మాస్టర్ మెన్సియస్ ఒకసారి చెప్పాడు, "ఒక నోబెల్ మాన్ వంటగది నుండి దూరంగా ఉంటాడు" ఎందుకంటే జంతువులకు వచ్చినప్పుడు, అతను వాటిని సజీవంగా చూసినట్లయితే, అతను వాటిని చనిపోవడం చూడలేడు; అతను వారి అరుపులు విని ఉంటే, అతను వారి మాంసం తినడానికి నిలబడటానికి కాదు.ఈ రోజు మరియు వయస్సులో, శాకాహారి జీవనశైలి మా ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, మా భవిష్యత్ తరాల స్థిరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించినది. ఈ గొప్ప సాంప్రదాయం పునర్నిర్మాణం మరియు ఆరోగ్యవంతమైన మరియు ఉన్నత జీవనశైలిని అనుసరించడం ద్వారా స్థిరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించండి.

మా మనస్సు యొక్క శాంతి, శరీరం మరియు ఆత్మ మా ప్లేట్లు ప్రారంభమవుతుంది.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

00:17:24
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

As we will learn today, Japan has more recently accelerated the vegan trend. Indeed, it is becoming increasingly easy to find vegan cuisine to satisfy your taste buds, across the major cities in Japan. You can even find a vegan café and vegan noodle shop at Haneda and Narita International Airports! As we delve into the history of veg and vegan food in Japan, is that traditionally, for over 1,200 years, Japan’s agricultural and dietary practices were deeply rooted in a spiritual and mostly plant-based way of life. In Japanese, “ryori” means cooking or cuisine, and “shojin” coming from the Sanskrit word “vyria,” meaning to have goodness and keep evil away. Shojin Ryori has become a very important part of traditional and modern Japanese culture.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26   470 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

00:01:38
ప్రత్యేకం!

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

ప్రత్యేకం!
2019-11-07   1487 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-07

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

00:18:21
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

న్యూ ఇయర్ కేవలం మూలల చుట్టూ ఉంది, మరియు నా మానవ పిల్లలు కొన్ని రుచికరమైన విందులు చేస్తున్నారు మొత్తం కుటుంబం కోసం. మీకు ఇప్పటికే నోరు ఊరుచున్నదా?
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29   352 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29

జపాన్ జరుపుకుంటున్నారువెజ్ హీరోస్: శాఖాహార పురస్కారాలు - జపాన్

00:13:43
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

జపాన్ జరుపుకుంటున్నారువెజ్ హీరోస్: శాఖాహార పురస్కారాలు - జపాన్

ప్రతి సంవత్సరం, జపాన్ శాఖాహారం అవార్డుల వేడుకలు కలిగి ఉన్నది ఉంది అద్భుతమైన వ్యక్తులకు మరియు కంపెనీలకు ఏవై తేవెజ్ ఉద్యమం ను వేగవంతంగా చేయుచున్నారొ వారికి సంబరాలు జరుపుచున్నారు దేశవ్యాప్తంగా. ఈ పెద్ద ఎత్తున విందు సంఘటనలు జరిగాయి వేగంగా అవకాశము పొందుతోంది ఒక వెజ్ డైట్ మరియు లైఫ్ స్టైల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అవగాహనం పెంచడంలో జపాన్ మరియు వెలుపల కూడ.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-28   173 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-28

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

00:12:28
వెజ్జి ఎలైట్

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

మాజీ సిఎన్ఎన్ హెడ్‌లైన్ న్యూస్ హోస్ట్, శ్రీమతి జేన్ వెలెజ్-మిచెల్ అపూర్వ మైన వీగన్‌ న్యాయవాది, ఆమె జీవితాన్ని అంకితం చేస్తుంది మొక్కల ఆధారిత జీవనశైలిని ప్రోత్సహించుచు. మాకు ఆవశ్యకత అవసరం. గడియారం పర్యావరణ అపోకలిప్స్ వైపు టికింగ్‌ చేయుచున్నది. కాబట్టి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవ్వరైతె జంతువుల గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె పర్యావరణం గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె మానవ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటారో, ఎవ్వరైతె ప్రపంచ ఆకలి గురించి పట్టించుకుంటారో, మరియు ఎవ్వరైతె క్రూరత్వం గురించి పట్టించుకుంటారో సాధారణంగా, దానిపై దూకుతారు. సోషల్ మీడియా ఒక బహుమతి మా ఉద్యమానికి.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26   223 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26

ఈ క్రిస్మస్ కు- వేగన్ గా ఉండుటకు జీవితబహుమతిని గా సంబరాలుజరుపుకోండి

00:20:03
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

ఈ క్రిస్మస్ కు- వేగన్ గా ఉండుటకు జీవితబహుమతిని గా సంబరాలుజరుపుకోండి

రెయిన్ డీర్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరియు బహుమతులు ప్యాక్ చేయబడ్డాయి. శాంటా తన మార్గంలో ఉన్నాడు మనందరికి కారుణ్య మరియు ప్రేమపూర్వక కారణాలను గురించి గుర్తు చేయడానికి మేము క్రిస్మస్ జరుపుకుంటాము మరియు అతని అద్భుతమైన సహాయకుడు, పొట్టివాడు ఈ సంవత్స రము యొక్క వీగన్‌ క్రిస్మస్ వార్తలను పంచుకొనుటకు సంతోషిస్తున్నాము!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-24   249 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-24

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

00:22:38
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

We are grateful for Heavenly blessings each passing day as we count down to Christmas when we honor the birthday of Lord Jesus Christ. As we commemorate the significance of this great Noble Saint, we honor His teachings and rejoice. Turrón, a nougat-like bar, is an exquisite traditional dessert from Spain, a perfect offering for your family and friends in this holiday season. Today, Spanish vegan actress Esther Méndez and her adorable daughter, Amor, who has been vegan since birth, would like to present two variations of this treat: Almond Coconut Turrón and Chocolate Hazelnut Turrón.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-22   170 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-22

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

00:11:11
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

“And if you want to be a healthy person or recover from disease, you’re not going to escape the need to change your diet in very specific ways.” In the first place, we do not have to struggle with making challenging healthcare decisions. Dr. Popper says many doctor visits, diagnostic tests, drugs, and procedures could be avoided if people ate healthy, plant-powered diets. Dr. Popper also strongly feels that individuals can help advance the vegan movement by being living examples of the excellent health and wellness that comes from eating plant-based.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-21   109 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-21

Christmas Can Enhance Emotional Well-Being

00:12:49
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Christmas Can Enhance Emotional Well-Being

Today we will focus on how celebrating Christmas can uplift spirits and enhance psychological health. Attending church services, singing carols, creating holiday cards, gift-giving, and putting up decorations and lights are common ways to commemorate this holiday. The atmosphere in filled with reminders of the value of good, moral, virtuous and generous conduct. Dr. Batcho explained in an interview with the American Psychological Association that the holidays can stimulate recollections of simpler times when we had fewer worries and responsibilities as well as less stress. Also, Christmas, or other religious observances, can spur us to think about the disadvantaged and how we can help them. Best of all, the positive effects of the Christmas atmosphere can serve as a springboard to delivering acts of kindness throughout the year!
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-20   173 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-20

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

00:12:39
వెజ్జి ఎలైట్

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

On today’s program, we will introduce you to Wally Fry’s daughter, Tammy Fry, who wishes to change the world and its people through the way they eat. Tammy is not only the Marketing Director of Fry’s, she is also a famous vegan blogger, athlete extraordinaire, public speaker, plant-based nutritionist, and the founder of Meat Free Mondays in South Africa and Australia. Tammy is a born vegetarian. "Bacon for a child could be a carrot. I mean, they don’t know that that came off an animal’s body, unless you’ve actually explained that to them. And I think sometimes, giving them the truth about what they’re eating will naturally turn them off.” “I learned really young, that in order to change people, you need to inspire them. So, you have to focus on the solution and show them, that actually, this is a great way to live; you inspire them to change rather. Having being an athlete myself for so many years, doing many hours of training every single day on a plant-based diet, showed me that was actually possible."
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-19   184 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-19

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

00:11:21
వెజ్జి ఎలైట్

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

In almost 30 years of running a business, Mr. Fry’s role has changed and evolved over time. He generously shared these changes with us. What is the future of food? Mr. Fry explains that there will be many changes concerning the marketing of foods and its consumption in the future. “There’s a couple of bad things going on with food and that’s plastic. And of course, you know, meat and animal products. So, consciousness is growing in the world. And I think that as we get deeper and deeper into this movement or evolution of humankind, supermarkets will change. We will become more natural with everything. We will have less packaging, things will not be able to be transported long distances and therefore have to be in plastic. Things will change and people will stop buying bottled water. I think those things are gonna change without any doubt. There’s no doubt at all, in my mind.”
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-12   145 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-12

Internationally known TV personality promotes vegan diet

00:01:03
గమనార్హమైన వార్తలు

Internationally known TV personality promotes vegan diet

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-12   47 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-12

United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption

00:00:58
గమనార్హమైన వార్తలు

United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-11   34 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-11

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

00:25:11
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

Today, we are going to visit Loving Hut Well-being Songchon located in Songchon-dong, north of Daejeon. This cozy and neat Loving Hut was opened ten years ago by Chef Shon Sang-young. As the name “Well-being” suggests, the restaurant seeks to provide customers with a healthy menu using carefully selected ingredients. Every dish in the Loving Hut uses purified clean water. We use Andean salt that is free from heavy metals and fine plastics, and specially-made bamboo salt. And raw sugar instead of refined sugar is used. I make my own sunflower seed oil, such as sesame oil and perilla oil. I also make soybean paste, soy sauce, and red pepper paste twice a year with carefully selected beans and salt. Now, Chef Shon will demonstrate two popular dishes served at Loving Hut Well-being Songchon, Perilla Seed Noodle Soup, and Cold Bean Soup with Rice Noodles.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-08   258 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-08

Being Vegan Can Improve Our Cholesterol Profile

00:15:34
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Being Vegan Can Improve Our Cholesterol Profile

University of Toronto researchers in Canada have found that people eating a plant-based diet lowered their LDL cholesterol by nearly 30% in just four weeks, a result comparable to taking cholesterol-lowering medications. In addition to reducing LDL cholesterol, the researchers found that the diet led to an estimated 13% reduction in the overall risk for cardiovascular diseases, which include angina and heart disease. A study published in the “Journal of the American Heart Association” in August 2019, further supports the health benefits of a vegan diet. Dr. Rebholz and her colleagues examined data from 12,168 middle-aged people who had enrolled in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. The results showed that the reduction in deaths from heart attacks, and other severe cardiovascular events, is correlated with people consuming more vegetables, legumes, nuts, and whole grains.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-07   473 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-07

Save Our Amazon Rainforest: Be Vegan

00:16:04
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Save Our Amazon Rainforest: Be Vegan

Where we’ll learn about why areas of the Amazon basin in Brazil have been burning at an unprecedented rate, and how we can help stop it on an individual level. Earth’s largest tropical rainforest, the Amazon plays an important role in stabilizing the planet’s climate by slowing down the pace of global warming. Unfortunately, however, severe wildfires are currently spreading across this precious region due to the clearing of land for cattle ranching. According to the Yale School of Forestry and Environmental Studies, cattle ranching is the single greatest driver of Amazon deforestation, accounting for approximately 80% of the total. The way to solve the deforestation crisis and save the planet is simple: end meat consumption. Stopping meat consumption is a crucial action to take in order to save planet Earth.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-06   286 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-06

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

00:11:37
వెజ్జి ఎలైట్

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

The Fry Family started creating simple yet tasty meat alternative recipes in their own kitchen in South Africa, back in 1991. “All life is precious, and I could live without sacrificing the life of another. I become a vegetarian and set about creating a meat alternative.” “Principle before profit” has been the mantra of the Fry Family since its beginning. They measure their success by the amount of animals’ lives that are saved with each purchase of a Fry’s product. "The brand has become a legacy on its own and it’s definitely not about me; it’s about the combined effort of so many enthusiastic people." Thanks to a great working team spirit and family love and support from all family members, The Fry Family Food Co. has become a force for change around the world, helping millions of people transition to a vegan diet while contributing immensely to saving the animals.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05   214 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

00:17:03
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

"It is humans who have been creating global warming. I think that the campaign to stop eating meat altogether will be a catalyst for the Earth to get back to its original state. I hope that gradually people will be able to change their diet to vegetarian." With loving and wise leaders such as Her Excellency Miyuli, and bold, noble steps by the government, we are encouraged to see Japan join its rightful place as a world contributor in ethics and responsible governance. In response to the growing inquiries from customers for vegan and vegetarian food, many companies have launched various kinds of plant-based products in Japan. As one of the leading countries in the beauty industry, Japan also offers a great selection of vegan skincare and makeup products. Being a top fashion hub in the world, Japan also has vegan brands of shoes and bags.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-03   298 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-03

Cherry Tomatoes and Mint Tortilla Snack

00:27:08
లవ్ గిఫ్ట్

Cherry Tomatoes and Mint Tortilla Snack

Today, we’re going to prepare a very simple, quick, tasty snack for yourself and your family. And we preheat the pan. Now we’re going to warm the tortillas in that pan. When it’s golden brown like this on one-side, that should be done; you turn to the other side and do the same stuff. Now, we put it on the plate here. Now, it’s up to you to smear (vegan) butter on your crispy, warm tortilla or not. It would taste delicious without butter at all. Now what we do is throw the tomatoes on it. Now you just spread the onions (optional) that you sliced earlier. Just spread them on top of the tomatoes. Now, we're using black pepper and salt. Use just like a quarter of a teaspoon, more or less. Now, you put the peppermint on top of the tortilla, tomatoes, and onions. You can sprinkle a little Maggi on top, and there, here it is! This is the end; you enjoy it already. It’s very quick and absolutely tasty. Very tasty.
లవ్ గిఫ్ట్
2019-12-01   201 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2019-12-01

Untied Kingdom research finds meat consumption poses cancer risk

00:01:16
గమనార్హమైన వార్తలు

Untied Kingdom research finds meat consumption poses cancer risk

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-01   92 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-01

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 1 of 3

00:12:55
సాహిత్యము పెంచుట

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 1 of 3

Dr. Peter Singer is an Australian moral philosopher and professor who now teaches bioethics at Princeton University in the US. He first became internationally well-known after the publication of his book “Animal Liberation” in 1975. The theories presented in this book inspired numerous individuals to work towards ensuring the welfare of animals. First published in 1998, “Ethics into Action” tells the inspiring story of Henry Spira. Respected as one of the most effective animal rights’ activists of the 20th century, Henry Spira’s creativity and careful thought set the standard for the animal rights movement. “And I think the book is still a useful tool for activists in the animal movement, but for any activists who are fighting corporations that abuse the environment or workers.”
సాహిత్యము పెంచుట
2019-11-29   129 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2019-11-29

Growing number of young British people choose veg diet for environment

00:00:50
గమనార్హమైన వార్తలు

Growing number of young British people choose veg diet for environment

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-29   47 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-29
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్