మాస్టర్ మెన్సియస్ ఒకసారి చెప్పాడు, "ఒక నోబెల్ మాన్ వంటగది నుండి దూరంగా ఉంటాడు" ఎందుకంటే జంతువులకు వచ్చినప్పుడు, అతను వాటిని సజీవంగా చూసినట్లయితే, అతను వాటిని చనిపోవడం చూడలేడు; అతను వారి అరుపులు విని ఉంటే, అతను వారి మాంసం తినడానికి నిలబడటానికి కాదు.ఈ రోజు మరియు వయస్సులో, శాకాహారి జీవనశైలి మా ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, మా భవిష్యత్ తరాల స్థిరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించినది. ఈ గొప్ప సాంప్రదాయం పునర్నిర్మాణం మరియు ఆరోగ్యవంతమైన మరియు ఉన్నత జీవనశైలిని అనుసరించడం ద్వారా స్థిరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించండి.

మా మనస్సు యొక్క శాంతి, శరీరం మరియు ఆత్మ మా ప్లేట్లు ప్రారంభమవుతుంది.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37
ప్రత్యేకం!

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2019-12-17   7663 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-17

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

00:02:53
ప్రత్యేకం!

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

ప్రత్యేకం!
2019-11-07   1750 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-07

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 1 of 2

00:14:02
వెజ్జి ఎలైట్

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 1 of 2

Selene Nelson is an author, freelance journalist and vegan activist. Her latest book, Yes Ve-Gan! is a well written guide on how and why to go vegan. Selene Nelson was a vegetarian up to 2017, when she made the transition to veganism. Let’s find out what motivated Selene to make such a change. “What motivated me to become vegan was my love for animals, first and foremost. I was already vegetarian,
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-03   352 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-03

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 2 of 2

00:15:01
వెజ్జి ఎలైట్

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 2 of 2

Having gained valuable experience working at Beyond Meat, Jonah saw the opportunity to begin a new vegan fast food restaurant concept, and together with the family, they conceptualized PLNT Burger. "We want to be a business for 'good.' We want to create a culture of designing businesses that benefit people, that benefit animals and the environment." "And what our mission is at PLNT Burger is to h
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-01   177 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-01

Mushroom Tofu & Chayote Soup

00:36:05
లవ్ గిఫ్ట్

Mushroom Tofu & Chayote Soup

Today, we joyfully present Supreme Master Ching Hai’s “Mushroom Tofu & Chayote Soup.” “Today, we’re going to cook something very simple and easy. OK, we need mushrooms, coriander, pocket tofu, a sweet pepper, one piece of tofu, and chayote. And we need for seasoning: paprika, mushroom seasoning, Maggi or soya sauce.” “I’m going to cook with it now. To begin with, you crumble this tofu. You use you
లవ్ గిఫ్ట్
2020-08-30   229 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2020-08-30

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 3 of 3

00:13:18
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 3 of 3

It is becoming increasingly clear that hurricanes, typhoons, and tropical cyclones around the world are becoming stronger and potentially more deadly as the planet warms due to the climate crisis. On May 20, 2020, it was reported that Amphan, the strongest cyclonic storm since the 2007 season, had made landfall along India’s east coast and in Bangladesh. With wind speeds gusting to more than 240 k
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-26   180 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-26

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 1 of 2

00:14:45
వెజ్జి ఎలైట్

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 1 of 2

Today, we are honored to share with you the story of a very special family, husband and wife team, Mr. Seth Goldman and Ms. Julie Farkas, together with their eldest son Jonah Goldman, who are changing the world with their golden hearts and determined actions to promote a sustainable, vegan and equitable world for all. 'Eat the change you wish to see in the world' – a witty play on words by Jonah o
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-25   264 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-25

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Vegan Nutritionist, Moran Bar-Lev – Halvah Cubes & Falafel Cabbage Sandwich

00:14:13
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Vegan Nutritionist, Moran Bar-Lev – Halvah Cubes & Falafel Cabbage Sandwich

Today, we are delighted to have Ms. Moran Bar-Lev back on our show. Moran is a trained naturopathic specialist and holds the following certifications: Holistic Natural Nutrition, Raw Food Chef, Senior Massage Trainer, Senior Reflexologist, Nutrition, and Orthomolecular Medicine. Moran authored a book entitled “Health Changing Raw Food Nutrition” in Hebrew. This book explains the body’s natural hea
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-23   290 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-23

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 3 of 3

00:13:50
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 3 of 3

Today, Dr. Goldhamer will continue to share his wisdom on progressing to a healthier lifestyle. Skipping one or two meals in a day is easily attainable, but when it comes to truly long periods of purposely not eating, this is a different matter and requires careful guidance. “I might want to point out that fasting is done by everyone. Everybody fasts when they go to bed at night and they don't eat
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-22   241 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-22

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

00:12:51
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

Apart from heatwaves and wildfires, climate change has also triggered many other extreme-weather events, including intense storms, floods, and blizzards. For example, a series of recent winter storms in the United Kingdom and other parts of Europe led to severe downpours, floods, high tides, and other extreme weather events. The first storm, Atiyah, swept across the Republic of Ireland on December
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-22   265 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-22

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 3 of 3

00:14:20
వెజ్జి ఎలైట్

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 3 of 3

Through prayer, Tabitha received the message to share with others what she was eating as a vegan. Adopting the plant-based diet reversed her debilitating, mystery illness that had left her largely incapacitated for nineteen months. But upon reflection, Tabitha noted that there were other signs showing that eating animal derived foods were causing her harm. Regarding a plant-based diet, Tabitha wis
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-20   138 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-20

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

00:15:37
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

Today we’ll further explore the causes, interconnections, and solutions for our planet’s public health and economic crises. In June 2020, the World Wide Fund for Nature (WWF) released a report entitled, “COVID-19: Urgent Call to Protect People and Nature,” urging governments, corporations, organizations, and the public to take action to restore our broken relationship with nature and thus avoid fu
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-17   170 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-17

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 2 of 2 – Thai Curry with Root Vegetable Noodles

00:18:04
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 2 of 2 – Thai Curry with Root Vegetable Noodles

Through music, food and lifestyle, Ms. Carlson has helped pioneered the eco-movement, building several sustainable green businesses that focus on raw organic foods. Ms. Carlson will share her artistic skills with us in creating the vibrant, delicious and nutritious raw vegan Thai Curry dish using spiralized root vegetables as noodles. “Today, I’m going to prepare for you a beautiful dish that is a
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-16   248 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-16

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 2 of 3

00:13:54
వెజ్జి ఎలైట్

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 2 of 3

After watching the documentary “What the Health” and becoming a vegan, Tabitha regained her health and positivity. As a woman of faith, Tabitha received the message to share what she was eating via videos, which she is still doing to this day, with great success as unexpected opportunities presented themselves. “But I honestly feel like, ever since I've been on this journey, it just started shinni
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-13   286 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-13

SEVA: A Hidden Vegan Oasis in Dubai

00:12:06
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

SEVA: A Hidden Vegan Oasis in Dubai

Currently, veganism in Dubai is becoming ever more popular. Today, we visit SEVA, a vegan café and wellness center in Dubai. Formerly known as Life’n One Vegan Café, this delightful venue first opened in 2014. In 2020, it was renamed SEVA. Seva is an ancient Sanskrit word meaning “selfless service,” the most important part of any spiritual practice. It lies at the heart of the path of karma yoga -
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-11   242 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-11

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 1 of 2

00:12:33
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 1 of 2

“Through COVID-19 the planet has delivered its strongest warning yet that we must change our ways. Human activity has altered virtually every part of the land. As we displace the natural world, we’re destroying vital ecosystems and the biodiversity that thrives on them. We are causing climate change, harming our ability to feed ourselves, opening the door to new illnesses such as COVID-19. It’s ti
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-10   373 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-10

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

00:17:14
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

Today, we are delighted to have esteemed raw vegan chef Ms. Lesa Carlson, on our show to teach us how to make the gorgeous, nutritious, and tasty stuffed nasturtium blossoms. Ms. Lesa Carlson is a famous raw vegan chef, an eco-entrepreneur as well as a prolific artist and an award-winning vocalist. Ms. Carlson regards the process of assembling a dish like creating a piece of art, whereby she endea
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-09   330 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-09

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

00:12:19
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

To encourage the public to return to a healthier life, Dr. Goldhamer co-authored the book “The Pleasure Trap: Mastering The Hidden Force That Undermines Health and Happiness” to share his insightful observations on removing barriers to wellness and the practice of water fasting. In 1984, Dr. Goldhamer established the Santa Rosa, California, USA-based TrueNorth Health Center that provides medical,
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-08   449 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-08

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 2 of 2

00:17:34
సక్సెస్ మోడల్స్

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 2 of 2

As we learned in Part 1, the Reverend Dr. Albert Schweitzer and his wife, Helene Bresslau Schweitzer, established a hospital in Lambaréné, Gabon. The region had been struck by numerous tropical maladies, and the people were living in meager conditions with insufficient healthcare. During their first nine months, the Schweitzer's treated over 2,000 patients. While traveling by boat on the Ogooué Ri
సక్సెస్ మోడల్స్
2020-08-07   244 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2020-08-07

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

00:12:25
వెజ్జి ఎలైట్

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

Today, we are delighted to introduce Tabitha Brown – an actress and vegan influencer who has amassed over 3 million followers on the social networking platform, TikTok. She is also a popular content creator on YouTube, a brand ambassador for Whole Foods Market and all things plant-based, and an extraordinary vegan cook. Buoyed by her effervescent energy, charming voice, and her soulful encourageme
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-06   252 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-06

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 4 of 4

00:17:12
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 4 of 4

Dear viewers, we are at a critical crossroads in our history. Let us all join hands to build a prosperous and sustainable future for all beings. “I dream that our beautiful planet will not be destroyed. It took billions, billions, trillions of years to produce this planet and it’s so beautiful, so wonderful. I dream that it will continue, but in peace, beauty and love.” According to the US Nationa
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-04   248 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-08-04

Aulacese Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant

00:27:28
లవ్ గిఫ్ట్

Aulacese Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant

Today, we joyfully present Supreme Master Ching Hai’s “Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant.” “OK, we’re going to cook some sour soup, Aulacese (Vietnamese) style. Sometimes, I put three, four kinds of herbs together in one soup. The more herbs, it tastes better. So we’ll put coriander in, and the special Rice paddy herb,together and soak it in saltwater for disinfecting it,
లవ్ గిఫ్ట్
2020-08-02   501 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2020-08-02
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్