తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
5941 - 5960 ఆఫ్ 6110 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 1 of 2

00:12:17

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 1 of 2

al-Ghawth al-A’zam Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī was born in the year 1078 in the Persian province of Gilan (present-day Iran), to parents who were blessed with direct lineage to the Holy Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him). Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī left home at the age of 18 to seek higher knowledge of Islamic scriptures and law. Seeking a deeper connection with Allah, He then studied wit
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-03   270 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-03

Breathe in Christian Faith: Interview with Reverend Dr. Kirby de Lanerolle, Part 2 of 2

00:13:08

Breathe in Christian Faith: Interview with Reverend Dr. Kirby de Lanerolle, Part 2 of 2

Currently being a calorie restrictor of less than 600 cal a day. Reverend Dr. Kirby de Lanerolle meditates with tongues to raise his vibrational frequency and connect with God-given energy. “I think it is more than a recitation. It is being, allowing the Holy Spirit, who I believe gives you a gift, to loosen your tongue. What we do is we receive the Holy Spirit into our lives, and then we allow Hi
బ్రేతెరియానిస్మ్
2020-07-03   298 అభిప్రాయాలు
బ్రేతెరియానిస్మ్
2020-07-03

Amazing Ants and their Cooperative Communities

00:16:23

Amazing Ants and their Cooperative Communities

We ants have been around for more than 130 million years or since the early Cretaceous Period. Today, there are about 14,000 species of us, and an estimated 10 quadrillion ants live on the earth. You can find us everywhere except Antarctica. As social beings, we all live in colonies of various sizes, from just several ants living in a twig to supercolonies with many millions of individuals. We are
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-03   258 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-03

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 5 వ భాగం

00:30:29

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 5 వ భాగం

ఇటీవల పురాతన అంచనాల భాగం 93 లో, వారు ఈ వార్తాపత్రికను చూపించారు మాస్టర్ గురించి వ్యాసంను. మరియు ఇది 2004 నుండి మరియు ఇది మాస్టర్ గురించి మాట్లాడుతోంది: “మంచి రక్షకుడు కెనడాలో అంగడికిపోయి బేరమాడడము కొనసాగిస్తున్నాడు." (మాస్టర్, మనం అడగవచ్చు కొన్ని ప్రశ్నలు? ) అవును. తప్పకుండా, తప్పకుండా. ( కాబట్టి ఇటీవల పురాతన అంచనాల పార్ట్ 93, వారు ఈ వార్తాపత్రికను చూపించారు మాస్టర్ గురిం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-03   5089 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

00:01:17

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

ప్రత్యేకం!
2020-07-03   496 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-07-03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 2

00:01:21

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 2

ప్రత్యేకం!
2020-07-03   377 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-07-03

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:16

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, vulnerable Palestinian families benefit from food assistance, United Kingdom provides pandemic support in Pakistan, floating ocean energy system generates green power from multiple sources, Finnish research finds basic income boosts emotional health, star-studded charity event raises funds for New York City, United States, vegan luncheon meat introduced i
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-04   238 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-04

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

00:12:12

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

“Your extinction to self-will through the action of Allah is indicated by your never formulating any personal goal, your lack of selfish interest, and the fact that you no longer feel any want or craving, for besides the will of Allah you wish for nothing else. Instead, the action of Allah is at work in you, so that while you are experiencing Allah’s will and action your limbs become relaxed, your
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-04   254 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-04

Heaven is Beautiful - Near Death Experiences of Reverend Peter Panagore, Part 2 of 4

00:13:31

Heaven is Beautiful - Near Death Experiences of Reverend Peter Panagore, Part 2 of 4

On today’s show he describes how his second NDE re-directed his life. “When I cause people pain, I now know that I'm going to be forgiven, which doesn't give me permission to hurt people. It's just the opposite of that; knowing that God is all love makes me aspire to be the best that I can be. It makes me understand that every time I love someone else or have an action of kindness, it's an accumul
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-04   491 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-04

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

00:13:09

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

In today’s show, he discusses positive changes that have happened to some of his young students with special needs and their families while practicing yoga. “I think the most beautiful thing that I see is families become more peaceful. Because yoga basically, ultimately, is about growing love. And that loving feeling, that unconditional openness, is what yoga gives you.” “That, I think, is the mos
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04   486 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 6 వ భాగం

00:27:46

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 6 వ భాగం

దీనికి ముందు, నేను హాలిఫాక్స్ కు వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఉన్నాడు, అతనికి మంచు తుఫాను ఉంది తన వేళ్ళతో. (ఓహ్.) అతనికి చేతి తొడుగులు లేవు. మరియు అతను ఆసుపత్రికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది మరియు కట్టు మొత్తం, మరియు అతని పాదాలు కూడా. మరియు కాబట్టి నేను అది విన్నాను, ఓహ్, నా గుండె మునిగిపోయింది. నేను అతనికి వస్తువులను తెచ్చాను. నేను హాలిఫాక్స్ వెళ్ళినప్పుడు తరువాత, మాకు ఒక సమస్య ఉంద
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-04   4684 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-04

Helping Others Helps Yourself

00:13:15

Helping Others Helps Yourself

Today, I will share with you a story called, “The Great Sacrifice”. “Once upon a time, there was a king who had a teenage daughter named Amelia. One day, the king invited an important guest to the palace for a banquet. He was a highly enlightened saint with immense power; however, when the hermit entered the palace, the princess blocked him because of his humble appearance. Looking at the princess
Kids' Wonderland
2020-07-04   183 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-07-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:42

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, United Arab Emirates sends relief supplies to Mali, Niger, and Sierra Leone, Korea commits to increasing humanitarian contribution, consumer electric vehicle adoption soars in Europe, sanitation project to benefit Uzbekistan, student loans cleared by anonymous donations in United States, renowned financial analyst reaffirms vegan trend, and life-like robo
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-05   193 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-05

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 97 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:21:05

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 97 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

హెక్సాగ్రామ్ #46 “జోస్యం ఇలా చెబుతోంది: ఆకాశం చీకటిగా మరియు మబ్బుగా ఉంటుంది. కత్తులు లేకుండా జీవితాలు చంపబడతాయి. పదివేల వేలమంది రక్షించబడుతారు, కానీ ఒక వ్యక్తి (రక్షకుడు) తప్పించుకోలేడు."
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-05   660 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-05

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

00:13:39

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

Dr. Will Tuttle, a Shining World Hero Award recipient, is a world-renowned composer, inspirational speaker, and pianist; as well as a Dharma Master in the Zen tradition. A former philosophy professor, he presents over 100 concerts, lectures, and workshops annually; promoting veganism worldwide. Dr. Will Tuttle’s best-seller, “The World Peace Diet: Eating for Spiritual Health and Social Harmony,” o
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05   573 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

00:14:18

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

Chef Reina owns two popular Filipino vegan restaurants in the Bay Area, namely "Nick's on Grand" and "Nick's on Mission." In her years of cooking, vegan Chef Reina has created dishes for the Honorables Jean Quan, mayor of Oakland, Tom Bates, mayor of Berkeley, and the late Ed Lee, former mayor of San Francisco. She also catered for events at Apple, NASA, UBER, Twitter, Goldman Sachs, BlackRock Inv
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-05   361 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-05

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 7 వ భాగం

00:31:15

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 7 వ భాగం

ప్రతి స్థాయి మధ్య, బఫర్ జోన్ ఉంది, విస్తారమైన మరియు భారీ మరియు సాధించలేని. మీరు ఎవరూ లేకుండా ఉంటే, మీరు కోల్పోతారు. మీరు ఎప్పటికీ చేయలేరు మీ మార్గంను కనుగొన లేరు.(వావ్.) కాబట్టి, మీరు వెళ్లాలనుకుంటే ఉదాహరణకు, ఐదవ స్థాయికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లడానికి మీకు మాస్టర్ కావాలి నాల్గవ స్థాయి ద్వారా. అందుకే నేను దీన్ని చేయగలిగితే… నువ్వు చూడు, ఇప్పుడు నేను నా స్వంత ఇంటిని శుభ్రపరుస్త
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-05   5381 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-05

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:02

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously presents Shining World Invention Award to Polish scientist for furthering solar technology, Canada supports food security for Palestinian families, green energy development rises in Spain, United States researchers develop battery components from plastic, firefighter helps neighbors in need amid lockdown in
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-06   246 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-06

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 1 of 2

00:12:10

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 1 of 2

The Nag Hammadi Library is a collection of early Christian and Gnostic manuscripts, also called codices, discovered in 1945 near the Upper Egyptian town called Nag Hammadi. The general dating of the books varies from the 2nd to the 4th century. The collection includes 13 ancient books containing over 50 spiritual texts. The discovery and translation of these scriptures helped scholars to re-evalua
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-06   190 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-06

Discovering the Creation of the Universe and the Divine: Interview with Dr. Alan Lightman, Part 3 of 3

00:13:00

Discovering the Creation of the Universe and the Divine: Interview with Dr. Alan Lightman, Part 3 of 3

In his essay, “The Temporary Universe,” Dr. Lightman states how everything in our universe, even the Sun, moon and stars, is impermanent. “One of the central beliefs of Buddhism is that everything is impermanent, that everything is passing away. So even in science, we’ve learned that everything in nature is impermanent. Energy and matter, the two combined cannot be created or destroyed, just trans
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-06   203 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-06
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు