తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
121 - 140 ఆఫ్ 487 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 96 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:22:57

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 96 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

“శక్తి లేకుండా ఉన్నప్పటికీ లేదా స్థితి, ఆమె విజయాన్ని సాధిస్తుంది ఆమె చేసే ప్రతి పనిలో. ” మేము ఏదో చేస్తున్నాము ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి. మరియు అది మారుతోంది! ఆపడానికి ఎవరూ లేరు ప్రపంచం మరియు మానవత్వం ఇప్పుడు మంచి కోసం మార్చడానికి. ఏమీలేదు. ఎవరూలేరు.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-06-28   582 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-06-28

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 1 of 3

00:13:50

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 1 of 3

As new housing concepts emerge, housing designs focus resources and technologies with less carbon footprints and environmentally friendly. One of the world’s most ingenious eco-friendly dwellings has been designed by the Dutch company Wikkelhouse, was created by a team from the Fiction Factory in Amsterdam. The Wikkelhouse is a completely reusable modular home made almost entirely of recycled card
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-07-25   578 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-07-25

The Physician Who Heals With Conditions, Part 2 of 2

00:19:40

The Physician Who Heals With Conditions, Part 2 of 2

And now, please join us for the conclusion of our drama “The Physician Who Heals With Conditions.” “I’m still waiting for you, ardently longing, forever waiting for you. One day, awakened from the earthly dream, you will return Home, by My side, in glory. I’m still waiting for you. Since time immemorial, your tears are enough to fill rivers and seas. The forms you once adored have returned to noth
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-11   577 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-11

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

00:13:09

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

In today’s show, he discusses positive changes that have happened to some of his young students with special needs and their families while practicing yoga. “I think the most beautiful thing that I see is families become more peaceful. Because yoga basically, ultimately, is about growing love. And that loving feeling, that unconditional openness, is what yoga gives you.” “That, I think, is the mos
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04   568 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:16

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly presents Shining World Compassion Award to homeless aid organization in United States, chief of United Nations calls for global ceasefire, Kenya secures financing for renewable energy, capital of United Arab Emirates commits to phasing out single-use plastics, vegan cooking school feeds community amidst pandemic in United Kingdom, new analysis urges Eu
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-11   559 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-11

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 3 - The Dire Environmental Impact

00:18:06

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 3 - The Dire Environmental Impact

Since the late 1980s, Supreme Master Ching Hai was already raising awareness about the fact that meat-eating depletes Earth’s vital resources and destroys our only home. “If you raise a pig or a buffalo, it takes a lot o f grains, a lot of energy, a lot of water, a lot of electricity, a lot of antibiotics, a lot of food, a lot of protein. In order to gain one kilo of beef, you waste a lot of natio
షో
2020-07-01   559 అభిప్రాయాలు
షో
2020-07-01

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 1 of 3

00:15:59

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 1 of 3

Taiwan Adventist Hospital is one of over 170 healthcare institutions run by the Seventh-day Adventist Church, a Protestant Christian denomination with approximately 25 million people attending weekly worship worldwide. The facility is Formosa’s first vegetarian hospital and was initially founded in Shanghai by the legendary vegetarian American physician, Dr. Harry W. Miller, before shifting to Tai
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-06   548 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-06

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 98 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:22:55

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 98 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

"ఓడ్ చెప్పారు: ఒక సైనికుడు ఉన్నాడు తన శరీరంపై విల్లు మోస్తూ, అతను తెల్లటి తలతో ఉన్నాడని చేప్పుచున్నాడు… ” బంగారు కత్తులు తూర్పు తలుపు వద్ద నియోగించబడ్డాయి. యోధుడు ప్యాలెస్ లోకి వెనుక తలుపు నుండి దొంగతనంగా దూరాడు.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-12   545 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-12

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 99 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:26:31

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 99 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

"ఓడ్ చెప్పారు: ప్రపంచానికి శాంతిని తెచ్చేవాడు రాజు కాదు లేదా ఒక చక్రవర్తి కాదు, కానీ ఆ మొదటి వ్యక్తి వ్యవసాయ భూముల నుండి…”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-19   540 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-19

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 2 వ భాగం

00:32:04

ఎ జర్నీ టు మాలాగా, 9 యొక్క 2 వ భాగం

నా జీవితం ఎప్పుడూ ఉండదు మీరు ఆలోచించే విధ ముగా. ఈ రోజు నేను మీతో తింటాను, రేపు నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉంటాను. కాదు! నేను దాని కర్మ మరియు ఆ పరిస్థితి ప్రకారం పని చేయాలి. కానీ ఇది నాకు కూడా మంచిది ... నేను బాధపడాలి, కాబట్టి మీరు ఏమిటో నాకు తెలుసు, మీరు ఏమి చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు. బహుశా అది ఉద్దేశించినది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-04   537 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-04

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 2 of 6

00:27:07

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 2 of 6

The Bible says, “Train up a child in the way he should go; even when he is old, he will not depart from it.” The best father is the one who guides his children towards God. Today, we’ve specially invited a few good fathers who were initiated by Master to practice the Quan Yin Method during Her early days in Taiwan (Formosa). Please come on the stage and receive our special praise. Next, we’re goin
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-06   535 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-06

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

00:12:44

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

In today’s program, we get a little more insight about what led Mr. Leon to the vegan diet. “I haven’t been a vegan or vegetarian for long, but I have been really working on throughout years to know and study. For me as a rapper and as a singer, I feel like, me going full vegan, and really showing my body that I care and I respect my body and respect Mother Earth more.”Mr. Leon is an independent t
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-21   530 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-21

Supreme Master Ching Hai on the Harmful Effects of Meat, Part 2 - The Tragic Toll on Health

00:21:48

Supreme Master Ching Hai on the Harmful Effects of Meat, Part 2 - The Tragic Toll on Health

“Avian flu, tuberculosis, listeria, Crohn’s disease, mad cow disease, camphylobacter, Staphylococcus aureus, etc., etc. And now, we have its more dangerous form, called MRSA, namely methicillin-resistant Staphylococcus aureus, it’s a “superbug” - meaning there is no antibiotic to cure it, no antibiotic for this superbug. We have it now in our world and its likely source is because we fed the anima
షో
2020-06-18   525 అభిప్రాయాలు
షో
2020-06-18

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

00:01:17

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

ప్రత్యేకం!
2020-07-03   524 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-07-03

The Magic Elixir of Health with Plant-Based Dietitian Julieanna Hever (vegan), Part 1 of 2

00:14:01

The Magic Elixir of Health with Plant-Based Dietitian Julieanna Hever (vegan), Part 1 of 2

Across medical fields worldwide, more health practitioners are turning to the plant-based diet solution to help people to improve their wellness and treat diseases. Among them, is Julieanna Hever, a registered dietitian from the United States. She is the author of four books, has published two peer-reviewed medical journal articles, and is the nutrition columnist for VegNews Magazine. Her powerful
వెజ్జి ఎలైట్
2020-05-21   520 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-05-21

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 4 - The High Economic Cost

00:15:39

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 4 - The High Economic Cost

Today, we will examine some of the economic impacts of meat eating. The livestock industry is not only wasteful and unjust because of its hidden costs associated with health care and environmental issues, it also gets substantial subsidies from our hard-earned tax money. “It's a waste eating animal meat. It's a waste of energy and national treasure and money and causes world hunger. We take all th
షో
2020-07-08   517 అభిప్రాయాలు
షో
2020-07-08

Unity in Diversity through the Vegan Diet: Interview with Father Anthony Chang Sang Loy (vegan), Part 1 of 3

00:15:33

Unity in Diversity through the Vegan Diet: Interview with Father Anthony Chang Sang Loy (vegan), Part 1 of 3

The Reverend Father Anthony Chang Sang Loy is a Catholic priest residing in Hong Kong, who is well known for his numerous environmentally conscious undertakings through various groups and organizations. The Reverend is a compassionate vegan, believing that the peaceful plant-based diet has a major role in protecting the planet’s ecosystem and environment. He is the founder and chairman of the Cath
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-08   515 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-06-08

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:03

గమనార్హమైన వార్తలు

Russia helps improve nutrition in Zimbabwe, Japan assists with essential services in Yemen, Wales invests in planting a national forest, canal boats in Amsterdam switch from diesel to electric, clothing companies design personal protective gear, demand for vegan leather increases worldwide and villagers volunteer to protect tigers in India.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-12   503 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-05-12

From Marcus Aurelius’ Meditations: Book 2, Part 2 of 2

00:12:03

From Marcus Aurelius’ Meditations: Book 2, Part 2 of 2

Today, we continue with “Book 2” from Marcus Aurelius’ “Meditations.” While emphasizing the ephemeral nature of all things, the wise emperor highlights the importance of focusing on one’s power within, and respecting the Divine reality of the present. “You could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. If the gods exist, then to abandon human beings is not frightenin
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-12   502 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-05-12

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 2 of 3

00:15:11

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 2 of 3

In today’s show, we are honored to hear from Dr. Hsieh Chia-Ming, a breast cancer surgeon, Taiwan Adventist Hospital’s Cancer Care Committee’s chief executive officer, and the former director of the hospital’s breast surgery department. He will share with us his perspectives on the relationship between a diet rich in fruits and vegetables and breast cancer prevention as well as about his hospital’
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-13   500 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-13
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు