తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 347 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క4 వ భాగం May 12, 2019

00:36:26

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క4 వ భాగం May 12, 2019

మీరు ధ్యానం చేసే ముందు, మీరు చదునుగా పడుకోండి, మరియు మీరు మీ ముక్కు ద్వారా ఊ పిరి పీల్చుకోండి. చాలా పొడవైన, లోతైన శ్వాస. ఊపిరి పీల్చు కొని, దారి తీయండి మీ సోలార్‌ ప్లెక్సస్‌కు, ఇది కడుపు ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉంది. అది నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. మరియు అది నిండిన తర్వాత, మీరు దానిని మీ ఛాతీకి నడిపిస్తారు, ఆపై మీ తలకు, మరియు అది మీ నోటి ద్వారా వెళ్ళ నివ్వండి, మరియు అది బయటకు వస్తుందని ఊహించు కోండి. రెం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-01   2031 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-01

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం Mar. 1, 2005

00:29:04

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం Mar. 1, 2005

కేవలం ఐదు సూత్రాలను ఉంచండి, ధ్యానిస్తూ ఐదు(పవిత్ర) పేర్లను పఠించండి, బహుమతిని గుర్తుంచుకోండి మరియు వెళ్ళండి సూటిగా, ముందుగా లేదా తరువాత. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏది ఆపలేదు. ఇకపై ఏది మిమ్మల్ని కళంకం చేయదు, ఏదీ మిమ్మల్ని ఇకపై ప్రలోభపెట్టదు. ఏదీ దగ్గరకు వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్ట పడదు!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-02   2793 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-02

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం Mar. 1, 2005

00:33:19

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం Mar. 1, 2005

మరియు జీవితం తరువాత జీవితం, మనము ప్రజలను కలుస్తాము మరియు కొన్నిసార్లు మనము వారితో ప్రతిస్పందిస్తాము, మరియు వారు మీతో ప్రతిస్పందిస్తారు. ఇది మంచిది అయితే, వారు వస్తారు తిరిగి మీ స్నేహితులుగా లేదా మీ మంచి ప్రేమికులుగా .ఇది చెడ్డది అయితే, వారు తిరిగి వస్తారు, మీకు తెలుసా, మీ హృదయాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే వ్యక్తులుగా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-03   2567 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-03

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 3 వ భాగం Mar. 1, 2005

00:34:52

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 3 వ భాగం Mar. 1, 2005

శత్రువులు ఎప్పుడూ ఒకరినొకరు కొట్టుకొనుట జరుగును, (అవును). ఆపై "మొదటి చూపులో ప్రేమించు దురు"కూడా, మరియు అన్ని ఆ అంశాలు. ఆపై మీకు ఏమి తెలియదు. అంతా "మూర్ఖత్వం" అన్ని ప్రదర్శనలు ఈ ప్రపంచంలో ఒక రకమైనవి మిమ్మల్ని అవివేకిని చేస్తాయి. మరియు ఇంకా, మీరు ప్రతిదీ కోల్పోతారు, మరియు మీకు తెలియదు కూడా!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-04   2129 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-04

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 4 వ భాగం Mar. 1, 2005

00:37:57

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసు కోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 4 వ భాగం Mar. 1, 2005

కొన్నిసార్లు మీరు ఆ సంబంధం నుండి బయట పడతారు, మరియు మీరు వేరే ఏదైనా చెల్లించు తారు. కాబట్టి, దీనికి ఎల్లప్పుడూ ఒక వెల ఉండును. కాని కొన్నిసార్లు ఇది మీరు బయటకు వచ్చే సమయం. మీకు నిజంగా బయట పడటానికి బలమైన కోరిక అనిపిస్తే, అప్పుడు అది సమయం అని అర్థం. ఇది సమయం. కొన్నిసార్లు మీరు బయట పడాలని కోరుకుంటారు కానీ అప్పుడు మీరు చేయలేరు బహుశ ఇది ఇప్పటికీ చాలా బలంగా ఉంది. కానీ మనము అభ్యాసకులము - మీరు బలంగా, దృడమైన
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-05   3734 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-05

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసుకోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 5 వ భాగం Mar. 1, 2005

00:37:15

భావోద్వేగ సంబంధాలను అర్థం చేసుకోండి మరియు కర్మను మించిపోండి, 5 యొక్క 5 వ భాగం Mar. 1, 2005

మీరు మీ జీవితాన్ని అంకితం చేయవచ్చు, మీ జీవితాంతం, మీకు ఉన్న జ్ఞానం, మీరు కలిగి ఉన్న శక్తి, అన్ని జీవుల ఉపయోగం కోసం. అది చాలా గొప్ప విషయం నేను చేయాలని అనుకుంటున్నాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-06   2218 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-06

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 1 వ భాగం July 14, 2019

00:36:12

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 1 వ భాగం July 14, 2019

కాబట్టి, ఈ దేశాల యొక్క ప్రభుత్వాలు అనుకుంటున్నారు ఎవరు వాదించుదురో జంతు చట్టాలు మరియు రక్షణలను ఇప్పటికే చాలా చాలా మంచివి. ఏదో ఒక రోజున, వారు అన్నింటినీ కలిసి నిషేధిస్తారు ఏదైనా హింస లేదా చంపడం ను ఏదైనా, అప్పుడు అది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నేను ఆ దేశానికి ఇస్తాను వందలాది షైనింగ్ వరల్డ్ నాయకత్వ అవార్డులను కరుణ కోసం, ప్రేమ కోసం, వివేకం కోసం, హీరో కోసం, ఏదైన, ఉత్తమమైనదాని కోసం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-07   3446 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-07

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 2 వ భాగం July 14, 2019

00:33:57

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 2 వ భాగం July 14, 2019

అందరు బోధిసత్వులు మరియు బుద్ధులు మనకు హెచ్చరిస్తున్నారు బోధిసత్వులు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నారు మనకు అన్ని సమయాలలో సహాయం చేయడానికి, మనను నరకం నుండి దూరం చేయుటకు కూడ, మనము పశ్చాత్తాపపడితే మరియు సద్భావముతో ఉంటే, మరియు మన తప్పులను విమోచించే మరొక అవకాశం ఇస్తే. కొందరు దీన్ని మళ్ళీ చేస్తారు ఎందుకంటే అలవాట్లు కష్టముగా చనిపోతాయి, పూర్వ జీవితాల నుండి అలవాట్లు కూడా, ఇప్పటికీ తిరిగి వస్తున్నాయి, మన ఉపచేతనమును వెంటాడ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-08   3064 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-08

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 3 వ భాగం July 14, 2019

00:34:14

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 3 వ భాగం July 14, 2019

మన సమాజం, మన ప్రపంచం మెరుగుపరుస్తుంది అన్ని సమయాలలో, అన్ని అంశాలలో; ప్రతిచోటా చాలా వీగన్‌ ఆహారం, వీగన్‌ రెస్టారెంట్లు ప్రతిచోటా పుట్టగొడుగులుగా; వీగన్‌ పంపిణీదారులు, వీగన్‌ ఉత్పత్తిదారులు పుట్టగొడుగులుగా గ్రహం అంతా. మరియు త్వరలో మనము ఇక్కడ మాంసం తినేవారిని కనుగొనలేము, నేను అదే చూడాలను కుంటున్నాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-09   2950 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-09

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 4 వ భాగం July 14, 2019

00:37:12

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 4 వ భాగం July 14, 2019

మరియు మాకు కూడా ఉన్నారు అదృశ్య స్నేహితులు, మిమ్మల్ని రక్షించే దేవదూతల వలె. మీరు మంచివారైతే, ఎక్కువ మంది దేవదూతలు మిమ్మల్ని రక్షిస్తారు. మీరు కాక పోతే, దేవదూతలు చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ, వారు ఏమీ చేయలేరు, లేదా అవి అదృశ్యమవుతాయి .మీకు సహాయం చేయడానికి వారికి అనుమతి లేదు మీరు అర్హులు కానప్పుడు. మీరు ఐదు సూత్రాలను పాటిస్తే ఒంటరిగా స్పష్టంగా, తరువాత సరే, కనీసం మీకు ఐదు దేవదూతలు ఉన్నారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-10   2938 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-10

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 5 వ భాగం July 14, 2019

00:32:57

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 5 వ భాగం July 14, 2019

మోక్షములో, మీరు ఏమీ కోరుకునే అవసరం లేదు. లేదా మీకు కావలసినది కూడా, ఇది మీ కోసం అప్పటికే ఉంది. మరియు మీకు ఏదైనా కావాలనుకున్నా అధికముగా సృజనాత్మకత కోసమే, మీరు దాని గురించి ఆలోచించండి, అది అక్కడే ఉంది. కానీ ఇక్కడ, దీన్ని ఉపయోగించడానికి మీకు అనుమతి లేదు. నాకు అనుమతి లేదు చాలా విషయాలను ఉపయోగించడానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-11   2624 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-11

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 6 వ భాగం July 14, 2019

00:33:22

నాలుగు రకాల జీవరాసులు మా జీవితంలో, 6 యొక్క 6 వ భాగం July 14, 2019

ఎందుకంటే ఎక్కువగా, మీరు మీ శత్రువును ప్రేమిస్తారు. అదీ మార్గం ఇది ఈ ప్రపంచంలో ఏర్పాటు చేయబడింది, తద్వారా మీరు సమం చేస్తారు మీకు ఉన్న ద్వేషం గతంలో ఒకరితో ఒరికి. అది ఇలా ఉంటుంది. జీవితం ప్రేమ గురించి ఉండాలి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-12   2813 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-12

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 1 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:32:36

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 1 వ భాగం Aug. 13, 2015

అస్సలు భద్రత లేదు మనము మోక్షములో ఉండటానికి లేదా భూమిపై ఉండటానికి అంతా శక్తితో, యోగ్యతతో, అది ఏమైనా. ఇదంతా అశాశ్వతం. కాబట్టి మనము సాధన చేయుట మంచిది, తక్షణ జ్ఞానోదయం వలే, ఆపై అప్పటి నుండి మీరు ఎప్పటికీ చింతించరు మరేదైనా గురించి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-13   2077 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-13

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 2 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:36:03

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 2 వ భాగం Aug. 13, 2015

ఎక్కువ ఇంధనాన్ని ఉపయోగిస్తు న్నాము ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఆపై మనము దానిని వృధా చేస్తాము, మరియు ఆపై మనము చాలా శక్తిని కూడా ఉపయోగిస్తాము వ్యర్ఠమును జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి. ఇది దయ్యము యొక్క చక్రము లాంటిది. ఇది అంతం కాదు. మనము కలిసి నిర్వహించాలి. అన్ని దేశాల యొక్క ఆహార సంస్థలు, ఆహార మంత్రిత్వ శాఖలు కలిసి కూర్చోవాలి మరియు దీన్ని తెలివిగా పరిష్కరించాలి, దయతో, లేదంటే. లేదంటే మన కందరికి పరిణామాలు ఉన
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-14   1707 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-14

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 3 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:32:05

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 3 వ భాగం Aug. 13, 2015

అటెండర్‌గా ఉండటానికి, అతను తెలుసుకోవాలి ఋతువు ఏమిటి ఎలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకు వస్తే ఇది చాలా సరిఅయినది, మరియు ఏ సమయంలో, అలాంటిది, తద్వారా బుద్ధుని శరీరం అవుతుంది బలముగా మరియు ఆరోగ్యకరముగా. ప్రతిదీ నిజంగా ఉండాలి తదనుగుణంగా జాగ్రత్తగా వహించాలి, సరిగ్గా బుద్ధుని క్షేమం కోసం. అందుకే అలా అడిగాడు. అతను చెప్పాడు అతను ఒక్కడే జాగ్రత్త తీసుకుంటాడని ఋతువులు మరియు సమయ షెడ్యూల్ ప్రకారం. మరెవరూ దానితో జోక్యం చేయక
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-15   1663 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-15

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 4 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:35:48

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 4 వ భాగం Aug. 13, 2015

అప్పటి నుండి, అతను అన్నీచూసి నప్పటి నుండి, అతను ప్రతి ఒక్కరినీ చాలా అజ్ఞానంతో ఉన్న మరియు అటువంటి భయంకరమైన కర్మలు చేయడం చూశాడు, అతను చాలా విచారంగా ఉన్నాడు. అప్పటి నుండి అతను మరలా నవ్వలేదు. ఆపై అతను ఆలోచిస్తున్నాడు అన్ని జీవులకు ఎలా సహాయం చేయాలని తద్వారా వారు ప్రతిదీ కలిగి ఉండుటకు, శారీరక సంతృప్తి మాత్రమే కాదు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా మరియు మానసికంగా మరియు ప్రతిదీ కలిగి ఉండుటకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-16   1484 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-16

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 5 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:37:25

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 5 వ భాగం Aug. 13, 2015

అతను ఇలా అన్నాడు, "దేశ ప్రజ లందరూ, పేద ఎవరైనా, తినడానికి తగినంత ఆహారం లేదు, ధరించడానికి తగినంత బట్టలు లేవు, ఇక్కడ నా ఇంటికి రండి. మీరు తీసుకోవచ్చు మీకు కావలసినంత. " కాబట్టి అందరూ దానిని విన్నారు. అందరూ వచ్చారు: పేద, జబ్బుపడిన ప్రజలు ఒంటరిగా, ఎవరూ పట్టించుకోలేనివారిని. అందరూ అక్కడికి వచ్చారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-17   1430 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-17

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 6 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:34:16

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 6 వ భాగం Aug. 13, 2015

"నేను భయపడను సుదూరమునకు మరియు ప్రమాదకరమైన ప్రయాణమునకు సముద్రానికి వెళుటకు నిధులను తీయడానికి, ఇతర పౌరులకు సహాయం చేయడానికి, తద్వారా వారు ఆకలితో మరియు దాహంతో ఇక ఉండరు. ఈ యోగ్యతను నేను అంకితం చేస్తు న్నాను అందరు బుద్ధులకు పది దిశలలో. నేను దానిని మాత్రమే ఫార్వార్డ్ చేయాలను కుంటున్నాను భవిష్యత్తులో నా బౌద్ధత్వమునకు."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-18   1515 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-18

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 7 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:36:55

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 7 వ భాగం Aug. 13, 2015

"మీరు తెలుసుకోవాలి, ఏదో చేయటానికి మీరు నిశ్చయించుకుంటే, అది పూర్తి అవుతుంది. నేను చాలా… ఇబ్బంది పడ్డాను. మరియు నేను చాలా ఇబ్బందులకు వెళ్ళాను అన్ని జీవులకు సహాయం చేయడానికి మరియు ఆభరణాలు పొందడానికి, సమయం ఆసన్నమైనది నా మానవ సహచరు లకు. చాలా కష్టం, చాలా కఠినముగా, చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఆపై నేను కూడా పొందగలను, ఎందుకంటే నేను బుద్ధుడిని కావాలని అనుకొంటున్నాను. కాబట్టి ఇది నీటిని బయటకు తీయడం, సముద్రంను ఖాళీచే
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-19   1492 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-19

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 8 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:40:19

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 8 వ భాగం Aug. 13, 2015

“ఇప్పుడు, నేను కోరుకుంటున్నాను పౌరులు అందరు సాధన చేయుటకు ప్రయత్నించవలెను పది ఆరోగ్యకరమైన పనులను, మరియు మీ ప్రసంగాన్ని, చర్య మరియు ఆలోచనలను స్వచ్ఛము గా ఉంచండి, మరియు దయగల, కరుణ గల, ప్రేమగల మరియు దయగల, పెద్దల బాధ్యతగల మరియు ఒకరికొకరు రక్షించుకొనుటకు. చాలా అజాగ్రత్తగా ఉండకండి దీని గురించి. అప్పుడు మీరు చేయగలరు మూడు చెడ్డ మార్గాల నుండి తప్పించు కొనగల్గుదురు, ఆ మూడు చెడు మార్గాలు. జీవితం తరువాత జీవితం,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-20   1613 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-20
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు