తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
21 - 40 ఆఫ్ 633 ఫలితాలు
ఎంపిక

(SCROLL) Vegetarianism in Religion

00:08:27

(SCROLL) Vegetarianism in Religion

ప్రత్యేకం!
2019-12-06   1898 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-06

(DOCUMENTARIES) Live and Let Live

00:03:12

(DOCUMENTARIES) Live and Let Live

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1883 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

HOW TO GET THE MOST BLESSINGS part 10

00:01:19

HOW TO GET THE MOST BLESSINGS part 10

ప్రత్యేకం!
2019-09-16   1869 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-16

(DOCUMENTARIES) The End of Meat

00:01:43

(DOCUMENTARIES) The End of Meat

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1846 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

00:05:12

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

ప్రత్యేకం!
2019-10-25   1841 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-25

Submerged Islands

00:06:48

Submerged Islands

ప్రత్యేకం!
2019-09-16   1804 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-16

(DOCUMENTARIES) Earthlings

00:01:04

(DOCUMENTARIES) Earthlings

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1798 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Divine Intelligence of Animals DVD

00:02:04

Divine Intelligence of Animals DVD

ప్రత్యేకం!
2019-10-06   1798 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-06

(DOCUMENTARIES) Dominion

00:01:06

(DOCUMENTARIES) Dominion

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1793 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Forks over knives

00:02:09

(DOCUMENTARIES) Forks over knives

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1790 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

00:02:02

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1788 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Meat the Truth

00:01:20

(DOCUMENTARIES) Meat the Truth

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1788 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

United Nations advocates lower meat consumption to halt climate change

00:01:45

United Nations advocates lower meat consumption to halt climate change

United Nations climate change experts call for urgent reduction of meat consumption. In its “Climate Change and Land” report recently approved by world governments in Geneva, Switzerland, the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) urged for an immediate decrease in meat and dairy consumption as a key policy response to the global warming crisis. The panel of 107 leading scientists examined over 7,000 research studies and found that the vegan diet is highest in carbon mitigation potential, followed by the vegetarian diet. Notably, livestock rearing led to almost 75% of worldwide deforestation and massive production of heat-trapping methane gas. However, a plant-based diet can free up millions of square kilometers of land for carbon-absorbing forests and reduce up to eight gigatons of carbon emissions annually by 2050. Our gratefulness for your comprehensive study and vital recommendations, Intergovernmental Panel on Climate Change. May all governments take swift and bold actions to promote the Earth-saving vegan lifestyle to their cherished citizens, in Heaven’s abiding care.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-09   1773 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-09

(SCROLL) Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #5

00:01:07

(SCROLL) Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #5

ప్రత్యేకం!
2019-11-27   1768 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-27

Be Veg Anthem part 2

00:02:07

Be Veg Anthem part 2

ప్రత్యేకం!
2019-11-15   1765 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-15

(DOCUMENTARIES) What the Health

00:01:16

(DOCUMENTARIES) What the Health

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1763 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Loving the Silent Tears - The Live Album

00:02:35

Loving the Silent Tears - The Live Album

ప్రత్యేకం!
2019-11-28   1761 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-28

(SCROLL) The High Intelligence Animals

00:11:37

(SCROLL) The High Intelligence Animals

ప్రత్యేకం!
2019-11-10   1758 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-10

The Cause and Solution for All Disasters

00:02:57

The Cause and Solution for All Disasters

ప్రత్యేకం!
2019-11-04   1756 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-04
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్