సృష్టిస్తోంది, వేచి, లేదా ఆనందించే?

మీరు సృష్టికర్త లేదా శాంతి యొక్క ఒక పాండేవా?

శాంతియుత మార్గాలను మరియు సంఘటనలను సాక్ష్యమివ్వడానికి ఈ ఛానెల్లో మాకు చేరండి.

 

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

00:18:24
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want to provide shelter and protection for everyone, from the elderly fathers, mothers, mentally challenged people, from our brothers and sisters living in the streets, to street dogs and to all the beings. This is our broader vision.”
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-30   472 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-30

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

00:13:42
జ్ఞాన పదాలు

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianism is not physical, but moral."
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-01   142 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-01

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

00:17:21
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

దక్షిణ భారతీయ నగరం ప్రజలు గమనించారు ఒక మకాక్ కోతి కొద్దిగా విచ్చలవిడిగా ఉన్నకుక్కపిల్ల ను సంరక్షించుచున్నది. ఆమె తల్లిలా నటించింది, స్నేహపూర్వక ముగా లేని కుక్కలు మరియు అతని కోటు నుండి ఈగలు మరియు ధూళిని తొలగిం చి అతనిని రక్షిం చుచున్నది ..
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27   324 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

00:13:47
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

అన్ని ఇతర పెద్ద శాకాహారుల మాదిరిగా, ఆవులు, గుర్రాలు, మరియు జింక, గాడిదలను కలుపుకొని, నిలబడి ఉన్నప్పుడు నిద్రపోతాయి. వారు దీన్ని ఎలా చేయగలరు పడకుండా? సరళంగా చెప్పాలంటే, అది వారి వల్లనే ప్రత్యేక మద్దతు యంత్రము ల యొక్క ఏర్పాటు.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25   163 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25

Qatari non-profit assists displaced people in Bangladesh, Iraq and Yemen

00:00:59
గమనార్హమైన వార్తలు

Qatari non-profit assists displaced people in Bangladesh, Iraq and Yemen

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14   18 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14

Audrey Hepburn: A Hollywood Icon of Love and Hope, Part 1 of 2

00:13:47
సక్సెస్ మోడల్స్

Audrey Hepburn: A Hollywood Icon of Love and Hope, Part 1 of 2

The much-loved Audrey Hepburn was a Hollywood legend, dance, a muse for fashion designers, and an icon for style. Glamorous and talented, she was a woman of courage and integrity, a voice for the children in need around the world, and a loving champion of peace and hope. Her performance received many positive reviews. Audrey Hepburn became the first actress to win an Academy Award, a Golden Globe and a BAFTA award for a single performance. Despite her fame and success, Audrey did not forget the strife that her family had endured. Starting in 1950, Audrey Hepburn made two radio programs for UNICEF. She narrated children’s stories in times of conflict, and in 1989 she was appointed a Goodwill Ambassador of UNICEF.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-06   272 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-06

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

00:11:37
వెజ్జి ఎలైట్

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

The Fry Family started creating simple yet tasty meat alternative recipes in their own kitchen in South Africa, back in 1991. “All life is precious, and I could live without sacrificing the life of another. I become a vegetarian and set about creating a meat alternative.” “Principle before profit” has been the mantra of the Fry Family since its beginning. They measure their success by the amount of animals’ lives that are saved with each purchase of a Fry’s product. "The brand has become a legacy on its own and it’s definitely not about me; it’s about the combined effort of so many enthusiastic people." Thanks to a great working team spirit and family love and support from all family members, The Fry Family Food Co. has become a force for change around the world, helping millions of people transition to a vegan diet while contributing immensely to saving the animals.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05   215 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05

Dr. Dame Daphne Sheldrick – Kenya's Mother of Elephants, Part 2 of 2

00:19:16
సక్సెస్ మోడల్స్

Dr. Dame Daphne Sheldrick – Kenya's Mother of Elephants, Part 2 of 2

Dr. Dame Daphne Sheldrick was a Kenyan-British author and leading elephant conservationist, specializing in the raising and reintegrating of orphaned elephants into the wild for over 30 years. Dr. Dame Daphne has authored several books, including “The Orphans of Tsavo” and “An Elephant Called Eleanor,” amongst others. In 2014, the documentary “Gardeners of Eden” was released, featuring some of the David Sheldrick Wildlife Trust’s courageous operations. The film portrays the tragic fate of Africa’s elephants, who are endangered due to the illegal ivory trade. “What we are doing is giving some elephants another chance of life, so that hopefully when things improve for elephants worldwide, there will still be some left.” Her tireless work to promote wildlife conservation has earned a number of accolades. She was decorated in 1989 with an MBE (The Most Excellent Order of the British Empire) by the Queen of England.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-01   78 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-01

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

00:18:24
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want to provide shelter and protection for everyone, from the elderly fathers, mothers, mentally challenged people, from our brothers and sisters living in the streets, to street dogs and to all the beings. This is our broader vision.”
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-30   472 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-30

Canada allocates funding for province's refugee care

00:01:24
గమనార్హమైన వార్తలు

Canada allocates funding for province's refugee care

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-24   45 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-24

Virtuous Governments, Virtuous Citizens: Botswana, Brazil, and Brunei

00:19:35
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు

Virtuous Governments, Virtuous Citizens: Botswana, Brazil, and Brunei

Since 2014, hunting on public land in Botswana has been completely banned. And Botswana won 2nd place at the 2017 United Nations Public Service Awards for its effective waste management system started in 2010. Botswana became the first African country in 2002 to provide universal free antiretroviral treatment (ART) to people living with HIV. São Paulo, Brazil has implemented many initiatives to protect animal welfare and rights by banning the import, farming, and sales of animal fur in 2014 and 2015. As the popularity of plant-based foods continues to soar, vegan companies at a rate of 40 percent annually. In 2018, Brunei joined the total elimination of nuclear weapons by signing the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). With the majority of our population following the religion of Islam, charity has always been a very important practice from our monarch toward the common people of Brunei, as well as from Brunei toward other countries.
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2019-11-20   501 అభిప్రాయాలు
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2019-11-20

The Humble Company: Dr. Noel Abdayem’s Compassionate Heart

00:15:56
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

The Humble Company: Dr. Noel Abdayem’s Compassionate Heart

Dr. Noel Abdayem is a dentist in Sweden. When he was still a dental student, he went to Jamaica to work as a volunteer to treat cavities in children. He found that many kids did not have toothbrushes. Accordingly, Dr. Abdayem founded The Humble Company, initiating the production of bamboo toothbrushes that were designed and developed by professional dentists. The Toothbrush handles are made from 100% biodegradable, sustainably-grown bamboo. In addition to toothbrushes, the Humble Company also produces an all-vegan lineup of products. Touched by his volunteer experience in Jamaica, Dr. Abdayem longed to further help the disadvantaged children of the world, particularly in realm of improving their oral health. Initially, he donated toothbrushes to various charity organizations working with kids. Subsequently, he met Dr. Darren Weiss. Out of a common vision, they established the Humble Smile Foundation.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-18   124 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-18

Shining World Award Laureates - Leading to a Brighter Future, Part 1 of 2

00:18:12
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Award Laureates - Leading to a Brighter Future, Part 1 of 2

Everywhere in the world, we can observe and be touched by acts of kindness. People from all walks of life, faiths, and cultures extend themselves beyond the call of duty to help others unconditionally. Through their noble deeds, humanity as a whole is elevated. To commend virtuous actions and encourage more people to be inspired by their examples, Supreme Master Ching Hai has lovingly created a series of awards, including the Shining World Leadership Award, Shining World Compassion Award, Shining World Hero Awards, Shining World Inventor Award, etc., to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us. Let’s start by meeting a special therapy dog named Maggie. With astounding love and patience as her superpower, she became registered as a therapy dog to help those in need.
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-16   380 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-16

Australian charity provides books to underprivileged children worldwide

00:01:51
గమనార్హమైన వార్తలు

Australian charity provides books to underprivileged children worldwide

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-15   73 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-15

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 4 Aug. 06, 2015

00:34:10
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 4 Aug. 06, 2015

మనము గ్రీన్హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను ఆపకపోతే జంతు ఉత్పత్తుల కారణంగా, మరియు జంతు పరిశ్రమ కోసం చాలా శుభ్రమైన నీ టి వాడకాన్ని మనము ఆపకపోతే, అప్పుడు మన పిల్లల పిల్లల పిల్లలు బహుశా చనిపోతారు, దాహం నుండి చనిపోతారు ఇది భయంకరమైనది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-14   755 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-14

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 Aug. 05, 2015

00:34:32
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 Aug. 05, 2015

వారు ఉపయోగించాలి, మీడియా వారి శక్తిని ఉపయోగించాలి శాఖాహారాన్ని, మొక్క ఆధారిత శాఖాహారాన్ని ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి వ్యాప్తి చే యాలి. ఇది వారి పని. " మనము మన కాలపు హీరోలము."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-13   632 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-13

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 Aug. 05, 2015

00:35:25
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 Aug. 05, 2015

"బ్రిటిష్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ నివేదించును ప్రస్తుతం ఒక వారం కు సగటున 5,000 మంది శాఖాహారులు అవుతారు బ్రిటన్ లో." ఒక వారం! (వావ్!) "జర్మనీ లో, సమానమైనది ఈ సంఖ్య వారానికి 4,000 మంది. కానీ చుట్టూ 7,000,000 శాఖాహారులతో, జర్మనీ ప్రస్తుతం ఉంది అత్యధిక సంఖ్య తో. " బ్రావో, జర్మన్లు!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-12   663 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-12

RASTA Sanctuary: A Lifelong Safe Haven for Animals, Part 2 of 2 (INT)

00:11:03
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

RASTA Sanctuary: A Lifelong Safe Haven for Animals, Part 2 of 2 (INT)

In January 2001, this amazing charity was founded by a benevolent, vegan woman named Lucie Cerny. Team RASTA finds that the most important aspect of rescue work is information-sharing and advocacy. On the RASTA website, you can find a blog that covers topics ranging from how to start an animal sanctuary to veganism. “I would love to see a day when animals are not used for their body parts and that we could just live in harmony with other species on this planet, and stop destroying our planet and the animals, and human health also. Be Vegan, Make Peace.”
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-11   286 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-11

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   2164 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 4 of 8

00:31:22
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 4 of 8

Now Pyongyang Folk Arts Group will start the performance. “Fellow Koreans, fellow brethren, let’s fondly take each other’s hands with hearts of patriotic passion, feast of unification is not far. …We’re glad to see you! Happy to see you!” Let’s take a look at the folk dance “Dondolnari” from the Bukchung province of Hamkyungdo. The word Dondolnari means there will be a new dawn, and one can greet a new morning with hope. Let’s give a warm welcome to folk dance Dondolnari. “Wow, impressive. Superb! Superb! So synchronized also.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-07   933 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-07

South Sudanese women receive support from United Nations

00:01:04
గమనార్హమైన వార్తలు

South Sudanese women receive support from United Nations

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-06   122 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-06

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 1 of 3

00:13:46
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 1 of 3

Veggie Pride Parade (VPP) NYC was inspired by the VPP in Paris. The cheerful and party-like gathering sets a peaceful atmosphere for the veg movement. Veggie Pride Parade in New York City was awarded “Event of the Year” in 2008 and 2009 by VegNews and has been the favorite veg event ever since. Parade participants are encouraged to dress up in costumes and wear sign boards announcing their pride in their veg lifestyle. We want people to see us and be like, “Yeah, we want to be a part of this group – they look good, they smile, they have fun, they’re happy. That’s what veganism is all about.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-05   330 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-05
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్