తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
381 - 400 ఆఫ్ 492 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:27

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, South Sudanese women and children benefit from humanitarian aid, research finds humans are altruistic, Romanian city adopts green energy bus, scientists create bricks from recycled materials, Canadian boy walks to raise funds for water charity, more vegan meal options available in United Kingdom, and stray cats and dogs in Indonesia are cared for by anima
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-25   236 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-25

The Loving Testament of Saint John of Rila (vegan), Part 2 of 2

00:17:22

The Loving Testament of Saint John of Rila (vegan), Part 2 of 2

We will now continue with the second part of the profound insights passed down through the Testament (Zavet) of Saint John of Rila, as a caring legacy for his followers, written shortly before his death. His message is one of unity, kept by the peace of God, in Whom one finds the source of all wisdom and enlightenment. “The spirit-speaking Prophet David glorified it saying: ‘See now what is so goo
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-25   194 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-25

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 1 of 3

00:13:50

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 1 of 3

As new housing concepts emerge, housing designs focus resources and technologies with less carbon footprints and environmentally friendly. One of the world’s most ingenious eco-friendly dwellings has been designed by the Dutch company Wikkelhouse, was created by a team from the Fiction Factory in Amsterdam. The Wikkelhouse is a completely reusable modular home made almost entirely of recycled card
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-07-25   614 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-07-25

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 4 of 4

00:09:34

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 4 of 4

This fascinating film traces Mr. Jackson’s visits with various religious and spiritual leaders about the most important principles they all have in common. The result was that he discovered all traditions are in alignment with the vegan lifestyle. He shared with us about his own unique spiritual journey of inner awakening. “Oh, I’ll tell you how Jesus freed me too. He freed me by, when He talked a
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-25   235 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-25

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 6 వ భాగం

00:31:39

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 6 వ భాగం

Because this time, cleaning as well. (Yes.) Cleaning the whole planet. (Yes, Master.) All this is just cleaning and warning, but humans, if don’t change, then it’s going down. So the spider came again on the 14th, apart from the other spiders, I already told you before. (Yes.) This is another one. I’m going backward. 14th, spider said, “Bow
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-25   3954 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-25

Avatar: The Last Airbender

00:15:11

Avatar: The Last Airbender

Today, we are delighted to introduce to you an outstanding American TV series, Avatar: The Last Airbender. It’s an award-winning animated children’s show which aired on the US TV channel Nickelodeon beginning in February 2005 and lasted three seasons until July 2008. Created by Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko, a writer for Forbes magazine called it one of the best shows of all time. It
Kids' Wonderland
2020-07-25   356 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-07-25

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:09

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Switzerland assists in improving food security in Iraq, Mongolia benefits from vegetable farming initiative, Denmark takes steps to boost renewable energy, United Kingdom bans menthol cigarettes, kind Singaporean artists help migrant workers, full-page vegan ad published in major United States newspapers, and Ugandan primate sanctuary continues care of chimpanz
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-26   183 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-26

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 100 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:25:02

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 100 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

“జోస్యం ఇలా చెబుతోంది: ఒక విషయం దాని కడపటికి చేరినప్పుడు, ఇది దాని మార్గాన్ని తిప్పికొడుతుంది, చెడులు పోరాడ బడుతారు చెడులతో. మూడు అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న పిల్ల ఉంటుంది ఆజ్ఞాధారకత్వము ను ప్రేరేపింను అన్ని దేశాల నుండి నాలుగు దిశలలో."
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-26   615 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-26

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 4 of 4

00:13:26

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 4 of 4

“Anthropologists, for example, understand that every society transmits its values from generation to generation through the rituals of that society. And the main ritual in every society are meals. When people are eating food, we’re not just eating food; we’re eating attitudes, we’re eating a whole range of ideas about our relationship with each other, with animals, with nature. So if we’re eating
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-26   403 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-26

Hari Raya Haji Special – Authentic Malay Muslim Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Mutton Rendang and Vegan Sambal Goreng Jawa

00:15:10

Hari Raya Haji Special – Authentic Malay Muslim Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Mutton Rendang and Vegan Sambal Goreng Jawa

Today on our show, the first dish will be a unique and popular Southeast Asian spicy vegetable stew in coconut milk, known as Lontong Sayur Lodeh. "Heat some oil in a pot on medium heat and fry the firm tofu until golden brown. Then fry the tempeh until golden brown. Set aside. Heat three tablespoons of oil in a pot on medium heat. Then add the sambal chili paste and stir fry for five minutes unti
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-26   254 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-26

బౌద్ధ కథలు: ఏడు కుండల బంగారం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:32:30

బౌద్ధ కథలు: ఏడు కుండల బంగారం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

ఎందుకంటే మీరు చిత్తశుద్ధి గలవారు మరియు మీరు మీ ఉత్తమంగా ప్రయత్నించండి ధ్యానం చేయడానికి. మీరు ఎంత ఎక్కువ ధ్యానం చేస్తారు, మీరు మరింత అర్థం చేసుకుంటె నేను మీకు చెప్పిన చాలా విషయాలను లేదా మీకు చెప్పలనివి. మరియు మరిన్ని విషయాలు మీ మార్గం ద్వార బాగా వెళ్ళును. మొదలు దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకండి. అందుకే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-26   1227 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-26

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:54

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Sahrawi refugees benefit from nutrition support, European Union provides funding for infrastructure and clean water in Cambodia, Poland advances green energy development, scientists in United States develop virus-repelling textile coating, Irish boy runs to raise money for animals, convenience store chain launches vegan food items in Australia, and China declar
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-27   153 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-27

Obedience and Righteousness before the Lord: Selection from the Holy Tanakh’s Book of Samuel, Part 1 of 2

00:16:09

Obedience and Righteousness before the Lord: Selection from the Holy Tanakh’s Book of Samuel, Part 1 of 2

Judaism’s history begins around 2000 BCE with the Covenant between God (Elohim) and Abraham. Over a thousand years later, as the Jewish faithful Believe, God's (Elohim’s) laws and commandments were revealed to Prophet Moses on Mount Sinai, forming the Torah, which is the first part of the Hebrew Bible. The Hebrew Bible, or Tanakh, and the ancient writings of the Talmud, embody the beliefs and prac
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-27   178 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-27

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 3 of 3

00:16:36

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 3 of 3

Today we’ll explore more about drought-induced conditions, this time in Asia and Australia. More than 66 million Southeast Asians have had their lives disrupted by drought in the past three decades. Severe drought and the construction of dams have driven the Mekong River to its lowest level in 100 years, endangering food supplies for tens of millions of people. In East Asia, a severe drought is pl
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-07-27   175 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-07-27

Positive Changes in Countries Part 17 - Generous Governments, Generous Citizens: Czech Republic, Denmark and Djibouti

00:15:22

Positive Changes in Countries Part 17 - Generous Governments, Generous Citizens: Czech Republic, Denmark and Djibouti

Our three generous countries: the Czech Republic, Denmark, and Djibouti.Nestled in the very heart of Europe, the Czech Republic, or Czechia, was once an ancient kingdom, with magnificent towers, cathedrals and castles that still adorn the land today. During Her 1999 European Lecture tour, Supreme ‘Master Ching Hai’ was invited to the nation’s beautiful capital city of Prague, where She spoke abou
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2020-07-27   130 అభిప్రాయాలు
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2020-07-27

బౌద్ధ కథలు: బంగారం యొక్క ఏడు కుండలు 3 యొక్క 2 వ భాగం

00:34:17

బౌద్ధ కథలు: బంగారం యొక్క ఏడు కుండలు 3 యొక్క 2 వ భాగం

మీరు వారిలో ఉంటే అయస్కాంత క్షేత్రం ఇది కేవలం స్వయంచాలక మార్పిడి. ( సరే.) మీరు కొన్ని కణాలను కోల్పోతారు వారు కొన్ని పొందుతున్నప్పుడు. ( ఓహ్, నేను చూస్తున్నాను, సరే.) బహుశా వారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మరియు మీరు కాదు. మీరు వారిని ప్రేమిస్తే మరియు వారికి ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించండి, ఇది కూడా అలాంటిదే. (సరే.) మీరు సిద్ధంగా ఉంటే, అది సరే. మరింత ధ్యానం చేయండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-27   868 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-27

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:52

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Canada provides major financial support to Yemen, researchers expose environmental impact of dairy industry, families in Rwanda receive affordable solar power kits, engineers in United States develop faster-moving robot, spirited senior inspires community with recycling efforts in Australia, pandemic spurs interest in plant-based diets across Britain and compas
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-28   162 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-28

Obedience and Righteousness before the Lord: Selection from the Holy Tanakh’s Book of Samuel, Part 2 of 2

00:16:55

Obedience and Righteousness before the Lord: Selection from the Holy Tanakh’s Book of Samuel, Part 2 of 2

We will now continue with the selection of Chapters 18 and 24 from the Book of Samuel in the Holy Tanakh. The story told here, which includes King Saul and the future king of Israel King David, is a story of how when blessed with God’s presence, the soul is always protected in the strength of benevolence and virtues. “And David went out; wherever Saul would send him, he would succeed; accordingly,
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-28   140 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-28

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 1 of 5

00:14:58

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 1 of 5

On the eve of the Lunar New Year, February 4, 2019, a splendid vegan hot-pot banquet was held at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, with special guest our Beloved Supreme Master Ching Hai. Attending the celebration were our Association members from around the world. Master expressed Her sincere appreciation for the sacrifice of the working staff who had been toiling diligently b
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-07-28   327 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-07-28

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 3 of 4

00:18:17

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 3 of 4

Actually, a global reaction has already seen the irreversibly surging world vegan trend. Global statistics show animal livestock production- this oldest, largest, and most inefficient of food producing systems, is facing its final disruption. Meat, milk, leather and collagen products are being replaced by superior plant-based food and fiber technologies with continuous engineering improvement. The
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-28   142 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-28
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు