తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
4421 - 4440 ఆఫ్ 5962 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 4 వ భాగం, April 7, 2019

00:34:41

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 4 వ భాగం, April 7, 2019

So, the Quan Yin Bodhisattva continued, “‘World Honored One, because I served and made offerings to the Thus Come One, Quan Yin. So that Thus Come One transmitted the Vajra Samadhi of all being like an illusion, as one becomes permeated with hearing and cultivates hearing. Because I gained a power of compassion identical with that of all Buddhas, the Thus Come Ones, I became accomplished in 32 res
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-25   1369 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-25

Record number of people take part in animal rights march in United Kingdom

00:01:01

Record number of people take part in animal rights march in United Kingdom

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-25   309 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-25

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:27

గమనార్హమైన వార్తలు

Ugandan children receive food aid from IRELAND, Saudi Arabia takes important step towards gender equality, water companies to plant 11 million trees in United Kingdom, New Zealand city to boost recycling, international non-profit provides medical training in Âu Lạc, also known as Vietnam, Colorado state governor promotes plant-based farming in United States and two endangered species of otters win
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-26   293 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-26

Selection of Emanuel Swedenborg’s Writings on The Holy Spirit and God, Part 2 of 2 (OLD WOW 760)

00:15:55

Selection of Emanuel Swedenborg’s Writings on The Holy Spirit and God, Part 2 of 2 (OLD WOW 760)

The immensity of God has relation to spaces, and His eternity to times. His infinity comprehends both immensity and eternity. But as infinity transcends what is finite, and the cognition of it, the finite mind, in order to attain some degree of perception of the subject, it must be treated of in this order: 1. God is infinite because He is and exists in Himself, and all things in the universe are
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-26   279 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-26

Bharatanatyam - Classical Indian Dance, Part 1 of 3

00:20:40

Bharatanatyam - Classical Indian Dance, Part 1 of 3

Bharatanatyam is one of the oldest classical dance forms of India. Bharatanatyam, is a very, very popular dance today. According to legend, Lord Brahma revealed Bharatanatyam to the sage Bharata Muni, who in the 2nd century CE encoded the holy dance style in the Natya Shastra, the ancient Sanskrit Hindu text on the performing arts. The dance traditionally tells stories with religious themes and ex
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-26   468 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-26

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy, Part 2 of 2 (INT)

00:17:01

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy, Part 2 of 2 (INT)

The forest is an ecosystem full of lives. Therefore, forest therapy is a method that uses lives to heal and guide other lives. A forest is like a mother who accepts us without saying a word. To put it another way, forests have a secret power, an invisible power. Dr. Lin has been working on adding a spiritual dimension to this therapy. May forest therapy continue to grow in popularity so that many
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-10-26   656 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-10-26

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 5 వ భాగం, April 7, 2019

00:33:01

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 5 వ భాగం, April 7, 2019

One of my earlier monk acquaintances, maybe he was in the army or something. But he was in the whole group to be shot dead with another 12 or some more people, but he always repeated Quan Yin Bodhisattva all his life, even before he became a monk, just a normal monk, not a bhiksu, not a fully precepted monk. He did not die, he just fell down. Maybe later on, or maybe in other sutra, it says that w
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-26   1445 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-26

Ugandan children receive food aid from IRELAND

00:01:04

Ugandan children receive food aid from IRELAND

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-26   311 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-26

S.M. Celestial Jewelry – Time

00:01:00

S.M. Celestial Jewelry – Time

ప్రత్యేకం!
2019-10-26   1834 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-26

Anna Pavlova: The Will to Dance

00:15:04

Anna Pavlova: The Will to Dance

In the cold Northern Russian winter of 1881, Anna Pavlova was born. Upon graduating in 1899, at age 18, Anna entered the Imperial Ballet, known today as the Ballet Company of the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg, one of the most famous ballet companies in the world! Her wonderful charisma and the moving emotions conveyed through dance live on in the memories of all who saw her perform, in the
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-10-27   912 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-10-27

గమనార్హమైన వార్తలు

00:25:31

గమనార్హమైన వార్తలు

INDIA provides humanitarian funding to Palestinian refugees, Nicaraguan children receive food aid from LUXEMBOURG, Pakistan to boost green energy, US Virgin Islands take steps to protect coral reefs, Nigerian housing project to offer affordable homes, United Kingdom bakery chain to veganize popular items and Japan’s biggest e-commerce platform bans the sale of ivory.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-27   228 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-27

Prophecy of the Golden Age Part 61 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:28:58

Prophecy of the Golden Age Part 61 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

Let’s continue exploring Nam Sa-go’s prediction about the Savior’s compassionate endeavors to uplift and transform our world. “At age 61, the time for the destiny of the True Lord, Her name will shake the whole world. Who can know this in advance?” By the prophesied age in 2010, Supreme Master Ching Hai had become even more renowned all over the world through Supreme Master Television, thus inspir
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-10-27   1325 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-10-27

“Watercress and Soya Sprouts Salad” & “Pan-Fried Tofu”

00:36:34

“Watercress and Soya Sprouts Salad” & “Pan-Fried Tofu”

Today we’re going to have some very simple salad, one of my favorite salads. This is very simple – just watercress and soya sprout. Both are nutritious, refreshing, and taste wonderful. And together we will have vegan cheese on top of it with (vegan) Thousand Island salad dressing. And I’m preparing the tofu. I’m going to cook some simple tofu as well to go with that. The most simple basic food fo
లవ్ గిఫ్ట్
2019-10-27   551 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2019-10-27
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు