తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 20 ఆఫ్ 496 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:23

గమనార్హమైన వార్తలు

Women including refugees benefit from occupational training in Jordan, United Kingdom assists in safeguarding river deltas in Âu Lạc, also known as Vietnam, Croatia excels in renewable energy development, Tunisia takes step to reduce single-use plastic bags, scientists find efficient way to change CO2 into useful raw material, vegan product booth stands out in New Zealand meat festival and compas
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-16   331 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-16

From the Books of the Apocrypha: The Wisdom of Solomon, Part 2 of 2

00:09:37

From the Books of the Apocrypha: The Wisdom of Solomon, Part 2 of 2

We now continue exploring the teachings from The Wisdom of Solomon about our life here and after. We’ll learn from the following excerpts how essential it is to please God by following His way of wisdom, regardless of the temptations around us. “But though the righteous be prevented with death, yet shall he be in rest. For honorable age is not that which standeth in length of time, nor that is mea
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-16   340 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-16

Faran Ensemble, Part 2 of 2

00:17:09

Faran Ensemble, Part 2 of 2

Since its establishment in 2009, the Faran Ensemble has travelled extensively around the world, performing in concerts and various musical festivals. The band has released two albums, and won the grand prize at the 2014 international Jewish Music Festival of Amsterdam. They were selected as the best composition, and best Israeli talent. The Faran Ensemble often plays or records their music in natu
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-16   289 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-16

Sharing Love Through Food: Loving Hut on Lake Klopein, Austria, Part 1 of 3

00:15:04

Sharing Love Through Food: Loving Hut on Lake Klopein, Austria, Part 1 of 3

In today’s episode, we visit the Loving Hut on Lake Klopein in southern Austria, a picturesque summer holiday destination. At this Loving Hut, not only can guests enjoy savory vegan food in the restaurant, but they also are welcome to stay in the serene, eco- and animal-friendly hotel. During Her visit in 2016, Supreme Master Ching Hai offered training to staff members, teaching them how to run a
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-04-16   684 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-04-16

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:33

గమనార్హమైన వార్తలు

Iraqi schoolchildren benefit from food initiative, New Zealand funds climate relocation for people of Fiji, transition to electric vehicles accelerates in Norway, European Union provides sustainable development assistance to Southeast Asia, South African city commits to helping homeless, Disney expands plant protein options and Indonesian community supports sea turtle conservation.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-17   271 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-17

Selections from The World’s Advance Thought – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian), Part 1 of 2

00:11:03

Selections from The World’s Advance Thought – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian), Part 1 of 2

The Spirited periodical — The World's Advance Thought, was founded by Lucy A. Mallory in 1886. Lucy Mallory was a woman way ahead of her time, and she is very well known in the field of metaphysics, creative visualization and positive thinking. She was an eminent philosopher, humanitarian, feminist, animal lover and animal rights activist, and vegetarian advocate of that century. We now share with
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-17   252 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-17

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 3 of 5

00:11:24

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 3 of 5

For the fourth year in a row, the 72nd Cannes Film Festival hosted a Positive Cinema Week. It was founded by Jacques Attali, a French economic and social theorist. The subject for the 2019 cinema review was social justice. “We’ll meet again in the coming months and years to make cinema become more and more positive in a country. That deserves to be and has all the means to be (positive). Positive
సినిమా దృశ్యం
2020-04-17   240 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2020-04-17

The Diverse and Adaptable Tree-Climbing Crabs

00:12:44

The Diverse and Adaptable Tree-Climbing Crabs

We crabs come in all different sizes and colors, with other diverse characteristics, and have been known to survive in all sorts of living environments. Crabs that climb trees are so diverse it would probably take humans years and years to discover us all. The coconut crab is classified by your scientists as a hermit crab and is the largest land-living and tree-climbing crab in the world. We usual
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-04-17   261 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-04-17

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:44

గమనార్హమైన వార్తలు

Japan supports food assistance in Uganda, European Union commits to sustainable development, Singapore to construct floating solar plant, Bosnia and Herzegovina secure funding for green public transportation, Chilean people benefit from exemplary food labeling law, heart physicians approve the plant-based diet and rescued puppy teaches children kindness in Turkey.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-18   270 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-18

Selections from The World’s Advance Thought – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian), Part 2 of 2

00:10:23

Selections from The World’s Advance Thought – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian), Part 2 of 2

We now share with you selections from the periodical – The World’s Advance Thought. “Of the three great evils in the world, flesh-eating, liquor-drinking and tabacco-using, the eating of flesh is the only one directly based upon cruelty and murder (the greatest crimes in the calendar); it is the only one of the three, above mentioned, that makes an inferno of the happy lives of innocent animals; t
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-18   339 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-18

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 6 of 8

00:27:14

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 6 of 8

Now, our Association members from around the world gather today to celebrate Korea peace with You. First group is our Association members from Âu Lạc, also known as Vietnam. They will offer a welcome dance “Highlands Beauty.” Let’s welcome our Association members from Âu Lạc (Vietnam) with loving applause. “So beautiful, so beautiful! Thank you! Come here. Come here. Thank you! Oh, how come you da
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-18   359 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-18

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

00:17:23

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

This two-part series focuses on certain epidemics and pandemics from the past two decades that have killed many, such as severe acute respiratory syndrome(SARS), Ebola, swine flu, avian flu, and coronavirus and their roots in meat consumption or animal livestock raising, or both. We also cover how a plant-based diet is the best way to minimize zoonotic diseases or infectious diseases caused by the
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-04-18   1386 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-04-18

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: అతని సన్యాసి ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క ఆరవ సంవత్సరం, 2 యొక్క 1 వ భాగం

00:43:05

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: అతని సన్యాసి ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క ఆరవ సంవత్సరం, 2 యొక్క 1 వ భాగం

ప్రతి ఉద్యోగం, మనం జీవితములో ఆనందించె ప్రతిదీ మరొకరికి కొంత శ్రమను ఖర్చుచేయును. కాబట్టి, మనం ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. మరియు మనం ఏమి చేయగ లిగితె ఈ ప్రపంచం కోసం, మనం త్యాగం లేదా ఎవరికైనా నిజంగా సహాయం చేసినట్లు కాదు. ఇది ఇవ్వడం మరియు తీసుకోవడం మనందరికీ చేయవలసిన కర్తవ్యం ఉంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-18   1518 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-18

Lucy Musgrave: The Inspiring 15-Year-Old Vegan Entrepreneur on Kids’ Wonderland

00:12:07

Lucy Musgrave: The Inspiring 15-Year-Old Vegan Entrepreneur on Kids’ Wonderland

Today, first we will introduce to you a special Plant-based chef from Hull, England, Miss Lucy Musgrave. She is only 15 years old. Her budding business, Puredelicious (puredelicious.co.uk), has recently attracted a great deal of attention. Lucy’s delicious recipes, creative energy and entrepreneurial spirit have inspired many people to be vegan. Would you like to know why Lucy wanted to be vegan?
Kids' Wonderland
2020-04-18   308 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-04-18

గమనార్హమైన వార్తలు

00:44:28

గమనార్హమైన వార్తలు

United Arab Emirates charity supports education for Syrian refugee children, underprivileged Benin families benefit from solar project, Hungary takes action for climate protection, rice “ATMs” in Âu Lạc, also known as Vietnam, provide sustenance for the needy, student establishes nonprofit to help homeless people in Canada, United States supermarkets set up vegan meat counters and scientists disc
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-19   226 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-19

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

00:05:33

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

Due to the worldwide shortage of protective face masks, out of loving concern, Master has shown us how to make our own. We share these tips from Supreme Master Ching Hai hoping it will help our brothers and sisters in time of urgency. May God protect us all.“Please just make your own masks, or make your own gloves. And then you save the professional real gloves for the doctors and the nurses. Ple
ప్రత్యేకం!
2020-04-19   2390 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-19

Rice “ATMs” in Âu Lạc, also known as Vietnam, provide sustenance for the needy

00:44:28

Rice “ATMs” in Âu Lạc, also known as Vietnam, provide sustenance for the needy

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-19   167 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-19

స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 86 లో - ఐక్యత యొక్క రోసిక్రూసియన్ ప్రవచనాలు

00:26:49

స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 86 లో - ఐక్యత యొక్క రోసిక్రూసియన్ ప్రవచనాలు

"మానవులు చివరికి గ్రహంను అర్థం చేసుకొన్నారు దానిపై జీవించే హక్కు వారు కలిగి ఉన్నారు వారి తల్లి, మరియు జంతువులపై, వారు కలిగి ఉన్న లోతైన ప్రేమ మరియు గౌరవం వారికి, వారి సోదరులు మరియు సొదరిమణులకు …”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-04-19   541 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-04-19

Saint Roch: Pilgrim of God, Protector of the Sick, Part 1 of 2

00:11:39

Saint Roch: Pilgrim of God, Protector of the Sick, Part 1 of 2

Mainly invoked for protection against the plague and other contagious diseases, Saint Roch is also a patron saint of dogs and dog trainers, wrongly accused people, bachelors, surgeons, pilgrims, skin diseases, knee problems, the Faculty of Pharmacy in Montpellier, and more. In this 2-part series, we look at the inspiring life story and legends surrounding Saint Roch to better understand why such p
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2020-04-19   385 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2020-04-19

Vegan Waldorf Salad with Soya Tofu Dressing

00:25:13

Vegan Waldorf Salad with Soya Tofu Dressing

For this salad, we just need lettuce or any kind of leafy salads that you like. And an apple, and some roasted walnuts, and a carrot. Chop the cucumber into small, small shreds. My cooking is that you use the minimum possible the utensils. Just whatever you have, that will be fine. We have leftover coriander, so we can even toss it in the salad. Right, very simple salad actually. And you put the c
లవ్ గిఫ్ట్
2020-04-19   495 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2020-04-19
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు