తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
5761 - 5780 ఆఫ్ 5951 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 92 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:22:10

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 92 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

“జోస్యం ఇలా చెబుతోంది: అందం వస్తుంది వెస్ట్ నుండి. కొరియా, చైనా మరియు జపాన్ అప్పుడు మరింత శాంతియుతంగా ఉంటావి…”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-05-31   595 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-05-31

Venerated Prophet Mani (vegan): The Messenger of Light, Part 2 of 2

00:14:29

Venerated Prophet Mani (vegan): The Messenger of Light, Part 2 of 2

Prophet Mani taught that salvation could be achieved through veganism, fasting, education, self-denial, and chastity. He saw the consumption of flesh as Adam and Eve’s first significant sin. Prophet Mani maintained that in order for humanity to be redeemed, one must fast and abstain from eating meat. His followers were divided into two groups: the Elect and the Hearers. The Elect were perfect in t
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2020-05-31   236 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2020-05-31

Global Recharge’s Vegan Recipes, Part 1 of 2 - Seed Bread Made With Oats and a Variety of Hearty Seeds

00:13:07

Global Recharge’s Vegan Recipes, Part 1 of 2 - Seed Bread Made With Oats and a Variety of Hearty Seeds

Today, we are excited to have vegan chefs, Sean Beveridge and Penelope Jayne, on our show. They will show us how to make a nutritious, delicious, and invigorating vegan Seed Bread.Sean Beveridge and Penelope Jayne are board-certified master hypnotherapists and the co-founders of Global Recharge in Sydney, Australia. They specialize in empowering busy professionals of organizations
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-31   207 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-31

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి, 6 యొక్క 6 వ భాగం

00:30:29

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి, 6 యొక్క 6 వ భాగం

మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ధ్యానం చేయండి, ఇంటికి వెళ్ళండి. వెళ్తూ ఉండండి. మనము ఇప్పుడు చేస్తున్నది అంతే. ఈ జీవితంలో ఇంకేమీ చేయకూడదు. ఇంటికి వెళ్లుతూ ఉండండి, మీరు దానిని చేరుకునే వరకు. మనము చేసేది అంతే. ఇప్పుడు చాలా సరళమైన జీవితం. మనం ఏమి చేసినా, మనము చేయవలేను, ద్వితీయముగా. మన ప్రధాన ఉద్దేశ్యం కొనసాగించడం, మీరు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు. ఇది ప్రస్తుతం మీ జీవితం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-31   1790 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-31

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:14

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, France contributes food aid to South Sudan, access to affordable housing in India receives a boost, Philippines to utilize offshore wind technology, solar power car cover developed in France, leading vegan meat company feeds medical workers in United States during pandemic, United Kingdom public sector catering operators vow to reduce meat, and dugong population increases
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-01   269 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-01

Selections from Jagatguru Adi Shankaracharya’s Hymns – "Shivananda Lahari," Part 1 of 2

00:12:53

Selections from Jagatguru Adi Shankaracharya’s Hymns – "Shivananda Lahari," Part 1 of 2

Born in 8th Century India, Jagatguru Adi Shankaracharya showed an early interest in spiritual life. By age eight, He had read and understood all of the Vedic scriptures. After receiving permission to leave home in pursuit of spiritual attainment, He met and received instruction from Guru Govinda Bhagavatpada. Shankaracharya went on to write commentaries on the ancient doctrine, “Advaita Vedanta” a
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-01   161 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-01

Pandemics: The Key to Prevention, Part 3 of 3

00:13:54

Pandemics: The Key to Prevention, Part 3 of 3

The threat of future zoonoses or animal-transmitted diseases is even more concerning. Currently, over 72 billion land animals are slaughtered for human consumption every year. And what’s even more troubling is that many of these animals were raised on factory farms. For years, world health experts have warned about the dangers of factory farms as uncontrolled sources of new viruses. World organiza
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-06-01   346 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-06-01

Aylam Orian (vegan) and the National Animal Rights Day, Part 1 of 2

00:15:54

Aylam Orian (vegan) and the National Animal Rights Day, Part 1 of 2

Today, we have the honor to feature American actor and animal rights activist Aylam Orian. In addition to his love of performing, Aylam has cared for the animals and their well-being from a very young age. In 2011, Mr. Orian brought together animal rights activists for what would eventually become the first National Animal Rights Day or NARD. “But we put on this event that was well attended. We ca
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-06-01   158 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-06-01

గంభీరంగా ఉండండి మరియు అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి

00:37:02

గంభీరంగా ఉండండి మరియు అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి

కాబట్టి ముసుగు ధరించాలి మరియు రక్షణ (గేర్) మీ గది వెలుపల. మీ చేతులు, మీ శరీరం కడగాలి, అన్ని వేళలా, మీరు ముగిసిన తర్వాత. (ధన్యవాదాలు రిమైండర్‌కు, మాస్టర్.) మీరు తీవ్రంగా ఉండాలి.హలో, మాస్టర్. హే, హలో, (హే!) అందమైన. మీరు ఎలా ఉన్నారు? (నేను బాగున్నాను. ఎలా ఉన్నావు మాస్టర్?) అలా అలా. (ఓహ్.) లోపల, మరింత లోపల. బయట కూడా. నేను పని
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-01   9941 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:09

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, displaced people receive emergency supplies in Iraq, World Bank supports vulnerable communities in Mauritania, New Zealand expands sources of renewable energy, research promotes urban horticulture in United Kingdom, pandemic influences priorities and spending in Switzerland, Japanese convenience stores introduce ready-made vegan meals, and llamas’ antibodies may pro
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-02   287 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-02

Selections from Jagatguru Adi Shankaracharya’s Hymns – "Shivananda Lahari," Part 2 of 2

00:15:40

Selections from Jagatguru Adi Shankaracharya’s Hymns – "Shivananda Lahari," Part 2 of 2

“So take it under your control, And show mercy on this innocent one. Perform of I your worship, And you appear before me soon, And you become granter all pleasures to me, Oh Lord, who is everywhere. But if you grant the position of creator, Or the position of Lord Vishnu instead, As a reward for my worship, Then I would have to become a bird and fly in the sky, Or become an animal and dig deep in
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-02   271 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-02

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 1 of 6

00:17:48

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 1 of 6

On June 16, 2019, the third Sunday of June, our Association members held a grand celebration for International Father’s Day, thanking all the fathers in the world in human and non-human forms. Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously attended this event at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. We will now present to you this uplifting celebration in our series of programs en
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-02   579 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-02

Chef’s Choice Foods - The Vegan Food Company in Thailand, Part 1 of 2

00:14:19

Chef’s Choice Foods - The Vegan Food Company in Thailand, Part 1 of 2

As the world becomes vegan, more and more companies are participating in this noble movement. A myriad of new products is being created each day, helping to make the transition to the compassionate lifestyle much easier. One such company is Chef’s Choice Foods. Chef’s Choice Foods was the first company to introduce to the world the famous Thai coconut milk, by canning it. It eventually became a wo
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-02   612 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-02

The End of Animal Husbandry, Part 1 of 2

00:22:00

The End of Animal Husbandry, Part 1 of 2

Welcome to Part 1 of our 2-Part series, “The End of Animal Husbandry” where we’ll examine the frightening relationship between animal livestock raising and global pandemics. Since early 2020, much of the world has been on “lockdown” in a valiant effort to curb the spread of the coronavirus, COVID-19, one of the worst pandemics in recent history. By the end of April, 2020, the United Food and Comme
షో
2020-06-02   504 అభిప్రాయాలు
షో
2020-06-02

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:52

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, China supports food security in South Sudan, humanitarian organizations help enhance education in Tajikistan, green energy production increasing in Germany, scientists convert CO2 into useful products, British veteran walks to raise money for healthcare workers, vegan meat company secures funding for expansion in United States, and larger
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-03   165 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-03

Studies in the Scriptures by Charles Taze Russell: The Divine Plan of the Ages - Selection from Chapter 5, Part 1 of 2

00:13:31

Studies in the Scriptures by Charles Taze Russell: The Divine Plan of the Ages - Selection from Chapter 5, Part 1 of 2

He is noted for his analytical interpretations of the Holy Bible and for dedicating his life and resources to the preaching of the future establishment of a Golden Age on Earth. According to Mr. Russell’s research of the Holy Bible, God’s Kingdom would rule the Earth through Christ. Among the most well-known of his works is the seven-volume series, “Studies in the Scriptures.” Today, we will read
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-03   153 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-03

Bermuda - A Happy Place to Be

00:12:09

Bermuda - A Happy Place to Be

In today’s show, we will explore the history, culture, and natural wonders of Bermuda. Located in the North Atlantic off the east coast of North America, Bermuda is the oldest British colony. The water at beaches in Bermuda is always crystal-clear year round, making it a perfect relaxing destination for holiday vacations. Bermuda has a population of about 63,000 people, inheriting colorful culture
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-03   158 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-03

Shining World Kindness Award Recipient: Sahouli Cheikh Faizal – A Compassionate Youngster

00:18:38

Shining World Kindness Award Recipient: Sahouli Cheikh Faizal – A Compassionate Youngster

Today, we travel to Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, well known for its shining skyscrapers, natural attractions and culinary delights, to meet an adorable 4-year-old humanitarian named Cheikh Faizal. In a spontaneous clip his father recorded of Cheikh, the young child’s innocent kindness melted hearts on social media. His small acts of gentle kindness moved people in a profound way, remindi
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-06-03   251 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-06-03

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:26

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly presents Shining World Compassion Award to elephant rescue organization operating in Kenya, Japan supports vulnerable families in Syria, Scotland excels in green energy transition, Germany invests in carbon capture technology, New Zealand shelters homeless citizens during pandemic, international fast food chain trials vegan me
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-04   212 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-04

Studies in the Scriptures by Charles Taze Russell: The Divine Plan of the Ages - Selection from Chapter 5, Part 2 of 2

00:12:54

Studies in the Scriptures by Charles Taze Russell: The Divine Plan of the Ages - Selection from Chapter 5, Part 2 of 2

We now continue with the fascinating analysis of the Holy Bible by Charles Taze Russell, selected from Volume 1 of his “Studies in the Scriptures” titled, “The Divine Plan of the Ages.” “This was truly a mystery never before thought of - that God intends to raise up not only a deliverer, but a deliverer composed of many members. This is the ‘high calling’ to which the consecrated believers of the
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-04   148 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-04
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు