తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 489 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:47

గమనార్హమైన వార్తలు

Japan assists displaced people in Iraq, Rwanda benefits from sustainable irrigation project, Belarus encourages use of electric vehicles, Australia invests in green energy advancement, healthcare retirees in United Kingdom eagerly return to work to help with pandemic, study finds tofu consumption boosts heart health and photographer promotes animal adoptions in Taiwan, also known as Formosa.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-14   221 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-14

Selections from Saints Alive by Hilda Charlton (vegetarian): Chapter One – The Garden of Master Jesus, Part 2 of 2

00:13:03

Selections from Saints Alive by Hilda Charlton (vegetarian): Chapter One – The Garden of Master Jesus, Part 2 of 2

“Jesus appeared outside a bus one day when I was grumbling about the heat of the Orient and the dirt and the dust on the bus. Flying along outside the window was my Jesus, and what He said is for all of us. He said, ‘No, no, not Crucifixion for you. A life more abundant I come to bring.’ He spoke of many things that were abundant. He means everything - your physical world abundant, your emotional
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-14   322 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-14

Songs for the Earth

00:12:04

Songs for the Earth

As our world is facing imminent danger from the climate crisis, mainly caused by the livestock industry, and pandemic diseases from meat consumption, it's time for us to examine our behaviors, and encourage each other to turn from our destructive ways of living, and embrace a compassionate lifestyle. Our survival depends on this. Musicians around the world have been inspired to touch our hearts wi
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-14   681 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-14

Saving the Gran Chaco Forest with Fiorella Migliore

00:17:10

Saving the Gran Chaco Forest with Fiorella Migliore

In today’s program, we will introduce Fiorella Migliore, a Paraguayan model, beauty queen, actress, television presenter and vegan activist. Fiorella, or Fio, won the 2008 Miss Italia Paraguay and the 2012 Miss World Paraguay. Learning about the direct impact of our food choice on the environment and health first-hand, Fio felt obliged to raise awareness about it to her fellow Paraguayans, so she
వెజ్జి ఎలైట్
2020-05-14   454 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-05-14

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:16

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously presents Shining World Compassion Award to medical emergency care organization from Israel, Pakistan receives funding to enhance livelihood opportunities, Australian state commits to green measures, Dutch lottery company donates funds for wildlife conservation in Africa, Germany accepts young refugees from Greece, vegan kebab store wins prize in Unit
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-15   198 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-15

From the White Buffalo Teachings by Chief Arvol Looking Horse, Part 1 of 2

00:12:12

From the White Buffalo Teachings by Chief Arvol Looking Horse, Part 1 of 2

Chief Arvol Looking Horse is the 19th generation Keeper of the Sacred White Buffalo Calf Pipe Bundle for the Great Sioux Nation. This, coupled with his sacred duty as spiritual leader for the Lakota, Dakota, and Nakota Nations, inspired him to work for a profound change in the world toward peace and increased recognition of the Indigenous peoples' beautiful way of life. Among his many harmonizing
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-15   255 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-15

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 1 of 4

00:15:31

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 1 of 4

Jo-Anne McArthur, a Shining World Compassion Award Recipient, is a Canadian award-winning photojournalist, humane educator, animal rights activist, and author. “My name is Jo-Anne McArthur and I’m a photojournalist. I’m also the founder of the We Animals project, and that started over 15 years ago. It was me with a camera, going around the world, documenting our relationship with animals. But now,
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-15   453 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-15

The Wonderful World of Whales

00:17:52

The Wonderful World of Whales

We whales are mysterious beings and one of the oldest aquatic mammals in our world. Although we live in the oceans, 50 million years ago, our ancestors lived on land. Today, we are living almost everywhere in the world’s oceans, from the North to the South Pole. We have a lot of human-like features - we breathe air, have a little hair, are warm-blooded, and feed our babies with milk. There are two
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-15   451 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-15

గమనార్హమైన వార్తలు

00:26:56

గమనార్హమైన వార్తలు

Korea supports school nutrition project in Cambodia, Colombian citizens and Venezuelan migrants to receive medical attention in Colombia, research points to international offshore wind growth opportunities, South Sudan commits to afforestation, Greece inaugurates its first female president, vegan food sales soar amidst pandemic and peacekeeping dogs in Lebanon help provide therapy for children wit
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-16   194 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-16

From the White Buffalo Teachings by Chief Arvol Looking Horse, Part 2 of 2

00:10:31

From the White Buffalo Teachings by Chief Arvol Looking Horse, Part 2 of 2

Today, we continue with reading a selection from Chief Arvol Looking Horse’s book “White Buffalo Teachings.” He emphasizes more on the importance and urgency of a global healing, so that we can secure a brighter future for the generations yet to come. “Our Instructions from Wakan Tankan (the Great Spirit, the Great Mystery) tell us to promote global healing, to teach peace and harmony to the many
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-16   450 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-16

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

00:14:21

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

Grizz Leon, also known as “Bounce” and “Nibiru,” is a multi-talented musician, rapper, vocalist, and producer from the United States. With the ability to effortlessly blend different genres of music, such as reggae, rock, hip-hop, and R&B (rhythm and blues), he has made many rhythmical and upbeat musical pieces, including “Seize the Moment,” “Nibiru Possibilities,” “Remix The Future,” and “Keep Th
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-16   250 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-16

Healing through Playing with Art: Art Therapist Joan Stanford (vegan), Part 1 of 3

00:13:22

Healing through Playing with Art: Art Therapist Joan Stanford (vegan), Part 1 of 3

According to the British Association of Art Therapists, art therapy is a form of psychotherapy that uses art media as its primary mode of expression and communication. Art is not used as a diagnostic tool but as a medium to address emotional issues, which may be confusing and distressing. We are honored to feature and interview with Joan Stanford, a vegan board-certified art therapist, who will gr
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-05-16   257 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-05-16

మీ నిజమైన స్వభావాన్ని గుర్తుంచుకోండి, సెయింట్ వలె జీవించండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:29:38

మీ నిజమైన స్వభావాన్ని గుర్తుంచుకోండి, సెయింట్ వలె జీవించండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం

క్వాన్ యిన్ మరియు క్వాన్ క్వాంగ్ అంటే వినడం లోపల మీ స్వీయ స్వభావం రెండు రూపాల్లో: లోపల హెవెన్లీ లైట్, ఇది మీ బుద్ధ స్వభావం లేదా గాడ్ నేచర్; మరియు మరొక ఘనీకృత, యొక్క మరింత సాంద్రీకృత రూపం (లోపలి హెవెన్లీ) కాంతి (అంతర్గత హెవెన్లీ) ధ్వని, ఇది కూడా మీ అసలు ప్రకృతి లేదా బుద్ధ ప్రకృతి లేదా దేవుడు ప్రకృతి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-16   2524 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-16

Ameliarose - A Vegan Music Star, Part 2 of 2

00:12:47

Ameliarose - A Vegan Music Star, Part 2 of 2

Ameliarose also told us about writing her first song at age 6, and how her compassion for the animals and the Earth is the driving force behind her music. She supports the vegan movement in many ways, including playing her music at vegan vestivals and being a representative for Vegan Teen.net. Ameliarose, do you also promote veganism as a way to save our planet?“Yean, Well, I think we only have on
Kids' Wonderland
2020-05-16   223 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-05-16

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:42

గమనార్హమైన వార్తలు

EUROPEAN UNION assists food security in Niger, Saudi Arabia supports health treatment of Palestinian refugees, Luxembourg boosts organic farming, Bangladesh receives funding to increase electrification, volunteers make masks for hospitals in United States, food processing equipment developed to improve plant protein texture in United Kingdom and new documentary will link animal livestock raising t
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-17   179 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-17

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 90 - లార్డ్ కల్కి అవతార్ (శాఖాహారం) కొత్త సత్య యుగం

00:21:59

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 90 - లార్డ్ కల్కి అవతార్ (శాఖాహారం) కొత్త సత్య యుగం

"అతని ఎదురులేని శక్తి ద్వారా, అతను [లార్డ్ కల్కి] నాశనం చేయును అందరు అనాగరిక విదేశీయులను మరియు దొంగలను, మరియు అందరు మనస్సులు చెడుకి అంకితం చేసినవారు. అతను పున స్థాపించనున్నాడు భూమిపై ధర్మంను, మరియు కలి యుగం చివరిలో నివసించు వారి యొక్క మనస్సులు మేల్కొలపాలి, మరియు క్రిస్టల్ వలె స్పష్టంగా ఉండాలి."
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-05-17   961 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-05-17

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 2 of 2

00:18:32

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 2 of 2

In today’s program, we will learn about the effects that Sea Level Rise (SLR) is having on our coastal communities, how it will affect the world in years to come, and what we can still do about it before it’s too late. A research paper entitled “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency” was published in the January 2020 issue of BioScience. The Paper, written in collaboration with the Amer
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-05-17   374 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-05-17

Wondrous Nature’s Gift: Holy Lotus, Part 3 of 3 – A Homely Meal with Lotus Leaf Rice Wrap, Ginseng Lotus Seed Soup, and Lotus Rhizome Starch Cake

00:18:55

Wondrous Nature’s Gift: Holy Lotus, Part 3 of 3 – A Homely Meal with Lotus Leaf Rice Wrap, Ginseng Lotus Seed Soup, and Lotus Rhizome Starch Cake

The lotus symbolizes the purity of heart and mind, and its flower represents long life, health, honor and good luck. Many chefs have been inspired to create countless delicious recipes using the different parts of the lotus plant. Today, we will bring you to Taiwan, also known as Formosa, to see how grandma makes a delicious lotus meal for her grandchildren, who have been vegan since birth. The la
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-17   307 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-17

మీ నిజమైన స్వభావాన్ని గుర్తుంచు కోండి, సెయింట్ వలె జీవించండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం

00:33:17

మీ నిజమైన స్వభావాన్ని గుర్తుంచు కోండి, సెయింట్ వలె జీవించండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం

మీరు ఉండాలనుకున్నా ఈ తాంత్రిక యోగా యొక్క ఉపాధ్యాయుడుగా, మీరు సురక్షితంగా లేరు వ్యసనం ప్రమాదం నుండి ఇంద్రియ సుఖానికి. నేను కూడా ఇక్కడ వ్రాశాను. “ఇది ప్రమాదకరమైన మార్గం ఎందుకంటే మీరు చిక్కుకుపోవచ్చు దాని శక్తివంతమైన ఆనందంలో మరియు మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేరు, లేదా దాన్ని పూర్తిగా మరచిపోవుదురు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, సెక్స్ చాలా సాధారణం, ఇంకా అత్యంత శక్తివంతమైన శక్తి జ్ఞానోదయం చేరుకోవడానికి."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-17   1998 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-17

Volunteers make masks for hospitals in United States

00:30:41

Volunteers make masks for hospitals in United States

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-17   99 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-17
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు