తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
5741 - 5760 ఆఫ్ 5951 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Be Serious: Wear a Mask, May 25, 2020

00:09:41

Be Serious: Wear a Mask, May 25, 2020

Since the last conference call a month ago with our Supreme Master Television team, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, even while on intensive meditation retreat, followed whenever She could, the situation of the COVID-19 pandemic with deep sorrow and concern. In Her most recent phone call on Monday, May 25, 2020, Master lovingly shared further important words of advice.“I cal
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-28   9425 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:38:38

గమనార్హమైన వార్తలు

Japan supports displaced people in Iraq, research finds animal exploitation causes infectious diseases, solar projects advance in Egypt, Âu Lạc, also known as Vietnam, to harness wind energy, California, United States commits to providing shelter for homeless individuals, British pie company makes vegan transition, and French fashion company to stop using exotic animal skins.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-28   212 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-28

The City of God by Saint Augustine of Hippo (vegetarian): The True Mediator - Selection from Book IX and X, Part 2 of 2

00:11:34

The City of God by Saint Augustine of Hippo (vegetarian): The True Mediator - Selection from Book IX and X, Part 2 of 2

We will now continue with reading passages from Saint Augustine of Hippo’s substantial work “The City of God.” He explains about devoting oneself to God, and more about the significant role of the true Mediator, Who, through His sacrifices, purifies and renews human nature. “It was truly said that man is cleansed only by a Principle. That true and benignant Redeemer brought low by His humility, ma
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-28   164 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-28

The Amazon Rainforest: A Jewel That Must Be Treasured, Part 2 of 2

00:17:56

The Amazon Rainforest: A Jewel That Must Be Treasured, Part 2 of 2

The world’s largest tropical rainforest, the Amazon is one of Mother Nature’s most precious and impressive gems. The awe-inspiring Amazon rainforest is truly spectacular for its exquisite beauty and its humble service to the local native population. It is the ancestral home to around 400 tribes and provides much needed medicinal plants and food for these indigenous communities. The Amazon is also
నేచర్ బ్యూటీ
2020-05-28   191 అభిప్రాయాలు
నేచర్ బ్యూటీ
2020-05-28

The Magic Elixir of Health with Plant-Based Dietitian Julieanna Hever (vegan), Part 2 of 2

00:13:17

The Magic Elixir of Health with Plant-Based Dietitian Julieanna Hever (vegan), Part 2 of 2

To begin today’s episode, Julieanna shares how her vegan journey started from her compassion towards animals. “I have compassion for animals. I started this myself, personally, for animals and of course, the environment, but l also, and obviously, then the health benefits are wonderful, icing on the cake. But if you want to help animals, you also want people to be healthy too and I care about peop
వెజ్జి ఎలైట్
2020-05-28   239 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-05-28

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి 6 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:39

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి 6 యొక్క 3 వ భాగం

Just practice the Quan Yin Method, which connects you to your own Self Nature. No harm comes out of it, no side effects, because it is you.That is the note. I have to see which one’s next. The more harmful effect is spiritual. Every time you have sex with your opposite or same sex, and if you do not control… I mean, the control only you know.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-28   1527 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:39:37

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, United Nations Children’s Fund receives contribution from international partnership, Bangladesh benefits from sanitation project, New York State, United States commits to green economy, children’s choir resonates message to protect our planet, Qatari humanitarian makes large donation to help displaced people, German ingredient supply company introduces vegan s
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-29   221 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-29

Thoughts on Taoism by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

00:14:12

Thoughts on Taoism by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

The Reverend Thomas Merton, an important Catholic mystic and spiritual thinker, was born in 1915 to a New Zealand father and an American mother. The many life situations he encountered in his youth led him to explore religion and spirituality and eventually devote his life to God by becoming a monk, and later a deacon, at the Abbey of Gethsemani, a part of the Order of Trappists, in Kentucky, USA.
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-29   243 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-29

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 3 of 4

00:14:51

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 3 of 4

“One of my main bits of advice for people who are photographing animals who want to show them or bring out the individual is to get down. Usually often, animals are smaller than us, so to get down and to get close and just to be patient and stay still and let them come to you and let them express their curiosity about you, and then you will be able to photograph something of that animal that is mo
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-29   207 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-29

Explore the Extraordinary World of the Animals with Yolaine de la Bigne (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:31

Explore the Extraordinary World of the Animals with Yolaine de la Bigne (vegetarian), Part 2 of 2

Today, she will highlight her belief that whether human beings can continue to exist on our planet will fundamentally depend on our animal friends. “We realize today that there is an incredible cooperation, even love, a solidarity between animals! Probably much stronger than between humans. I think the future belongs to the animals. The animals will save us because they’ve kept the ecological inte
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-29   177 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-29

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి, 6 యొక్క 4 వ భాగం

00:33:31

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి, 6 యొక్క 4 వ భాగం

కాబట్టి, మనకు ఇది కష్టం స్వచ్ఛమైన బేషరతు మరియు ఈ స్వచ్ఛమైన ప్రేమపై, మాత్రమే ఏకాగ్రత చేయుటకు. లేకపోతే, మానవులకు అనారోగ్యం ఎప్పటికీ తెలియదు, ఎప్పటికీ ఇబ్బంది తెలియదు, ఎప్పుడూ అసంతృప్తి తెలియదు. జంతువులు వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉన్నాయి, మనకు సహాయం చేయడానికి, మనకు గుర్తు చేయడానికి ఈ స్వచ్ఛమైన ప్రేమను, కానీ మనము చాలా బిజీగా ఉన్నాము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-29   1727 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-29

గమనార్హమైన వార్తలు

00:33:22

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly presents Shining World Compassion Award to animal rescuer from Malaysia, Japan helps increase social safety in Yemen, research finds ocean health could recover in one generation, Guinea supported in solar energy development, government leaders reduce own wages in New Zealand, biotech company produces vegan alternative ingredie
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-30   192 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-30

Research finds ocean health could recover in one generation

00:33:21

Research finds ocean health could recover in one generation

In a study published in the journal Nature, leading marine scientists from 10 different countries have determined that with concerted efforts, the ocean’s ecosystem could recover within 30 years as it is remarkably resilient. The researchers pointed to the successes of previous conservation efforts that saw the recent rebounding populations of humpback whales, seals and sea otters. They further re
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-30   105 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-30

Thoughts on Taoism by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

00:13:11

Thoughts on Taoism by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

We now continue with excerpts from Thomas Merton’s chapter on Taoism from his book “Thoughts on the East.” “My opinion is that you never find happiness until you stop looking for it. My greatest happiness consists precisely in doing nothing whatever that is calculated to obtain happiness: and this, in the minds of most people, is the worst possible course. I will hold to the saying that: ‘Perfect
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-30   178 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-30

Circular Fashion Technologies: Sustainable Future Clothing, Part 2 of 2

00:12:34

Circular Fashion Technologies: Sustainable Future Clothing, Part 2 of 2

Today we will learn Incredible technology applied to clothing industry to achieve the “wasteless” target in a circular fashion movement. Well, Swiss-based Dimpora has developed a membrane which can integrate with any outdoor clothes through painting, spraying, coating, or printing. Different from other traditional types of membrane, Dimpora membrane is mineral-based, biodegradable, fluorine-free,
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-05-30   204 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-05-30

Healing through Playing with Art: Art Therapist Joan Stanford (vegan), Part 3 of 3

00:15:49

Healing through Playing with Art: Art Therapist Joan Stanford (vegan), Part 3 of 3

Today, Joan will continue to elaborate on how this treatment modality assists individuals to achieve better lives and how creativity is associated with our physical wellness. “Whenever people talk about wellness, they talk about diet, nutrition, exercise, meditation, and relaxation, but very rarely do they talk about creativity as being an essential pillar and I think it really is because when we
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-05-30   143 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-05-30

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి, 6 యొక్క 5 వ భాగం

00:29:26

ఒకరి కోరికలను నియంత్రించండి మరియు సురక్షితమైన జ్ఞానోదయ పద్ధతిని ఎంచుకోండి, 6 యొక్క 5 వ భాగం

మీరు యేసును మరియు అబ్రాహామును మరియు మోసెస్‌ను కూడా చూశారు. (అవును.) మీకు నిరూపించడానికి అందరు గొప్ప మాస్టర్స్ ను, వారు అదే పని చేస్తున్నారు మానవజాతికి దయగల మార్గం కోసం. (ధన్యవాదాలు.) చాలా మంది అలాంటివారు. బౌద్ధుడు యేసును చూశాడు, క్రైస్తవుడు బుద్ధుడిని చూశాడు; మత భేదం యొక్క వారి భావనలను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి . చాలా బాగుంది. అభినందనలు!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-30   1323 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-30

Saving the Ocean with Defelia the Mermaid, Part 1 of 3

00:14:42

Saving the Ocean with Defelia the Mermaid, Part 1 of 3

Welcome to our show, “Saving the Ocean with Defelia the Mermaid.” In our show today, we will tell a special story about a mermaid named Defelia, joined by her wonderful friends in the sea and on land. It all started with a single plastic bag, flying around on a windy day, by the ocean. Where does it come from and where does it end up? Let’s watch. The wind took it up over forests and rivers, and i
Kids' Wonderland
2020-05-30   214 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-05-30

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:48

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, European Union continues assisting Syrian refugees, Niger receives funding to enhance education, United States to develop green energy from ocean, innovative energy storage technology introduced in Sweden, skilled costume creator makes medical gowns amid pandemic in United Kingdom, veggie meat options in restaurants growing in China, and more Australians welcome animal co
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-31   171 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-31
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు