తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
సరిపోలే ఫలితాలు కనుగొనబడలేదు. కోసం ఫలితాలను చూపుతోంది: “Great”, “Changes”, “for”, “Animals”
1 - 6 ఆఫ్ 6 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

00:56:42

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

Supreme Master shared good news from Heaven: all the mechanisms that have been controlling our world are smashed. Master explain further that of course the effect won’t be instant. It takes at least two months before you can feel the effect. By then you will have smoother meditation. The enlightened ones will become more enlightened, and more clear-thinking. The unenlightened ones will slowly wake up and will understand. People will become more moral.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-10   2745 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-10

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 2 of 2) Mar. 10, 2017

00:37:50

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 2 of 2) Mar. 10, 2017

This love is different from that love. This love is different from unconditional devotion. Sometimes when we love someone, it’s because that person benefits us. That’s too easy. People love one another because it’s mutually beneficial. But when circumstances change, will this love still exist? That is a different issue. Animals can die for us. Don’t say that they don’t understand. When circumstances arise, you’ll know that they understand, and they have sympathy and deep love.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-29   1580 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-29

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

00:38:58

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

Even though these are human emotions, they were very sincere and pure, they were very, very precious. It’s just like the way animal friends love you. And when they die, you feel like you’re being cut with a knife. It’s an unthinkable, depressed feeling. Many people love animals very deeply, because they keep sending you a kind of love. When you feel upset, they know it and they would come to comfort you.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28   1238 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28

Provide Spiritual Education for Our Children (Part 3 of 3) July 27, 2015

00:44:52

Provide Spiritual Education for Our Children (Part 3 of 3) July 27, 2015

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better cit
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-25   1467 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-25

Provide Spiritual Education for Our Children (Part 2 of 3) July 27, 2015

00:46:57

Provide Spiritual Education for Our Children (Part 2 of 3) July 27, 2015

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better cit
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24   1439 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24

Provide Spiritual Education for Our Children (Part 1 of 3) July 27, 2015

00:38:51

Provide Spiritual Education for Our Children (Part 1 of 3) July 27, 2015

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better cit
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22   1987 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22
<1>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు