తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
5981 - 6000 ఆఫ్ 6132 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:33

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Ale
నేచర్ బ్యూటీ
2020-07-10   194 అభిప్రాయాలు
నేచర్ బ్యూటీ
2020-07-10

American Bison: Supremely Self-Giving and Uniquely Resilient

00:15:48

American Bison: Supremely Self-Giving and Uniquely Resilient

In the United States, the bison is an iconic animal, commonly referred to as the American buffalo. When we are babies, we are called “red dogs” because of our orange-red fur. As we grow up, the hair turns dark brown. We have distinctive physical features – a huge head with short, curving black horns, a big, muscular shoulder hump and a shaggy coat. The hair in the front is longer than in the rear.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-10   167 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-10

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:30:44

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 3 వ భాగం

I hope that these few days, some of the good experiences, and some near-death experiences, and some hell experiences, would open your hearts a little bit more and strengthen more of your faith.(Master, I want to share my experience regarding the Celestial Jewelry. On the 21st of October, I was supposed to be on a business trip to Taipei. So, there’s this hot
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-10   4058 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-10

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:51

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Sudan receives healthcare assistance from United Arab Emirates, United Kingdom donates funds to support vulnerable children around the world, Finland takes step toward carbon neutrality, French capital boosts number of cycling paths, young Bolivian volunteers care for senior neighbors during quarantine, vegan food sales soar in Hong Kong, and United State
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-11   186 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-11

Selections from "The World’s Advance Thought" – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian): On Love, Part 2 of 2

00:12:52

Selections from "The World’s Advance Thought" – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian): On Love, Part 2 of 2

“Love is all sufficient to itself. Love makes perfect. When Love has become conscious in us, then is life joyous in all its expressions. Keep the mind filled with kind, loving thoughts and you will never be burdened. The Angels of the Lord will bless you! The difference between an Angel and a devil, is that the Angel makes a Heaven out of a hades, and the devil makes a hades out of a Heaven.” “Lov
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-11   254 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-11

Heaven is Beautiful - Near Death Experiences of Reverend Peter Panagore, Part 3 of 4

00:11:55

Heaven is Beautiful - Near Death Experiences of Reverend Peter Panagore, Part 3 of 4

Peter explains that his NDEs greatly intensified his desire to turn inward. Since his first NDE, he has devoted time each day to meditation and prayer. “One of the side effects of near-death experiences, and there's a lot of them, or ‘aftereffects’ as people call them, can be a more direct relationship to the Divine. And I think a life of meditation and prayer opens one’s spiritual ear up wider an
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-11   440 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-11

The Magic Plant: Moringa Oleifera

00:11:32

The Magic Plant: Moringa Oleifera

“Moringa is consumed daily in India, Africa, and even the Philippines, where it is quite popular. This special plant is highly recommended by many natural therapists and experts that research medically valuable plants.” “Those [moringa] seeds can be consumed raw. We can take them dry. When they are consumed raw, they have other advantages; when they are consumed dry, they also have other advantage
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-11   419 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-11

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 4 వ భాగం

00:31:55

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 4 వ భాగం

Always pray, give thanks before you eat. Thank God Almighty. Thank all the Saints and Sages and the Godses who protect us. And thank all involved visible and invisible beings who’ve helped to produce the foods that you eat, the clothes you wear, the car you drive, the shoes to protect your feet. Everything we use, we thank them all.Now that I am older and so
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-11   3638 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-11

Our Fabulous Solar System, Part 1 of 2

00:14:03

Our Fabulous Solar System, Part 1 of 2

“Did you know our great solar system was formed 4.6 billion years ago from a very large cloud of dust and gas called a nebula?” There are eight planets orbiting the Sun, including Earth. We will introduce them one by one, in the order of their distance to the Sun. Mercury. The first planet from the Sun, is also the smallest planet in the solar system. “Orbiting the Sun in just 88 days, I also have
Kids' Wonderland
2020-07-11   384 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-07-11

COVID-19 Transmitted through the Air, July 2, 2020

00:05:01

COVID-19 Transmitted through the Air, July 2, 2020

Increasing evidence of airborne transmission of the coronavirus acknowledged by World Health Organization (WHO). At a media briefing on July 7, 2020 in Geneva, Switzerland, WHO Technical Lead for Infection Prevention and Control, Professor Benedetta Allegranzi, confirmed that there is rising evidence of airborne transmission of Covid-19 virus, and that the WHO will continue to gather research o
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-12   4307 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-12

గమనార్హమైన వార్తలు

00:35:11

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, European Union supports education in Jordan, Kyrgyzstan receives funding to address pandemic, renewable energy output rises in United States, Hungarian company develops bacteria mix to breakdown plastic, Indian actor helps migrant workers return home, United Kingdom research finds plant protein consumption leads to superior muscle gain, and specially trai
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-12   264 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-12

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 98 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:22:54

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 98 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

"ఓడ్ చెప్పారు: ఒక సైనికుడు ఉన్నాడు తన శరీరంపై విల్లు మోస్తూ, అతను తెల్లటి తలతో ఉన్నాడని చేప్పుచున్నాడు… ” బంగారు కత్తులు తూర్పు తలుపు వద్ద నియోగించబడ్డాయి. యోధుడు ప్యాలెస్ లోకి వెనుక తలుపు నుండి దొంగతనంగా దూరాడు.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-12   541 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-12

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 2 of 4

00:14:35

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 2 of 4

“We’re starting to question reductionist science and religion. And I think that’s a very healthy thing. The whole idea that we live in a society where cows, and pigs, and chickens are just merely objects and matter, and pretty soon, when we do that for thousands of years, we, ourselves, become just matter. We’re taught in school that when we die, that’s it: it’s over; we’re just a physical body. A
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-12   303 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-12

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 2 of 2 – Traditional Vegetable Lumpia

00:14:24

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 2 of 2 – Traditional Vegetable Lumpia

Last Sunday, vegan Chef Reina Montenegro showed us how to cook the delicious Filipino dish Kare-Kare. Today she will share with us another traditional recipe, vegan lumpia, a spring roll that is very popular in the Philippines. “And today we’re going to show you how to make Vegetable Lumpia. So, my ingredients are flour, mushroom powder, black pepper, some water, salt, soy sauce, oil, mixed vegeta
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-12   250 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-12

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:32:07

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 5 వ భాగం

But if we drink too much, have drugs or cigarettes, this psychic power will be completely destroyed; you cannot gain it back. And next life you come back, you won’t even have it anymore. I’m thinking, last time I also thought like that, we don’t do Christmas anymore, and then I don’t know, people like it. It feels special like Christmas wit
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-12   3553 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-12

గమనార్హమైన వార్తలు

00:35:44

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Zimbabwe benefits from pandemic support, France helps underprivileged people in Palestine, German slaughterhouse closed after COVID-19 outbreak detected, Australian researchers find way to make coral more climate resilient, brave Russian taxi driver prevents abduction, fast food chains in China trial vegan meat, and United States capital bans ivory and ho
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-13   178 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-13

True Listening and Learning – from The Book of Life by Jiddu Krishnamurti (vegetarian), Part 1 of 2

00:14:42

True Listening and Learning – from The Book of Life by Jiddu Krishnamurti (vegetarian), Part 1 of 2

Jiddu Krishnamurti was an internationally renowned spiritual figure, born in 1895 in southern India, who, to this present day, is still considered one of the greatest thinkers and religious teachers of all time. He did not proclaim any religion, sect, or country, and always pointed out that we are first humans and do not need to identify with nationality, race or religious beliefs. From 1929 until
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-13   244 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-13

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 1 of 3

00:13:15

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 1 of 3

As the world warms, Earth’s climate has been undergoing intense heat waves caused by the increased chance of extremely hot days and nights. Warming air also boosts the evaporation of surface water, thus worsening the effects of droughts. More droughts create dry fields and forests that are prone to catching fire, so increased global temperatures mean longer wildfire seasons around the world. Droug
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-07-13   232 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-07-13

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 1 of 4

00:14:26

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 1 of 4

Mr. Thomas Wade Jackson is an award-winning American filmmaker, photographer and musician. “I pray and meditate before all the interviews. I just say, ‘I’m here, whatever You need, use me like that force of love and life. Use me to make a better world.’ And I encourage us all to just be open to being vessels. Like the prayer of Saint Francis: Let me be an instrument of love and peace and compassio
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-13   407 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-13

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్త్వ సూత్రం: ప్రజల మరియు దేవుండ్ల యొక్క ఆ అప్పగింత, 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:36:07

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్త్వ సూత్రం: ప్రజల మరియు దేవుండ్ల యొక్క ఆ అప్పగింత, 4 యొక్క 1 వ భాగం

“నేను మళ్ళీ అప్పగించాను మీకు దేవతలను, మానవులను, మరియు ఇప్పటికీ ఉన్న ఇతరులను మండుచున్న ఇంట్లో మరియు మూడు ప్రపంచాలను ఇంకా విడిచిపెట్ట లేదు. ఆ జీవులను అనుమతించవద్దు చెడు గమ్యస్థానాలలో పడటానికి ఒక్క పగలు మరియు రాత్రి కూడా, ఐదు రెట్లు తక్కువగా వస్తుంది నిరంతరాయ నరకం లేదా అవిసి నరకం.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-13   1105 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-13
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు