తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
141 - 160 ఆఫ్ 6427 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Holy Songs - Russian Orthodox Chants

00:16:48

Holy Songs - Russian Orthodox Chants

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. These holy songs connect us with the Divine and remind us of our heavenly Home. Russia is a multi-continental country stretching from Eastern Europe to Northern Asia and spanning eleven time zones, it is the largest country in the world by area. Russian Orthodoxy has been the main religion for a mi
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-09-03   301 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-09-03

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 1 of 2

00:14:03

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 1 of 2

Selene Nelson is an author, freelance journalist and vegan activist. Her latest book, Yes Ve-Gan! is a well written guide on how and why to go vegan. Selene Nelson was a vegetarian up to 2017, when she made the transition to veganism. Let’s find out what motivated Selene to make such a change. “What motivated me to become vegan was my love for animals, first and foremost. I was already vegetarian,
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-03   651 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-03

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 9వ భాగం

00:32:01

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 9వ భాగం

మీరు పైకి వెళ్ళినప్పుడు క్రొత్త ఆధ్యాత్మిక రాజ్యానికి, మీరు దేని గురించి ఆలోచించరు. మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు ఆనందించడం, సృష్టించడం. ఇది కేవలం ఆనందకరమైన జీవితం. ఏదీ మీకు భంగం కలిగించదు, దుఃఖము లేదా నొప్పి యొక్క ఒక్క మాట కూడా నిఘంటువులో లేదు. ( ఆత్మలు వెళ్ళినపుడు కొత్తగా సృష్టించిన ఆధ్యాత్మిక భూమికి మాస్టర్ చేత, ఉంటుంది ఏదైనా మిగిలిన మెమరీ భూమిపై వారి గత జీవితం యొక్క? మరియు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-03   4966 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-03

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:37

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Sudan Signs Peace Accord, Iraq receives pandemic support for refugees and displaced citizens, experts urge protection of forests, China’s lakes show increased transparency, wind energy development increases in Tunisia, young seamstress makes masks for homeless in United States, medical studies find plant-rich diet advantageous in diabetes prevention
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-02   185 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-02

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 1 of 2

00:14:31

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 1 of 2

The Book of the Secrets of Enoch, also known as the Second Book of Enoch, or Old Bulgarian Enoch, is an ancient religious text, which describes the intensity of the Antediluvian (pre-Flood) time period. The Book of Enoch contains unique material on why the Great Flood was morally necessary, why some angels fell from Heaven, and prophetic revelations of the thousand-year reign of the Messiah. But t
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-02   398 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-02

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 11 - Hindrance in Spiritual Practice

00:13:33

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 11 - Hindrance in Spiritual Practice

Over the years, Supreme Master Ching Hai has shared Her insights about the harmful effects of meat on many different occasions. “All animals want to live; they fear death. If we force them to die by killing them, we incur tremendous bad karma, which can’t be cleansed easily even by the (Inner Heavenly) Sound Meditation. And we just practice occasionally; not to mention those who never practice. Th
షో
2020-09-02   561 అభిప్రాయాలు
షో
2020-09-02

Shining World Compassion Award Recipient: Surf Coast Wildlife Shelters Group

00:15:03

Shining World Compassion Award Recipient: Surf Coast Wildlife Shelters Group

Today, we are travelling to Victoria, Australia, to meet Tina Lawrence, the President of Surf Coast Wildlife Shelters Group, a remarkable non-profit organization dedicated to helping wildlife animals. Their mission statement is: “To protect, rescue and rehabilitate sick, injured and orphaned native wildlife and to release these animals and birds back into their own habitat.” “Ten years ago, myself
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-09-02   331 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-09-02

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 8వ భాగం

00:30:41

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 8వ భాగం

కాబట్టి, మానవులు చేస్తున్నారు తప్పు లేదా ఒప్పును, అది ఉండాలి. వారి మనస్సును ఎవరూ నియంత్రించలేరు లేదా ఏదైనా చేయండి, వారంతల వారు మెల్కొనుట తప్ప. (అవును మాస్టర్.) మేల్కొడానికి ఇష్టప డాలి. స్వచ్ఛందంగా మేల్కొ వాలి మరియు నిజంగా అర్థం చేసుకోండి దాని దయ, కరుణ, ప్రేమపూర్వక దయ గురించి ఏమిటి, మరియు ఇతర జీవులకు రక్షణకు, బలహీనమైన మరియు రక్షణ లేని జీవులకు జంతువుల వలె. ( మాస్టర్, శిష్యు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-02   4204 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-02

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:13

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Kenya receives nutritional support from World Food Programme, comprehensive review upholds effectiveness of distancing and protective equipment, lockdown in Abu Dhabi spells freedom for wildlife, scientists in Russia and Germany propose sodium batteries to replace lithium, Buddhist temple in Tokyo gives shelter to homeless migrants, major restaurant chain
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-01   175 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-09-01

Stoic Philosophy is Applied in Humility - Excerpts from Epictetus’ Enchiridion, Part 1 of 2

00:13:27

Stoic Philosophy is Applied in Humility - Excerpts from Epictetus’ Enchiridion, Part 1 of 2

Epictetus was a Greek Stoic philosopher, who lived in the 1st and 2nd centuries CE. Epictetus, who led a simple lifestyle with very few possessions, taught a practical philosophy to help people lead meaningful lives. The detailed steps and techniques in this regard, presented in his teachings, illustrate Stoicism as a way of life. Epictetus’ teachings have had an immense influence throughout the c
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-01   314 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-01

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 1 of 10

00:20:47

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 1 of 10

Dear guests, artists, artistic creators, and performing artists from all sectors of society, welcome to the second International Artist Day celebration held in Formosa (Taiwan) in 2019 entitled “Spinning the Light of Art.” We are also honored that Supreme Master Ching Hai, who launched the International Artist Day, will be holding a conference with us to celebrate art and enjoy a touching experien
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-09-01   729 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-09-01

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 2 of 2

00:15:01

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 2 of 2

Having gained valuable experience working at Beyond Meat, Jonah saw the opportunity to begin a new vegan fast food restaurant concept, and together with the family, they conceptualized PLNT Burger. "We want to be a business for 'good.' We want to create a culture of designing businesses that benefit people, that benefit animals and the environment." "And what our mission is at PLNT Burger is to h
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-01   228 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-09-01

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 7వ భాగం

00:28:21

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 7వ భాగం

నేను పశ్చాత్తాపం చెందమని వారిని అడుగుతున్నాను మరియు మారండి వారు ఎక్కడికి వెళుతున్నారో వ్యతిరేక దిశకు, ఎందుకంటే వారు వెళ్తారు తప్పు దిశలో. అంతే. నేను వారికి చెప్పడానికి ఒక గైడ్ లాగా ఉన్నాను, “ఆ మార్గం తప్పు. ఈ మార్గంలో వెళ్ళు. ” కానీ వారు ఆ మార్గంలో కొనసాగితే, అప్పుడు వారు కలుస్తారు వారి విధితో. నేను ఏమీ చేయలేను. అయితే, ఉదాహరణకు, బాస్ అయితే ఆ కార్యాలయంలో లంచాలు తీసుకుంటుంద
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-01   4089 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-01

Peace News Around The World #16

00:04:07

Peace News Around The World #16

ప్రత్యేకం!
2020-09-01   51 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-09-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:35

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Korea assists reopening of Sri Lanka’s coronavirus-affected schools, global tech company institutes new advertising policy for COVID-19 information accuracy, study finds nature conservation has economic advantages, Australia commits to boosting recycling, police offer shelter to homeless migrant workers in United Arab Emirates, international retail
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-31   163 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-31

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

00:13:42

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

In today’s program, we are going to explore the meaning of the Mayan signs governing each day of the Mayan months. Don Carlos Barrios wrote the following about the significance of the 13 months in the Cholq’ij calendar: The 13 numbers are conceptualized similar to a pyramid. From numbers 1 to 7 we are climbing with much effort. At the number 8 we are in a position where perfect harmony is possible
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-31   532 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-31

Plastic Pollution: Its Consequences for Rivers and Oceans, Part 1 of 3

00:14:53

Plastic Pollution: Its Consequences for Rivers and Oceans, Part 1 of 3

On today’s program, we’ll examine the global issue of plastic pollution and learn how the problem began. The production of plastic is relatively new; the first manufacture only began during the 1940’s. Over the ensuing decades, we have become increasingly reliant on plastic in many aspects of our lives. If we look around us, we’ll see that we’re surrounded by plastic. Since the development of plas
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-31   270 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-31

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 2: Supermodel Alek Wek

00:15:07

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 2: Supermodel Alek Wek

Today, we will introduce another outstanding refugee, Alek Wek, who left Sudan as a teenager and is now regarded as one of the world’s foremost supermodels. Compassionate in nature, she is also a humanitarian activist. Alek was born in what is now South Sudan on April 16, 1977, and is the seventh of nine children. To avoid the civil conflict, Ms. Wek and her younger sister were forced to flee to L
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-08-31   396 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-08-31

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 6వ భాగం

00:24:28

ఎవరు వాస్తవముగా విమోచనము పొందుతారు? 11యొక్క 6వ భాగం

మీకు టీకా లేనప్పటికీ కానీ మీరు వీగన్‌, కనీసం మీరు ప్రాణాలను కాపాడుతారు. (అవును.) మీరు ఇతర ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతారు, మీరు జంతువుల ప్రాణాలను కాపాడుతారు, మరియు ఆ యోగ్యత మీకు సంపాదిస్తుంది మోక్షములో ఒక స్థలం. అది ఉండాలి ఇప్పటికే జీవించడానికి విలువైనదిగా. ( మాస్టర్, ఇది టీకాల గురించి. ) అవును. ( COVID-19 అయితే టీకా వేగన్ కాదు, మేము ఇంకా తీసుకోవాలా? కొన్ని టీకాలు నివేదించబడ్డ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-31   4430 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-31

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:19

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, European Union supports food assistance in Afghanistan, Nobel laureate urges mask wearing, Netherlands to prohibit single-use plastics, Australian researchers improve wastewater sanitizing process, police officer saves girl from danger in United States, global shift away from meat seen amid pandemic, and India’s Nagaland State ends dog meat trade.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-30   186 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-30
<1...567891011...322>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు