తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 20 ఆఫ్ 4758 ఫలితాలు
ఎంపిక

TOPDo Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

00:05:06

TOPDo Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

On Sunday, December 1, 2019, at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Most Caring Supreme Master Ching Hai shared precious time with our Association members, reading a story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and speaking of the earlier days when Master was discovered by Truth seekers and gave some of the first initiations into the Quan Yin Method of meditation. Master reminded us that after receiving initiation we must do our homework – practice diligently as well as be more respectful of the Master-disciple relationship. “You pray to Master when you need, of course, but not always abusing our relationship.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-05   2172 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-05

TOPMaya is gone! Nov. 24, 2019

00:10:47

TOPMaya is gone! Nov. 24, 2019

On Sunday, November 24, 2019, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai shared the greatest news of all eons, for all the worlds and universes! “Maya is gone!” “The force of karma is gone!” “The negative force is also gone!” “I am just the commander in chief. Thanks all the Godses, all the Universal Beings, Who put all Their power together; otherwise, it won’t work.” “You will see. It takes a few more weeks to really feel the effect. You will see the change, bigger changes, better changes, and you will feel more light in yourself, easier to meditate, calmer.” We are in awe and forever grateful to our Ultimate Master, Lord of All Worlds, and the Universal Beings for delivering us from the clutches of maya, the negative force and the force of karma. May our joyous praises, our bountiful appreciation resound throughout the universes as all beings celebrate this epoch-making victory!
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28   12906 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28

TOPTake Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

00:10:13

TOPTake Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

On Tuesday, October 29, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai delighted and warmed the hearts of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, with an impromptu conference. Master spoke about Her most recent Retreat. Our Loving Master also called on us to be bold and do what we can to help save the animals and the planet. “Wherever you go, wherever you are, whenever you can by showing them the benefit of the vegan diet.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-04   6564 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-04

TOPVegan World Will Be! Oct. 13, 2019

00:10:53

TOPVegan World Will Be! Oct. 13, 2019

On Sunday, October 13, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously took time from Her recent retreat to address the gathering of our Quan Yin practitioners, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, in celebration of the happy news from the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-20   5135 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-20

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:02

గమనార్హమైన వార్తలు

World Bank and Qatari charity support education in emerging nations, Namibia receives humanitarian aid, rooftop solar advances in Âu Lạc, also known as Vietnam, Swedish newspaper forgoes fossil fuel ads for environment, Australian scientists create computer game to determine mental health, iconic United Kingdom establishment adopts completely vegan menu and California, United States bans the sale of fur and prohibits circus animal performances.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-06   1 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-06

The Nearness of the Kingdom: Selections from Meister Eckhart’s Sermons, Part 1 of 2

00:16:23

The Nearness of the Kingdom: Selections from Meister Eckhart’s Sermons, Part 1 of 2

Eckhart von Hochheim, widely known as Meister Eckhart, was a German theologian, philosopher, and mystic who lived in the late 13th and early 14th centuries. Today we present selections from the venerated Meister Eckhart’s sermons, through which we will realize how precious it is to find God within us. "I have a capacity in my soul for taking in God entirely. I am as sure as I live that nothing is so near to me as God. God is nearer to me than I am to myself; my existence depends on the nearness and presence of God. He is also near things of wood and stone, but they know it not.…For this reason man is happier than the inanimate wood, because he knows and understands how God is near him. His happiness increases and diminishes in proportion to the increase and diminution in his knowledge of this. His happiness does not arise from this that God is near him, and in him, and that he possesses God; but from this, that he knows the nearness of God, and loves Him, and is aware that 'the Kingdom of God is near.'"
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-06   1 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-06

Audrey Hepburn: A Hollywood Icon of Love and Hope, Part 1 of 2

00:13:46

Audrey Hepburn: A Hollywood Icon of Love and Hope, Part 1 of 2

The much-loved Audrey Hepburn was a Hollywood legend, dance, a muse for fashion designers, and an icon for style. Glamorous and talented, she was a woman of courage and integrity, a voice for the children in need around the world, and a loving champion of peace and hope. Her performance received many positive reviews. Audrey Hepburn became the first actress to win an Academy Award, a Golden Globe and a BAFTA award for a single performance. Despite her fame and success, Audrey did not forget the strife that her family had endured. Starting in 1950, Audrey Hepburn made two radio programs for UNICEF. She narrated children’s stories in times of conflict, and in 1989 she was appointed a Goodwill Ambassador of UNICEF.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-06   1 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-06

Save Our Amazon Rainforest: Be Vegan

00:16:04

Save Our Amazon Rainforest: Be Vegan

Where we’ll learn about why areas of the Amazon basin in Brazil have been burning at an unprecedented rate, and how we can help stop it on an individual level. Earth’s largest tropical rainforest, the Amazon plays an important role in stabilizing the planet’s climate by slowing down the pace of global warming. Unfortunately, however, severe wildfires are currently spreading across this precious region due to the clearing of land for cattle ranching. According to the Yale School of Forestry and Environmental Studies, cattle ranching is the single greatest driver of Amazon deforestation, accounting for approximately 80% of the total. The way to solve the deforestation crisis and save the planet is simple: end meat consumption. Stopping meat consumption is a crucial action to take in order to save planet Earth.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-06   1 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-06

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 4 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:37:14

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 4 వ భాగం Feb. 28, 2005

మరియు ఐదవ స్థాయి జీవులు, వారు ఇక్కడకు రావాలనుకుంటే గ్రహంను సందర్శించడానికి, లేదా సాక్షాత్కారంకి సహాయం చేయడానికి, భౌతిక శరీరంలో వ్యక్తమవుతుంది, వారు 30 రోజులు ఉండగలరు హానిచేయ కుండా వారి ఆధ్యాత్మిక స్థితి ని. ఎక్కువ ఒత్తిడి లేకుండా. వారు 30 రోజులు ఉండగలరు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-06   1 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-06

గమనార్హమైన వార్తలు

00:33:04

గమనార్హమైన వార్తలు

World Food Programme provides food aid for Namibian children, Cambodia receives funding for mine clearance, New Zealand seeks to reduce carbon emissions through community outreach, Turkish islands implement zero waste initiative, students’ project helps rural farmers in India, Harvard University in United States to promote plant-based food and United Kingdom campaign promotes planting millions of flowers for bees.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-05   62 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-05

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 2

00:25:36

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 2

Now let’s start with Part 2. “I’m Spice Williams-Crosby and I am so excited to be here. It warms my heart and brings tears to my eyes. I have never experienced so much love and wonderfulness and respect, polite and just so God-loving people. It just soars, helps me soar.” What does “Friends of Eternity” mean to you? “It means that when you have the bond of compassion, you will always be close. And that is the bond that’s stronger than blood ties. It’s stronger than anything else, that I have my vegan family.” “She’s the one who made me believe that we can make it and give up on eating any animal around the world and try to make this world work and reach the peace, and so, we have to spread out the voice because we can make it. Hi, I am Filippa Giordano from Italy.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-05   122 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-05

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

00:11:37

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

The Fry Family started creating simple yet tasty meat alternative recipes in their own kitchen in South Africa, back in 1991. “All life is precious, and I could live without sacrificing the life of another. I become a vegetarian and set about creating a meat alternative.” “Principle before profit” has been the mantra of the Fry Family since its beginning. They measure their success by the amount of animals’ lives that are saved with each purchase of a Fry’s product. "The brand has become a legacy on its own and it’s definitely not about me; it’s about the combined effort of so many enthusiastic people." Thanks to a great working team spirit and family love and support from all family members, The Fry Family Food Co. has become a force for change around the world, helping millions of people transition to a vegan diet while contributing immensely to saving the animals.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05   33 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 3 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:37:55

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 3 వ భాగం Feb. 28, 2005

మాకు కొంత ప్రతికూలత ఉంది, కొంత సానుకూలత ఉంది - సానుకూలతపై దృష్టి పెట్టండి. ప్రతికూలత పై అన్ని సమయాలలో మూల్గుచు ఎడ్చేకంటె మంచిది, మరియు సానుకూలత ను కూడా మర్చి పొండి. కాబట్టి, ఫర్వాలేదు. ఏది ఏమైనా, దానితో జీవించండి, దానితో పని చేయండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-05   153 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-05

Teachings of Chuang Tzu: Chapter 13, The Heaven’s Tao, Part 2 of 4

00:13:44

Teachings of Chuang Tzu: Chapter 13, The Heaven’s Tao, Part 2 of 4

Today, we present to you an excerpt from Chapter 13, “Heavenly Tao” from the teachings Chuang Tzu. "The virtue of emperors and kings is to take the Heavens and the Earth as their Lord, to take Tao (the Way) and Te (morals) as their guiding principles, and to take non-action as their norm." "Those above must be without actions in order to use the world. Those below must take actions in order to be used by the world. This is the unchangeable principle." "'The virtue of emperors and kings corresponds with the Heavens and the Earth. 'This is the way to jump on the chariot of the Heavens and the Earth, harness all living things to it, and make use of the joint efforts of everyone." "In the transformations and growth of all things, every bud and feature has its proper form; and in this we have their gradual maturing and decay, the constant flow of transformation and change. Thus, since Heavens and Earth, which are most spirit-like, are distinguished as more honorable and less, and by precedence and sequence, how much more must we look for this in the way of men!
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-05   15 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-05

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:20

గమనార్హమైన వార్తలు

Omani charity inaugurates medical facility in Palestine, United Nations and World Bank to support safe road project in Bangladesh, Egypt and China jointly pursue solar technology advancement, United Kingdom welcomes first marine park, United States researchers develop technique to remove toxic dyes from wastewater, Australian plant-based venture launches vegan burger and caring boy designs wheelchair for special needs dog.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-04   115 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-04

Teachings of Chuang Tzu: Chapter 13, The Heaven’s Tao, Part 1 of 4

00:11:35

Teachings of Chuang Tzu: Chapter 13, The Heaven’s Tao, Part 1 of 4

The great enlightened Master Chuang Tzu lived from approximately 369 to 286 BC. He is considered one of the greatest literary and philosophical figures of China. His philosophy is contained in the book bearing his name, Chuang Tzu. His teachings were true to "wu-wei," the Taoist doctrine meaning to refrain from action contrary to nature. Today, we present to you an excerpt from Chapter 13, “Heavenly Tao” from the teachings of Chuang Tzu. "The Way (Tao) of Nature is to continue moving without stopping to accumulate anything, thus all living things flourish…. One who understands clearly the Way of Nature, the Way of Sages, and is perfectly familiar with the virtue of emperors and kings, acts and lets things act spontaneously from themselves. Even when in the dark, they would invariably remain calm."
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-04   122 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-04

Ancient City of Sigiriya: Sri Lanka’s "Eighth World Wonder," Part 2 of 2 (INT)

00:12:01

Ancient City of Sigiriya: Sri Lanka’s "Eighth World Wonder," Part 2 of 2 (INT)

Considered an extremely impressive, if not perplexing, feat of ancient engineering, with construction comparable to the pyramids of Egypt or Stonehenge in England. Included in the listing are the surrounding regal gardens at the base of the monolith, which have a complex system of aqua engineering complete with dams, locks, canals, bridges, and fountains. In Sigiriya, the Mirror Wall creates shimmering golden reflections, one example of the creative ingenuity of the fifth century design and architecture. "Now, the Mirror Wall is considered as one of the most significant features in Sigiriya. One of the unique features of Sigiriya is its technology. The greatness of it is that the earlier designer used water, flora, and the rock all together to create these amazing water gardens in Sigiriya in such a pleasant manner."
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-12-04   145 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-12-04

Save Our Precious Animals: Wildlife Conservation Day

00:17:16

Save Our Precious Animals: Wildlife Conservation Day

“December 4, 2012, will be the first-ever Wildlife Conservation Day. Our goal is to inform more people about this global conservation crisis. Attacks on elephants and rhinos are multiplying at an alarming rate. Species around the globe, such as tigers in Asia, are endangered. By some estimates, the black market for wildlife trafficking is rivaled in size only by the illegal arms and drug trade. The slaughter of endangered species robs communities of income from tourism, reduces biodiversity, encourages corruption, and undermines good governance.” In addition to elephants, rhinos, and tigers, dozens of other endangered and threatened species are victims of wildlife trafficking. As today is Wildlife Conservation Day, I’d like to suggest six things you can do to honor it….
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-04   68 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-04

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 2 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:37:37

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 2 వ భాగం Feb. 28, 2005

కాబట్టి ఉన్నత స్థాయి మాస్టర్ క్రిందికి వస్తుంది మరియు వాటిలొ ఈ శక్తి ని మేల్కొల్పుతుంది మరియు చెప్పారు, "మీకు ఇది ఉంది, బేబీ, నీ దగ్గర ఉంది! దాన్ని వాడండి! " మీరే మళ్లీ మీకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి మరియు మీరు మిమ్మల్ని శుభ్రపరచండి, శుద్ధి చేయండి, ఆపై మీరు అలా అవుతారు, మీరు ముందు కలిగి ఉన్న స్వచ్ఛమైన స్థితి కి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-04   330 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:53

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai generously contributes to animal rescue organization in Costa Rica, Sudanese children receive education funding, five nations donate to climate mitigation globally, Chinese city broadens parklands to safeguard environment, Iranian women allowed to enter football stadium, vegan clothing brand to create cruelty-free cold weather gear and TripAdvisor stops promoting sea entertainment parks.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-03   232 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-03

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 2 of 2

00:22:17

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 2 of 2

"The cosmic vision left many permanent lessons. By daily stilling my thoughts, I could win release from the delusive conviction that my body was a mass of flesh and bones, traversing the hard soil of matter. The breath and the restless mind, I saw, were like storms which lashed the ocean of light into waves of material forms - earth, sky, human beings, animals, birds, trees. No perception of the Infinite as One Light could be had except by calming those storms. As often as I silenced the two natural tumults, I beheld the multitudinous waves of creation melt into one lucent sea, even as the waves of the ocean, their tempests subsiding, serenely dissolve into unity." "For months I entered the ecstatic union, comprehending why the Upanishads (Vedic scriptures) say 'God is rasa,' 'the most relishable.'"
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-03   258 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-03

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

00:25:54

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

In Her profound love and appreciation for the world's artists, Supreme Master Ching Hai told Her staff one day about Her longtime wish to see the artist friends whom our Association was blessed to work with in the past. Supreme Master Ching Hai chose the date for this special gathering to honor the anniversary of the passing of the late Saint Thái Tú Hòạ, one of Master's most devoted disciples and a beloved producer for Supreme Master Television and many of our Association's musical events. Thus, on October 1, 2019, 29 esteemed artists and their guests, mostly from the United States, visited to the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, for the unforgettable gathering titled "Friends of Eternity." Meanwhile, those who were unable to attend sent their loving well wishes and messages from afar. At the gathering, thousands of our Association members were present to witness the warmhearted exchanges between Supreme Master Ching Hai and the distinguished guests, as many of them kindly graced the occasion with an array of superb performances and inspiring speeches.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03   342 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

00:17:03

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

"It is humans who have been creating global warming. I think that the campaign to stop eating meat altogether will be a catalyst for the Earth to get back to its original state. I hope that gradually people will be able to change their diet to vegetarian." With loving and wise leaders such as Her Excellency Miyuli, and bold, noble steps by the government, we are encouraged to see Japan join its rightful place as a world contributor in ethics and responsible governance. In response to the growing inquiries from customers for vegan and vegetarian food, many companies have launched various kinds of plant-based products in Japan. As one of the leading countries in the beauty industry, Japan also offers a great selection of vegan skincare and makeup products. Being a top fashion hub in the world, Japan also has vegan brands of shoes and bags.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-03   81 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-03

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:36:01

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

ఆస్ట్రల్ స్థాయి సృష్టించిన తరువాత, భారీ విషయాలు స్థిరపడ్డాయి దిగువన మరియు భౌతిక ప్రపంచంగా మారింది, ఇది అద్భుతమైన ప్రపంచం, నేను మీకు చెప్ప్తున్నాను. ఇది ఒక్కటే భౌతిక శరీరం ఉంది. ఆపై, ఏమైనా మిగిలి ఉంటే, ఏది భారీగా ఉంటుందో భౌతికము కంటే, అప్పుడు అది కూడా సృష్టి యొక్క దిగువకు, తక్కువగా మునిగిపోతుంది, మరియు మనము దానిని నరకం అని పిలుస్తాము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-03   523 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-03
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్