తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
81 - 100 ఆఫ్ 1902 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
గమనార్హమైన వార్తలు
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:44

గమనార్హమైన వార్తలు

Yemen receives humanitarian aid from United Arab Emirates, Would Bank funds to advance education in Belarus, Australia establishes solar power in rural communities, South Africa supports innovator development, world-renowned musician promotes unity, Untied States fast food chain puts veg burger on the menu, and China approves alternatives to animal testing for cosmetics.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-22   3647 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-22

Libya receives humanitarian support from EU

00:01:10

Libya receives humanitarian support from EU

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-09   3627 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-09

Aquafaba based vegan butter debuts in US

00:01:11

Aquafaba based vegan butter debuts in US

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-23   3604 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-23

Research finds harmful effect of meat and alcohol comsumption

00:00:58

Research finds harmful effect of meat and alcohol comsumption

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-10   3580 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-10

Vegan cafeteria opens in German university

00:01:00

Vegan cafeteria opens in German university

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-13   3578 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-13

Do Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

00:05:07

Do Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

On Sunday, December 1, 2019, at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Most Caring Supreme Master Ching Hai shared precious time with our Association members, reading a story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and speaking of the earlier days when Master was discovered by Truth seekers and gave some of the first initiations into the Quan Yin Method of meditation. Master reminded us that after receiving initiation we must do our homework – practice diligently as well as be more respectful of the Master-disciple relationship. “You pray to Master when you need, of course, but not always abusing our relationship.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-04   3573 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-04

Growing number of families choose vegan food for animal companions

00:01:11

Growing number of families choose vegan food for animal companions

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-08   3572 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-08

Chinese designer promotes utilizing recycled materials

00:01:10

Chinese designer promotes utilizing recycled materials

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-21   3556 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-21

State of New Mexico takes legislative action to safeguard wildlife in US

00:00:59

State of New Mexico takes legislative action to safeguard wildlife in US

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-13   3550 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-13

Afghanistan receives humanitarian support from EUROPEAN UNION

00:01:09

Afghanistan receives humanitarian support from EUROPEAN UNION

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-30   3500 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-30

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

00:04:22

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

On Saturday, December 28,2019, during the blissful Christmas retreat at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Beloved Supreme Master Ching Hai caringly spent precious moments with our fellow Quan Yin practitioners and imparted more sage advice to benefit our spiritual practice. “Whatever we think or feel inside, the whole universe knows it. Be sincere, then you’ll get the rewards that you cannot imagine. And you’ll have good inner experience, your life improved, everything will be good.” Our Gracious Master patiently us to always be giving and consider others before ourselves. “Don’t just take! Give all the time!” “We must give, if we have, or at least we happily support those who give. You should be happy that somebody receives something from anybody or from the Master. You should just be happy as if you are the one who receives it! That is the attitude. You are happy because you know you are good if you consider others before yourself.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03   3499 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03

Global vegan yogurt demand sees exponential growth

00:01:16

Global vegan yogurt demand sees exponential growth

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-10   3472 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-10

Rescued lions fly thousands of kilometers to begin new life in South African sanctuary

00:01:05

Rescued lions fly thousands of kilometers to begin new life in South African sanctuary

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-22   3464 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-22

Syrian refugee camp receives relief by charitable funds

00:01:18

Syrian refugee camp receives relief by charitable funds

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-21   3450 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-21

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

00:09:10

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

On Saturday, December 7, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly spent precious time with our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Master finished reading the story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and expounded on the hardships the Great Saints and Enlightened Masters must endure in this world, and how, as spiritual practitioners, it’s best for us to live simpler lives. In Heaven’s wisdom, may we heed and learn from these valuable lessons as we continue to meditate diligently to truly know we are purely God’s children.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   3391 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

Abstinence for Greater Spiritual Growth, Oct. 6, 2019

00:07:55

Abstinence for Greater Spiritual Growth, Oct. 6, 2019

On Sunday, October 6, 2019, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, our Beloved Supreme Master Ching Hai kindly further explained to the gathering of our Association members, about the dangerous and unsafe method of physical practice, as it was a question still lingering in people’s minds.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-13   3384 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-13

Indian man feeds thousands of birds daily

00:01:20

Indian man feeds thousands of birds daily

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04   3364 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04

Alarm clock

00:00:48

Alarm clock

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-25   3363 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-25

Prominent vegan protein company going public

00:01:25

Prominent vegan protein company going public

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-18   3330 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-18

Leading luxury fashion brand goes fur and exotic leather free

00:01:01

Leading luxury fashion brand goes fur and exotic leather free

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-16   3329 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-16
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.098s