తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 20 ఆఫ్ 492 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:41:24

గమనార్హమైన వార్తలు

Rural Tunisia benefits from development project, Istanbul, Turkey offers free public transport for mothers with young children, Australia excels in renewable energy production, Japanese technology to help safeguard forests worldwide, scientists create device that produces electricity from air, vegetarian brand experiences high product demand in United Kingdom and United States government agency gi
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-08   230 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-08

Tuning in to the Higher Frequency of Spiritual Wisdom: An Interview with Mr. James Bean (vegan), Part 2 of 5

00:18:09

Tuning in to the Higher Frequency of Spiritual Wisdom: An Interview with Mr. James Bean (vegan), Part 2 of 5

Today we will continue to explore further avenues of spiritual Truth. “I was initiated by a Master by the name of Swami Sant Sevi Ji back in the early 2000s, who I consider to be my primary initiating Master. And this was after being absolutely blown away by his teachings. He’s pessed on now, but he’s from the Maharshi Mehi branch of the Sants.” “On the inner Sound, one of my favorite Buddhist tex
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-08   388 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-08

Traditional Musical Instrument: The Delightful European Recorder

00:19:37

Traditional Musical Instrument: The Delightful European Recorder

The recorder sings, excites, and soothes across the ranges of the upper musical spectrum. Historical mentions of the recorder, a member of the woodwind family, began to appear during the Renaissance in the 16th century. After a quiet interlude spanning several decades, the recorder was brought back into the mainstream at the end of the 19th century by certain virtuoso players such as Frans Brüggen
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-08   242 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-08

Shining World Compassion Award Recipient-Dr. Jay Grossman of Homeless Not Toothless, Part 1 of 2

00:12:13

Shining World Compassion Award Recipient-Dr. Jay Grossman of Homeless Not Toothless, Part 1 of 2

Homeless Not Toothless is a non-profit charitable organization. Dr. Grossman and his team of volunteer dental providers have given away free dental care to homeless veterans and civilians alike as well as foster children for nearly three decades. Our Association members in Los Angeles, USA had honor of interviewing Dr. Jay Grossman. “I didn’t want to take care of today, I wanted to take care of to
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-04-08   258 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-04-08

ప్రాక్టీస్ మాస్టర్ గా చేస్తుంది, 4 యొక్క4 వ భాగం

00:28:25

ప్రాక్టీస్ మాస్టర్ గా చేస్తుంది, 4 యొక్క4 వ భాగం

ఉన్న పరిస్థితిలో ఎప్పుడైతె మీ త్యాగం అవసరమో, అప్పుడు మీ ప్రేమ తప్పక ఉండాలి అన్నిటికీమించి. మీ ప్రాధాన్యత పైన, మీ స్వంత భద్రత పైన, మీ స్వంత రక్షణ పైన, మీరు అది ప్రతీది మీకు ఉత్తమమని ఎప్పుడైనా అనుకోను దానికంటే పైన. నన్ను అర్థం చేసుకున్నారా? (అవును.) రైట్. నేను కూడా అదే చేస్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-08   1175 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-08

గమనార్హమైన వార్తలు

00:43:49

గమనార్హమైన వార్తలు

JAPAN assists Palestine refugees, Âu Lạc, also known as Vietnam, benefits from mine-clearing support, green energy advancement in Belgium, Australia invests in recycling initiative, Lesotho receives funding for development, study finds United States public willing to adopt planet-friendly diet and quick-thinking cat saves sleeping caregiver from fire in Russia.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-09   259 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-09

Tuning in to the Higher Frequency of Spiritual Wisdom: An Interview with Mr. James Bean (vegan), Part 3 of 5

00:16:36

Tuning in to the Higher Frequency of Spiritual Wisdom: An Interview with Mr. James Bean (vegan), Part 3 of 5

In an effort to inform people that veganism has always been a requirement for spiritual Truth seekers, Mr. James Bean compiled a booklet highlights lesser-known writings in Christian scriptures regarding dietary choices. “And so, when I came up with this booklet of vegetarian Christianity, making Christianity vegan, that’s based on years of research, finding all of these amazing vegetarian passage
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-09   358 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-09

Faran Ensemble, Part 1 of 2

00:18:54

Faran Ensemble, Part 1 of 2

Three musicians from Israel, each with various backgrounds and versed in different instruments, aspired to create a new type of music. The result being a more spiritually inspired variety that speaks to the soul and touches the heart. Sharing the same lofty ideals, they formed the Faran Ensemble, hoping to transcend cultural boundaries with moving melodies of peace and harmony, inspired by the bea
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-09   316 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-09

Brooklyn Borough President, Mr. Eric Adams, and a Plant-Based NYC, Part 2 of 2

00:13:14

Brooklyn Borough President, Mr. Eric Adams, and a Plant-Based NYC, Part 2 of 2

Meatless Mondays is only the beginning. Mr. Adams has a much bigger vision for the youth, for his city, and for the world. “There's no reason we cannot have rooftop gardens in all of our schools, while children can grow their food and then serve it down in their cafeteria. We need to get all meat out of our schools; all cheese, all dairy products, all milk out of the schools. I think it’s so impor
వెజ్జి ఎలైట్
2020-04-09   349 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-04-09

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క1 వ భాగం

00:35:49

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క1 వ భాగం

మీరు చూస్తున్నారు, ప్రస్తుతానికి, ఇది 100% వీగన్‌ కాలేదు మొత్తం ప్రపంచంలో ఇంకా, కానీ ధోరణి పెరుగుతోంది. మరియు మీరు చూడవచ్చు తక్షణ ప్రభావాలు ఇప్పటికే, సముద్రం అధికారం కలిగి ఉంది మరింత CO2 ను తీసుకోవటానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-09   1121 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-09

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:23

గమనార్హమైన వార్తలు

Educational funding supports children in Chad and Ethiopia, China assists vulnerable nations in improving food security, wind power development soars in the Americas, recycling stations help keep Jordanian beaches clean, medical research finds adverse effects of smoking reversible, Korean fast-food chain introduces vegan-friendly burger, and a pigeon and puppy with disabilities become snuggle budd
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-10   238 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-10

From The Essene Humane Gospel of Christ: Peace and Safety for All God’s Creatures, Part 1 of 2

00:15:23

From The Essene Humane Gospel of Christ: Peace and Safety for All God’s Creatures, Part 1 of 2

Lord Jesus Christ, also known as Lord Yeshua, was born into the Essenes Brotherhood, and the Essenes wrote detailed accounts about the Beloved Master’s life and teachings. One of these texts whose fragments have fortunately been preserved is called The Essene Humane Gospel of Christ. Today we’ll read a selection near the beginning of the Essene Humane Gospel of Christ. “And Joseph (Yeshua’s father
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-10   385 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-10

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 2 of 5

00:16:16

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 2 of 5

In “A Hidden Life,” Fan Jägerstätter’s love and support for her husband served as a significant source of strength. As Reverend Kauffman explains, “This year’s Cannes Film Festival was marked by the great strength of the female characters. In all films, many films anyway, the female characters are really grounded and have extremely strong characters. They are faced with all the difficulties of exi
సినిమా దృశ్యం
2020-04-10   385 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2020-04-10

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క2 వ భాగం

00:38:08

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క2 వ భాగం

కాబట్టి, మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము చెప్పేది, నిజంగా అవసరం తప్ప. అవసరం లేకపోతే, నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. మనం దయగా ఏదో చెప్పలేకపోతే, దయతో, అందంగా, అప్పుడు ఏమీ అనకండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-10   1051 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-10

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

00:04:28

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

♣ General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai) ♣These notes have more details because of the COVID-19 pandemic. Originally these were for us, but Master asked us to share them with the public.- Wear hat/mask/gloves/ goggles; if have, wear face shield, like those used by welders, or your shielded motorcycle helmet. Don’t
ప్రత్యేకం!
2020-04-10   2512 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-10

Quokka – The World’s Happiest Animal

00:11:53

Quokka – The World’s Happiest Animal

With our round cheeks and wide smiles, we quokkas have been dubbed one of the cutest animals on our planet. We are covered with short, very course and thick, grizzled brown fur with lighter parts underneath. Our relatively short tail has very little hair, but our feet are very hairy! On our cute and lovely face are a big, black nose, a pleasing mouth, and a pair of charming black eyes. In 2013, qu
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-04-10   291 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-04-10

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:09

గమనార్హమైన వార్తలు

Spain provides humanitarian aid through United Nations agency, displaced Syrians benefit from humanitarian initiative, solar power provision to increase in Burkina Faso, Canadian company produces building material with recycled plastic, New Zealand invests in homeless housing, major online video streaming provider introduces vegan cooking show and China bans trade and consumption of wildlife.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-11   216 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-11

China bans trade and consumption of wildlife

00:29:09

China bans trade and consumption of wildlife

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-11   346 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-11

From The Essene Humane Gospel of Christ: Peace and Safety for All God’s Creatures, Part 2 of 2

00:14:33

From The Essene Humane Gospel of Christ: Peace and Safety for All God’s Creatures, Part 2 of 2

As we continue reading our selection, the young beloved Master Yeshua continues fulfilling His mission of bringing God’s Holy Law to the people. “And Yeshua proved to be the Humane son of Holy Parents (Father-Mother God) in that all the animals of the field showed respect unto Him, and all the birds of the heaven took no fear in Him, and even the fishes of the sea rejoiceth at the presence of Him.
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-11   280 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-11

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 4 of 8

00:23:20

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 4 of 8

Up next is a solo modern dance, which depicts the unforgettable memories of those moments when she was leaving to find freedom and her mother. The modern dance “Unforgettable Memories.” We will continue the North Korean pop song, “Arirang.” “I am going over the Arirang hill. Over there on the mountain, a sparrow in the rain is wandering to welcome you.” “From Mt.Baekdu to Mt.Halla, From Mt.Halla t
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-11   534 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-11
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు