తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
5961 - 5980 ఆఫ్ 6178 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Miley Cyrus – Living a Vegan World Full of Smiles

00:14:52

Miley Cyrus – Living a Vegan World Full of Smiles

వెజ్జి ఎలైట్
2017-10-21   1335 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2017-10-21

Sounds of Samba – Musical Essence of Brazil

00:16:22

Sounds of Samba – Musical Essence of Brazil

Emerged in the early 20th century Bahia and Rio de Janeiro of Brazil, samba’s vibrant rhythm and sensational melodies best expresses the liveliness of the Brazilian people. While the warmth of samba is often associated with the famous carnival in Rio de Janeiro, what is less known about the samba music is its roots in religion. Today we will enjoy excerpts from the Samba Society’s performances at
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-21   1437 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-21

From the Holy Buddhist Tipitaka: Sutta Pitaka – The Section of Verses: King Pasenadi of Kosala

00:12:55

From the Holy Buddhist Tipitaka: Sutta Pitaka – The Section of Verses: King Pasenadi of Kosala

Buddha or Buddha Gautama, also known as Shakyamuni Buddha, was a great spiritual master from ancient India. The rich treasury of Buddha’s spiritual teachings on universal truths are studied and revered to this day for their deep wisdom and compassion. Today we would like to share with you the sage doctrine of the Buddha as he spoke with one of his disciples, King Pasenadi of Kosala. “A person who
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-21   649 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-21

The Fastest Way to Stop 80% of Global Warming

00:01:07

The Fastest Way to Stop 80% of Global Warming

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1883 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

The Impact of Disappearing Himalayan Glaciers

00:03:46

The Impact of Disappearing Himalayan Glaciers

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1910 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

All Governments and Media Should Join in to Save our Planet

00:03:12

All Governments and Media Should Join in to Save our Planet

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1903 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Disappeared & Dying Rivers, Lakes, & Reservoirs

00:07:39

Disappeared & Dying Rivers, Lakes, & Reservoirs

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1831 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

SOS: Ways to Save Our World

00:01:17

SOS: Ways to Save Our World

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1962 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

A Vegan Shift Saves Money

00:02:55

A Vegan Shift Saves Money

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1812 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Oceans’ Tipping Point

00:02:06

Oceans’ Tipping Point

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1867 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Don't Give Up Everything to Be World Saver - Just Be Vegan

00:02:18

Don't Give Up Everything to Be World Saver - Just Be Vegan

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   7150 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

We Don't Have to Die to Save the World: Just Be Vegan

00:00:41

We Don't Have to Die to Save the World: Just Be Vegan

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1906 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Organic Farming: A Sustainable Solution

00:01:02

Organic Farming: A Sustainable Solution

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1880 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Urgent Quiz - What Should We Do to Save Our Planet

00:00:54

Urgent Quiz - What Should We Do to Save Our Planet

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1631 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Factory Farms: A Critical Pollution Problem

00:01:34

Factory Farms: A Critical Pollution Problem

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1719 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

00:00:30

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1787 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

(SCROLL) A Message from the Seals

00:00:44

(SCROLL) A Message from the Seals

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1711 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

గమనార్హమైన వార్తలు

00:11:34

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-20   1705 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-20

Bollywood with Aamir Khan: “PK,” “3 Idiots,” and “Like Stars on Earth”

00:15:29

Bollywood with Aamir Khan: “PK,” “3 Idiots,” and “Like Stars on Earth”

Bollywood megastar Aamir Khan is known internationally for his highly acclaimed work as an actor, director, and producer. Today we are featuring three Indian films in which this multi-talented vegan entertainer stars.
సినిమా దృశ్యం
2017-10-20   1471 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2017-10-20

Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent (Part 2 of 2) July 16, 2017

00:34:37

Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent (Part 2 of 2) July 16, 2017

That if I were the king, I would do what parents do–love their children unconditionally. I would treat my people as my own beloved children. That’s what I meant. Then, if you love the neighboring countries in the same way, all of them will pledge allegiance to you, won’t they? Then there’s no need to rob them or use force on them. The stronger you are, the more loving you are to others. If you use
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-20   1469 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-20
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు