తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
621 - 628 ఆఫ్ 628 ఫలితాలు
ఎంపిక

(SCROLL) Peace News Around The World #12

00:03:51

(SCROLL) Peace News Around The World #12

ప్రత్యేకం!
2019-12-14   21 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-14

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:50

గమనార్హమైన వార్తలు

Ethiopia receives humanitarian support from India, Qatar Charity helps orphans in Pakistan, wind energy poised to expand globally, Singapore to deploy electric buses, research finds Europe Union’s clean air policy saves lives, United Kingdom supermarket chain increases vegan offerings, and synthetic frogs introduced to help reform science education in United States schools.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-25   21 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-25

Qatari non-profit assists displaced people in Bangladesh, Iraq and Yemen

00:00:59

Qatari non-profit assists displaced people in Bangladesh, Iraq and Yemen

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14   19 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14

New Zealand takes bold step to mitigate planetary warming

00:01:07

New Zealand takes bold step to mitigate planetary warming

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25   18 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25

"Prayers and Meditations" by Bahá’u’lláh (vegetarian): Sections 16 to 23, Part 2 of 2

00:10:19

"Prayers and Meditations" by Bahá’u’lláh (vegetarian): Sections 16 to 23, Part 2 of 2

The Arabic word Bahá means “glory” or “splendor.” The Bahá’i Faith rests on three main concepts, also known as the “three onenesses”: unity of God, unity of religion, and unity of humankind. These concepts emphasize that while the names for God as well as religions, and cultures may differ, all are equal and ultimately united as one. “Praised be Thou, O Lord my God! I am Thy servant and the son of Thy servant. I have set my face towards Thy Cause, believing in Thy oneness, acknowledging Thy unity, recognizing Thy sovereignty and the power of Thy might, and confessing the greatness of Thy majesty and glory. I ask Thee, by Thy name through which the Heaven was cleft asunder, and the Earth was split in two, and the mountains were crushed, not to withhold from me the breezes of Thy mercy which have been wafted in Thy days, nor to suffer me to be far removed from the shores of Thy nearness and bounty. I am he who is sore athirst, O my Lord! Give me to drink of the living waters of Thy grace.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-25   17 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-01-25

Turkey tops global humanitarian aid provider index

00:01:02

Turkey tops global humanitarian aid provider index

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-18   16 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-18

Australian scientists develop way to derive clean energy from wastewater

00:01:08

Australian scientists develop way to derive clean energy from wastewater

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-18   16 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-18

Public health project to assist 10 countries

00:01:10

Public health project to assist 10 countries

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19   11 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-19
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్