Vyhľadávanie
čeština
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • Others
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • Others
Název
Transcript
Nasleduje
 

Dôvod, prečo duše zišli na tento svet, 1. časť zo 4

2023-11-12
Lecture Language:English
Podrobnosti
Stiahnuť Docx
Čítajte viac

Na této planetě je mnoho duší, které podstupují mnoho, mnoho bolesti a utrpení. Je to kvůli tomu – protože chtějí být velké, možná. Ale nemají žádné zkušenosti, jak se vypořádat s klamným světem a zkouškou máji. Takže selhaly, nebo možná chtěly padnout, aby zjistily, jak to jde. A protože vědí, že v tomto fyzickém světě mája potrestá každou duši, která se nedrží morálních a ctnostných norem, duše se s tím ochotně smíří, dokud toho jednoho dne nebudou mít dost a neprobudí se; pak zatouží po návratu Domů.

Ahoj, lásky. Myslím, že si s vámi budu muset promluvit, protože jste na mě tak trochu naléhali, abych změnila tento svět v ráj dle objednávky z vaší mysli. Věci ale nejsou tak jednoduché. Jinak by to udělal Buddha, udělal by to Ježíš a nebylo by třeba, abych se ze všech sil snažila lidi změnit.

Víte, před příchodem na tento svět nebo na jakýkoli jiný svět duše usilovaly o to, aby se staly dokonalejšími, nějak většími, protože to je něco nově vytvořeného májou a týmem. Jako například padlý anděl, ten rád jde proti Bohu, aby dokázal, že je lepší. Nyní, po stvoření tohoto světa, pozval duše, aby sestoupily dolů, a slíbil jim, že budou větší než to, co byly. A duše – všechny duše jsou nevinné – pak chtěly dokázat, že mohou být lepší, nebo něco nového, třeba dobrodružství. A tak dobrovolně sestoupily dolů. A samozřejmě, když chcete být větší, musíte projít zkouškami a testy.

Vzpomínáte si na příběh o Pánu Mahávírovi? Když ještě praktikoval Svou meditaci, aby se stal osvícenějším, jeden z bohů na nebi ho pochválil a řekl: „Ó, Pán Mahávíra je takový a takový a jiný, tak super, tak úžasný, tak odvážný, prostě tak výjimečný.“ Pán Mahavíra se mu velmi líbil. A pak jeden z jeho podřízených vedle řekl bohu: „Ach, tím si nejsme jisti. Nechvalte ho příliš mnoho a příliš brzy. Dovolte mi sestoupit dolů, abych Ho vyzkoušel. Jinak k Němu nebudu mít takovou úctu jako vy. Než Ho budu chválit nebo přijímat, musím si to sám sobě dokázat.“

Ten bůh neřekl nic. Takže vidíte, že tato zkoušení chtivá bytost v onom nebi sestoupila dolů a projevila se v nejrůznějších strašlivých bytostech nebo situacích, aby vyzkoušela Pána Mahávíru. To bylo předtím, než se Pán Mahávíra stal plně osvíceným, a stále ještě neměl dost síly, aby se postavil i proti tomuto dévovi nebo jak ho nazvat. Rozhodně, rozhodně to nebyla příliš jemná, laskavá bytost, to vidíte. Takže Pán Mahávíra musel snášet hodně, hodně fyzického utrpení, stejně jako hodně nepohodlí, možná psychologického, nebo mentálního či emocionálního. Ale přesto všechno je Pán Mahávíra překonal. Po dvanácti letech nejrůznějších zkoušek a útrap od tohoto nevědomého podřízeného malého boha nebo nějakých nebes – nějakého boha nebes – pak, dosáhl úplného osvícení. Dokážete si představit, kolik utrpení musel za těch 12 let prožít? A my jsme se jen něco z toho dozvěděli z nějakého záznamu, pravděpodobně od někoho, kdo byl možná jedním z Jeho žáků, nebo možná od některého z dévů v nebi, kteří byli svědky všeho a kteří chtěli Pána Maháviru chránit a všechno to věděli. A pak se pravděpodobně ten déva projevil v lidské podobě, stal se Jeho žákem nebo společníkem a všechno to zapsal. Možná, že Pán Mahávíra o tom lidem vyprávěl, něco z toho, a někteří z nich to možná zaznamenali písemně. Takže jsme se naštěstí mohli dozvědět něco o zkouškách a testech v době, kdy Pán Mahávíra praktikoval.

Nyní jsme tedy slyšeli, víme, že všechny duše mají v sobě jiskru Boha, jsou stvořeny k obrazu Božímu a Bůh v nich dokonce přebývá. Divíte se tedy, proč by duše mohly být májou oklamány, aby dělaly to a ono, všelijaké věci ve světě, a nechali se intenzivně zkoušet – někdy dokonce krutě – protože duše chtějí být něčím větším než jen duší, užívat si blaženosti a štěstí, které jim dává Bůh prostřednictvím Jeho/Její Lásky.

A tak se nyní podobná věc děje i v našem světě. Na této planetě je mnoho duší, které podstupují mnoho, mnoho bolesti a utrpení. Je to kvůli tomu – protože chtějí být velké, možná. Ale nemají žádné zkušenosti, jak se vypořádat s klamným světem a zkouškou máji. Takže selhaly, nebo možná chtěly padnout, aby zjistily, jak to jde. A protože vědí, že v tomto fyzickém světě mája potrestá každou duši, která se nedrží morálních a ctnostných norem, duše se s tím ochotně smíří, dokud toho jednoho dne nebudou mít dost a neprobudí se; pak zatouží po návratu Domů. Ať už jsou větší než předtím, nebo jen takové, jaké byly, chtějí jít Domů, mají už dost všech těch útrap a zkoušek.

Tak přišlo a odešlo mnoho Mistrů. Ony (duše) však stále neposlouchají a neodcházejí Domů. Mistrovy proslovy, úvahy nebo logika tedy osloví jen ty, kteří jsou připraveni, kteří v této fyzické existenci snášejí největší utrpení a jsou plní bolesti a smutku. Pak budou ochotni vrátit se Domů a následovat Mistrovy kroky a/nebo pokyny.

Existují také ti, kteří jsou svatí již od přírody – již byli vycvičeni a vyzkoušeni v mnoha dlouhých předchozích životech. Pak budou připraveni následovat Mistra. To, co Mistr říkal, co Mistr vyprávěl a vysvětloval, pochopili okamžitě. V jejich mysli není žádná pochybnost. A tak Mistrovi ihned důvěřují a následují vše, co jim Mistr chce říci a naučit je. To jsou takzvaní dobří žáci. Postupují rychle, jsou výkonní a lidstvu velmi užiteční a prospěšní. Není jich však mnoho, protože každý Mistr, který sestoupil, si může vzít jen některé z těch, kteří jsou Jeho takzvanou pravou rukou. Ti, kteří Ho následovali dříve, nebo kteří Ji následovali dříve, již byli vyškoleni, již byli vyzkoušeni, již byli očištěni. Sestoupili dolů záměrně, aby podpořili Mistrovo poslání. Ti už jsou určitým způsobem světci a mudrci – nebo se s Mistrem učili, byli žáky mnoho životů předtím – už osvobození, ale na Zemi sestoupili záměrně, jen proto, aby podpořili svého Mistra. Protože bez fyzického spojení s tímto světem by nemohli příliš pomoci.

Nejúčinnějším způsobem, jak pomoci lidstvu nebo jakýmkoli bytostem na této planetě, je být s nimi ve fyzické oblasti a dělat všechny druhy fyzických věcí, tak jak to dělají bytosti na této planetě. Také proto, abyste pochopili jejich utrpení. Protože pokud netrpí společně s lidmi, je pro ně velmi obtížné pochopit lidské utrpení a bolest. Je snadné říci: „Dobře, můžete se podívat a uvidíte.“ Ale na kolik lidí se můžete podívat, kolik utrpení můžete vidět? Není to tak, že byste mohli jít do všech domů a zkontrolovat, kdo trpí, kdo ne a jaký je počet trpících bytostí. Protože, když to nevidíte, sami to nezažijete, je velmi těžké to poznat. Je to jako s bohatým člověkem; je pro něj těžké pochopit obtíže a strádání bezdomovce na ulici – dokonce v zimě, bez jídla, bez pití, bez dostatečného oblečení a bez místa, kde by se mohl chránit před živly. Proto většina lidí, i když chtějí konat dobro, jen říkají: „Ach, já konám dobro, mám rád zvířata,“ jedí zvířecí lidi! Aniž by se nad tím zamysleli.

Říkají: „Ach, já miluji lidi; rád pomáhám chudým lidem.“ Ale kolik z nich se opravdu snaží chudým lidem pomáhat? Nebo dokonce dávat jídlo do potravinové banky. Nebo aby poskytli přístřeší bezdomovci, třeba i tak obyčejné, jako je jeho zahradní domek nebo třeba garáž. Je tak snadné to říct, ale těžké to pochopit. Stejně jako když byli v nebi, slíbili Bohu, že mohou udělat cokoli, že udělají cokoli, aby pomohli lidem. Budou dobří, budou laskaví, budou dobrotiví, všechno to a tamto a další. Ale když přišli na Zem a museli čelit situacím, jakým musí denně čelit ostatní lidé, pak ne vždy používali správný úsudek. Nebudou schopni reagovat spravedlivě nebo správně. Než totiž sestoupí do této fyzické oblasti, musí si osvojit nástroj zvaný mysl.

A když jsou pak ve fyzickém těle, musí si vzít další, který se nazývá mozek, který na vyšších úrovních nikdo nepotřebuje. Podívejte se, když sestoupíte až dolů, jen řekněme třeba ze Čtvrté nebo Páté úrovně, musíte projít Třetí úrovní, úrovní Brahman. A potom musíte projít destruktivní a konstruktivní úrovní, což je Druhá úroveň. A pak, tam získáte mysl. Mysl je vybavena určitým elementárním druhem znalostí a zkušeností, jak řešit tu a tu situaci. Ale ve světě jsou tisíce věcí, které je třeba zažít a projít. Mysl tedy nemůže vždy poskytnout všechny odpovědi, a proto musí mozek poskytnout některé odpovědi na některé situace, aby se lidé mohli vypořádat s různými okolnostmi.

A stejně tak je to s lidmi, kteří sestoupili z vyšší úrovně. Možná byli také nějakou dobu popletení a zmatení, dokud pravděpodobně nepotkali Mistra, znovu jiného Mistra nebo reinkarnovaného Mistra, který jim předal osvěcující metodu, jako je metoda Quan Yin vnitřního Nebeského Světla a vnitřní Nebeské Melodie, což znamená přímé učení Boha. Pak budou probuzeni, osvíceni a budou moci lépe řešit situace, protože jsou osvícenější. Mají více moudrosti, nejen světské znalosti ze školy, ale mají přístup k vrozené moudrosti, která je nám všem vlastní.

A nyní, v tomto světě, existují dvě strany. Všichni to víme: pozitivní a negativní strana. Někteří lidé se tedy rozhodnou následovat tu negativní, protože se zdá být velmi dostupná, snadná a výsledek můžete vidět hned. Můžete se rozhodnout dělat věci, které nejsou zbožné nebo nebeské, ale přineslo by jim to nějaké vzrušení, nějaké nakopnutí, dočasně a rychle. A tak se budou tímto typem životního stylu řídit. Jako lidé, kteří se někdy cítí znuděně nebo v depresi, a pak jdou ven, v baru si vezmou nějaké maso ze zvířecích lidí, pak k němu vypijí nějaký alkohol a hned pocítí účinek. Mají pocit, že jsou méně depresivní, že jsou šťastnější a podobně – dokud se tento účinek nevyčerpá a oni se nestanou ještě nešťastnějšími.

A fyzický vedlejší účinek se jim také vymstí. Budou více nemocní a budou mít ještě větší deprese, budou muset trávit více času v nemocnici a budou je ovlivňovat všechny možné věci i jejich podnikání, protože nebudou schopni jasně myslet kvůli alkoholu a přílišnému množství masa ze zvířecích lidí a jedům z masa a alkoholu. A stávají se stále méně inteligentními, takže se jim nemusí podnikat příliš dobře. Také se nemusí chovat ke své rodině tak dobře, jak by chtěli. Tak se projeví rodinné neshody, vzniknou, a rodina se rozpadne. Také rozbitá rodina bude mít velký, špatný vliv na děti a v důsledku toho i na celou společnost, protože budeme mít méně inteligentní lidi a méně šťastné děti atd…

Stačí se rozhlédnout po našem světě a uvidíte, jak je náš svět v nepořádku. Je to proto, že si lidé nedávají správné fyzické palivo pro své tělo, které je jako auto. Když mu dáte správné palivo, pak jede lépe a jede déle, podobně jako naše tělo. Alkohol a maso ze zvířecích lidí nebo drogy a špatné věci, které se dávají do těla, způsobují zmatek v mozku, v mysli. Stane se z ní něco jako hybrid, takže ji nemůžete ovládat. A bude vám prostě dávat různé falešné informace a vy nedokážete myslet správně a patřičně, a tak stále děláte věci špatně.

A čím více věcí děláte špatně, tím více špatných výsledků se dostaví. Lidé jsou však tak hluboko v této pasti, že si ani neuvědomují, že dělají něco špatně a dosahují špatných výsledků. Proto je náš svět takovou mizérií.

Stáhnout fotografii   

Sledujte viac
Všechny části  (1/4)
1
2023-11-12
16179 Zobrazenia
2
2023-11-13
7711 Zobrazenia
3
2023-11-14
6640 Zobrazenia
4
2023-11-15
7433 Zobrazenia
Zdieľajte
Zdieľať s
Vložiť
Spustit v čase
Stiahnuť
Mobil
Mobil
iPhone
Android
Sledujte v mobilnom prehliadači
GO
GO
Prompt
OK
Aplikácie
Naskenujte QR kód alebo si vyberte správny telefónny systém na stiahnutie
iPhone
Android