (My question is that this world we share and made up of many countries, and the activities of one country affect the health and wellbeing of other countries. It’s kind of… the analogy I can make is the smoking and non-smoking sections of a restaurant. So, right now I think the world is… there’s more smokers than non-smokers. So what can we do? Is it just one person at a time? Is it a country at a time? What can we do to get everybody on the same sheet of music to change the way we live to save this world we live in?)Yeah, what can we do? We have to change ourselves first. It begins with us. Since time immemorial, evolution always begins with the individual. If we want to change the world, we change ourselves first. Now, even if the government forbids smoking or drinking or drugs, but if people individually continue, then we have not made much difference. So now, we have to change. For example, we change a little bit, our habit, just a very little bit. Like, we put down that piece of meat, and then we replace it with tofu or some other vegetarian (vegan) protein. Just a little change, very little change, and then the world will change, and then we will continue to live here, and then we can have a better world. Everything will change for the better. Just a little change like that. Anything else you want to ask? Are you happy with my answer? (Very much so, thank You.) “(Fate brought me here today, because I think I learned some things here that convinced me to change some of the ways I live. Hopefully, I’ll be able to spread some of that word to change the way some other people live that are close to me. I'm certainly going to consider my diet. I can probably cut back on meat. I can probably get rid of, certainly, the red meat. It's the idea of compassion, and a whole different view of my impact on the Earth and on the planet. And listening to the Supreme Master and the sense of compassion and love that emanates from Her is just wonderful, so it was inspiring. It was like going to church today.)” “(So, what made the biggest impact on you while you were here?) (Actually, it was the presentation by the last speaker, Supreme Master Ching Hai, one of the most Godly… a woman full of wisdom, and Her ambiance of spirituality. Very deep. And She has a world view not just from the country that She represents, but a world view, in helping the world.)”“(So do you think you'll make any changes based on the things you heard today, any changes in your life?)(Yes, I'm going to change the way I eat. Absolutely!)”
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-12   553 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-05-12

Selection from “Truth by God,” Part 1 of 2

00:15:34

Selection from “Truth by God,” Part 1 of 2

Zen Master Lương Sĩ Hằng was born in 1923, in Bình Định, Âu Lạc (Vietnam). From a young age, He always felt an urge to renounce worldly attachments in search of the Truth. In His 30s, due to an auspicious affinity, He met the Grand Master Đỗ Thuần Hậu and was accepted into the meditation method called Wu-Wei Mystical Science of Buddhism. After the first three months of diligent practice, He had ma
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-21   970 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-06-21
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు