తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 513 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:45

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Japan supports water sector development in Jordan, mobile apps designed to help reduce carbon footprint, solar paint project makes strides in New Zealand, small aquatic coral robot developed, quick acting restaurant employee in United States saves man from health emergency, study finds diet rich in polyphenols enhances mental wellbeing, and protected orie
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-20   13 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-20

Selections from “The Astral City” - Chapter 7: Lysias Explains

00:13:50

Selections from “The Astral City” - Chapter 7: Lysias Explains

Numerous books have been written that provide insights into the afterlife and the soul’s immortality. One such volume is “Nosso Lar,” or “The Astral City,” by Spirit André Luiz through Spiritist medium Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier was a well-known Brazilian philanthropist who co-authored more than 400 books. In “The Astral City,” former medical doctor André Luiz speaks from t
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-20   12 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-20

The Eternal Beloved, Part 3 of 4

00:15:45

The Eternal Beloved, Part 3 of 4

In the previous episodes of the drama “The Eternal Beloved,” we learned about how Vân, a young peasant girl, who yearned to know God, was able to have her dream fulfilled. Let us continue to follow Vân’s spiritual journey as the story unfolds. “If there is a method by which I can attain enlightenment and liberation, however difficult, I will not refuse.” Not long after, Vân’s aunt also received in
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-10-20   23 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-10-20

Refarm’d: Switching to Plant-Based Milk Farming with Geraldine Starke, Part 1 of 2

00:14:32

Refarm’d: Switching to Plant-Based Milk Farming with Geraldine Starke, Part 1 of 2

Today, we will look into the exciting, innovative, and compassionate way that Geraldine Starke is helping to convert dairy farms into plant-based milk farms. The plant-based milk trend is growing exponentially, worldwide, as people are now choosing plant-based over dairy. Geraldine’s inspiration led to the turning of small to medium-sized dairy farms into the dynamic new age, alternative non-dairy
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-10-20   24 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-10-20

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 2వ భాగం

00:33:42

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 2వ భాగం

So, the Lord Mahavira mostly, He always stood. We read in this story that He was standing to meditate. The reason He did that was because He didn't want to fall asleep.Now, I'm reading something for you. This is the last calamity for Lord Mahavira, namely, “Nails in the Ears.” It's terrible. Imagine that? Be prepared. Otherwise, you might feel
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-20   28 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-20

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:53

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Germany assists displaced people in Iraq, World Health Organization announces eradication of wild polio in Africa, new technology enhances communication for virtual classrooms and meetings, Australia raises cigarette tax further to discourage smoking, charity initiative gifts smartphones to rough sleepers in United Kingdom, American TV celebrity goes vege
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-19   104 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-19

Spiritual Laws – Selection from an Essay by Ralph Waldo Emerson (vegetarian)

00:16:33

Spiritual Laws – Selection from an Essay by Ralph Waldo Emerson (vegetarian)

Ralph Waldo Emerson was a renowned 19th-century American essayist, philosopher, lecturer, poet, and a leader of the transcendental philosophical movement. His literature influenced many other celebrated writers, including Henry David Thoreau and Walt Whitman. Emerson is most famous for his essays, through which he expresses ideas of freedom, spirituality, individuality, the great ability of humans
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-19   129 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-19

Warning Signs to Help End Climate Change: Locust Swarms, Part 3 of 3

00:14:21

Warning Signs to Help End Climate Change: Locust Swarms, Part 3 of 3

In late May 2020, a 23-square-kilometer horde of locusts entered Argentina after passing through Paraguay. The insects landed first in the provinces of Santa Fé and Formosa, both of which are essential for agriculture. Millions invaded cities and farms, devouring all the crops in the area in a matter of hours. The locusts were enormous; technicians from the Argentine government measured specimens
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-10-19   73 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-10-19

Caring for Furry Pals During a Lockdown, Part 1 of 2

00:11:21

Caring for Furry Pals During a Lockdown, Part 1 of 2

"Tender-hearted viewers, I’m Max, an orange tabby cat, and this is my sister Nala. She is a potcake dog, a Caribbean term for a mixed breed canine. We both are adopted animal companions and follow a compassionate vegan diet. Nala, did you notice, when our country enforced a coronavirus lockdown for months, that things changed? The streets were deserted, shops were closed, and all the tourists were
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-10-19   71 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-10-19

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 1వ భాగం

00:36:46

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 1వ భాగం

We’re human, it’s easier for us to take care of ourselves and to protect our physical wellness. Animals, they don’t have a chance. They just have their burrows, and they have their little leaves on top of them. Insects and all that, they have no way to build a lot of rooms and protective houses, so we’d better not disturb them too much.Ther
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-19   356 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-19

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:55

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, European Union helps vulnerable families in Zambia, report shows extensive biodiversity loss caused by humanity, mangrove restoration projects underway in China, wind energy on the rise in Italy, boy raises funds to support single moms, smartphone app assists adopting plant-based lifestyle and generous company donates inhalers to special care donkeys in t
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-18   99 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-18

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 112 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:31:58

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 112 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

“చక్రవర్తి ఇలా అన్నాడు: లావో షుయ్ ఏదో తీసుకురావాలా? వెన్ (లియు బోవెన్) ఇలా అన్నాడు: అవును అవును అవును. అతను తీసుకువస్తాడు ఆధ్యాత్మిక సాధనతో ప్రజల సమావేశాలు వివిధ మతాల నుండి. పెద్దది చిన్నదిగా మారుతుంది మరియు వృద్ధాప్యం యవ్వనంగా మారుతుంది. సన్యాసులు వివాహం చేసుకుంటారు అందమైన మహిళలను. వింత మరియు వింత. సమయం వస్తుంది మహిళలు సన్యాసులను వివాహం చేసుకున్నప్పుడు.”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-10-18   258 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-10-18

“The Noble Wilds”: Exploring Supreme Master Ching Hai’s (vegan) International Best Seller, Part 1 of 5

00:15:34

“The Noble Wilds”: Exploring Supreme Master Ching Hai’s (vegan) International Best Seller, Part 1 of 5

“The Noble Wilds” is a luminous book that takes us to a dreamy Garden of Eden in the serene, secluded Amoura village in France. It is at the heart of this Village of Love that “the lady” resides and is visited by cherished beings of the wild. The gentle, benevolent “lady” is none other than Supreme Master Ching Hai! With the consent of these noble wilds, Supreme Master Ching Hai personally compile
సాహిత్యము పెంచుట
2020-10-18   127 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-10-18

Traditional Iranian Vegan Cuisine, Part 1 of 2 – Dolmeh

00:19:39

Traditional Iranian Vegan Cuisine, Part 1 of 2 – Dolmeh

Delicious and aesthetically appealing stuffed foods can be found all over the world and are popular menu items on festive occasions. However they are made, it takes great skill and technique blending the fillings and the wrapper, so the flavors and textures are balanced and complement each other. ‟I am Baaran, and today I’m going to teach you how to make the vegan version of this Iranian dish (Dol
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-10-18   130 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-10-18

ధ్యానం మీ కవచం

00:29:33

ధ్యానం మీ కవచం

ఎందుకంటే నిజంగా ధ్యానం మీ కవచం. మీరు మీ స్వంత శక్తి మరియు సార్వత్రిక శక్తితో మరింత కనెక్ట్ చేయబడిన్నప్పుడు అది మిమ్మల్ని సమర్థిస్తుంది, మిమ్మల్ని గట్టిగా పట్టుకొని మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది, అంతా ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆలింగనం చేసుకుంటుంది మరియు ఆశీర్వాదం మరియు రక్షణతో. నిజంగా అలాంటిదే. వేరే శక్తి లేదు ఈ ప్రపంచంలో మిమ్మల్ని రక్షించడానికి. (హాయ్, మాస్టర్.)హాయ్, బడ్డీలు. మీరు ఉండాల
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-18   3628 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-18

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:49

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, United States provides humanitarian aid to Sri Lanka, Australian study finds coal energy comes with health cost, Afghanistan supported in green energy development, Finland promotes well-rounded education, Indian state bans online gambling, supermarket chain introduces vegan marshmallows in United Kingdom, and animal rescue group saves homeless canines in
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-17   162 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-10-17

Love of Existence and Knowledge: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 2 of 2

00:13:18

Love of Existence and Knowledge: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with an excerpt from Saint Augustine’s book, “The City of God.” “The cause, therefore, of the blessedness of the good is adherence to God. And so, the cause of the others’ misery will be found in the contrary, that is, in their not adhering to God.” “Wherefore, if when the question is asked, why are the former blessed, it is rightly answered, because they adhere to God; and wh
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-17   212 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-17

A Delightful Mid-Autumn Festival 2019, Part 4 of 4

00:17:36

A Delightful Mid-Autumn Festival 2019, Part 4 of 4

"We’re all good friends. Let's hold each other's hands. Do not miss out on the good times. Remember always the times of joy. Wonderful times linger not a moment. Time flies! Aiya, ya-ya-ya! Seize the moment! We’re all good friends. Let's hold each other's hands. Do not miss out on the good times. Remember always the times of joy. Wonderful times linger not a moment. Time flies! Aiya, ya-ya-ya! Sei
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-10-17   161 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-10-17

Full Vibrancy and Light: Lesa Carlson (vegan) on the Raw Vegan Lifestyle, Part 2 of 2

00:11:43

Full Vibrancy and Light: Lesa Carlson (vegan) on the Raw Vegan Lifestyle, Part 2 of 2

‟I saw Kirlian photography, and that showed the energetic properties around food. It's around all living beings which have energy. The premise that by adding heat, you either create nutrients or up the nutrients is a false idea. When you have something that is full of life force, light energy, it's auric field, its glow, you are consuming light, we are light beings, and the properties of mass and
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-10-17   135 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-10-17

ఆ సర్వశక్తిమంతుడు, 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:37:32

ఆ సర్వశక్తిమంతుడు, 4 యొక్క 4 వ భాగం

కాబట్టి మీరు ధ్యానం బాగా, లోతుగా చేసినప్పుడు, మీరు దూరంగా ఎగిరిపోతారు ఆ క్షణం మనస్సు నుండి. అందుకే మీరు అనుభవిస్తారు లోతైన ఆనందంను, ఇది మీరు ఏమైనప్పటికీ, వర్ణించలేరు. మీరు అకస్మాత్తుగా ఆ క్షణం సమాధిలో ఎత్తబడినప్పుడు, అది కేవలం ఏదో అసాధారణమైనది. మరియు మీరు ఎప్పుడైనా చేస్తే, ఏ రోజైనా, అప్పుడు ఆత్మ అలా ఉపయోగించ బడుతుంది మళ్ళీ స్వేచ్ఛకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-17   751 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-17
<1234567...26>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు