తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 92 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

మేల్కొనండి మరియు మిమ్మల్ని మీరు తనిఖీ చేసుకోండి అన్ని సమయాలలో,3 యొక్క3 వ భాగం

00:35:26

మేల్కొనండి మరియు మిమ్మల్ని మీరు తనిఖీ చేసుకోండి అన్ని సమయాలలో,3 యొక్క3 వ భాగం

మేల్కొనండి. మరికొంత ప్రేమ, మరికొంత దయ కలిగి ఉండండి. మేల్కొనండి, మీరే తనిఖీ చేసుకోండి మీకు నిజంగా మీ హృదయంలో ఏదైనా ప్రేమ, ఏదైనా దయ ఉందా, లేదా సుమారు మాట్లాడుతారు, మాట్లాడుతారు, మాట్లాడుతారు. మాట్లాడుట సులభం. ఏ పరిస్థితిలోనైనా మిమ్మల్ని మీరు తనిఖీ చేసుకోండి మీరు మేల్కొంటారు మరియు మీరు నిజంగా అభ్యాసకులా లేదా కాదా, నిజంగా మీ హృదయంలో దయ కలిగి ఉన్నారా లేదా అని చూస్తారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-19   2485 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-19

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:23

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 1 వ భాగం

మనము కొంత పని చేస్తే జీవించడానికి, ఇది ప్రతిదానికీ మంచిది. మీరు అక్కడ మంచి అనుభూతి చెందుతారు, కాబట్టి మీకు మంచిగా అనిపించినప్పుడు, శరీరం బాగుంటుంది. అవును, మరియు ఇది కనెక్ట్ చేయబడింది, నీకు తెలుసు? (అవును.) భావోద్వేగ, ఆధ్యాత్మిక, మానసిక మరియు శారీరక, అవి అన్నీ అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-20   3041 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-20

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 2 వ భాగం

00:28:17

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 2 వ భాగం

నిజముగా, ఇది మంచి ఆలోచన. మనకు పొలం ఉంటే, మీలో కొందరు భరించగలిగితే, అప్పుడు చౌకగా అక్కడ నివసించండి. ఇలా, ఇది ఆదా అవుతోంది. మరియు డబ్బు ఆదా, ప్రతి రోజు కొద్దిగా డబ్బు ఉంచండి, మరియు మీ తోట మీరే చేయండి. స్వయం సమృద్ధి, ఇది మంచిది. ఇది చాలా ఆరోగ్యకరమైన జీవితం. మరియు పవిత్రం, అవును!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-21   2171 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-21

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:31:17

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 3 వ భాగం

మరియు కొన్నిసార్లు నేను ఇక్కడకు వస్తే, సరే, అప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను, మరియు మీరు కలిసి వస్తారు. ఒక రోజు ఒత్తిడి చేయుట పట్టింపు లేదు. మీరు ధ్యానం చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆ రోజు, కలిసి కూర్చోండి, తినండి, ఇంటికి వెళ్ళండి. లేదా నిలబడి ధ్యానం చేయండి! లేదా మనం కొన్ని చేయవచ్చు, పోర్టబుల్ నేల, వంటి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-22   2056 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-22

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 4 వ భాగం

00:39:13

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 4 వ భాగం

ఇలా, మీరు వారానికి ఐదు రోజులు పని చేస్తారు, లేదా కొన్నిసార్లు వారానికి ఆరు రోజులు, మరియు ఇతర రోజు, ఏమి చేయాలో మీకు తెలియదు! అప్పుడు మీరు తోటలో బయటకు వెళ్ళండి, ఏదో మొక్కను నాటండి, మరియు మీ స్వంత శ్రమ నుండి తినండి. ఇది చాలా సరదాగా ఉంది!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-23   2116 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-23

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:35:11

హై థింకింగ్ మరియు సింపుల్ లివింగ్, 5 యొక్క 5 వ భాగం

మీకు విశ్వాసం ఉన్నందున ఇది. ట్యూన్ చేయండి, సరేనా? మాస్టర్ పవర్ మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది అని నమ్మండి. మిమ్మల్ని మీరు అడ్డుకుంటే ఆ ఆశీర్వాదం నుండి, అప్పుడు నేను లోపలికి రాలేను; నిన్ను ఆశీర్వదించమని నేను మిమ్మల్ని బలవంతం చేయలేను! కొన్నిసార్లు నేను, కానీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే చేస్తాను. లేకపోతే, మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-24   3258 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-24

దీక్ష యొక్క ఆశీర్వాదం: ఆనందకరమైన కిచెన్ సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తో, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:12

దీక్ష యొక్క ఆశీర్వాదం: ఆనందకరమైన కిచెన్ సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తో, 3 యొక్క 1 వ భాగం

కీర్తి మీదే, దివ్యమైన మాస్టర్ చింగ్ హై! కీర్తి మీదే, అద్భుతమైన జ్ఞానోదయ మాస్టర్! కీర్తి మీదే, దివ్యమైన మాస్టర్ చింగ్ హై!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-25   2552 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-25

ఉపదేశం యొక్క ఆశీర్వాదం: ఆనందకరమైన కిచెన్ సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హైతో (వీగన్ ‌) , 3 యొక్క 2 వ భాగం

00:30:16

ఉపదేశం యొక్క ఆశీర్వాదం: ఆనందకరమైన కిచెన్ సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హైతో (వీగన్ ‌) , 3 యొక్క 2 వ భాగం

ఈ ప్రపంచంలో చాలా కష్టం అర్థం చేసుకోవడానికి. ఈ ప్రపంచం కలిగి ఉంది చాలా పరధ్యానాలను. (అవును. కాబట్టి, చాలా ధన్యవాదాలు.) మరియు అది మనస్సును మేఘావృతం చేస్తుంది, కాబట్టి ప్రజలు నిజంగా ఏదైనా అర్థం చేసుకోలేరు. బైబిల్ లో కూడా, చాలా విషయాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి, కానీ ప్రజలు దీన్ని చూడలేరు. కొంత ఉన్నతమైన బైబిల్ పండితులు కూడా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-26   2141 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-26

ఉపదేశం యొక్క ఆశీర్వాదం: ఆనందకరమైన కిచెన్ సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తో(వీగన్ ‌) , 3 యొక్క 3 వ భాగం

00:28:18

ఉపదేశం యొక్క ఆశీర్వాదం: ఆనందకరమైన కిచెన్ సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తో(వీగన్ ‌) , 3 యొక్క 3 వ భాగం

జంతువులు. (అవును.) జంతువులు. (అవును.) అవి మీకు సందేశాలు ఇస్తాయి, కానీ కొన్నిసార్లు మీరు దాన్ని పొందలేరు. (కాదు) కొన్నిసార్లు ఇలా ఉంటే… మీరు బస చేసే కొన్ని ప్రదేశాలు ఉండవచ్చు, అకస్మాత్తుగా సోకబడవచ్చు కీటకాలు లేదా ఏదో తో. అవి మీరు బయటపడాలని అవి కోరుకుంటాయి అక్కడ నుండి. (వావ్.) మీరు మరెక్కడైనా వెళ్లాలి మంచిది, అలాంటిదే. ప్రతి జీవి మీకు సహాయపడుతుంది ఏదో ఒక విధంగా; అవి కొంత సహాయం చేయును.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-27   2100 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-27

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:32:41

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 1 వ భాగం

వారికి అర్థం కాలేదు బుద్ధుడు నిజంగా ఏమిటో అని. ఆయన శక్తి వారికి తెలియదు. వారి బోధ సుమారు బయటి నుండి. ప్రజలకు చెప్పడం, వేదాల నుండి పునరావృతం కావచ్చు లేదా కొన్ని ఇతర గ్రంథాల నుండి. కానీ బుద్ధుడు అంతర్గత సాక్షాత్కారం, లోపలి నుండి శక్తివంతమైనదిగా. ప్రజలను ఆశీర్వదించగలడు, ప్రజలను రక్షించగలడు, ఆత్మలను విముక్తి చేయగలడు, నరకం నుండి కూడా. భిన్నమైనది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-28   2732 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-28

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క2 వ భాగం

00:32:13

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క2 వ భాగం

ఇది భయంకరమైన పాపం. ఒకరిని అపవాదునిగా చేయడానికి మరియు అతని ప్రతిష్టను అగౌరవపరచిన అతన్ని చంపినంత చెడ్డది, లేదా ఇంకా అధ్వాన్నంగా, ముఖ్యంగా ఆ వ్యక్తి జ్ఞానోదయ సాధువుగా ఉన్నప్పుడు మరియు హానికరమైనదిగా ఏమీ చేయవద్దు ఎవరికీ. సుమారు మంచిగా బోధించే మరియు మంచిగా చేయమని ప్రజలను గుర్తు చేస్తుంది, లేదా వారికి విముక్తి మార్గం నేర్పడం. అందుకే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-29   2197 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-29

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:30

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 3 వ భాగం

చాలా మంది భారతీయ ప్రజలు గంగోత్రికి వెళ్లరు, గంగా నది మూలంకు, ఇక్కడ మంచు కరుగుతుంది మరియు గంగా నీరు అవుతుంది. గంగా నది మూలం, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, అందులో స్నానం చేశాను. నేను నీకు ముందే చెప్పాను. నేను లెక్కపెట్టాను “ఒకటి, రెండు, మూడు,” అని దూకి, బయటకు దూకినాను, ఎందుకంటే ఇది చాలా గడ్డ కట్టినట్లు అయింది. మేలో కూడా ఇది గడ్డ కట్టినట్లు అవుతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-30   2250 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-30

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 4 వ భాగం

00:33:05

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 4 వ భాగం

ఒక సన్యాసి, అతను మరచిపోతాడు ఇప్పటికే అతని కుటుంబం అంతా, మరియు అతను సన్యాసి కావడానికి బయలుదేరాడు, అప్పుడు కనీసం అతని గుండె శుద్ధి అవుతుంది. మరియు అతను చుట్టూ నడుస్తాడు తన అందమైన శక్తిని మొత్తం దేశానికి ఇస్తు. అతను ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి వారు ఆయనను ఆదరించాలి గౌరవంతో, అందరు సన్యాసులను. సంబంధం లేకుండా, ఏ మతంతో సంబంధం లేకుండా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-31   2249 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-31

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:31:26

బౌద్ధ కథలు: సిన్కా బ్రాహ్మణ అమ్మాయి, 5 యొక్క 5 వ భాగం

షాంపైన్ లాగా ఉంది. చాలా కనిపిస్తోంది షాంపైన్ వంటిది. అందమైన మరియు అది బుడగలతో మరియు అన్నీ. మద్యం తప్ప. అంతా మంచి? (అవును చాలా బాగుంది.) సంతోషంగా, సంతోషంగా ఉందా? (అవును. ధన్యవాదాలు, మాస్టర్.) నీకు తెలుసా, మేము వీటిలో కొన్ని తినబోతున్నాము ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ తీపి, తీపి, తీపి. ఓహ్, అది ఇష్టం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-01   2151 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-01

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 1 వ భాగం

00:26:59

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 1 వ భాగం

ధన్యవాదాలు, మాస్టర్. ( లేదు. ధన్యవాదాలు! ) ధన్యవాదాలు. హ్సిహు కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మరియు చాలా బాగున్నందుకు ఇక్కడి గ్రామస్తులకు. అవును. (ధన్యవాదాలు.) మేము వ్యాపారం చేస్తాము మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా. ధన్యవాదాలు, చాలా ధన్యవాదాలు. (ధన్యవాదాలు!) ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు మాస్టర్. (కలుద్దాం.) ధన్యవాదాలు, అందరికీ కూడా. చాలా ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు. ( ధన్యవాదాలు.) ఓహ్, మాస్టర్ హక్కా మాట్లాడగలరా? (క
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-02   3192 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-02

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 2 వ భాగం

00:32:24

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 2 వ భాగం

వారు చాలా నిజాయితీపరులు. మేము కేవలం పొరపాటున కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చాము మరియు వారు మా తరువాత పరుగెత్తారు మిగిలిన డబ్బును తిరిగి ఇచ్చారు. లేకపోతే వారు చెబుతారు మీరు మరింత కొనాలి డబ్బు సంపాదించడానికి. వారు మీ డబ్బును అస్సలు తీసుకోరు. ఇక్కడి ప్రజలు, మీరు నమ్మవచ్చు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-03   2662 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-03

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:50

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 3 వ భాగం

(మాస్టర్, నేను మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను.) నేను మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను. (మాస్టర్, మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు!) మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు. ధన్యవాదాలు. (మాస్టర్, నేను మిమ్మల్ని ఇష్టపడ్డాను నా చిన్నప్పటి నుండి.) మీరు నన్ను ఇష్టపడ్డారు మీ చిన్నప్పటి నుండి? వావ్, నేను చాలా గౌరవించబడ్డాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-04   2723 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-04

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 4 వ భాగం

00:30:56

మనకు కావలసిన దేదైన మనము దానిని పోందగలుగుతాము,12 యొక్క 4 వ భాగం

ఏమైనా, ఏదో సమస్య ఉంది ప్రపంచంలో, మీకు అది తెలుసు. ఎందుకంటే మనము భిన్నంగా ఉన్నాము. కొంతమంది పురుషులను ఇష్టపడతారు, కొందరు స్త్రీలను ఇష్టపడతారు, మరియు ఇది ఉంది ఇక్కడే సమస్య మొదలవుతుంది. మనందరము పురుషులను కలిగి లేకుంటే,అప్పుడు మనకు చాలా ఇబ్బంది లేదు. కొంతమందికి ఇబ్బంది ఉంది, సరియైనదా? మరియు మనకు మహిళలు లేకపోతే, పురుషులు కూడా కలిగి ఉంటారు మరింత శాంతిని. దాని గురించి క్షమించండి. కాని కొన్నిసార్లు మీరు ఎ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-05   3205 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-05

ప్రభుత్వాలు నైతికతను మరియు గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:32:33

ప్రభుత్వాలు నైతికతను మరియు గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి, 3 యొక్క 1 వ భాగం

" ప్రస్తుతం మనకు ఆహారం కొరత ఉంది వాతావరణం COVID కారణంగా, మరియు టన్నుల ఇతర కారణాలు. కాబట్టి వా రిని సహకరించనివ్వండి, తమ దేశస్థులపై భారం వేయవద్దు మరియు చెడు ఉదాహరణలు చేయవద్దు ఇతరుల కోసం, ముఖ్యంగా యౌవనస్తుల కోసం!"
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-06   3853 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-06

ప్రభుత్వాలు నైతికతను మరియు గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి, 3 యొక్క 2 వ భాగం

00:26:32

ప్రభుత్వాలు నైతికతను మరియు గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి, 3 యొక్క 2 వ భాగం

సరే, నేను ప్రపంచంలోని ఏ ఇతర అధ్యక్షుడిని చూడలేదు అంత ద్వేషించబడ్డ మరియు వేధించబడ్డ మరియు అంత మూలన ఉంచబడ్డ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్‌ మాదిరిగా. నేను డెమొక్రాట్ అయినా, నైతిక ఖచ్చితత్వం కోసం, నేను ట్రంప్ కోసం జాలి పడతాను. ఎందుకంటే అధ్యక్షుడు ట్రంప్ శాంతి కోసం, ఎప్పుడూ హింసను ప్రేరేపించలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, చాలా మంది డెమొక్రాట్లు అశాంతిని ప్రోత్సహించారు, మరియు పోలీసులను డిఫండ్ చేసారు, ఎవరైతె ప్రజల రక్షకుల
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-07   2772 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-08-07
<>పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు