తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 20 ఆఫ్ 428 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

The Spiritual Meaning of Moon Festival

00:12:48

The Spiritual Meaning of Moon Festival

Mid-Autumn Festival is one of the major holidays in Asia. It usually occurs in late September to the early October, on the 15th day of the eighth month of the lunar calendar, when there is a full moon at night. It is said that the moon on this day is the roundest and brightest, which symbolizes family reunion. The moon has various spiritual meanings. For some religions, the full moon is powerful.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-03   1418 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-03

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:02

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-03   1046 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-03

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (1/2)

00:55:08

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (1/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-03   2578 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-03

Birds of Paradise DVD

00:01:50

Birds of Paradise DVD

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1500 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Vegetarians Live Longer

00:01:02

Vegetarians Live Longer

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1244 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Enforcing Our Safety Fortress by Being Veg

00:01:00

Enforcing Our Safety Fortress by Being Veg

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1471 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Be Veg and Smart

00:01:17

Be Veg and Smart

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1347 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

RE-AIR AW 1921- Ancient Ways and Nhimbe for Progress: The Spirit of Working Together

00:13:52

RE-AIR AW 1921- Ancient Ways and Nhimbe for Progress: The Spirit of Working Together

“‘Nhimbe’ means people working together with a common goal, emphasizing the direction they want to go. And this is why we named the project Nhimbe for Progress.” “The overall goal of Nhimbe is to uplift the people in Zimbabwe, and really recognize our spiritual relatedness, and how we have something to offer each other. Some things they’re lacking. Some things we’re lacking. And through this co-cr
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2017-10-03   66 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2017-10-03

Virtual Reality: Exploring the Benefits of Holographic Technology

00:13:57

Virtual Reality: Exploring the Benefits of Holographic Technology

A hologram is a reconstructed image of an object with brightness, contrast and three-dimensions that can be displayed at another time and place, even though the original objects are not there. The concept is similar to a sound recording, where the sound waves of music, for example, are recorded and stored on a medium such as a tape or CD from which it can be reproduced at a later time.
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-10-04   1178 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-10-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:22:50

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-04   1100 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-04

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (2/2)

00:54:54

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (2/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-04   1035 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-04

The New Seven Wonders of Nature

00:16:42

The New Seven Wonders of Nature

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-04   1139 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:22:59

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-05   1198 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-05

The King & Co. Part 1

00:46:48

The King & Co. Part 1

In today’s Enlightening Entertainment, with great honor we are pleased to present the world premiere of an epic saga abounding with creativity and insight, elaborately produced over a long period of time with wholehearted dedication and effort. Lovingly written and directed via remote control by Supreme Master Ching Hai, a spiritual master, humanitarian, artist and author of #1 international best-
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-05   1157 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-05

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (1/2)

00:52:00

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (1/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-05   1116 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-05

Keeping Our Animal Friends Safe During Natural Disasters

00:09:51

Keeping Our Animal Friends Safe During Natural Disasters

Do you have a loving, furry friend in your home? When where is an emergency, such as an earthquake, hurricane, flood, wildfire etc., you may have a notion of what action is needed to safeguard you and your family. But what about our dog and cat friends? For example, where would they go if you had to evacuate your home immediately? Today’s program will explore steps we can take now, on behalf of th
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2017-10-05   1483 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2017-10-05

Cappadocia, Turkey: Underground Cities, Cave Churches & Fairy Chimneys

00:16:18

Cappadocia, Turkey: Underground Cities, Cave Churches & Fairy Chimneys

Cappadocia is a beautiful place in Turkey, it is a central Turkish region in Nevsehir province and is known for its exceptional beauty. It also has a rich cultural, historical, and spiritual heritage.
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2017-10-06   3491 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2017-10-06

గమనార్హమైన వార్తలు

00:22:59

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-06   1293 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-06

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (2/2)

00:59:17

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (2/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-06   1320 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-06

Soaring High: The New Launch of Supreme Master Television

00:18:38

Soaring High: The New Launch of Supreme Master Television

వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-06   976 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-06
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు