తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
21 - 40 ఆఫ్ 633 ఫలితాలు
ఎంపిక

Veg - The Diet of Martial Arts Masters and Champions

00:05:21

Veg - The Diet of Martial Arts Masters and Champions

“The plant-based food is becoming a more and more popular choice for training of the pro-fighters in all disciplines around the world.” “I feel like I have more energy now that I don’t eat the meat products, and I also feel like I recover better in between my workouts.” “First, we have less distracting thoughts. Second, the vegetarian diet is really helpful for our body’s strength, endurance and power.”
ప్రత్యేకం!
2019-12-24   2176 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   2146 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   2102 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

HOW TO GET THE MOST BLESSINGS part 05

00:01:21

HOW TO GET THE MOST BLESSINGS part 05

ప్రత్యేకం!
2019-12-08   2048 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-08

(SCROLL) Vegetarianism in Religion

00:08:27

(SCROLL) Vegetarianism in Religion

ప్రత్యేకం!
2019-12-06   2048 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-06

(SCROLL) Draw My Life Tiger Edition

00:02:41

(SCROLL) Draw My Life Tiger Edition

ప్రత్యేకం!
2019-11-07   1967 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-07

Please Wake Up Poem, Vocals by Supreme Master Ching Hai (In Aulacese)

00:08:24

Please Wake Up Poem, Vocals by Supreme Master Ching Hai (In Aulacese)

ప్రత్యేకం!
2019-12-02   1952 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-02

(DOCUMENTARIES) Live and Let Live

00:03:12

(DOCUMENTARIES) Live and Let Live

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1915 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

00:05:12

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

ప్రత్యేకం!
2020-01-03   1913 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-01-03

The Venerated Dazu Huike (vegan): Zen Dharma Lineage Protector, Part 2 of 3

00:14:22

The Venerated Dazu Huike (vegan): Zen Dharma Lineage Protector, Part 2 of 3

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma earnestly told Him, “In the past, Shakyamuni Buddha passed down the Supreme Method to Mahākāśyapa. It has then gone through many generations before it was passed down to me. Now, I pass it to you.” Having received the mantle, Dazu Huike became the second Patriarch of Chinese Zen. As per the Venerated Patriarch Bodhidharma’s instructions, Dazu Huike practiced for 40 years in Seclusion before He risked His safety and went out. He first gave discourses at Shaolin Temple. In 582 A.D., Dazu Huike passed down the mantle, robe, bowl, and sutras to Jianzhi Sengcan in Sikong Mountain.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-11-10   1878 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-11-10

(DOCUMENTARIES) The End of Meat

00:01:43

(DOCUMENTARIES) The End of Meat

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1874 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #2

00:01:16

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #2

ప్రత్యేకం!
2019-12-07   1846 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ప్రత్యేకం!
2019-12-12   1839 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-12

(DOCUMENTARIES) Earthlings

00:01:04

(DOCUMENTARIES) Earthlings

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1820 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Dominion

00:01:06

(DOCUMENTARIES) Dominion

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1820 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(SCROLL) Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #5

00:01:07

(SCROLL) Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #5

ప్రత్యేకం!
2019-11-27   1820 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-27

(DOCUMENTARIES) Meat the Truth

00:01:20

(DOCUMENTARIES) Meat the Truth

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1814 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Forks over knives

00:02:09

(DOCUMENTARIES) Forks over knives

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1812 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Loving the Silent Tears - The Live Album

00:02:35

Loving the Silent Tears - The Live Album

ప్రత్యేకం!
2019-11-28   1810 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-28
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్