తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
21 - 40 ఆఫ్ 4652 ఫలితాలు
ఎంపిక

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 4 Aug. 06, 2015

00:34:10

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 4 Aug. 06, 2015

మనము గ్రీన్హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను ఆపకపోతే జంతు ఉత్పత్తుల కారణంగా, మరియు జంతు పరిశ్రమ కోసం చాలా శుభ్రమైన నీ టి వాడకాన్ని మనము ఆపకపోతే, అప్పుడు మన పిల్లల పిల్లల పిల్లలు బహుశా చనిపోతారు, దాహం నుండి చనిపోతారు ఇది భయంకరమైనది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-14   193 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-14

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:34

గమనార్హమైన వార్తలు

Somaliland receives development funding from UNITED KINGDOM, TURKEY provides humanitarian aid to Colombia, global capitalists to invest in green energy, Australia funds hydrogen technology, mobile app brings seniors and orphans together in India, United States veg brand introduces new vegan line of products and United Kingdom borough bans sale of fur.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-13   101 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-13

From the Essene Gospel of Peace: Selection from Book One, Part 1 of 2

00:16:42

From the Essene Gospel of Peace: Selection from Book One, Part 1 of 2

The Essenes were often found in communities where meditation or prayer was an important part of daily life that was dedicated to God. With respect for all forms of life, the Essenes’ diet was purely vegetarian. Today we present the ancient wisdom of the Essenes with an excerpt from the Essene Gospel of Peace, Book One. “Master, heal us, that we too may be made strong, and need abide no longer in our misery.” And Jesus answered, “Your Mother is in you, and you in Her. …when you come to know Her and Her Kingdom; if you receive your Mother’s angels and if you do Her laws. I tell you truly, he who does these things shall never see disease.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-13   161 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-13

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 6 of 8

00:23:27

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 6 of 8

And now, Let's watch the Sand Art, "United Peaceful World," and the following performance "Taepyeongmu" together. "Freedom and peace fulfilled through all of our own hands. …The great dream of our people, Unity, come quickly. …That day will com. Surely, that day shall come. Be Vegan! Make Peace!" Up next is "Fan Dance" and "Season Dance." Let's give a warm welcome to the performances of Korea Cultural Heritage Foundation Dance Company and Pyongyang Folk Arts group! "Whoa! Breathtaking. Really, really high-quality today."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-13   97 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-13

Matthew Podolsky: Conserving Wildlife through Film, Part 2 of 3

00:14:47

Matthew Podolsky: Conserving Wildlife through Film, Part 2 of 3

On today’s show, we’ll learn about his third award-winning conservation documentary about the Vaquita, an endangered species of porpoise. “And at the time we began the project it was considered the world’s most endangered marine mammal. And at that time, the population estimate was about 100 individuals but it was declining at a very rapid rate.” “And we premiered it at Sundance this past January where it won the Audience Award in the international documentary category. And then it got picked up for distribution by National Geographic at the end of the festival. So, now we’re on this whirlwind tour and the film is getting a ton of exposure, which means the issue is getting a ton of exposure.”
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-11-13   57 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-11-13

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 Aug. 05, 2015

00:34:33

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 Aug. 05, 2015

వారు ఉపయోగించాలి, మీడియా వారి శక్తిని ఉపయోగించాలి శాఖాహారాన్ని, మొక్క ఆధారిత శాఖాహారాన్ని ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి వ్యాప్తి చే యాలి. ఇది వారి పని. " మనము మన కాలపు హీరోలము."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-13   226 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-13

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:20

గమనార్హమైన వార్తలు

EUROPEAN UNION contributes to addressing infectious diseases globally, Yemen receives food aid from Qatar, native plant restores land in South Africa, Mexican girl invents solar water heater, university removes bar due to low alcohol sales in United Kingdom, Japanese research finds link between plant protein and longevity, and 10-year-old opens lemonade stand to support police dogs in United States.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-12   85 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-12

Selected Spiritual Poems by Victor Hugo, Part 2 of 2

00:10:16

Selected Spiritual Poems by Victor Hugo, Part 2 of 2

We now present “Song of Love” from the book The Songs of Twilight by Victor Hugo. “If there be a velvet grassy expanse By dewdrops pearly dressed, Where through all seasons Flowers by bees care, Where one may gather, Roses, honeysuckle, lily white, I gladly would make of it a site For thy foot to rest. If there be a loving heart Where Honor rules the breast, Loyal and true in every part, That changes never molest, Eager to run its noble race, Intend to do some work of grace, I gladly would make of it a place For thy brow to rest. And if there be of love a dream Which shows, – A something sweet and blessed, – A dream that mingles, I gladly of it would make the goal Where thy mind should rest.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-12   66 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-12

Gurdwara Janam Asthan: Sacred Birthplace of the Venerated Sri Guru Nanak Dev Ji (vegetarian)

00:19:15

Gurdwara Janam Asthan: Sacred Birthplace of the Venerated Sri Guru Nanak Dev Ji (vegetarian)

Sri Guru Nanak Dev Ji, who selflessly came to this world over 500 years ago as a Messenger of God. His teachings emphasize that spiritual freedom is found in the discovery of the soul through contacting the voice of truth within, and not through pilgrimage. Still, the site of Gurdwara Janam Asthan holds a significant meaning in the hearts of the Sikh devotees. The birthplaces evoke a nearness to the beloved Teacher and the universal principles taught, such as non-discrimination and goodwill to all.
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-11-12   83 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-11-12

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

00:13:26

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

“The Veggie Pride Parade in New York City is a forum for ideas, we are talking about the virtues of being a vegan.” Every year, the event organizers work hard to compile a list of speakers, in order to keep up with what’s going on in the vegan community. The speakers range from vegan elites who play key roles in driving recent events, to grassroots leaders and people running vegan businesses, to media and professionals. It’s very informative to hear about veganism from different perspectives, covering issues such as environmental protection, animal agriculture, and nutrition. Today, we will showcase some speakers from the Veggie Pride Parade of recent years.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-12   77 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-12

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 Aug. 05, 2015

00:35:25

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 Aug. 05, 2015

"బ్రిటిష్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ నివేదించును ప్రస్తుతం ఒక వారం కు సగటున 5,000 మంది శాఖాహారులు అవుతారు బ్రిటన్ లో." ఒక వారం! (వావ్!) "జర్మనీ లో, సమానమైనది ఈ సంఖ్య వారానికి 4,000 మంది. కానీ చుట్టూ 7,000,000 శాఖాహారులతో, జర్మనీ ప్రస్తుతం ఉంది అత్యధిక సంఖ్య తో. " బ్రావో, జర్మన్లు!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-12   219 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-12

గమనార్హమైన వార్తలు

00:40:59

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly presents Shining World Compassion Award to charity providing food for homeless individuals, EUROPEAN UNION provides aid for Nigerian children, New Zealand to build floating solar farm, smart walking stick for sightless created in Turkey, Canada supports women’ s organizations in Indonesia, vegan pork sausage developed in United Kingdom and therapy canine bolsters mental health of firefighters in United States.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-11   133 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-11

Selected Spiritual Poems by Victor Hugo, Part 1 of 2

00:12:02

Selected Spiritual Poems by Victor Hugo, Part 1 of 2

Internationally, Victor Hugo is best known for his popular novels like “Notre-Dame de Paris” (“The Hunchback of Notre-Dame”) and “Les Misérables,” which have also inspired famous movies and musicals. But especially in his native France, Victor Hugo is also regarded as one of the greatest poets. Above all, Hugo's words have the power to move the common person's soul. Today we would like to share with you spiritual poems by Victor Hugo. "When my mind, on the ocean of poetry hurled, Floats on in repose round this wonderful world, Oft the sacred fire from heaven - Mysterious sun, that gives light to the soul – Strikes mine with its ray."
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-11   39 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-11

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 5 of 8

00:26:50

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 5 of 8

"We are really grateful for being invited to this meaningful stage on International Artist Day today. The main theme of today’s concert is United Peaceful World. We Hope there will be unification of northern and southern part of Korea very soon, thus bringing real peace to this land. This brings us to our next song, ‘One Dream, One Korea.’” Now, we will listen to “Jangsaenab” performed by the esteemed Jangsaenab player, Lee Young-hoon. The song to be heard today is “Yeolpoong.” "Whoa! Perfect." Up next is the popular song “Unification Dondolnari” from Northern part of Korea presented by the Pyeongyang Folk Arts Group. "Unification Dondolnari. Brotherhood of 70 million hold their hands, Dondolnari."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-11   143 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-11

RASTA Sanctuary: A Lifelong Safe Haven for Animals, Part 2 of 2 (INT)

00:11:02

RASTA Sanctuary: A Lifelong Safe Haven for Animals, Part 2 of 2 (INT)

In January 2001, this amazing charity was founded by a benevolent, vegan woman named Lucie Cerny. Team RASTA finds that the most important aspect of rescue work is information-sharing and advocacy. On the RASTA website, you can find a blog that covers topics ranging from how to start an animal sanctuary to veganism. “I would love to see a day when animals are not used for their body parts and that we could just live in harmony with other species on this planet, and stop destroying our planet and the animals, and human health also. Be Vegan, Make Peace.”
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-11   94 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-11

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 Aug. 05, 2015

00:34:26

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 Aug. 05, 2015

మొక్క ఆధారిత శాకాహారం వాతావరణ మార్పు తగ్గింపు ఖర్చులు 80% పైగా తగ్గించవచ్చు 2009 మరియు 2050 మధ్య. అది మాకు తెలుసు, హహ్? అది మాకు తెలుసు. జాతుల నష్టం ప్రపంచ జిడిపిలో 7.5% ఖర్చు అవుతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-11   300 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-11

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:01

గమనార్హమైన వార్తలు

Syria receives humanitarian assistance from New Zealand, World Bank funds green energy development in Bangladesh, United States research highlights ecological advantages of tiny homes, Indian state obtains sustainable development financing, prosthetic limbs made from plastic bottles in United Kingdom have major benefits, hospital welcomes vegan vending machine in Canada and trade of wild baby elephants to zoos is banned internationally.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-10   112 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-10

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 63 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

00:29:37

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 63 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

Concerning the highly anticipated return of Lord Jesus Christ, the 20th century mystical British-born author Alice Bailey stated that "THE REAPPEARANCE OF CHRIST IS IMMINENT." She also said that despite the crises our world faces, a set of unique factors would allow for Him / Her to come at this time in history. We examined these factors or conditions as they might relate to the present-day spiritual mission of Supreme Master Ching Hai. "His reappearance and His consequent work cannot be confined to one small locality or domain unheard of by the great majority, as was the case when He was here before. The radio, the press and the dissemination of news will make His coming different to that of any previous Messenger." "He is the embodiment of freedom, and the Messenger of Liberation. He stimulates the group spirit and the group consciousness..." "He may reappear in a totally unexpected guise; who is to say whether He will come as a politician, an economist, a leader of the people (arising from the midst of them), a scientist or AN ARTIST?"
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-10   311 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-10

The Venerated Dazu Huike (vegan): Zen Dharma Lineage Protector, Part 2 of 3

00:14:22

The Venerated Dazu Huike (vegan): Zen Dharma Lineage Protector, Part 2 of 3

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma earnestly told Him, “In the past, Shakyamuni Buddha passed down the Supreme Method to Mahākāśyapa. It has then gone through many generations before it was passed down to me. Now, I pass it to you.” Having received the mantle, Dazu Huike became the second Patriarch of Chinese Zen. As per the Venerated Patriarch Bodhidharma’s instructions, Dazu Huike practiced for 40 years in Seclusion before He risked His safety and went out. He first gave discourses at Shaolin Temple. In 582 A.D., Dazu Huike passed down the mantle, robe, bowl, and sutras to Jianzhi Sengcan in Sikong Mountain.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-11-10   176 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-11-10

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 2 of 2 - Appealing 5-Colored Sweet Soup and Coconut Rice Cake

00:18:21

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 2 of 2 - Appealing 5-Colored Sweet Soup and Coconut Rice Cake

Particularly in Âu Lạc (Vietnam), coconut not only elevates the fried and stew dishes but is the main ingredient in almost all the sweet soups and vegan cakes. We now invite you to watch the making of the appealing 5-Colored Sweet Soup and Vegan Coconut Rice Cake in our program today. Making the 5-colored sweet soup consists of three steps. The first step is to cook the soup. Let's make the vegan jelly! Now, we'll be making the tapioca strings. Add some roasted peanut, shredded jackfruit, and coconut meat. Then pour the sweet soup on top. Now, we're completed the 5-colored sweet soup! Next, sister Mai will demonstrate how to make steamed coconut rice cake-one of the traditional cakes in Âu Lạc.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-10   153 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-10
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్