తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
21 - 40 ఆఫ్ 499 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Great Changes for Animals - Part 3

00:05:22

Great Changes for Animals - Part 3

ప్రత్యేకం!
2020-05-06   183 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-05-06

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:31

గమనార్హమైన వార్తలు

Japan supports food security in Central African Republic, water and sanitation project helps people in rural China, Slovakia invests in green technology, United States commits to improving plastic recycling, color correcting contact lens developed by Israeli scientists, vegan activist voices link between zoonotic diseases and animal exploitation and Australian study finds pets give elderly a sense
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-07   223 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-07

From the Gnostic Nag Hammadi Library: Excerpts from The Gospel of Truth, Part 2 of 2

00:13:23

From the Gnostic Nag Hammadi Library: Excerpts from The Gospel of Truth, Part 2 of 2

Today, we continue reading from the excerpts of the Gospel of Truth, part of the Nag Hammadi Library. The scripture inspires us with the indescribable security, love and sense of belonging that one’s soul experiences being in a perfect union with one’s Creator, and resting in the Truth. “‘He [Christ] is good. He knows His plantings, because it is He who planted them in His Paradise. Now His Paradi
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-07   190 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-07

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 4 of 5

00:14:51

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 4 of 5

Next is a Chinese classical dance. The dance shows the virtues, elegance, warmth, and beauty of the Chinese women. This song of moon gazing with the meaningful, beautiful lyrics, expresses the earnest yearning to go back home, and the disciple’s longing to see the Master. Please give a warm welcome to the demonstration of Chinese formal dresses from Mainland China. “Gazing at the moon, I think of
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-07   527 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-07

The San Francisco Veg Society - Veganism on the West Coast

00:14:17

The San Francisco Veg Society - Veganism on the West Coast

The San Francisco Veg Society, which was founded in 1968 and celebrates its 52nd anniversary in 2020. “It’s very important that we get as many people on board with plant-based eating as we possibly can.” With a vision to help make San Francisco THE vegan capital of the West Coast, Christy shares some exciting changes currently taking place in the state of California, which will have an enormous li
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-07   166 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-07

వేగన్ వరల్డ్ ఉంటుంది!, 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:22

వేగన్ వరల్డ్ ఉంటుంది!, 4 యొక్క 3 వ భాగం

దీక్ష సమయంలో, అతను మూర్ఖంగా ఉన్నాడు, నా మాటలను పట్టించుకోలేదు. నేను అన్నాను, “మీరు వినాలి. ఇప్పుడే కళ్ళు మూసుకోండి.” కానీ అతను చేయలేదు. అతను నన్ను చూస్తూనే ఉన్నాడు. నేను అన్నాను: “ఎలాంటి శిష్యుడు మీరు? మీరు ఎలా సాధన చేయవచ్చు ఆధ్యాత్మికంగా అలాంటిదేనా? ”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-07   1039 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-07

Vegan activist voices link between zoonotic diseases and animal exploitation

00:29:32

Vegan activist voices link between zoonotic diseases and animal exploitation

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-07   530 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-07

గమనార్హమైన వార్తలు

00:26:33

గమనార్హమైన వార్తలు

European Union donates emergency aid to Iran, Tajikistan benefits from child nutrition assistance, energy storage market increasing globally, climate change mitigation seagrass restoration project in United Kingdom, Russia advances in equal employment opportunities, more vegan options available in Nigeria and community members care for more animal friends during pandemic in United States.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-08   269 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-08

The Path of Discipleship by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 1 of 2

00:13:19

The Path of Discipleship by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 1 of 2

Born in 1861, Dr. Rudolf Steiner was a great Austrian polymath, philosopher and scientist who made influential contributions in the fields of education, science, spirituality and medicine. His writings cover a wide range of subjects, and he published more than 25 books, including "Mysticism at the Dawn of the Modern Age," "The Way of Initiation," and "Intuitive Thinking as a Spiritual Path: The Ph
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-08   366 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-08

The Astounding Falls of the Iguazu River

00:16:11

The Astounding Falls of the Iguazu River

Today, we take you on an adventure to subtropical South America to visit one of the wonders of Argentina and Brazil in our program titled “The Astounding Falls of the Iguazu River.” The Iguazu River and its unmistakable cataract falls are the natural territorial boundary between Argentina and Brazil, making it one of the most spectacular international borders in the world. Visited by over a millio
నేచర్ బ్యూటీ
2020-05-08   235 అభిప్రాయాలు
నేచర్ బ్యూటీ
2020-05-08

Be Kind to Animals Week: Constant Care from Furry Angels, Part 2 of 2

00:17:05

Be Kind to Animals Week: Constant Care from Furry Angels, Part 2 of 2

On today's show, we will share insights from Supreme Master Ching Hai concerning the many ways in which animals benefit our world. “The animals come to this planet with a special role. Many of them are able to bring down divine power from Heaven, or love, just through their presence because they are very connected with the Divine at all times. Some, like horses and rabbits, can protect their human
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-08   262 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-08

వేగన్ వరల్డ్ ఉంటుంది!, 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:26:40

వేగన్ వరల్డ్ ఉంటుంది!, 4 యొక్క 4 వ భాగం

అన్ని మనోహరమైన పాటలు మీరు వినుచున్నవి, ఇవి మనమందరికి ప్రియమైనవి. అదే సమయంలో, అన్ని గొప్ప విషయాలు మనము కలిగి ఉన్నాము, వీటికి మనం తక్కువ విలువ ఇస్తాము. చాలా చిన్న విషయాలు ఆనందాన్ని కలిగించగలదు. ప్రేమ అన్ని విషయాలలో ఉంటుంది. ఆనందాన్ని పంచుకోండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-08   1129 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-08

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:24

గమనార్హమైన వార్తలు

European Union increases relief efforts in Sudan, Âu Lạc, also known as Vietnam, benefits from funding to help persons with disabilities, Australian state commits to renewable energy development, plastic-to-hydrogen facility to open in United Kingdom, gender equality in sports advances in Saudi Arabia, world-renowned entrepreneur promotes vegan diet and Armenian parliament member leads animal pro
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-09   307 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-09

World-renowned entrepreneur promotes vegan diet

00:32:24

World-renowned entrepreneur promotes vegan diet

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-09   369 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-09

The Path of Discipleship by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 2 of 2

00:13:48

The Path of Discipleship by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 2 of 2

We now continue with Dr. Rudolf Steiner’s engaging and detailed elaboration on the path of discipleship. The admired philosopher delivers caring advice on how one can get in touch with one’s higher Self in order to live a more enlightened life of true inner freedom and completeness. “Outward circumstances can only alter the course of his outward life; they can never awaken the spiritual inner man.
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-09   352 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-09

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 1 of 2

00:16:11

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 1 of 2

In this series we will learn about the effects of the climate change crisis on our oceans, how this affects our world today and what we can do to reverse the damaging impacts. For the past 50 years, the ocean has been absorbing 90% of all the heat generated by global warming. Unfortunately, with the ever-increasing concentration of greenhouse gases, global temperatures have continued to rise, and
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-05-09   354 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-05-09

The Amazing Love of Animal Mothers

00:13:06

The Amazing Love of Animal Mothers

No matter the species, mothers lovingly feed, zealously protect, and gently discipline their young. Nothing compares to the pure and selfless love of a mum for her babies. In today’s program, we will feature some heart-touching animal mothers’ stories, in honor of all the moms around our world. In mid-January 2020, a koala mum was found by Dr. Miller and firefighters clinging to a burned tree. She
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-09   239 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-09

ఎవరైతే పశ్చాత్తాప పడుతున్నారో విల్ గో గో హెవెన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

00:36:02

ఎవరైతే పశ్చాత్తాప పడుతున్నారో విల్ గో గో హెవెన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

ఒక వేళ, పాపాలు చేసిన వ్యక్తులు లేదా జీవులు, వారు పశ్చాత్తాపపడితే, వారు స్వర్గానికి వెళ్ళవచ్చు. కనీసం మూడు లోకాలకు బయటికి, అర్థం మూడు లోకాల పైన అవి ఎప్పటికీ నాశనం కావు. ఎందుకంటే ఏదైనా మూడు ప్రపంచాలలో, సహా త్రీ వరల్డ్స్, ఒక రోజు నాశనం అవుతాయి, ఎందుకంటే అవి లేవు చివరి వరకు తయారు చేయబడింది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-09   14090 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-09

Ameliarose - A Vegan Music Star, Part 1 of 2

00:15:05

Ameliarose - A Vegan Music Star, Part 1 of 2

Today we are meeting Ameliarose, an incredibly talented singer/songwriter who is finding success in the music world, through her soaring voice and beautiful songs. Ameliarose made it to the Top 68 of American Idol’s Hollywood Week of 2019, which is a tremendous accomplishment, especially for someone who was only 16 years old at the time! “Well, the first song I ever wrote Was called ‘Save the Oran
Kids' Wonderland
2020-05-09   459 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-05-09

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:50

గమనార్హమైన వార్తలు

Sweden offers support for Palestinian refugees, Namibia benefits from water and sanitation projects, Germany reduces carbon footprint, leading international electric vehicle company produces one millionth car, Ireland adopts smoking restriction law, global restaurant chain introduces vegan option in Brazil and Indian animal sanctuary saves hundreds of lives.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-10   178 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-10
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు