తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 20 ఆఫ్ 5224 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

TOPఅర్జెంట్ మెసేజ్ అన్ని జంతువుల మాంసం వ్యాపారులకు మరియు పశువుల కర్మాగార యజమా నులకు

00:51:22

TOPఅర్జెంట్ మెసేజ్ అన్ని జంతువుల మాంసం వ్యాపారులకు మరియు పశువుల కర్మాగార యజమా నులకు

Dear all animal meat business persons, groups, and livestock factory owners: Please take heed, because this is very, very important for you. You must know this before it’s too late – for you. This is what hell will sentence you for: … Maybe you did not do it on purpose. Maybe you didn’t think about it, but you must do think about it, because it concerns you. You will go to hell and suffer so much more, a thousand times more than these animals and people are suffering because of your bloody business. I am not swearing. Blood is on your hands. On your body, in your hair, in your stomach, in your breath, in your lungs, in your cars, in your houses. In your food, in your shoes, the leather shoes that you wear. Everything. It’s all stained in blood, soaked in blood. U-turn now when you still can. Begin a new life. I promise to intervene with Heaven on your behalf. For I also love you, despite what you have done. So stop the murdering. Stop it now and repent, so that the mercy of God might not be obstructed for you and yours. May God help you to be awakened soon. Please keep watching to find out more. This is a highly recommended must-watch!
ప్రత్యేకం!
2020-02-25   6576 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-25

Veg - The Diet of Medical Doctors #2

00:07:10

Veg - The Diet of Medical Doctors #2

ప్రత్యేకం!
2020-01-06   5140 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-01-06

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

00:05:12

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

ప్రత్యేకం!
2020-01-03   2018 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-01-03

How to Veg for Starters

00:00:49

How to Veg for Starters

ప్రత్యేకం!
2019-12-25   1798 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-25

Veg - The Diet of Martial Arts Masters and Champions

00:05:21

Veg - The Diet of Martial Arts Masters and Champions

“The plant-based food is becoming a more and more popular choice for training of the pro-fighters in all disciplines around the world.” “I feel like I have more energy now that I don’t eat the meat products, and I also feel like I recover better in between my workouts.” “First, we have less distracting thoughts. Second, the vegetarian diet is really helpful for our body’s strength, endurance and power.”
ప్రత్యేకం!
2019-12-24   2287 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-24

Be Veg, Go Green, 2 Save the Planet Slogan from Around the World #1

00:01:31

Be Veg, Go Green, 2 Save the Planet Slogan from Around the World #1

ప్రత్యేకం!
2019-12-23   1877 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-23

If Everyone Become Vegetarian

00:03:36

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2019-12-17   2080 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-17

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

00:01:02

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

ప్రత్యేకం!
2019-12-15   1565 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-15

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ప్రత్యేకం!
2019-12-12   1882 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-12

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Whales

00:01:45

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Whales

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   1543 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #07

00:01:01

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #07

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   1639 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

3 Stops to Global Warming

00:03:24

3 Stops to Global Warming

ప్రత్యేకం!
2019-12-09   1752 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-09

(SCROLL) Benefits of a Veg Diet

00:01:44

(SCROLL) Benefits of a Veg Diet

ప్రత్యేకం!
2019-12-09   1856 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-09

(SCROLL) Vegetarianism in Religion

00:08:27

(SCROLL) Vegetarianism in Religion

ప్రత్యేకం!
2019-12-06   2245 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-06

S.M. Smart Tent

00:02:38

S.M. Smart Tent

ప్రత్యేకం!
2019-12-05   1708 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-05

Don't Buy Leather - A Message from PETA (with Pamela Anderson)

00:00:24

Don't Buy Leather - A Message from PETA (with Pamela Anderson)

ప్రత్యేకం!
2019-12-04   1737 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-04

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #06

00:01:08

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #06

ప్రత్యేకం!
2019-12-03   1615 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-03

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

00:04:29

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

ప్రత్యేకం!
2019-12-02   1821 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-02

Are We Short of Water or Food?

00:03:21

Are We Short of Water or Food?

ప్రత్యేకం!
2019-12-02   1777 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-02
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు