తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
81 - 100 ఆఫ్ 490 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 2 వ భాగం

00:39:18

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 2 వ భాగం

మీకు నిజంగా ఇష్టం లేకపోతే ఏదైనా మాస్టర్‌ను అనుసరించడానికి, అప్పుడు బుద్ధుడి సూత్రాలను, అనుసరించండి. సూత్రాలను అధ్యయనం చేయండి, ఒంటరిగా ఉండండి, సూత్రాలను అనుసరించండి. కనీసం మీరు బయటకు వెళ్లకపోతే మరియు ఎవరితోనైనా సంభాషించకపోతే, అప్పుడు ఐదు సూత్రాలు లేదా పది సూత్రాలు మీకు సరిపోతాయి. మరియు వీగన్‌ గా ఉండండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-28   1561 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:26

గమనార్హమైన వార్తలు

Afghan refugees in Iran and Pakistan receive humanitarian aid from European Union, Japan supports school food program in Kyrgyzstan, Egypt advances in wind energy, Belarus generates biogas from water treatment, United States garden project assists homeless, research calls for meat and dairy reduction in United Kingdom and urban parks to help hummingbirds thrive in Mexico.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-29   224 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-29

From One Soul to Another: Questions and Answers, Part 3 of 3

00:28:19

From One Soul to Another: Questions and Answers, Part 3 of 3

“God has two attributes: form and formless. And even in the attribute of form, Hes has two forms. If Hes wants to materialize in this world, Hes becomes like this. All of these are God materializations. That’s why the Bible says, ‘God dwells within you.’ It’s really funny how you don’t know you are God. And there is another form, invisible form, that God manifests also when you meditate within, to
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-29   448 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-29

Traditional Musical Instrument: The Swiss Alphorn

00:20:09

Traditional Musical Instrument: The Swiss Alphorn

Also known as the alpenhorn or alpine horn, the alphorn is a traditional wooden wind instrument that delivers natural tones. Historically it is known as a means of communication among shepherds, who often play it in the evening to call their cows to return home, as its resonating sound can travel for miles, ushering in the falling dusk. The instrument has no lateral openings, making the sound it p
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-29   381 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-29

Shining World Protection Award: Emirates Environmental Group

00:15:06

Shining World Protection Award: Emirates Environmental Group

Today, we travel to Dubai, United Arab Emirates, to meet Mrs. Habiba Al Mar’ashi, Chairperson of Emirates Environmental Group (EEG), a non-governmental organization working on environmental issues over the pass three decades. Developing educational programs for grade school students up to college level, EEG is able to turn environmental challenges into action programs, while teaching participants
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-04-29   176 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-04-29

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 3 వ భాగం

00:33:14

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 3 వ భాగం

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము మొత్తం విశ్వానికి. మనము నిజంగా ఏమీ దాచలేము. ప్రజల గురించి మాట్లాడటం కాదు ఎవరైతె మేజిక్ కలిగి ఉన్నారో, లేదా ఈ స్పష్టమైన కన్ను ఉన్నవారు, వారు మీ ప్రకాశాన్ని చూడగలరు, మీరు ఎలాంటి వ్యక్తులు అని తెలుసుకోవడానికి. మీ అయస్కాంత క్షేత్రం ప్రతిదీ చెప్పును, మీ ప్రకాశం ప్రతిదీ చెబుతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-29   1354 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-29

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:13

గమనార్హమైన వార్తలు

United States assists in improving food security in Kenya, Norway extends humanitarian aid to Palestinian refugees, wind energy production soars in Germany, Singapore to receive green electricity from Australia, college student conducts classes for underprivileged children in India, Ukrainian food company launches vegan milk brand and high school students build affordable shelters to protect anima
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-30   233 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-04-30

Excerpts from The Sutra of Forty-two Chapters, Part 1 of 2 - Chapter 2 and Chapters 4 to 8

00:10:11

Excerpts from The Sutra of Forty-two Chapters, Part 1 of 2 - Chapter 2 and Chapters 4 to 8

“The Sutra of Forty-two Chapters” is thought to be the first Buddhist sutra from India to be translated into Chinese. During the first century AD, His Majesty Emperor Ming of China one night dreamt of a “Golden Being” with light surrounding His body who flew into the palace. The next morning, His Mejesty Emperor Ming summoned all his ministers and high officials to find out who this “Golden Being”
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-30   251 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-30

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 1 of 5

00:16:48

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 1 of 5

On May 12, 2019, our Association members from around the globe gathered at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, to celebrate Mother's Day in honor of all mothers in our world. The colorful entertainment program included singing, instrumental and dance performances, as well as uplifting poetry recitals. Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai graciously took precious time from He
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-30   434 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-04-30

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 4 వ భాగం

00:31:27

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 4 వ భాగం

మనకు ఎప్పుడు కొన్ని తప్పు భావనలు, ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా కలుగునో, మనము పడిపోయినప్పుడు, ఉన్నత స్థాయి నుండి దిగువ స్థాయికి. ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఏమైనా వెంటనే తెంచివేయండి మీరు సరైనది కాదని అనుకునప్పుడు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-30   1383 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-30

Keegan Kuhn (vegan) - On a Mission to Better the World Through Films and Music, Part 2 of 2

00:15:06

Keegan Kuhn (vegan) - On a Mission to Better the World Through Films and Music, Part 2 of 2

On today’s program, we will continue with our tribute to the talented filmmaker and musician Keegan Kuhn, from California, USA. Mr. Kuhn is the founder of First Spark Media, a film production company dedicated to social justice causes. When “Cowspiracy” premiered in June 2014, Keegan and Kip did not expect that it would become such a global sensation. Thanks to the success of their films, Keegan a
వెజ్జి ఎలైట్
2020-04-30   163 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-04-30

Be Humble, Grateful, Respectful, April 29, 2020

00:04:16

Be Humble, Grateful, Respectful, April 29, 2020

In another work-related phone call on Wednesday, April 29, 2020, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai spent precious time to share Her love and wisdom, answering some questions that staff members had on various topics. During the conference, Master revealed further spiritual insights on the COVID-19 pandemic including Divine confirmation of its real source, and elaborated on Heaven’s strict o
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-01   7754 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:34

గమనార్హమైన వార్తలు

United Arab Emirates supplies essential food aid to Yemen, Burkina Faso receives relief assistance from European Union, Australian state to increase green hydrogen capacity, international food company to forego polystyrene foam, Japanese researchers develop method to repurpose concrete, university in London, United Kingdom bans beef after successful campaign and second city in China outlaws eating
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-01   228 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-01

University in London, United Kingdom bans beef after successful campaign

00:27:34

University in London, United Kingdom bans beef after successful campaign

గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-01   384 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-01

Excerpts from The Sutra of Forty-two Chapters, Part 2 of 2 - Chapters 9 to 12

00:09:47

Excerpts from The Sutra of Forty-two Chapters, Part 2 of 2 - Chapters 9 to 12

“The Sutra of Forty-two Chapters” is one of the most widely read of the Buddha’s scriptures. This short but important scripture provides an entire range of the Buddha’s teachings, from the very basic to the most profound. We will now share with you some excerpts from “The Sutra of Forty-two Chapters” as revealed by the Buddha. “The Buddha said, ‘If a person loves the Truthful-Way and yet he tries
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-01   249 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-01

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 5 వ భాగం

00:34:41

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: డెమోన్ రాజుకు శరణము, 6 యొక్క 5 వ భాగం

అన్ని జంతువులు కాదు భౌతిక జంతువులు. వారిలో ఎక్కువ ఒక ఖగోళ నివాసం నుండి ఉన్నవి. అవి దిగి వచ్చినవి కొంత ఉద్దేశ్యము కోసం, వ్యక్తిగతంగా లేదా మానవజాతికి సహాయం చేయడానికి. అవి మానవజాతికి సహాయం చేయడానికి కోరుకోకపోయినా, వారి స్వంత ఖగోళ శక్తి కూడా మన ప్రపంచానికి కొంత ఆశీర్వాదం తెచ్చింది. కాబట్టి, అందుకే మనం తప్పక అన్ని జంతువులను నిజంగా గౌరవించవలె ను, మరియు మనం చూచు ఏ జీవులనైనా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-01   1603 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-01

Secrets of Longevity in Animals, Part 2 of 2

00:14:23

Secrets of Longevity in Animals, Part 2 of 2

In today’s show, we will discuss four animals that are also extraordinary in terms of their ability to survive. They are also known as water bears, which comes from the way they walk. Aside from their tiny size and ubiquity, what stands out about tardigrades is their durability. The physiological response that enables tardigrades to be so tough is called cryptobiosis. It is a reversible suspension
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-01   223 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-05-01

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 5 of 5

00:13:13

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 5 of 5

Directed by Leila Conners, “Ice on Fire” Presents research concerning how Arctic methane gas release could lead to the extinction of our own as well as other species. Featuring extraordinary footage and narrated by Leonardo DiCaprio, the documentary also explores the latest technologies that could help reverse some of the harmful effects on our climate, including reclaiming greenhouse gases from t
సినిమా దృశ్యం
2020-05-01   230 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2020-05-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:46

గమనార్హమైన వార్తలు

United States funds landmine-clearing efforts in Cambodia, Qatari NGO supports Syrian refugees, United Kingdom reduces carbon emissions, Moldovan city adopts clean-air buses, Australian scientists develop energy storage system using fruit residue, study finds plant-rich diet saves lives and European Union to fund conservation of the world’s rarest gorilla.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-02   305 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-02
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు