తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
401 - 420 ఆఫ్ 492 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

బౌద్ధ కథలు: బంగారం యొక్క ఏడు కుండలు 3 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:26

బౌద్ధ కథలు: బంగారం యొక్క ఏడు కుండలు 3 యొక్క 3 వ భాగం

"దాతృత్వం మరియు సమర్పణ మీకు సంపద మరియు ఆరోగ్యాన్ని తెస్తుంది. మీరు సూత్రాలను పాటిస్తే, మీరు పుడతారు మానవ ప్రపంచంలో లేదా మోక్షములో గాని మరియు చాలా యోగ్యతలను కలిగి ఉంటారు మరియు ఆనందాన్ని ఆస్వాది స్తారు. బుద్ధుడిని లేదా సంఘ సన్యాసులను చూసినప్పుడల్లా, అప్పుడు మీరు చూడాలి గౌరవం మరియు ప్రేమతో. అప్పుడు తర్వాత, మీరు పుడతారు అందమైన మరియు గౌరవప్రదమైన శరీరాలలో."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-28   854 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-28

How Farmers in Taiwan (Formosa) Transitioned from Raising Livestock Animals to Growing Food Crops, Part 2 of 2

00:13:29

How Farmers in Taiwan (Formosa) Transitioned from Raising Livestock Animals to Growing Food Crops, Part 2 of 2

This remarkable change occurred thanks to the wise Taiwanese (Formosan) government. To improve water quality, the government passed legislation, forbidding farmers to raise livestock animals in water conservation areas. First, we’ll speak with Mr Lee Huan-Sheng, a former tobacco farmer, who now makes his living growing delicious white-water snowflake. “Later I quit growing tobacco because the gove
మంచి పరిపాలన
2020-07-28   247 అభిప్రాయాలు
మంచి పరిపాలన
2020-07-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:04

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Ireland supports Eritrean children, Iraq receives pandemic assistance from Japan, green energy development increases in Indonesia, New Zealand to boost refugee family reunification, boy’s walk for charity touches hearts in United Kingdom, Swedish food tech company to offer vegan seafood options, and rescued fighting dogs paired with inmates for second chance in
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-29   122 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-29

Selections from “Harmony of All Religions” – Chapter 7: Santmat – The Path of the Masters, Part 1 of 2

00:12:19

Selections from “Harmony of All Religions” – Chapter 7: Santmat – The Path of the Masters, Part 1 of 2

Swami Sant Sevi Ji Maharaj is a renowned Saint who was the fourth Guru in the Sant Mat lineage of great spiritual Masters that include Sant Tulsi Sahib, Baba Devi Sahab, and Maharishi Mehi Paramhans Ji Maharaj. “Harmony of All Religions” (“Sarvadharma Samanvy”), by Swami Sant Sevi Ji Maharaj, explores the inner Heavenly Light and Sound meditation practice as it is found in the great world religion
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-29   183 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-29

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 2 of 2

00:16:36

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 2 of 2

“The advantage of the Moon Lute is in its performance techniques including loud, soft, long, short notes, and fluttering and snapping sounds with significant depth. When playing the Moon Lute, we have to be dedicated, and make an effort to find its unique features. Otherwise, if we just play it casually, then we can’t make use of all the features of the instrument.” “When the Moon Lute is played,
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-29   218 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-29

Shining World Compassion Award Recipient: The Gentle Barn, Part 2 of 2

00:13:44

Shining World Compassion Award Recipient: The Gentle Barn, Part 2 of 2

“I have this one horse that has a long, long horrible story of abuse. It took 4 years to heal her, and actually in order to heal her we had to simulate the being ridden in order to ask her to do little things that she knew how to do. And because she had been abused when asked to do things she would start raging and bucking and kicking and just going crazy, and instead of restricting her and trying
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-29   146 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-29

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5యొక్క 1 వ భాగం

00:31:14

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5యొక్క 1 వ భాగం

కాబట్టి, ప్రేమ చూస్తోంది అదే దిశలో. కాబట్టి, మేము ఎప్పుడూ వేరుగా లేము. అలా కాకుండా, మనం అయినా ఈ జీవితంలో ఒకరినొకరు చూడలేదు, ఈ భౌతిక జీవితంలో, మేము ఒకరినొకరు చూస్తాము శాశ్వతంగా ఎక్కడో, ఎక్కడో మీరు ఉహించలేరు. హే! హాలో. హాలో. (హల్లో, మాస్టర్!) మీరు ఎలా ఉన్నారు? ( మంచిది. ) మీరు అక్కడ అందంగా కనిపిస్తారు అలంకరణలతో. దేవుడు నిన్ను దీవించును. మీరు నన్ను అస్సలు వినగలరా? (అవును.) మ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-29   1416 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-29

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో

00:03:02

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో

If you say it’s your choice to eat what you want, then I tell you this: Remember, every time you put any piece of animals’ flesh or blood or bones or whatever, intestines, whatever that yucky things from animals in your mouth, you must remember many, many are dying for it or dead because of that. The animals are suffering torturous deaths because of that morsel of animal product in your mouth.
ప్రత్యేకం!
2020-07-30   4809 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-07-30

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:35

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, world leaders cooperate to boost immunization for underprivileged countries, local government turns hotel into homeless shelter in Canada, organic seaweed production expands in The Netherlands, Kenya takes steps to safeguard forests, Uruguayan photographer recognized for shedding light on indigenous conservationists, tofu demand soars in United States, and Chin
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-30   354 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-30

Selections from “Harmony of All Religions” – Chapter 7: Santmat – The Path of the Masters, Part 2 of 2

00:12:47

Selections from “Harmony of All Religions” – Chapter 7: Santmat – The Path of the Masters, Part 2 of 2

We will now share with you excerpts from “Chapter 7: Santmat” of the book “Harmony of All Religions.”“By practicing devotion through these four techniques — Manas Japa (recitation of the divine name), Manas Dhyana (focus on the divine form), Dristi Sadhana (focus on the infinitesimal point), and Nadanusandhana Yoga (concentration on the inner divine sounds) — the practitioner consecutively transce
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-30   287 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-30

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 7 - The Circle of Violence

00:17:10

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 7 - The Circle of Violence

“Looking back at the long history of humankind, there have been temporary peaceful periods in different times and places. However, despite the constant efforts and sincere prayers of many people, we have yet to find lasting peace on Earth. Why is that? Supreme Master Ching Hai has answered this question in many of Her illuminating lectures. If we take meat, we have to pay in meat. Therefore, our b
షో
2020-07-30   525 అభిప్రాయాలు
షో
2020-07-30

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 2 of 2

00:14:38

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 2 of 2

On today’s program, we meet the rest of this multi-talented, compassionate family: Spice’s husband, Mr. Gregory Crosby, and their handsome son, Luke. Gregory Crosby’s passion for the arts began in childhood, inspired by his grandfather, legendary singer, comedian and actor, Mr. Bing Crosby. Over the years, Mr. Crosby has written 25 screenplays, 10 treatments for TV shows, TV movies, feature films,
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-30   270 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-30

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5యొక్క 2 వ భాగం

00:28:17

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5యొక్క 2 వ భాగం

మీకు ఏదైనా కోపం ఉంటే, మీ ప్రతికూల శక్తి ఎవరికైనా హాని చేస్తుంది మీరు ఎవరిపై నిర్దేశిస్తున్నారు మీ కోపంను. ఓహ్ మై గాడ్, నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ కుక్కల గురించి, ఎందుకంటే ఈ రిట్రీట్ నేను నా కుక్కలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవలసి వచ్చింది. వాటిలో రెండు ఉన్నాయి కొందరు గీతలు మరియు జబ్బుపడినట్లు ప్రతికూల శక్తి దాడుల. వారు నన్ను రక్షించారు; అందువలన, వారికి సమస్యలు ఉన్నాయి. వారు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-30   1032 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-30

World leaders cooperate to boost immunization for underprivileged countries

00:29:35

World leaders cooperate to boost immunization for underprivileged countries

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-30   51 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-30

Local government turns hotel into homeless shelter in Canada

00:29:34

Local government turns hotel into homeless shelter in Canada

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-30   47 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-30

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:15

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Afghan refugees in Pakistan benefit from humanitarian aid, astronomers identify repeating signals from galaxies across the universe, Australian state commits to increasing green cover, scientists make headway to solving malaria, Japanese city receives large anonymous donation for coronavirus relief, American celebrity doctor advises meat reduction for better he
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-31   145 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-31

Selections from “Pioneers of the Soul” by Hilda Charlton (vegetarian): Chapter 2 – The Real You, Part 1 of 2

00:09:18

Selections from “Pioneers of the Soul” by Hilda Charlton (vegetarian): Chapter 2 – The Real You, Part 1 of 2

Hilda Charlton’s early life was spent in the United Kingdom and the United States. As a young adult, Hilda began performing professionally as a classical and sacred dancer. She said that performances such as the “Dance of Angkor Wat” were intended to help awaken the Divine in others. In response to a yearning for her own deeper connection with God, Hilda Charlton traveled to India where she medita
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-31   158 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-31

Insightful Climate Change Documentaries: “Thank You for the Rain” and “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”

00:14:41

Insightful Climate Change Documentaries: “Thank You for the Rain” and “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”

“Thank You for the Rain” tells how global warming is affecting farmers in Africa, who are often the first and worst affected by the changing climate. Julia travelled to Kenya in 2013, where she met Kisilu. With Julia’s help, Kisilu visits Norway and Europe, meeting people there and gathering new ideas. A highlight is when he is invited to speak on behalf of small-scale farmers from arid lands at t
సినిమా దృశ్యం
2020-07-31   128 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2020-07-31

Animals Splashing into Summer Fun

00:14:12

Animals Splashing into Summer Fun

Summer is here in the Northern Hemisphere and we elephants love playing in the water and swimming! Lots of other kinds of animals do too. You may not realize it, but we can be quite nimble in the water! Because our bodies are so big, we have enough buoyancy to stay at the water’s surface and use our powerful legs to paddle. We sometimes utilize our trunks like a snorkel to breathe in deep water. S
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-31   198 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-31

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:31:00

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5 యొక్క 3 వ భాగం

మీ కుక్కలు, లేదా మీ పిల్లులు, లేదా మీ పెంపుడు జంతువులు, మీ పక్షులు, అవన్నీ మిమ్మల్ని కొంతవరకు కవచం చేస్తాయి, వారు ఏమైనా చేయగలరు. అసలైన, మీకు తెలిస్తే మీ కుక్కలు, ఉదాహరణకు, మీ కోసం చేస్తాయి, మీరు అక్కడ మోకరిల్లుతారు అతనిని మరియు ఆమెను ఎప్పటికీ కౌగిలించుకొని కృతజ్ఞతతో మరియప్రేమతో కేకలు వేయటం. చాలా మంది లేదా చాలా మంది శిష్యులు, వారు శ్రద్ధగలవారు మరియు వారు అన్నింటినీ కోరుకోల
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-31   1111 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-31
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు