తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
81 - 100 ఆఫ్ 5968 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Be a Torchbearer for God, Part 2 of 5

00:26:28

Be a Torchbearer for God, Part 2 of 5

If we want to see the whole Heaven or Godhood, or some celestial mansion, we have to rise up to their place, and we do that by thought – deep, deep, deep thought. I will show you how to garner your power of thought in order to get out of this “gate” here, and enter another dimension at will, anytime. You practice and you can do that anytime, anywhere.We
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-23   231 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-23

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 3 of 3

00:17:49

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 3 of 3

The South African singer, songwriter, and actress, Miriam Makeba, is an iconic figure in the anti-Apartheid movement. For her anti-discrimination stance, her passport was revoked and she became a stateless person. Miriam Makeba relocated to Guinea in 1968, due to growing civil rights controversy in the US. For her tireless efforts to speak up against social injustice, she was honored with the Dag
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-23   136 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-23

A Hearty Vegan Culinary Tour in the Holy Land of Israel

00:15:57

A Hearty Vegan Culinary Tour in the Holy Land of Israel

Today, we invite you to journey with us to Israel, a fascinating country being famous as the home of holy religious sites for Christians, Jews and Muslims. Among our stops is Tel Aviv, the second most populous city in Israel and the economic and technological heart of the nation. This coastal city is also known as the “Vegan Capital of the World!” Our first stop is the vegan restaurant Zakaim, loc
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-23   289 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-23

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క 3 వ భాగం

00:37:53

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క 3 వ భాగం

ప్రతి భాష దాని రహస్య అందాలను కలిగి ఉంది. అవును. కాబట్టి మనం సంరక్షించాలి ప్రపంచంలోని అన్ని భాషలను, అది ఖచ్చితంగా. కానీ ఇప్పటికీ నేను అనుకుంటున్నాను ఒక సార్వత్రిక భాష అవసరం అని తద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ ఐక్యంగా ఉంటారు, మరింత శ్రావ్యంగా, మరియు ప్రపంచం త్వరగా శాంతి కలిగి ఉంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-23   611 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-23

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:21

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Iraq benefits from food aid, new bridge to enhance connection between Cameroon and Chad, tidal energy development increases in China, United States scientists improve hydrogen fuel engineering, boy raises funds for community in United Kingdom, food tech company to produce vegan protein from duckweed plant, and first forested wildlife brid
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-22   171 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-22

Be a Torchbearer for God, Part 1 of 5

00:29:22

Be a Torchbearer for God, Part 1 of 5

Every soul, every little part of God has chosen to walk a different path in order to experience different aspects of God, and the whole experience of all humankind or all beings makes up the wholeness of God. Therefore, Jesus said, “Love thy neighbor,” even “Love thy enemies.”– because everyone is us.
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-22   320 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-22

Discovering the Creation of the Universe and the Divine: Interview with Dr. Alan Lightman, Part 1 of 3

00:14:42

Discovering the Creation of the Universe and the Divine: Interview with Dr. Alan Lightman, Part 1 of 3

Dr. Lightman is a distinguished physicist and a professor at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Masachussetts, USA. He is also an international bestselling author whose books include “Three Flames,” “The Accidental Universe: The World You Thought You Knew,” and “Einstein’s Dreams.” Dr. Lightman is the Founder and Chairman of the Harpswell Foundation, an organization that
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-06-22   241 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-06-22

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 1 of 3

00:16:00

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 1 of 3

Today, we are privileged to introduce you to Rutger Tamminga, the co-founder of a special institution that endeavors to spread the yoga spirit, the Ananda Dhara Yoga Village – Center for Applied Neohumanism. Based in Taichung City, Taiwan, also known as Formosa, the center was established in 1995 by Mr. Tamminga, who is originally from the Netherlands, and Mohamukta of Formosa. Ananda Dhara, which
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-22   647 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-22

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క 2 వ భాగం

00:35:45

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క 2 వ భాగం

మీకు ఈ సార్వత్రిక భాష అర్థమైతే, మీరు అనువదించవచ్చు అంతా అందమైన నిధిని, అందమైన సాహిత్యంను, మీకు కావలసిన అన్ని విషయాలను మీ దేశం గురించి చెప్పడానికి, మీరు దీన్ని ఆంగ్లంలో వ్రాయవచ్చును, మరియు మొత్తం ప్రపంచంకు దాని గురించి తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఇంగ్లీష్ అధికారికమైతే, ప్రపంచమంతా దాని గురించి తెలుసు కుంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-22   592 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-22

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:10

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously presents Shining World Invention Award to eco-friendly bag company from Chile, Republic of the Congo receives pandemic relief funding, green energy on the rise in China, major Italian city adopts eco-commuting initiative, Emirati teenager writes book on Australian bushfires to raise climate
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-21   148 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-21

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 95 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:24:27

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 95 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

హెక్సాగ్రామ్ 44 "ఓడె చెప్పారు: ఈ రోజు చైనాలో ఒక సత్పురుషురాలు ఉన్నది. అయితే శక్తి లేదా హోదా లేకుండా, ఆమె విజయాన్ని సాధిస్తుంది ఆమె చేసే ప్రతి పనిలో."
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-06-21   492 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-06-21

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 6 of 6

00:25:00

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 6 of 6

“I played this when I was fifteen. Long time already. I forgot. We all forget things. It's a good thing we forget many things, so we don't feel too sad. If something bad happened to us, we also forget. But also forget good things, too, like my song.” “Our country mother toils away to raise her many young children. O Country Mother, the rooster crows on the bamboo tree top. We have not seen you sin
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-21   360 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-21

Creative Hungarian Cuisine: Vegan Scrambled Tofu with Vegetables

00:20:13

Creative Hungarian Cuisine: Vegan Scrambled Tofu with Vegetables

In Hungary, there are many vegetarian and vegan restaurants opening up as more people are starting to recognize that veganism is the only sustainable lifestyle for our future. We are delighted to see an increasing number of vegan products sold in small and large food stores and health food shops. As in many countries, Hungary has its own traditional dishes such as paprika potatoes, stuffed or Szék
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-21   165 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-21

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క 1 వ భాగం

00:34:43

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క 1 వ భాగం

ప్రాక్టీస్ అలాంటిది. సూచనలకు కట్టుబడి ఉండండి. సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండండి. నేరుగా వెళ్ళండి. ఈ విధంగా ప్రయత్నించవద్దు, ఈ విధంగా ప్రయత్నించండి. ఇది చాలా సమయం పడుతుంది. మన జీవితం చిన్నది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-21   926 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-21

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:58

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Sudan receives food aid from Japan, Turkish organization provides pandemic support in Serbia, wind energy production rises in Australia, research confirms health benefit of coal power reduction, bionic hand improves quality of life for British teen, Spanish vegan food company continues outstanding growth, and Chinese doctor protects wildl
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-20   109 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-06-20

Stoicism as a Way of Life - Selection from Epictetus’ Enchiridion, Part 2 of 2

00:14:07

Stoicism as a Way of Life - Selection from Epictetus’ Enchiridion, Part 2 of 2

Today, we continue with a selection from Epictetus’ teachings, as recorded by his student Arrian, in the book “The Enchiridion.” The Stoic sage gives more guidelines on how to live a life of freedom and one in harmony with nature. “If you would improve, be content to be thought foolish and dull with regard to externals. Do not desire to be thought to know anything; and though you should appear to
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-20   134 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-20

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 2 of 3

00:13:52

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 2 of 3

Mr. Huberman was a Jewish violinist born in Czestochowa, Poland, in 1882. Amid growing anti-Semitic policies that rippled across Europe during the 1930s, premier Jewish musicians found themselves jobless and their lives threatened. Mr. Huberman realized that his orchestra was a way to save his fellow musicians and began to tirelessly work to fulfil that dream. Eventually, he was able to rescue nea
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-20   136 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-20

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 3 of 3

00:13:41

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 3 of 3

Today, we introduce TAH’s healthy lifestyle project called NEWSTART. This wellness initiative was created by the Weimar Institute in California, USA, an entity that was also founded by Adventists. NEWSTART is an acronym for Nutrition, Exercise, Water, Sunlight, Temperance, Air, Rest, and Trust (in Divine Power). To correspond with the hospital’s mission to maintain public health, TAH established t
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-20   229 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-20

విభజించబడని శ్రద్ధ మరియు భక్తి యొక్క అంకిత సాధన, 6 యొక్క 6 వ భాగం

00:37:37

విభజించబడని శ్రద్ధ మరియు భక్తి యొక్క అంకిత సాధన, 6 యొక్క 6 వ భాగం

It’s a beautiful television we have. All the best programs, all the selected of the best, and it’s very beneficial, because of good programs, good words, good sentences, good meaning, good vibrations as well. Of course, BMD (Between Master and Disciples) is the most beneficial, but every other program is also beneficial inside and outside. And also, some lady,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-20   842 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-20

Snuggle Sacks - Love and Snuggles for the Homeless, Part 1 of 2

00:12:00

Snuggle Sacks - Love and Snuggles for the Homeless, Part 1 of 2

Today, we would like to introduce to you a compassionate young girl named Addisyn Goss, and her family from Michigan, USA, who go out of their way to share with those in challenging situations. Addisyn has been successful in running the nonprofit called, “Snuggle Sacks - Resources for the Homeless” with the help and support from her mother Stacy and stepdad Andy, sister Sheridan, and brother Jaxso
Kids' Wonderland
2020-06-20   128 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-06-20
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు