తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 2179 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Maya is gone! Nov. 24, 2019

00:10:47

Maya is gone! Nov. 24, 2019

On Sunday, November 24, 2019, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai shared the greatest news of all eons, for all the worlds and universes! “Maya is gone!” “The force of karma is gone!” “The negative force is also gone!” “I am just the commander in chief. Thanks all the Godses, all the Universal Beings, Who put all Their power together; o
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28   15779 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

00:14:57

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

You will not find marine iguanas like me anywhere else in our world. We are the only sea-going lizards! When marine iguanas don’t have enough to eat, they not only become thinner, they also become shorter. Scientists have observed that during times of EI Niño-induced food shortages, our bodies shrink in length and then regrow when food becomes plentiful again. The researchers think that we actuall
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-08-16   3749 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-08-16

Take Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

00:10:13

Take Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

On Tuesday, October 29, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai delighted and warmed the hearts of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, with an impromptu conference. Master spoke about Her most recent Retreat. Our Loving Master also called on us to be bold and do what we can to help save the animals and the planet. “Wherever you go, wherever
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-04   7881 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-04

Vegan World Will Be! Oct. 13, 2019

00:10:53

Vegan World Will Be! Oct. 13, 2019

On Sunday, October 13, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously took time from Her recent retreat to address the gathering of our Quan Yin practitioners, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, in celebration of the happy news from the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-20   6974 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-20

Happy Vegan Christmas Celebration Dec. 25, 2019

00:13:46

Happy Vegan Christmas Celebration Dec. 25, 2019

On Christmas Day 2019 honoring the birth of the Worshipped Lord Jesus Christ, our Association members from around the world, who had gathered for a meditation retreat at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, enjoyed a happy vegan celebration in the benevolent presence of our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai. The colorful acts included vibrant dances, beautiful singing an
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31   7036 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

00:28:58

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   8146 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

00:33:12

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

ఆనంద్ కు అస్సలు జ్ఞానోదయం కలుగలేదు, ఆ సమయంలో, మరియు బుద్ధుడితో ఉన్నప్పుడు ఈ సమయమంతా, ఆయన పక్కన ఉన్నాడు. చాలా, చాలా ఉపన్యాసాలు మరియు అసెంబ్లీలో జరిగిన అద్భుతాలు జ్ఞాపకంలో ఉంచుకున్నాడు, బుద్ధుడి యొక్క అనుచరులలో దానిని ఊహించుకోండి ?! కాబట్టి, మేధో తెలివి లేదా పదునైన జ్ఞాపకశక్తి ఏమీ కాదు అని అర్థం. కానీ మనము కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వీటన్నిటికీ గౌరవప్రదమైన ఆనందుకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14   2262 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   3805 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

Master’s Special Heroic Dogs Nov. 3, 2019

00:11:16

Master’s Special Heroic Dogs Nov. 3, 2019

On Sunday, November 3, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai gave a discourse to a few of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, via a conference. Master shared some heartrending news about Her courageous, special Dogs, who do anything to protect Her. Master explained how Her beloved Good Love revealed many different things to Her and how we
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-11   6444 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-11

Supreme Master Ching Hai Day – Special Greeting

00:06:01

Supreme Master Ching Hai Day – Special Greeting

The auspicious Supreme Master Ching Hai Day, annually observed on October 25th, was joyously celebrated at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, on Sunday October 27, 2019, by our Association members from around the world. Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai took precious moments from Her meditation Retreat to share a special greeting with our members.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-31   4242 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-31

The Sweet and Gentle Chinchillas

00:16:02

The Sweet and Gentle Chinchillas

I’ve heard many people say, “Aww, he’s so adorable!” But if you really want to see how cute a chinchilla can be, you should check out my cousin BuBu. She has lots of photos and videos on Facebook and Instagram. Our super-soft fur is what we are famous for, but it is also the reason why we have almost become extinct in the wild. I’ll bet you’ve never seen a chinchilla in the wild. There are a f
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-03   3676 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-03

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

00:40:34

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

So, when you practice the Tao, or the Truth, or the Dharma, the Way, you will encounter ten kinds of samadhic experiences from inside. And then you may mistake these for some ultimate enlightenment. And thus, some of the demons who are correspondent to your state of mind or samadhic experience at that time, they may enter you. They may be around you. And then they will mislead you, make you think
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05   6901 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 37 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:29:05

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 37 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

The Buddha’s love is different. The love is like that, the love is to jump into a burning fire. The love is to cut your own head to make offering. The love is to sacrifice your eyesight to make offering so that you can become Buddha sooner in the future. The love is to give all the property to a poor person without knowing that person, just to save him. The love is to kill yourself so that five pe
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-12   8977 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-12

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

00:31:25

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

Here is the best for you. Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18   8396 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18

Do Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

00:05:07

Do Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

On Sunday, December 1, 2019, at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Most Caring Supreme Master Ching Hai shared precious time with our Association members, reading a story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and speaking of the earlier days when Master was discovered by Truth seekers and gave some of the first initiations into the Quan Yin Method of me
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-05   3445 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-05

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

00:34:53

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls. This also has some part of yours in it, so I could tell you, I guess. They’re automatically liberated during retreat. Not automatically, but, I mean, at that time, it’s easy to take them up. They all go to the
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11   2643 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:38

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

Sometimes, the comfortable place doesn’t mean a good place. You might not have peace at the end; not peace within yourself only, but peace with other coordinating people. “Whatever is good for the world, and good for other people, then I would do it, no matter what.” And now, Buddha’s talking about Ananda’s private life, “Your past lives with Matangi’s daughter created accumulated kalpas of ca
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26   6103 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 1 of 5, Feb. 24, 2005

00:30:10

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 1 of 5, Feb. 24, 2005

We used to be more civilized. But then, if we don’t balance our knowledge with wisdom, and we don’t balance the material gain with the spiritual success, too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom, then just at war with each other. It’s just the power. It’s just the power of renunciation that you get from me whenever you are near. You don’t have to be a resident in order to do my
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10   14275 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:06

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

The teachings and the lineage of the spiritual power of any Master, it’s like a river. Sometimes, it’s hidden under the earth somewhere, and you think this is the end of the river. No, no, it will seep out somewhere and then appear again; so it is like that. Any of the religious people should look where the river reappears, and do not be attached to a location of the original river, because in all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27   5981 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

00:34:37

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

Because our thoughts from life are endless. And so, we create endless forms and sceneries and stuff like that. Therefore, some of you, sometimes you sit in samadhi, you ask me, "Master, I saw some mountains and river and beautiful scenery." Not heaven-like, but normal. It's because your thought or your creative mind has been creating them. And the Master Power already cut a lot. Otherwise, I think
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13   5788 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13
<1234567...109>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు