తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
21 - 40 ఆఫ్ 6164 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 7 వ భాగం

00:27:56

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 7 వ భాగం

మీరు ఇతర వ్యక్తులను ప్రేమిస్తున్నప్పుడు మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారని అర్థం. నేను నిస్వార్థ ప్రజలను ఇష్టపడుతున్నాను, ఎందుకంటే వారు నా లాంటివారని నేను భావిస్తున్నాను, ఒకేలా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-09   454 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-09

గమనార్హమైన వార్తలు

00:35:10

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Qatari healthcare support benefits northern Syria, United Kingdom strengthens homeless housing initiative, number of electric vehicle charging stations surge globally, scientists develop way to upcycle CO2 in Australia, Ugandan start-up creates face shields using discarded plastic, Brazilian meat company launches vegan range in United States, and voluntee
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-08   159 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-08

Selections from “The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment - Chapter 3: How to Listen to and Explain the Teachings," Part 2 of 2

00:12:21

Selections from “The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment - Chapter 3: How to Listen to and Explain the Teachings," Part 2 of 2

3. How You Actually Listen Relying on the Six Ideas “Think of the instructor as a doctor. For example, when you are stricken by a severe illness such as a wind or bile disorder, you seek a skilled doctor. Upon consulting your doctor, you are greatly delighted and listen to whatever your doctor says, revering him or her respectfully. Likewise, seek in this way a teacher who imparts the teachings. O
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-08   121 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-08

Celebrating International Day of the World’s Indigenous Peoples- Loving Efforts to Resolve the Climate Crisis

00:13:22

Celebrating International Day of the World’s Indigenous Peoples- Loving Efforts to Resolve the Climate Crisis

The International Day of the World’s Indigenous Peoples is celebrated on August 9 annually, in recognition of the first meeting of the United Nations Working Group on Indigenous Populations that took place in 1982. On this day, the United Nations reminds us of the Native people’s contributions to the world. Globally, we honor their precious efforts to preserve and protect the planet for generation
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-08   111 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-08

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

00:12:19

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

To encourage the public to return to a healthier life, Dr. Goldhamer co-authored the book “The Pleasure Trap: Mastering The Hidden Force That Undermines Health and Happiness” to share his insightful observations on removing barriers to wellness and the practice of water fasting. In 1984, Dr. Goldhamer established the Santa Rosa, California, USA-based TrueNorth Health Center that provides medical,
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-08   191 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-08

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 6 వ భాగం

00:32:05

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 6 వ భాగం

కాబట్టి, నేను కర్మను ద్వేషిస్తున్నాను, నేను వ్యక్తిని ద్వేషించను. కర్మ కొట్టడానికి, తిట్టడానికి, అవమానించడం, తన్నడం, ఏదైనా దానికి అర్హుడు! వ్యక్తి ప్రేమకు అర్హుడు, ఎందుకంటే ఆమె లేదా అతడు బాధితుడు ఈ కర్మ మరియు సామాజిక మరియు సంక్రమణ యొక్క అలవాటుకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-08   466 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-08

King Zoom (vegan): Working For A Compassionate Future, Part 2 of 2

00:11:34

King Zoom (vegan): Working For A Compassionate Future, Part 2 of 2

“It took me a long time to get the courage to speak in front of an audience of strangers. But my mom taught me that the only way to deal with the fear is to face the fear. So I did. And I am here today to share a message. My message is honestly to stop exploiting animals. But I have a bigger message and that is to step out of your comfort zone and get active, not just today but every day you see i
Kids' Wonderland
2020-08-08   116 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-08-08

More Important Messages from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

00:05:45

More Important Messages from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

Supreme Master Ching Hai was quite concerned about a few other things She mentioned in the Wednesday, July 29, 2020, conference that She graciously held with the Supreme Master television team. Perhaps that’s why Master has lovingly disclosed this information now so we can be extra vigilant to protect ourselves and our loved ones in this time of uncertainty.As of the
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-07   8432 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-07

గమనార్హమైన వార్తలు

00:35:24

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, educational funding helps children in Africa, United States scientists develop ways to predict forest fires, Japan’s world’s fastest computer helps solve global pandemic, offshore wind development increasing in Netherlands, Yemeni doctor provides free consultations for people in need, Chinese food tech company introduces vegan crayfish, and ba
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-07   184 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-07

Selections from “The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment - Chapter 3: How to Listen to and Explain the Teachings," Part 1 of 2

00:11:26

Selections from “The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment - Chapter 3: How to Listen to and Explain the Teachings," Part 1 of 2

Tsongkhapa Lobsang Drakpa was also known by the honorific title Je Rinpoche. Along with founding the Gelug school of Tibetan Buddhism, Tsongkhapa Lobsang Drakpa also wrote several books, including “The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment.” This volume highlights a unified message from all Buddhist teachings as well as explaining how to put them into practice. Now we are going
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-07   162 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-07

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 2 of 2

00:17:34

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 2 of 2

As we learned in Part 1, the Reverend Dr. Albert Schweitzer and his wife, Helene Bresslau Schweitzer, established a hospital in Lambaréné, Gabon. The region had been struck by numerous tropical maladies, and the people were living in meager conditions with insufficient healthcare. During their first nine months, the Schweitzer's treated over 2,000 patients. While traveling by boat on the Ogooué Ri
సక్సెస్ మోడల్స్
2020-08-07   156 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2020-08-07

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 1 of 3

00:12:37

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 1 of 3

It will feature excerpts from our interview with the gifted American communicator Ms. del Monte and Ms. Baroni, who rescues animals and coaches some of them for filmmakers who wish to feature them in their movies. Laila del Monte has been communicating with animals since she was a child. At first, she thought it was something everyone could do. When she realized that her ability was a unique talen
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-08-07   159 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-08-07

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 5 వ భాగం

00:31:54

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 5 వ భాగం

నేను దీని గురించి కవిత రాశాను, "నాకు తెలియదు నా హృదయంతో ఏమి చేయాలి, "ఇది నిజమైన అనుభూతి - నేను నిజంగా ప్రతి రోజు అలా భావిస్తున్నాను. నేను చూస్తున్న ప్రతిచోటా, ఇది బాధ. నేను చూస్తున్న ప్రతిచోటా, ఇది నా హృదయాన్ని బాధిస్తుంది అన్ని వేళ్ళల. మానవుల బాధలు మాత్రమే కాదు, జంతువుల బాధలు కూడ.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-07   456 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-07

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:36

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Yemen receives pandemic assistance from United Kingdom, Canadian survey shows lockdown helps father-child relationship, France supports electric vehicle transition, Chinese researchers create new plastic and steel alternative, kind Scottish security guard praised for sheltering dog from the rain, more vegan meat options available in Australia, and free-of
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-06   199 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-06

Selections from Mahatma Gandhi Ji’s Book “Pathway to God” – Meditation and Dedication, Part 2 of 2

00:11:09

Selections from Mahatma Gandhi Ji’s Book “Pathway to God” – Meditation and Dedication, Part 2 of 2

“Only the repetition must not be a lip-expression, but part of your very being. I have said that to take Ramanama from the heart means deriving help from an incomparable Power. The atom bomb is as nothing compared with it. This power is capable of removing all pain. There is no doubt whatsoever that Ramanama contains all the power that is attributed to it. No one can by mere wishing enshrine Raman
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-06   187 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-06

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 3 of 5

00:20:59

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 3 of 5

Our next act will be from the international choir with the song saying “Master, we love You.” “Night and day, You are the one Only You, beneath the sun Whether near to us or far Beloved Master, wherever You are We love You Master, we love You. Master, we love You forever.” Next, a fellow brother from China will performfrom China will perform a beautiful solo dance entitleda beautiful solo dance en
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-06   248 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-06

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

00:12:25

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

Today, we are delighted to introduce Tabitha Brown – an actress and vegan influencer who has amassed over 3 million followers on the social networking platform, TikTok. She is also a popular content creator on YouTube, a brand ambassador for Whole Foods Market and all things plant-based, and an extraordinary vegan cook. Buoyed by her effervescent energy, charming voice, and her soulful encourageme
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-06   192 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-08-06

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 4 వ భాగం

00:26:17

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 4 వ భాగం

నేను బాధపడుతున్నందున, నేను మిమ్మల్ని మరింత అర్థం చేసుకున్నాను. కాబట్టి, నేను నిజంగా ఫిర్యాదు చేయను. నేను ఫిర్యాదు చేస్తాను, కానీ నేను ఫిర్యాదు చేయను. నేను ప్రస్తుతం ఫిర్యాదు చేస్తాను, అందరిలాగే, కానీ నా హృదయంలో ఇది మంచిదని నేను అర్థం చేసుకున్నాను, మరియు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, తద్వారా నేను అర్థం చేసుకోగలను మానవులు మంచివారని.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-06   576 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-06

Important Message from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

00:10:08

Important Message from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

On Wednesday, July 29, 2020, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai took precious time away from Her intensive meditation retreat to convey an important message for all who may hear it, regarding the urgent state of the world and people’s safety during the COVID-19 pandemic.So now, I wanted to read you the message, (Yes, Master. Thank You.) that I wanted to tell on the
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-05   15705 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-05

గమనార్హమైన వార్తలు

00:41:16

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, United States supports Ebola response in Congo, Kiribati benefits from clean water project, Japan advances in clean energy production, natural coating developed to extend shelf life of produce, inspiring boy raises money to help others, Dutch company introduces plant enzymes that enhance vegan milk beverages, and Indonesia welcomes birth of baby orangutan
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-05   277 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-08-05
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు