తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
3661 - 3680 ఆఫ్ 3871 ఫలితాలు
ఎంపిక

Organic Farming: A Sustainable Solution

00:01:01

Organic Farming: A Sustainable Solution

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   923 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Urgent Quizz

00:01:04

Urgent Quizz

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   832 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Veggie Therapy

00:00:31

Veggie Therapy

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   847 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Burning Room

00:00:33

Burning Room

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   870 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Perfect Weapon for Cancer

00:00:31

Perfect Weapon for Cancer

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   840 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Factory Farms: A Critical Pollution Problem

00:01:32

Factory Farms: A Critical Pollution Problem

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   851 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

00:00:30

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   833 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

(SCROLL) A Message from the Seals

00:00:44

(SCROLL) A Message from the Seals

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   766 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Noteworthy News

00:11:34

Noteworthy News

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-20   966 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-20

Bollywood with Aamir Khan: “PK,” “3 Idiots,” and “Like Stars on Earth”

00:15:29

Bollywood with Aamir Khan: “PK,” “3 Idiots,” and “Like Stars on Earth”

Bollywood megastar Aamir Khan is known internationally for his highly acclaimed work as an actor, director, and producer. Today we are featuring three Indian films in which this multi-talented vegan entertainer stars.
సినిమా దృశ్యం
2017-10-20   555 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2017-10-20

Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent (Part 2 of 2) July 16, 2017

00:34:37

Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent (Part 2 of 2) July 16, 2017

All mothers are the best examples of the leadership. They don’t need to lead. They just let everyone be free and at ease. If leaders are as tolerant and generous as a mother or an elder brother, the citizens will respect them. Leaders don’t need to take people’s land or intimidate them. They don’t need to use military force to suppress them. Just relax and be loving, and people will listen. They don’t need to seize people’s property by force, but the whole country belongs to them. The most important thing is to win over people’s hearts. If people respect you wholeheartedly, then you win.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-20   758 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-20

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

00:12:18

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

This episode we focus is overwhelming amounts of plastic inundating our precious oceans and causing severe damage to marine ecosystems worldwide. Aside from describing the mind-boggling enormity of the plastic problem, we will offer some ideas on minimizing the amount of plastic waste we produce to lessen the load on our life-rich oceans.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-20   635 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-20

“The King & Co: Part 3

00:55:52

“The King & Co: Part 3

During a royal court meeting in the land of Dai Ngon, the King stated that he had been using addictive drugs to lose weight! The virtuous mandarins quickly advised the King to stop his drug abuse. While court officials were arguing back and forth, a dog suddenly appeared with an SOS flyer about the dire situation caused by global warming and the solution of “Be Veg and Go Green 2 Save the Planet!” The King supported going green by planting trees everywhere. The loyal mandarins also reported that going green included digging ponds to store rainwater. The benefits of being veg and why veganism is the fastest way to save the planet were also presented.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-19   705 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-19

Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent (Part 1 of 2) July 16, 2017

00:34:16

Living Life and Governing the Nation with the Heart of a Parent (Part 1 of 2) July 16, 2017

All mothers are the best examples of the leadership. They don’t need to lead. They just let everyone be free and at ease. If leaders are as tolerant and generous as a mother or an elder brother, the citizens will respect them. Leaders don’t need to take people’s land or intimidate them. They don’t need to use military force to suppress them. Just relax and be loving, and people will listen. They don’t need to seize people’s property by force, but the whole country belongs to them. The most important thing is to win over people’s hearts. If people respect you wholeheartedly, then you win.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-19   757 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-19

Unlock the Communication Code with Our Equine Friends

00:15:31

Unlock the Communication Code with Our Equine Friends

యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2017-10-19   802 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2017-10-19

Noteworthy News

00:14:05

Noteworthy News

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-19   976 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-19

Receiving the Blessing from Nine Emperor Gods – Thai Vegetarian Festival 2017

00:12:00

Receiving the Blessing from Nine Emperor Gods – Thai Vegetarian Festival 2017

వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-18   730 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-18

Elder Tech – Helping People Remain Independent

00:13:32

Elder Tech – Helping People Remain Independent

This edition of Golden Age Technology, we’d like to introduce advances that can help people remain independent as they age, as well as to improve the care and the quality of life for older adults. Such innovations are being called “Elder Tech.”
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-10-18   687 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-10-18

Noteworthy News

00:12:57

Noteworthy News

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-18   987 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-18

Whatever We Assimilate Inside Is Translated Outsidee: Part 2 (2/2) July 30-31, 2013

00:30:47

Whatever We Assimilate Inside Is Translated Outsidee: Part 2 (2/2) July 30-31, 2013

Whatever you assimilate inside even though invisibly and you might not notice it, but it’s translated outside. When you came back from higher worlds, sometimes the mind doesn’t record it. Even just a little dream at night, you wake up, you forget. And dream is even black-and-white and it’s right there, but you forgot. So not to talk about going higher levels. Don’t worry. You must have progressed in order to see the world in different angles and a more peaceful way and more loving way. It’s translated out.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-18   743 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-18
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్