తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
121 - 140 ఆఫ్ 4669 ఫలితాలు
ఎంపిక

Testing on Animals is Fundamentally Wrong: UKs National Anti-Vivisection Society Part 2

Testing on Animals is Fundamentally Wrong: UKs National Anti-Vivisection Society Part 2

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   1088 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

Mothers, Not Machines: The Misery Behind Milk

00:15:57

Mothers, Not Machines: The Misery Behind Milk

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   1435 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

Caged for Life: The Endless Tears of Mother Pigs

00:16:56

Caged for Life: The Endless Tears of Mother Pigs

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   1486 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

The Blood-Filled Waters – Butchering of the Innocent Whales Part 1

00:16:17

The Blood-Filled Waters – Butchering of the Innocent Whales Part 1

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   1453 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

An Industry without Conscience: Skin Trade, A Documentary by Shannon Keith Part 3

00:15:55

An Industry without Conscience: Skin Trade, A Documentary by Shannon Keith Part 3

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   8 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

Skinning Lives: Fabrice Nicolino, Author of “The Meat Industry Threatens Our World” Part 2

Skinning Lives: Fabrice Nicolino, Author of “The Meat Industry Threatens Our World” Part 2

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   4 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

An Industry without Conscience: Skin Trade, A Documentary by Shannon Keith Part 2

00:13:47

An Industry without Conscience: Skin Trade, A Documentary by Shannon Keith Part 2

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   6 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

Viruses of Our Own Breeding - Interview with Dr. Michael Greger Part 2

00:15:03

Viruses of Our Own Breeding - Interview with Dr. Michael Greger Part 2

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   4 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

Under the Fur Coats: Rabbits’ Screams of Death

00:16:24

Under the Fur Coats: Rabbits’ Screams of Death

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31   1577 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2011-12-31

The Spiritual Meaning of Moon Festival

00:12:48

The Spiritual Meaning of Moon Festival

Mid-Autumn Festival is one of the major holidays in Asia. It usually occurs in late September to the early October, on the 15th day of the eighth month of the lunar calendar, when there is a full moon at night. It is said that the moon on this day is the roundest and brightest, which symbolizes family reunion. The moon has various spiritual meanings. For some religions, the full moon is powerful. It is considered suitable to meditate and cleanse one’s energy under the moon. It is believed that moonlight is symbolic of love and purification. Supreme Master Ching Hai has also revealed the spiritual level of the moon, and spoke about both the spiritual and physical ways in which the moon benefits the Earth and all beings who dwell here.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-03   1273 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-03

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:01

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-03   930 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-03

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (1/2)

00:55:08

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (1/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-03   2080 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-03

Birds of Paradise DVD

00:01:49

Birds of Paradise DVD

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1385 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Vegetarians Live Longer

00:01:01

Vegetarians Live Longer

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1145 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

How to Veg for Starters

00:00:49

How to Veg for Starters

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1335 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Enforcing Our Safety Fortress by Being Veg

00:01:00

Enforcing Our Safety Fortress by Being Veg

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1314 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Be Veg and Smart

00:01:14

Be Veg and Smart

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1231 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

The New Seven Wonders of Nature

The New Seven Wonders of Nature

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-04   1078 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-04

Virtual Reality: Exploring the Benefits of Holographic Technology

00:13:57

Virtual Reality: Exploring the Benefits of Holographic Technology

A hologram is a reconstructed image of an object with brightness, contrast and three-dimensions that can be displayed at another time and place, even though the original objects are not there. The concept is similar to a sound recording, where the sound waves of music, for example, are recorded and stored on a medium such as a tape or CD from which it can be reproduced at a later time.
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-10-04   1078 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-10-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:22:49

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-04   1023 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-04
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్